การทำวิทยานิพนธ์อย่างไรให้สำเร็จอย่างมีความสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร . ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ...
การทำวิทยานิพนธ์อย่างมีความสุข แนวทางการทำวิทยานิพนธ์ ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา แนวคิดเพื่อให้สำเร็จอ...
การเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา <ul><li>Course work </li></ul><ul><li>Field Trip </li></ul><ul><li>English Competency </li></...
ทำไมต้องทำวิทยานิพนธ์ <ul><li>ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน วิทยานิพนธ์พิสูจน์  ?? </li></ul> http://www.prachyan...
ระดับงานของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต <ul><li>ปัญหาพิเศษ / โครงงาน / การศึกษาค้นคว้าอิสระ </li></ul><ul><ul><li>Special Prob...
การวางแผนวิทยานิพนธ์  http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th <ul><li>การกำหนดปัญหาและศึกษาข้อมูล </li></ul>...
ประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th
การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์  http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th
กรอบแนวคิดวิทยานิพนธ์  http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th
การสืบค้นข้อมูลในการทำวิทยานิพนธ์  http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th
ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ <ul><li>การนำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ </li></ul><ul><li>การสร้างเครื่องมือวิจัย </li></ul><ul><li>ก...
วิทยานิพนธ์ <ul><li>บทที่ 1 บทนำ </li></ul><ul><li>บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง </li></ul><ul><li>บทที่ 3 วิ...
การเขียนบทความวิจัย <ul><li>เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท </li></ul><ul><ul><li>บทความที่เป็นส่วนหนึ่งของภาคนิพนธ...
Thai-Journal Citation Index (TCI)  http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th
การประชุมวิชาการ
บทความวิจัย
คิดบวกชีวิตบวก
คำดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง
วิทยานิพนธ์เสร็จ > สำเร็จอย่างมีความสุข
คำถาม ??? <ul><li>Imagination is more importance than knowledge. </li></ul><ul><li>For ordinary people with extraordinar...
ขอความสุขในการทำวิทยานิพนธ์จงมีแด่ทุกท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร . ปรัชญนันท์ นิลสุข สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การทำวิทยานิพนธ์อย่างไรให้สำเร็จ

2,879 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,879
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
74
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การทำวิทยานิพนธ์อย่างไรให้สำเร็จ

 1. 1. การทำวิทยานิพนธ์อย่างไรให้สำเร็จอย่างมีความสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร . ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. 2. การทำวิทยานิพนธ์อย่างมีความสุข แนวทางการทำวิทยานิพนธ์ ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา แนวคิดเพื่อให้สำเร็จอย่างมีความสุข http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th 1 2 3 4
 3. 3. การเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา <ul><li>Course work </li></ul><ul><li>Field Trip </li></ul><ul><li>English Competency </li></ul><ul><li>Qualify Examination </li></ul><ul><li>Conference </li></ul><ul><li>Research Article </li></ul><ul><li>Thesis/Dissertation </li></ul> http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th
 4. 4. ทำไมต้องทำวิทยานิพนธ์ <ul><li>ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน วิทยานิพนธ์พิสูจน์ ?? </li></ul> http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th
 5. 5. ระดับงานของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต <ul><li>ปัญหาพิเศษ / โครงงาน / การศึกษาค้นคว้าอิสระ </li></ul><ul><ul><li>Special Problem / Project / Independent Study - 3 หน่วยกิต </li></ul></ul><ul><li>สารนิพนธ์ / ภาคนิพนธ์ </li></ul><ul><ul><li>Master Project - 6 หน่วยกิต </li></ul></ul><ul><li>วิทยานิพนธ์ </li></ul><ul><ul><li>Thesis - 6-12 หน่วยกิต </li></ul></ul><ul><li>ดุษฎีนิพนธ์ </li></ul><ul><ul><li>Dissertation - 36 - 48 หน่วยกิต </li></ul></ul> http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th
 6. 6. การวางแผนวิทยานิพนธ์ http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th <ul><li>การกำหนดปัญหาและศึกษาข้อมูล </li></ul><ul><li>การสร้างกรอบแนวคิด </li></ul><ul><li>การเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ </li></ul><ul><li>การเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ </li></ul><ul><li>การดำเนินงานวิทยานิพนธ์ </li></ul><ul><li>การเขียนรายงานและการนำเสนอ </li></ul>
 7. 7. ประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th
 8. 8. การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th
 9. 9. กรอบแนวคิดวิทยานิพนธ์ http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th
 10. 10. การสืบค้นข้อมูลในการทำวิทยานิพนธ์ http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th
 11. 11. ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ <ul><li>การนำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ </li></ul><ul><li>การสร้างเครื่องมือวิจัย </li></ul><ul><li>การเก็บรวบรวมข้อมูล </li></ul><ul><li>การวิเคราะห์ข้อมูล </li></ul><ul><li>การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ 5 บท </li></ul><ul><li>การสอบปากเปล่า </li></ul> http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th
 12. 12. วิทยานิพนธ์ <ul><li>บทที่ 1 บทนำ </li></ul><ul><li>บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง </li></ul><ul><li>บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย </li></ul><ul><li>บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล </li></ul><ul><li>บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ </li></ul><ul><li>บรรณานุกรม </li></ul><ul><li>ภาคผนวก </li></ul> http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th
 13. 13. การเขียนบทความวิจัย <ul><li>เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท </li></ul><ul><ul><li>บทความที่เป็นส่วนหนึ่งของภาคนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ </li></ul></ul><ul><ul><li>นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ </li></ul></ul><ul><ul><li>ลงพิมพ์ในวารสารระดับชาติ </li></ul></ul><ul><li>เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก </li></ul><ul><ul><li>บทความที่เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ </li></ul></ul><ul><ul><li>นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ </li></ul></ul><ul><ul><li>ลงพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มี impact factor </li></ul></ul> http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th
 14. 14. Thai-Journal Citation Index (TCI) http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th
 15. 15. การประชุมวิชาการ
 16. 16. บทความวิจัย
 17. 17. คิดบวกชีวิตบวก
 18. 18. คำดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง
 19. 19. วิทยานิพนธ์เสร็จ > สำเร็จอย่างมีความสุข
 20. 20. คำถาม ??? <ul><li>Imagination is more importance than knowledge. </li></ul><ul><li>For ordinary people with extraordinary dreams </li></ul> http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th
 21. 21. ขอความสุขในการทำวิทยานิพนธ์จงมีแด่ทุกท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร . ปรัชญนันท์ นิลสุข สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 081-7037515 [email_address] http://www.prachyanun.com

×