ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต Ict for ed.

1,015 views

Published on

ปฐมนิเทศหลักสูตรปริญญาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,015
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต Ict for ed.

 1. 1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา Information and Communication Technology for Education DICT คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ICT for Education
 2. 2. Contents [email_address] ICT for Education Area 1 ICT for Education Framework 2 How to study 3 DICT 4
 3. 3. Welcome to KMUTNB <ul><li>มจพ . มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ </li></ul><ul><li>พระมหามงกุฎ พระบรมราชลัญจกร ( ตราแผ่นดิน ) รัชกาลที่ 4 </li></ul><ul><li>สีแดงหมากรุก เป็นสีประจำมหาวิทยาลัย </li></ul><ul><li>ประดู่แดง เป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย </li></ul><ul><li>ปรัชญามหาวิทยาลัย คือ “พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” </li></ul>
 4. 4. อัตลักษณ์ คือ บัณฑิตที่คิดเป็น ทำเป็น <ul><li>การคิดเป็น ทำเป็น หมายถึง การคิดและทำอย่างเป็นระบบ คิดและทำอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมาย </li></ul><ul><li>บัณฑิตที่คิดเป็น หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดเป็นระบบ ที่นำไปสู่องค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ และแก้ปัญหาของตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม </li></ul><ul><li>บัณฑิตที่ทำเป็น หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถในการปฏิบัติ มีศักยภาพด้านทักษะ วิชาชีพ มีประสบการณ์ สามารถเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน มีความสามารถด้านการออกแบบ การวางแผน สามารถแก้ปัญหาและปฏิบัติได้ สร้างงานให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม </li></ul>[email_address]
 5. 5. Staffs <ul><li>Assist.Prof.Dr. Namon Jeerungsuwan </li></ul><ul><li>Assist.Prof.Dr. Panlop Piriyasurawong </li></ul><ul><li>Assist.Prof.Dr. Prachyanun Nilsook </li></ul><ul><li>Dr. Panita Wannapiroon </li></ul>[email_address]
 6. 6. Computer and IT Area <ul><li>Computer Science </li></ul><ul><li>Computer Education </li></ul><ul><li>Computer Business </li></ul><ul><li>Computer Technology </li></ul><ul><li>Information Technology </li></ul><ul><li>Computer Engineering </li></ul><ul><li>Software Engineering </li></ul><ul><li>Communication Technology </li></ul><ul><li>Information and Communication Technology </li></ul>[email_address]
 7. 7. Computer <ul><li>Computer Science </li></ul><ul><li>Computer Education </li></ul><ul><li>Computer Business </li></ul><ul><li>Computer Art </li></ul><ul><li>Computer Application </li></ul><ul><li>Computer Technology </li></ul><ul><li>Multimedia Technology </li></ul><ul><li>Applied Computer in Statistic </li></ul>[email_address]
 8. 8. Information Technology <ul><li>Information Technology </li></ul><ul><li>Information System </li></ul><ul><li>Information Science </li></ul><ul><li>Informatic </li></ul><ul><li>Information Management </li></ul><ul><li>Management of Information System </li></ul><ul><li>Network and Security </li></ul>[email_address]
 9. 9. Engineering <ul><li>Computer Engineering </li></ul><ul><li>Software Engineering </li></ul><ul><li>Embeded Engineering </li></ul><ul><li>Electrical / Electronic Engineering </li></ul><ul><li>Telecommunication Engineering </li></ul><ul><li>Information Engineering </li></ul>[email_address]
 10. 10. ICT <ul><li>Information and Communication Technology (ICT) </li></ul><ul><li>Educational Communications and Technology / Educational Technology </li></ul><ul><li>Library Science and Information Science </li></ul><ul><li>Technology Management </li></ul><ul><li>Innovation and Technology Management </li></ul><ul><li>Communication Technology </li></ul><ul><li>Communication Art/Mass Communication </li></ul>[email_address]
