Arta impacarii

22,992 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Arta impacarii

 1. 1. Arta ImpacariiINTRODUCERE 6CAPITOLUL 1 : SĂ ÎNłELEGEM DE CE RELAłIA TA A AJUNS ÎNTR-UN IMPAS ŞI DE CE NU S-A TERMINAT DEFINITIV ÎNCĂ 8 DE CE ÎŞI SPUN CUPLURILE “LA REVEDERE” ? DE CE TERMINĂ UN BĂRBAT O RELAłIE? DE CE ÎŞI PĂRĂSESC FEMEILE PARTENERUL? TRĂDAREA DEZBATERI ÎN CONTRADICTORIU ŞI CERTURI FRECVENTECAPITOLUL 2: NU INTRA ÎN PANICĂ. IATĂ CHEIA RECÂŞTIGĂRIIPERSOANEI IUBITE. 18 DE UNDE VINE PANICA? IA O PAUZĂ CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ PERIOADA DE O LUNA DE PAUZĂ ESTE IMPO- SIBILĂ? AI NEVOIE DE ACEST TIMP LIBER ŞI PARTENERUL ARE NEVOIE DE ACEASTĂ PAUZĂ CE FACI ÎN TIMPUL ACESTEI PAUZE? CUM SĂ EVIłI DEPRESIA DESCURCĂ-TE CU PROPRIILE-łI SENTIMENTE UTILIZÂND METODA "FAST FORWARD"CAPITOLUL 3: SCOATE AŞCHIILE DIN RELAłIA TA 32 UNDE AI GREŞIT? SĂ PRIVIM MOMENTELE BUNE OBSERVĂ ŞI LUCRURILE NEGATIVE 2
 2. 2. Arta Împăcării CÂTEVA DATE DESPRE INFIDELITATE DE CE ÎłI DOREŞTI O REÎMPĂCARE? MINCIUNILE PE CARE NI LE SPUNEM NOUĂ ÎNŞINE ADEVĂRATELE MOTIVE PENTRU CARE AR TREBUI SĂ-łI DORESTI ÎMPĂCAREA CU PERSOANA IUBITĂ MARILE SCHIMBĂRI REEVALUAREA łELURILOR UNDE NE SITUĂM? ODATA CE AI LUAT O DECIZIECAPITOLUL 4: CUM SĂ REAPRINZI SCÂNTEIA PASIUNII ŞI A DOR-INłEI 47 ÎNCEPE CU CORPUL TAU FĂ EXERCIłII FIZICE EŞTI CEEA CE MĂNÂNCI CONECTAREA CORPULUI CU MINTEA URMATORUL PASCAPITOLUL 5: ÎNTÂLNIRI, NOI PARTENERI ŞI CUM, DE FAPT,ALłI OAMENI POT SĂ TE REUNEASCĂ CU PERSOANA DE CARETE-AI DESPĂRłIT 66 DECIZIA DE A REINTRA ÎN JOC MERGI ÎNAINTE ÎNCREDEREA ÎN FORłELE PROPRII EVITĂ SĂ TE GÂNDEŞTI LA FOSTUL SCAPĂ DE FRICA UNEI NOI ÎNTÂLNIRI 3
 3. 3. Arta Împăcării PRIMII PAŞI REALIZAREA UNU PLAN DE ÎNTÂLNIRI DACĂ SI PARTENERUL TĂU SE ÎNTÂLNESTE CU ALTE PERSOANE RELAŢIILE BUMERANG RELUAREA LEGĂTURII CU FOSTULCAPITOLUL 6: FACILITEAZĂ-łI REINTRAREA ÎN RELAłIADESTRĂMATĂ ŞI ÎNCEARCĂ SĂ O SOLIDIFICI 77 CUM TE SIMłI? PRIMUL CONTACT POSIBILE PERICOLE ÎN MOMENTUL ÎNTÂLNIRII PREGĂTIREA PENTRU ÎNTÂLNIRE ÎN TIMPUL ÎNTÂLNIRII TEHNICA RECONECTĂRII IMEDIATE SFÂRŞITUL ÎNTÂLNIRII DACĂ APAR TENSIUNI CONTINUAREA ÎNTÂLNIRILOR DESPRE SEX – IMPORTANT DACĂ ÎNTÂLNIREA NU DĂ DELOC REZULTATELE SPERATE MULT DORITA DISCUłIE DESPRE ÎMPĂCARE REUNIłI ŞI SIMłINDU-VĂ MINUNAT ÎMPREUNĂ DACĂ NU AI SORłI DE IZBÂNDĂ URMĂTORII PAŞICAPITOLUL 7: CUM SĂ MENłII O STARE DE PACE ŞI IUBIRE FĂRĂA DEZGROPA VECHI RĂNI ŞI CONTRADICłII DIN TRECUT 102 4
 4. 4. Arta Împăcării DESCOPERĂ DISTRACłIA ÎN DOI ÎNTÂLNIRI ÎN FIECARE SĂPTĂMÂNĂ MICILE DETALII CONTEAZĂ! FĂCETI-VĂ TIMP UNUL PENTRU CELĂLALT LASĂ TRECUTUL ÎN URMĂ OFERĂ MULT DORITUL DAR AL INDEPENDENłEI ÎNVAłĂ CUM SĂ SPUI NU ŞI IERTAREA ESTE CÂTEODATĂ O OPłIUNE IARTĂ.....ŞI UITĂ PĂRERILE PERSOANELOR DIN JURUL TĂU SITUAłIA POATE FI CU TOTUL ALTA DECÂT łI-AI IMAGINAT TUCAPITOLUL 8: CÂND RELAłIA NU POATE FI SALVATĂ ŞI CUM SĂ-łI CONTINUI VIAłA CU DEMNITATE 117 MENłINE-łI OBICEIURILE SĂNĂTOASE TESTEAZĂ ÎN CONTINUARE TERENUL LASĂ-łI EX-UL ÎN PACE PENTRU TOTDEAUNA EVITĂ SĂ INIłIEZI O RELAłIE IMEDIAT DUPĂ O DESPĂRłIRE ÎNVAłĂ SĂ TE IUBEŞTI ÎNVAłĂ DIN GREŞELILE PE CARE LE-AI FĂCUT NU LUA DECIZII MAJORE PENTRU VIITOR DĂ-łI TIMP TIMPUL VINDECĂ ORICE RANĂ MATURIZAREA ŞI SCHIMBAREA 5
 5. 5. Arta ÎmpăcăriiINTRODUCERE Dacă în acest moment citeşti această carte semnificăprobabil că ai suferit din cauza unei persoane pe care o iu-beşti din tot sufletul şi pe care ai pierdut-o. CircumstanŃelespecifice sunt irelevante în acest moment – se poate să figreşit tu sau poate greşeala aparŃine celeilalte persoane. În sfârşit, ideea este că relaŃia ta s-a sfarşit şi acum tot ceîŃi doreşti este să repari tot răul făcut şi să te împaci cu fos-tul(fosta). Orice om care nu se dă bătut, nu se descurajeazăsi care cere sfaturi, este un om care ar trebui lăudat pentruefortul său. Iată cum este realizată această carte - Arta Împăcării -şi cum poŃi să beneficiezi de pe urma lecturării ei. Pentru început vom descoperi cele mai COMUNE, dar, înacelaşi timp, cele mai ASCUNSE motive responsabile deplecarea celui iubit. SUNT CELE MAI IMPORTANTE MO-TIVE şi este crucial să le înŃelegi pentru că ele sunt cele caretrasează traiectoria unei relaŃii. Fără ele este ca şi cum aiîncerca să faci un puzzle pe întuneric.Acesta este nivelul “de înŃelegere” 6
 6. 6. Arta Împăcării În continuare, vom lucra la cum să te pui pe picioare dinpunct de vedere mental şi emoŃional. Ok? Şi aceastadeoarece este imposibil să atragi o persoană înapoi în viaŃata atunci când eşti deprimat, furios sau... pur şi simplu dis-perat. Apoi, vom arunca o privire mai Ńintită asupra relaŃiei talerealizând în acest mod o EVALUARE şi vom pune de ase-menea la punct şi un PLAN CORESPUNZĂTOR pentru tine,utilizând tehnci şi metode demne de a recâştiga orice inimă. Pe scurt, vom: 1. ÎnŃelege 2. Şterge depresiile, supărarea, frustrarea şi toate gân- durile negative 3. Evalua 4. Pune la punct un plan Notă: aceasta carte se adreseaza atât femeilor cât şi bărbaŃilor. Voi folosialternativ femininul si masculinul pentru usurinta lecturii. 7
 7. 7. CAPITOLUL 1 : SĂ ÎNłELEGEM DE CE RE-LAłIA TA A AJUNS ÎNTR-UN IMPAS ŞI DECE NU S-A TERMINAT DEFINITIV ÎNCĂDE CE ÎŞI SPUN CUPLURILE “LA REVEDERE” ? Cuplurile se despart tot timpul. Am putea foarte bine săluăm exemplul vedetelor din străinătate – ziarele de scandalnu mai pot Ńine pasul la cât de des se despart şi apoi se îm-pacă şi tot aşa. Dar pentru Ioana si Ciprian, persoane cu unserviciu şi cu o viaŃă cât se poate de normală şi deromânească, care nu îşi permit să se consoleze cu o şedinŃăde shopping la cele mai mari brand-uri din lume, trebuie săexiste altă soluŃie prin care să poată depaşi situaŃia şi sămeargă înainte, cu sau fără perechea sa. BărbaŃii şi femeile părăsesc o relaŃie din diferite motive, şipoate fi de-a dreptul problematic, ca să nu mai spun obosi-tor, să încercăm tot timpul să desluşim ce se ascunde înmintea sexului opus. Chiar şi atunci cand ni se spune ceva,avem senzaŃia că mai exista o parte care ni se ascunde, saucă partenerul ne minte de-a dreptul. Aşa că permite-mi săfiu cât se poate de sinceră şi, în acelaşi timp, radicală. 8
 8. 8. Dacă iubitul te-a părăsit oferindu-Ńi drept motiv o scuzăjalnică de tipul “relaŃia noastră pur şi simplu nu mai merge”,înseamnă că tu trebuie să decodezi şi să înŃelegi de unul sin-gur ce nu a mers ca să poŃi repara ceea ce s-a stricat. Nu fiecare situaŃie este tipică; doar unele sunt. Câteodatăunul dintre voi înşeală şi asta provoacă destul de multă dur-ere încât să-l facă pe celălalt să plece. Şi ar trebui, de asemenea, să recunoaştem că în momen-tul în care cineva înseală înseamnă că problemele erau pre-existente acelui moment; şi dacă nu eşti în poziŃia în care sărealizezi exact care sunt aceste probleme, atunci ar trebui săînŃelegi natura femeii precum şi pe cea a bărbatului şi ce-iface să se enerveze, să se irite, ce îi deranjează, etc.DE CE TERMINĂ UN BĂRBAT O RELAłIE? BărbaŃii nu vor să-Ńi rănească sentimentele; ei chiar nu vorsă-Ńi audă şi să-Ńi vadă reacŃiile când îŃi spun adevarul. UniibărbaŃii nici măcar nu ştiu de ce vor să încheie o relaŃie, cipur şi simplu o vor încheiată. 9
 9. 9. Indiferent de situaŃie, ideea este că bărbaŃii vor să pleceatunci când relaŃia în care sunt nu le mai oferă ceea ce au einevoie. BărbaŃii adoră să fie admiraŃi, doresc respect şi săvadă că sexul frumos prezintă un real interes pentru ei.BărbaŃii râvnesc după admiraŃie Atunci când o relaŃie ”îmbătrâneşte”, este posibil ca bărba-tul să caute altă femeie care să aducă iar un aer proaspăt înviaŃa sa şi care să prezinte interesul pe care şi partenera sa l-a avut la începuturile relaŃiei. Spune-i bărbăŃie, viriltate, ego- orice ar fi, tu trebuie să-i arăŃi că e dorit şi admirat , sau îşiva reîmprospăta forŃele din altă parte. Când un cuplu se află la început, femeia este iscusită în a-idemonstra bărbatului cât este de interesată: clipeşte langu-ros din gene, zâmbeşte mult, chicoteşte şi este foartedrăgăstuoasă cu el. Cu trecerea timpului însă, ea începe să nu se mai aranjeze,să poarte pulovere largi şi lungi în locul fustiŃei mini pe careo îmbrăca la început, şi pentru că nu mai are deja nici un in-teres să-l atragă, nu mai depune nici un efort în acest sens,ajungând la un moment dat nici măcar să nu mai râdă laglumele pe care el le face. 10
 10. 10. BărbaŃii nu pleacă pentru că au găsit o femeie mai fru-moasă sau mai slabă, ci pleacă la cineva care le arăta respectşi admiraŃie – şi fac asta doar pentru a se simŃi doriŃi dinnou. Deseori, auzi cum majoritatea bărbaŃilor se plâng defaptul că soŃiile sau prietenele lor îi cicălesc în mod con-tinuu. Dar nu cicăleala este problema – ci faptul că ei ausenzaŃia că femeia îşi exprimă în acest fel insatisfacŃia faŃăde persoana lor şi faŃă de ce au ei de oferit. Acesta este lu-crul care le roade sufletul şi care îi determină până la urmăsă plece. Asta nu înseamnă că tu, ca femeie, nu poŃi să–Ńi expriminiciodată adevăratele sentimente şi opinii, dar conteazăfoarte mult şi maniera în care o faci. Trebuie să înveŃi săechilibrezi lucrurile negative pe care vrei să i le împărtăşeştisau să i le reproşezi cu o expresie şi un ton de respect,sugerându-i că-l iubeşti şi că-l doreşti la fel de mult. Nimeni nu spune că trebuie să-Ńi sacrifici propriul respectde sine şi să te apuci să-i îndeplineşti orice moft sau capri-ciu, ci doar că trebuie să înveŃi să fii inteligentă în relaŃia ta. 11
 11. 11. DE CE ÎŞI PĂRĂSESC FEMEILE PARTENERUL? Femeile pleacă din cu totul alte motive. Ele sunt loialepână la final, până în momentul în care nu se mai simt apre-ciate de către partener. BărbaŃii gândesc despre anumitefemei că fac parte din categoria acelora cu care este greu săai o relaŃie, doar din simplul motiv că cer atenŃie. Dar nu de atenŃie au ele nevoie, ci de acel sentiment că fie-care lucru pe care uneori chiar se chinuie să-l facă, esteapreciat. Vorbim aici chiar şi de un bileŃel pe care Ńi-l puneîn pachetul cu mâncare pentru serviciu, sau de faptul că tesună în mijlocul zilei fără nici un motiv aparent, doar ca să-Ńi audă vocea, să te întrebe ce faci, sau să-Ńi spună că te iu-beşte sau că îi e dor de tine. De aceea femeile care înseală o fac cu bărbaŃii care lecomplimentează, care le apreciază, şi care le preŃuiesc pen-tru ceea ce sunt şi pentru ceea ce le oferă. MulŃi Don Juani utilizează exact această metodă, cu multsucces, aş mai putea adăuga, pentru a seduce femei măritatesau care se afla într-o relaŃie. 12
 12. 12. Încep prima oară prin a deveni “prietenul” lor cel mai bun,care stă şi le ascultă toate problemele în dragoste şi care leoferă un umăr pentru a se descărca. Apoi conversaŃia devi-ază spre ”cât de nerecunoscător este soŃul/prietenul tău şicât de orb este că nu poate vedea cât de minunată eşti şi câtde multe îi oferi”. În final, începe să o complimenteze cât mai frumos ştie el ,oferindu-i astfel atenŃia pe care femeia o râvneşte în acelmoment cu disperare... şi, din una în alta, din întâlnire înîntâlnire, te trezeşti că Don Juan este noul bărbat din viaŃaei.TRĂDAREA Femeia se simte îngrozitor de neapreciată, iar bărbatul nuse simte dorit sau admirat de către partenera care îl înşeală. Acum, aproape că te văd şi te aud cum, citind aceste rân-duri, începi să te enervezi: “Ia mai lasă-mă doamnă cu as-tea! Ce, nu sunt adică şi alte lucruri, cum ar fi trădarea în-crederii şi alte încă cel puŃin 100 de motive pentru care să fiisupărat când cineva te înşeală?!” 13
 13. 13. Ba da, sunt şi alte motive şi emoŃii. Dar, acestea sunt celemai importante şi principalele motive pentru care cei impli-caŃi într-o relaŃie pleacă după ce sunt înşelaŃi: lipsa deapreciere pentru femeie şi pierderea admiraŃiei şi dorinŃeipartenerei, pentru bărbat. Este mult mai probabil ca o femeie să nu încheie o relaŃiesau să se întoarcă după o aventură dacă ar simŃi că parten-erul ei încă o doreşte, o iubeşte şi că are nevoie de ea. Suntsute de mii sau chiar milioane de femei care ştiu despre re-laŃia extraconjugală pe care bărbaŃii lor o au şi care nupleacă deoarece simt că soŃii lor apreciază ceea ce ele leoferă şi, de asemenea, că ei încă au nevoie de ele. Nu spuncă a avea o aventură este în regulă sau că aceste femei nusunt supărate, ci doar încerc să ilustrez faptul că loialitatea,onestitatea şi credinŃa stau cu un pas în spatele a ceea cesemnifică pentru o femeie să fie măcar puŃin apreciată. Acum să privim problema şi din cealaltă perspectivă –atunci când femeia înşeală. Cel mai greşit lucru pe care ofemeie poate să-l facă după ce a avut o aventură este să deavina pe bărbat (o situaŃie care, de altfel, este foartecomună). 14
 14. 14. De exemplu, o femeie ar zice că este vina parteneruluipentru că: “nu mi-ai acordat niciodată şi mie puŃină atenŃie” “mă simŃeam singură” “aveam şi eu nevoie de o persoană cu care să pot vorbi” Orice bărbat are în caracterul lui insuflată necesitatea de afi puternic şi doreşte să se simtă ca un cavaler în armurăstrălucitoare, iar aceste blamări care vin din partea femeiipot fi descrise printr-o simplă analogie: gândeşte-te la unbasm, şi închipuie-Ńi următoarea scenă - prinŃesa care iesela balcon şi strigă astfel încât să fie auzită de întreaga curte”cavalerule, nu eşti îndeajuns de curajos pentru a mă cerede soŃie”. Asa că, în acest caz, ar fi mai bine să nu paseze vina. Defapt, cea mai bună abordare a situaŃiei este să încerce să ex-plice ce mare greşeală a fost aventura şi că şi-a dat seama căpartenerul ei este cu mult superior celui cu care l-a înşelat. 15
 15. 15. DEZBATERI ÎN CONTRADICTORIU ŞI CER-TURI FRECVENTE Acestea distrug, de foarte multe ori, o relaŃie şi iată exem-plul perfect a două dintre principalele motive pentru careunul dintre parteneri pleacă. Gândeşte-te la următoarele: “nu mă simt apreciată”, “suntnemulŃumită”, “nu poŃi să faci nimic din ce vreau şi eu”.Aceste cuvinte pot fi foarte bine considerate asasinele pasi-unii când vine vorba de un bărbat, deoarece chiar şi dupăceva timp după ce discuŃia s-a terminat, în loc să se simtăcavalerul în armură… ceea ce vorbeam înainte, el se simte caun gunoi care nu e bun de nimic. Dacă ai avea curajul să întrebi mai multe persoane, din ju-rul tău, sau chiar straine, cam care este cel mai frecvent mo-tiv pentru care un bărbat părăseşte o femeie, media răspun-surilor ar fi următoarea: “nimic din ceea ce făceam nu omulŃumea şi nu-i era de ajuns”; aşa că, aceşti bărbaŃi se vorîndrepta spre alte relaŃii cu o altă femeie pe care simt că opot face fericită. 16
 16. 16. Iar pentru femei, cel mai des motiv ar fi următorul: “nu aprecia nimic din ce făceam pentru el şi pentru familianoastră” Acum, mai sunt şi alte probleme care intervin, cum ar fiîncrederea de exemplu, care îŃi afectează şi ele într-o măsurărelaŃia (vom vorbi mai în detaliu şi despre aceste aspecte peparcurs). Oricare dintre ei ar putea spune că motivul de-spărŃirii este pierderea încrederii în partener şi aceastapoate să fie foarte adevărat, dar nu este niciodată motivuladevărat şi hotărâtor pentru care pleacă sau pentru care nuvor să se mai împace. Hai să privim situaŃia mai în amănunt. Să spunem că Ciprian a avut o aventură şi că a minŃit-o înacest sens pe Ioana, care până la urmă a aflat şi se simtefoarte îndurerată, gândindu-se că a pierdut respectul,aprecierea şi iubirea lui Ciprian. Ioana îi spune atunci luiCiprian că nu mai poate avea încredere în el şi că totul s-aterminat. Acum, să înŃelegem ce se întâmpla cu adevărat: ea crede,în mod conştient sau inconştient, că niciodată nu va mai fispecială în ochii lui Ciprian, sau că acesta nu o va mai iubiniciodată, şi toate acestea deoarece se teme ca el să nu aibăaltă aventură. 17
 17. 17. CAPITOLUL 2: NU INTRA ÎN PANICĂ.IATĂ CHEIA RECÂŞTIGĂRII PERSOANEIIUBITE. Tocmai ai purtat ”acea conversaŃie” şi acum tu şi fostulsunteŃi oficial despărŃiŃi. Şi atunci, care este următorul pas?Oare ar trebui să îl suni imediat la telefon? Sau să trimiŃisute de mesaje prin care îŃi mărturiseşti iubirea? Aceşti paşi sunt perfect normali pentru aproximativ ma-joritatea cuplurilor care se despart, dar asta nu înseamnă căei într-adevăr reprezintă şi cea mai bună cale de a-Ńirecâştiga relaŃia. De fapt, panica reprezintă un adevăratduşman, pentru că panica = disperare, iar aceasta nu estecel mai bun sfătuitor. În acest capitol vom vorbi despre cum poŃi să îŃi învingisentimentele de panică, cum să te calmezi şi cum să real-izăm o strategie de abordare a relaŃiei tale. 18
 18. 18. DE UNDE VINE PANICA? Tu poŃi să fii în realitate o persoană foarte raŃională, darcând vine vorba despre sfârşitul relaŃiei tale cu persoana pecare o iubeşti, s-ar putea ca celulele din creierul tău să se în-chidă ca într-o carapace şi să lase inima la comandă. Aşaajungi beat, încercând să o suni în disperare ca să văîmpăcaŃi, iar a doua zi să-Ńi pui mâinile în cap când îŃi aduciaminte ce ai făcut. De ce simŃi că îŃi vine să o iei razna când vine vorba deiubire? În realitate, panica vine de la faptul că simŃi cumpierzi controlul asupra vieŃii tale. Până acuma râdeai, te dis-trai, ba chiar te şi certai, dar măcar ştiai la ce să te aştepŃi şiaveai în plus oportunitatea de a interveni. După despărŃire parcă te simŃi dintr-o dată aruncat într-olume necunoscută. Chiar dacă nu erai chiar foarte fericit înaceastă relaŃie, măcar erai aproape de persoana respectivă.Aşa că, acum simŃi nevoia imediată să faci ceva pentru acâştiga înapoi acel control pe care îl aveai. 19
 19. 19. Aşa că, vei alege să faci o mulŃime de lucruri care, până lafinal, se vor dovedi a fi greşite şi, în loc să facă un bine, vorînrăutăŃi mai mult situaŃia. În concluzie, pentru a putea săte gândeşti cum să recâştigi ce ai pierdut, trebuie să-Ńi con-trolezi emoŃiile şi acŃiunile şi să redevii o fiinŃă raŃională dinnou.IA O PAUZĂAcum că eşti despărŃit, este important să iei o pauză reală -cu alte cuvinte trebuie să te opreşti să mai suni, să maitrimiŃi emailuri, să apari la uşa celuilalt din senin sau în lo-curile pe care ştii că le frecventează. Ai putea crede că soluŃia pentru a te împăca este sădemonstrezi cât mai repede posibil, înainte de fi mult preatârziu pentru a se mai putea schimba ceva, cât de mult eştitu implicat şi cât de mult îŃi pasă şi cât de mult regreŃi tot.Adevărul este că în felul acesta ai putea să îndepărtezi per-soana iubită mult mai tare, ca să nu mai vorbesc că s-arputea ca nivelul de furie şi supărare pe care o simte faŃă detine să crească vertiginos. 20
 20. 20. Atunci când despărŃirea este recentă şi îŃi dai frâu liberemoŃiilor este foarte probabil să: Spui lucruri care nu sunt adevărate Spui lucruri care să enerveze mai tare pe fostul Să încerci să-Ńi faci gelos fostul partener Să-i spui celuilalt lucruri urâte ca să-l faci să se simtă prost Să te comporŃi ca un psihopat care-şi urmăreşte fosta partenera Să începi să-i reproşezi lucruri care oricum s-au întâmplat de mult, dar pe care tu le mai Ńii minte şi pe care crezi că este oportun să le dezgropi acum; Să cauŃi răzbunare După cum bine vezi, nici un lucru din această listă nueste foarte atrăgător, ca să spun aşa. Acestea nu sunt strate-gii bune pentru a-l face pe partener să se întoarcă înapoi latine – dar, din cauză că te panichezi, ele îŃi par acum celemai bune metode. 21
 21. 21. În schimb, ar trebui să-Ńi permiti să ai şi tu o perioadăliberă. Uită-te în calendar şi alege o perioadă care să durezeaproximativ o luna şi încercuieşte data care ar corspundesfârşitului acestei luni. Aceasta este ziua în care îŃi poŃiîngădui să vorbeşti cu fostul pentru prima dată de la de-spărŃire. Dacă ai dorinŃa stringentă de a suna, de a da vreunemail, sau de a face vreo vizită neaşteptată… STOP! Cu sig-uranŃă te vei gândi mult la ea, dar nu poŃi îngădui ca senti-mentele pe care le ai în acel moment să împiedice pauza decare amândoi aveŃi nevoie. Dacă vrei într-adevar să te împaci cu fosta, atunci tre-buie neapărat să iei această pauză pentru a te calma, pentrua putea să-Ńi eliberezi mintea de toate gândurile negative pecare le-ai putea avea, să redevii persoana raŃională care eraişi înainte, şi de abia atunci, când mintea îŃi va fi perfectclară, îŃi vei putea da seama care a fost exact momentul şicare au fost motivele reale care au dus la destrămarea re-laŃiei voastre. De asemenea, tot în acest moment, vei fi pre-gatită să deschizi linii reale de comunicare cu celalalt,deoarece luna de pauză care a ajutat la o aplanare cât de câta conflictului a trecut (dar care nu a însemnat atât de multtimp încât să se producă o înstrăinare). 22
 22. 22. CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ PERIOADA DE O LUNADE PAUZĂ ESTE IMPOSIBILĂ? Tu ai vrea să iei aceasta pauză, dar uneori acest lucru nuse poate deoarece te întalnesti cu fostul în fiecare zi la servi-ciu, sau poate aveŃi ore împreună, sau pur şi simplu aveŃiacelaşi cerc de prieteni. Doar dacă nu vrei să devii ca un pustnic şi să te închizi închilia ta, atunci nu trebuie să fii nepoliticos şi nici să nu-lignori complet atunci când vă întâlniŃi; dar nici nu trebuiesă permiŃi sau să te angajezi în discuŃii prea profunde: decivei zâmbi prietenos, vei saluta, apoi vei pleca să vorbeşti cualte persoane sau îŃi vezi de treaba ta în continuare. Ignorarea completă a ex-ului poate să-i sugereze că eştiînverşunată, furioasă, frustrată şi că încerci să te răzbuni peel. Nu dorim acest lucru, ba din contră, vrem să păremcalmi, temperaŃi, cu picioarele pe pământ, chiar dacă pedinăuntru simŃim că luăm foc. De asemenea, nu este indicatsă faci schimbări radicale de look, şi mă refer aici laschimbările în mod negativ care şochează mai mult decât săfaca o impresie agreabilă. Aşa ca nu vă radeŃi în cap ca Brit-ney Spears ! 23
 23. 23. AI NEVOIE DE ACEST TIMP LIBER Să stai departe de fosta este foarte important pentru căai astfel ocazia să scapi de starea de haos emoŃional în carete afli şi să intri într-una mai "strategică" - exact asta va faceaceastă lună de pauză. Cu siguranŃă exista un motiv anume pentru care relaŃiata s-a încheiat, dar în zilele care urmează imediat conflictu-lui care a dus la despărŃirea voastră, îŃi poate fi greu să teconcentrezi la ce trebuie schimbat în relaŃia ta pentru a oface să funcŃioneze. În aceste momente eşti mai degrabă fo-cusat asupra propriilor tale sentimente de respingere, sin-gurătate, durere şi neputinŃă.ŞI PARTENERUL ARE NEVOIE DE ACEASTĂPAUZĂ Poate ai auzit că se spune că distanŃa face ca iubirea sacrească şi inima să tânjească. Aşa că dacă vrei să te împacicu ex-ul, atunci trebuie să-i dai timp să i se facă dor de tine.Cum poate sa-Ńi simtă lipsa daca tu nu-l laşi în pace deloc? 24
 24. 24. Aşa că dacă reacŃia ta iniŃială este să Ńii un contact per-manent, gândeste-te că acest lucru se poate întoarce împo-triva ta şi acordă-i şi celuilalt implicat ocazia să se dis-tanŃeze de apropiata destrămare a relaŃiei voastre. În acelaşi timp vrei să-i demostrezi şi partenerului că îlrespecŃi şi că înŃelegi că are întrebări la care nu are deocam-dată răspuns şi la care trebuie să se gândească, şi de abiaatunci va începe să-Ńi simtă lipsa. De asemenea, acŃionândîn acest fel, vei putea să-i dai ocazia să se gândească la tineca la o persoană care a evoluat, care s-a maturizat - ca la opersoană calmă şi care este cu picioarele pe pământ.CE FACI ÎN TIMPUL ACESTEI PAUZE? Ce poŃi să faci în această lună de pauză? PoŃi să tetrezeşti că, nemaifiind parte dintr-o relaŃie, te simŃi dezori-entat şi nu ştii ce să faci cu timpul liber care Ńi-a rămas. Iatăatunci câteva idei care să te Ńina ocupată câteva săptămâni: 25
 25. 25. Reia legaturile cu prietenii mai vechi: maiales că în timpul unei relaŃii oamenii au tendinŃa săse izoleze de prieteni pentru a petrece mai multtimp împreună - aşa că acum poŃi profita de ocazieşi să ieşi în oraş cu oamenii pe care nu i-ai mai văzutde mult – doar să nu faci din despărŃirea ta recentăsubiectul conversaŃiei; Reia un vechi hobby abandonat: ai vreunhobby pe care îl adorai dar pe care l-ai neglijat?Acum poŃi să te ocupi de el şi nici măcar nu te veimai simŃi vinovat de timpul pe care i-l aloci; estefoarte bine să încerci să te dedici unui lucru care teinteresează individual şi dacă, de exemplu, ai aveaca hobby alpinismul, cu ocazia asta vei putea să-Ńifaci chiar şi noi prieteni; Concentrează-te mai mult la serviciu: şi dacă,de exemplu, ai avea un segment al carierei/studiilortale pe care l-ai cam neglijat? Acum ai avea ocazia săpetreci mai mult timp la serviciu sau studiind. Ast-fel, menŃinându-te ocupată nu vei fi tenată să dai”acel telefon” mai devreme decât ar trebui; 26
 26. 26. CUM SĂ EVIłI DEPRESIA Este normal să te simŃi deprimată şi tristă dupa ce încheio relaŃie, dar este foarte important să încerci să te menŃii pelinia de plutire şi să nu cazi în disperare sau într-o gaurăneagră în perioada încercării tale de a găsi mijloacele pentruo reîmpacare, pentru că nu vrei să-Ńi înrăutaŃeşti situaŃia in-trând într-o stare reală de depresie. Iată câteva lucruri pe care trebuie să le eviŃi în acesttimp: Să dormi toată ziua Să stai acasă în loc să accepŃi invitaŃiile în oraş Să te afunzi în alcool – în primul rând pentru că starea de ebrietate duce de obicei la sms-uri sau te- lefoane nu prea drăguŃe Să începi să povesteşti la toŃi despre despărŃirea ta Să iei orice decizie majoră referitoare la viaŃa ta Să îŃi iei liber de la serviciu, spunând că eşti bolnav 27
 27. 27. Oricât de tentant ar fi să stai toată ziua în pat cu teleco-manda în mană, sfatul meu este că trebuie să continui să-Ńitrăieşti viaŃa: trezeşte-te devreme, fă exerciŃii fizice, du-te laserviciu fară să întârzii şi, mai ales, umple-Ńi ziua cu multelucruri care îŃi fac plăcere.DESCURCĂ-TE CU PROPRIILE-łI SENTI-MENTE UTILIZÂND METODA "FAST FOR-WARD" Cu toŃii am auzit despre expresia “timpul vindecă oricerană”, dar aceasta este prea puŃină alinare pentru cinevacare trece ACUM prin durerea provocată de destrămareaunei relaŃii. Nu-i aşa că ar fi foarte bine dacă ar exista o metodă princare să trecem mai repede prin durere? Nu ar fi frumos săavem un buton pe care să apăsăm şi să ne trezim imediat înpunctul în care totul este mai bine iar noi suferim mai puŃinşi am devenit deja oamenii raŃionali care eram înainte catoate aceste lucruri rele să se întâmple? În fine, acest buton,ştim cu toŃii că nu va exista niciodată, dar avem ceva maibun: metoda fast forward. 28
 28. 28. Această metodă are multe utilizări dar cea mai buna din-tre ele este aceea care te va ajuta să treci mai repede pestesuferinŃa cauzată de plecarea din viaŃa ta a persoanei iubite. Dacă te angajezi să faci aceşti paşi de 3 ori pe zi cel puŃinvei rămâne uimit. PASUL 1: Simte (nu nega) ceea ce simŃi şi observă careeste locul unde simŃi şi în ce mod. De exemplu, foarte mulŃioameni simt durerea sufletească în piept sau chiar prinînŃepături în inimă (cam de aceea se şi spune ”mi-ai sfâşiatinima”). Acestea se pot aplica şi în cazul tău, sau nu. Acum,concentrază-te pe sentimentele tale şi întreabă-te singur, îngând sau tare, următoarele: Pot sa permit să am aceste sentimente? SAU Să las aceste sentimente să-mi intre în suflet? Şi apoi răspunde. Nu contează dacă răspunsul este DAsau NU PASUL 2: Întreabă-te: ”Aş putea să mă eliberez deaceste sentimente?” Iaraşi, nu contează dacă răspunsul este DA sau NU. 29
 29. 29. PASUL 3: Întrebă-te: ”Am să las să dispară aceste sen-timente?” PASUL 4: Întrabă-te: ”Când?” PASUL 5: Acum examinează-Ńi din nou sentimentele.SimŃi ceva diferit? Există vreo schimbare? Schimbarea estediferită pentru fiecare, dar se simte ca un semn mic decicatrizare. Dacă vrei sa simŃi cum semtimentele seschimbă, repetă de mai multe ori paşii de la 1 la 5. Această metodă nu ar trebui să reprezinte o luptă. În re-alitate ea aduce o mângâiere caldă şi recomfortantă. Pentru a reuşi, va trebui să repeŃi metoda de 2-3 ori pezi, iar o sesiune semnifică să repeŃi cei 5 paşi de cinci ori. Metoda fast forward poate fi utilizată pentru multmai multe lucruri cum ar fi: 30
 30. 30. Oprirea fumatului AbŃinerea de la mancare de tip junkfood Blocajul scriitorului Trecerea peste suferinŃa cauzată de moartea cuiva drag MenŃinerea executării zilnice de exerciŃii fizice Certuri mari cu soŃul/soŃia Eu, personal, sunt prietenă veche cu această metodă depe urma căreia am avut numai beneficii, şi pe care vreau săŃi-o împărtăşesc şi Ńie cu speranŃa că o vei urma şi vei ob-serva cam cât de mult ajutor îŃi va oferi (chiar dacă în mo-mentul acesta poate îŃi vine să râzi şi nu o iei în serios,încearcă pentru că nu ai, în fond, absolut nimic de pierdut). 31
 31. 31. CAPITOLUL 3: SCOATE AŞCHIILE DIN RE-LAłIA TA Pentru moment, relaŃia ta este destramată şi te simŃi deparcă ai fi la o răscruce de drumuri şi nu ştii ce să faci: să teîmpaci cu fostul partener sau să încerci să-Ńi cauŃi în con-tinuare perechea? Din moment ce citeşti acum această carte înseamnă căeşti interesat să te reîmpaci cu perechea ta. Dar este, oare,acest pas cel mai indicat? În acest capitol vom punctaproblemele din relaŃia ta, încă de la început. Astfel, vei puteasă înveŃi să evaluezi şi să vezi dacă relaŃia ta merită salvată,sau dacă este momentul să treci peste, şi să-Ńi continui viaŃa.UNDE AI GREŞIT? Acum că îŃi petreci timpul departe de celălalt poŃi să faciun pas înapoi şi să arunci o privire asupra relaŃiei tale. Ştiucă este greu să fii complet obiectivă, dar încearcă să înlăturitoate sentimentele pe care le ai în legatură cu relaŃia ta şi săfii cât mai sincer posibil cu tine. Încearcă să-Ńi aduci aminte atât de momentele bune câtşi de cele rele, şi îŃi spun asta deoarece fiecare dintre noi areo tendinŃa să-şi aducă aminte doar momentele bune sau 32
 32. 32. doar pe cele rele, pe când în realitate lucrurile sunt ameste-cate, o relaŃie fiind constituită şi din parŃi frumoase şi dinpărŃi mai puŃin frumoase.SĂ PRIVIM MOMENTELE BUNE Mai Ńii minte care sunt lucrurile care te-au făcut iniŃialsă te îndragosteşti de el? Sau ce i-a plăcut lui la tine? Estefoarte important să-Ńi aduci aminte de perioada în care re-laŃia ta se afla la început şi aveai senzaŃia că eşti într-o con-tinuă lună de miere, pentru că acela este momentul la caretrebuie să reajungi pentru a reaprinde flacăra dragosteivoastre. Şansele ca viaŃa cotidiană să fi absorbit ca un buretetoată pasiunea dintre voi sunt foarte mari, iar acele lucruri,de care v-aŃi îndrăgostit la început, se poate să fie acum în-gropate sub alte experienŃe şi schimbări pe care le-aŃisuferit, chiar şi în mod normal, pe parcursul maturizăriivoastre ca indivizi dar şi ca şi cuplu. 33
 33. 33. Aşa că, este timpul acum să te ridici de sub”dărâmături”, să te scuturi de ”praf” şi să te reîntorci laorigini, aducându-Ńi aminte care au fost elementele consti-tutive ale relaŃiei voastre. Adu-Ńi aminte ce i-a plăcut atât de mult la tine, ce i-aatras atenŃia, care sunt calităŃile pe care le-a sesizat şi apre-ciat la tine. Gândeşte-te dacă: Vă plăcea să călătoriŃi împreună? Vă plăcea să citiŃi acelaşi tip de carŃi? Vă plăceau acelaşi stil de filme şi de distracŃii? PracticaŃi vreun sport împreună? Vă plăcea să staŃi de vorbă împreună? AsculaŃi acelaşi tip de muzică? AveaŃi aceleaşi idei despre viaŃa, familie şi copii? AveaŃi aceleaşi convingeri spirituale şi morale? 34
 34. 34. Pot fi numeroase motivele şi lucrurile care fac ca un cu-plu să se simtă bine împreună şi să-şi dorească să petreacăcât mai mult timp unul cu celalalt, mai ales la început, cândte gandeşti la celalaltă persoana în mod constant. La ce lucruri te gândeai când Ńi-ai cunoscut partenerul?Orice ar fi, acolo trebuie să reajungi pentru a putea să real-izezi o împăcare între voi. Aşa că, e foarte important săpetreci destul de mult timp concentrându-te la lucrurilepozitive din viaŃa voastră împreună. Ar fi foarte util dacă ailua o hartie şi un creion şi Ńi-ai nota toate aceste lucruribune pe masură ce Ńi le aduci aminte.OBSERVĂ ŞI LUCRURILE NEGATIVE Nici o relaