Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Using Big data to Create New Business Opportunities - Presentation by Hemnet at the Property Portal Watch Conference - AMS 2015

868 views

Published on

Using Big data to Create New Business Opportunities - Presentation by Hemnet at the Property Portal Watch Conference - AMS 2015 - Staffan Tell

Published in: Internet
 • Be the first to comment

Using Big data to Create New Business Opportunities - Presentation by Hemnet at the Property Portal Watch Conference - AMS 2015

 1. 1. Category Leader Household Brand Lots of Fans Top 5 Site 5
 2. 2. Big Data Machine Learning Artificial Intelligence
 3. 3. 40 billion € Färg 2014
 4. 4. 13 000 vs. 2 000 000 Färg 2014
 5. 5. 6% vs. 74% Färg 2010 - 2014
 6. 6. 4th Färg May 2015
 7. 7. Price/sqm based on year of construction - Stockholms - May 2015
 8. 8. Ranking Search word Amount 1 Balcony 564,825 2 Seaside lot 153,320 3 Lake 73,880 4 Pool 55,659 5 Garage 45,088 6 Patio 42,719 7 Lakeview 42,642 8 Beach property 41,908 9 Seaview 41,792 10 Tile stove 37,077 10 most popular search words 2014
 9. 9. 200 million clicks 86 000 listings Färg
 10. 10. Tham & VidegårdICON | REPORTAGE | Det nya folkhemmet lägenhet byggd i mitten på 1940-talet. På innergården har en hopphage målats med kritor och ett utedass bevarats för att påminna om den gällande stan- darden i många av tidens hem. 1945 saknade fortfarande en tredjedel av landets bostäder rinnande vatten och avlopp. – De första funkislägenheterna var ofta smalhus, med fönster på två sidor för att verkligen släppa in ljus och luft. Det här var fortfarande tuberkulosens tid och att kunna vädra sågs som ett sätt att försöka bli av med den stora folk- sjukdomen, säger Wenke Rundberg. V i vandrar vidare i lä- genheten, förbi Viktor Rydberg-romaner och virkade väggbonader, för att slå oss ned vid köksbordet. Bredvid oss har vi kökssoffan där familjens äldsta dotter fick sova. Rummet är utformat med närmast kirurgisk noggrannhet utifrån undersökningar och experi- ment på Hemmens forskningsinstitut, en föregångare till dagens Konsument- verket. På hfi var man starkt inspirera- de av den amerikanska verkstadsindu- strin och löpande band-principen. Man mätte allt ifrån hur lång tid det tog att skala en potatis till hur hög diskbänken borde vara för att skapa den optimala arbetsmiljön i köket, något som länge levde kvar som svensk byggstandard. Wenke Rundberg menar att funkislä- genheterna var oerhört populära och efterlängtade under efterkrigstiden men tror inte att man hade kunnat bygga på samma standardiserade sätt i dag. – Var det något Sverige strävade ef- ter vid den här tiden så var det att vara ett modernt land, med funktionella och rationella värderingar. I dag är vi myck- et mer individualister och under många år var det precis det här som ingen ville ha. Det märks inte minst på bostäderna som byggdes i början av 2000-talet. Vi snabbspolar framåt i tiden och kollar om det stämmer. 1945 har nu blivit 2015, utedass och väggbonader har blivit fondväggar, arga snickare och industrilampor. På tv4 rullar Martin Timell i gång den 37:e säsongen av gör- Å ret är 1928, det är en vanlig onsdag i mitten på januari. Den dåvarande social- demokratiske partiledaren Per Albin Hans- son håller ett långt anförande under en remissdebatt i riksdagens andra kammare: ”Det måste en gång bli så, att klassamhällets Sverige avlöses av folkhemmet Sverige”, avslutar Hansson sitt brandtal och startar samtidigt en rörelse. Idén om det svenska folk- hemmet skulle under de kommande decennierna bli en symbol, inte bara för socialdemokratin, utan för hela det svenska välfärdsbygget. En av de stora grundstenarna i folkhemstanken var just upprust- ningen av själva hemmiljön. I början av 1900-talet hade Sverige en av Europas sämsta bostadsstandarder och frågan var en het potatis i riksdagen. Svens- karna bodde trångt, mörkt och fuktigt – många fortfarande med utedass på gården och bara kallvatten i kranarna. Privata initiativ hade misslyckats med att bygga bort bostadsbristen och när den socialdemokratiska regeringen tog makten vid valet 1932 inrättade man Statens byggnadslånebyrå. Via den nya myndigheten var det möjligt att söka lån och bidrag till nybyggnationer, vilket ledde till att bostadsbyggandet ökade kraftigt i landet. Samtidigt ska- pade byggandet nya arbetstillfällen och blev därmed en väg ut ur den djupa eko- nomiska kris som hade drabbat Sverige efter börskraschen 1929. Familjer med många barn, tre eller flera, kunde få både förtur och bidrag till hyran i vissa för ändamålet avsatta lägenheter. Under åren 1940 till 1970 byggdes ungefär 75 procent av de bostäder som i dag finns i Sverige. Det stora flerta- let var så kallade funkislägenheter, sprungna ur modernismens tankar och industriella ideal. En av dessa många lä- genheter står i dag på Nordiska museet i Stockholm. Genom att ta del av plan- ritningen från ett befintligt HSB-hus Arkitekterna Martin Videgård och Bolle Tham har ritat om det svenska folkhemmet. På Nordiska museet finns en replika av det typiska svenska hemmet från 1940-talet. i Katrineholm har man lyckats bygga upp en mer eller mindre exakt replika i museimiljön. Wenke Rundberg är projektansvarig för Folkhemslägen- heten och har varit med och utformat interiören. – Väldigt många människor har svårt att förstå hur det såg ut i Sverige för bara 50 år sedan. Vi ville skapa den här miljön som en sorts ingång till den svenska 1900-talshistorien. På 100 år har vi gått från att vara mer eller mindre ett utvecklingsland till där vi är i dag, säger Wenke Rundberg, samtidigt som vi går in genom trapphuset (kom- plett med sopnedkast och allt) till den fiktiva familjen Johanssons hem. Lägenheten är typisk för sin tid. Från den släta putsfasaden och den rundade vädringsbalkongen till linoleumgolven och det funktionella linneskåpet i hallen – alltsammans karakteristiska drag för en svensk I början av 1900-talet var bostandarden i Sverige en av Europas säms- ta. Vi bodde trångt, mörkt och fuktigt. +E +E +E av befolkningen räknades som trångbodda (enligt tidens norm, som då defi- nierades som fler än två boende per rum). 30% 11% 36% av Sveriges bostäder hade wc inne i bostaden år 1945. hade kylskåp. SVERIGE 1945 7kilometer gick genomsnittskvinnan i hemmet under en vanlig dag på 1940-talet. 9decimeter var den optimala diskbänkshöjden enligt 1948 års byggstandardisering. 98 | icon | sommar 2015 sommar 2015 | icon | 99 Martin Videgård & Bolle Tham Archipelago House Garden House Husarö House Mirror House Tree Hotel
 11. 11. Method
 12. 12. FALURÖD STUGA -1900 Byggnadstradition Lokala resurser, hantverk Historia, förankring Nationell FUNKISLÅDAN 1930- Modernitet, ideologi Industriell produktion Framtid, generell Internationell
 13. 13. > 600 Färg
 14. 14. Lessons learned Avsnitt/agendapunkt + datum • Be curious - find out what people actually want • Experiment - the road to the most interesting insights is not always the most obvious • Explore the emotional side of property search and decision making

×