 11. 11. Education <ul><li>Educational Technology </li></ul><ul><li>Instructional Technology </li></ul><ul><li>Audio Visual Education </li></ul><ul><li>Computer Education </li></ul><ul><li>Technical Education </li></ul><ul><li>Industrial Education </li></ul><ul><li>Educational Administration </li></ul><ul><li>Curriculum and Instruction </li></ul><ul><li>ฯลฯ </li></ul>[email_address]
 12. 12. ICT for Education Framework <ul><li>Information and Communication Technology </li></ul><ul><ul><li>IT </li></ul></ul><ul><ul><li>Computer </li></ul></ul><ul><ul><li>Communication </li></ul></ul><ul><li>Research </li></ul><ul><li>Management </li></ul><ul><li>Instructional Development </li></ul>[email_address]
 13. 13. ICT for Education Themes <ul><li>Researcher in ICT for Education </li></ul><ul><li>Developer in ICT for Education </li></ul><ul><li>Administrator in ICT for Education </li></ul><ul><li>Manager in ICT for Education </li></ul><ul><li>Professor in ICT for Education </li></ul>[email_address]
 14. 14. Research Area in ICT for Education <ul><li>Instructional System Design </li></ul><ul><li>e-Education </li></ul><ul><li>MIS in Education </li></ul><ul><li>ICT strategies in Education </li></ul><ul><li>ICT solution in Education </li></ul><ul><li>Business solution for Education </li></ul><ul><li>Developing ICT for Education </li></ul><ul><li>Innovation in ICT </li></ul>[email_address]
 15. 15. The dream come true !!! <ul><li>Course work </li></ul><ul><li>Field Trip </li></ul><ul><li>English Competency </li></ul><ul><li>Qualify Examination </li></ul><ul><li>Conference </li></ul><ul><li>Research Article </li></ul><ul><li>Dissertation </li></ul>[email_address]
 16. 16. Course Work <ul><li>Design and Development in Information and Communications Technology for Education </li></ul><ul><li>Information and Communications Technology Administration for Education </li></ul><ul><li>Research in Information and Communications Technology for Education </li></ul><ul><li>Information and Communications Technology for Education </li></ul><ul><li>Advanced Research Methodology </li></ul><ul><li>Psychology for Design and Development of Information and Communications Technology for Education </li></ul><ul><li>Human Performance Technology </li></ul>[email_address]
 17. 17. Special Course <ul><li>Seminar in Information and Communications Technology for Education </li></ul><ul><li>Special Problems in Information and Communications Technology </li></ul><ul><li>Individual Study </li></ul><ul><li>Selected Topics in Information and Communications Technology for Education </li></ul>[email_address]
 18. 18. Field Trip [email_address]
 19. 19. English Competency <ul><li>English Examination </li></ul><ul><li>Graduate College </li></ul><ul><li>English for Graduate I </li></ul><ul><li>English for Graduate II </li></ul><ul><li>TOFEL 500 </li></ul>[email_address]
 20. 20. Qualify Examination (QE) <ul><li>Course work 12 credits </li></ul><ul><li>Second Year </li></ul><ul><li>2 Times for QE </li></ul><ul><li>Issues : </li></ul><ul><ul><li>Design and Development ICT </li></ul></ul><ul><ul><li>Advanced Research Methodology </li></ul></ul><ul><ul><li>ICT for Education </li></ul></ul><ul><ul><li>Management in ICT for Education </li></ul></ul><ul><ul><li>Research in ICT for Education </li></ul></ul>[email_address]
 21. 21. Conference <ul><li>National Conference </li></ul><ul><li>International Conference </li></ul>[email_address]
 22. 22. Journal <ul><li>Thai Citation Indexed (TCI) </li></ul><ul><li>Impact Factor </li></ul><ul><li>International Journal </li></ul><ul><li>SCORPUS </li></ul><ul><li>IEEE </li></ul><ul><li>Database International : Sprinkerlink , ECOHOST , ACM, </li></ul>[email_address]
 23. 23. Welcome to KMUTNB <ul><li>DICT </li></ul><ul><ul><li>ICT for Ed. </li></ul></ul><ul><ul><li>Doctoral Program in Information and Communication Technology for Education </li></ul></ul><ul><ul><li>Faculty of Technical Education </li></ul></ul><ul><ul><li>King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (KMUTNB) </li></ul></ul>[email_address]
 24. 24. Any Questions ???? [email_address]
 25. 25. Thank You !

×