Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació ptt instituts

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentació ptt instituts

  1. 1. Pla de Transició al Treball Mollerussa - Tàrrega Ajuntament de Mollerussa Ajuntament de Tàrrega Generalitat de Catalunya Departament d'Ensenyament Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial
  2. 2. Programa per a joves majors de 16 anys sense el graduat en ESO: PTT Perfil: AUXILIAR DE VENDES, OFICINA I ATENCIÓ AL PÚBLIC
  3. 3. DADES BÀSIQUES  Durada: un curs acadèmic.  Per a nois i noies de 16 a 21 anys.  Horari de matí.  Possibilitat de demanar beques.  Curs gratuït.  Preinscripció i matrícula: maig-juny 2014.  Inici de curs: setembre 2014.
  4. 4. CURRÍCULUM FORMATIU Al PTT de Mollerussa/Tàrrega, durant el curs, es realitzen les següents assignatures: Mòduls Generals Mòduls Professionals • Llengua Catalana • Anglès • Matemàtiques • Informàtica • Prevenció de Riscos Laborals • ... • Aparadorisme • Animació del punt de venda • Habilitats de comunicació • Gestió telefònica • Administratiu • Imatge personal • Arxiu • ... 200 hores de Pràctiques a empreses
  5. 5. LA SUPERACIÓ DEL CURS SUPOSARÀ  Accés directe als CFGM (amb nota de 8 o superior).  Avantatges a les Proves d’Accés a CFGM.  Inserció laboral (pràctiques a empresa).  Possibilitat d’obtenció del GESO.  Certificació oficial Departament d’Ensenyament.
  6. 6. DADES DE CONTACTE  www.pttmt.cat  c5960016@xtec.cat  Mollerussa:  C/ Domènech Cardenal, s/n (baixos Sant Jordi)  973 71 22 62  Tàrrega:  C/ La Pau s/n (Parc Sant Eloi)  973 31 29 45

×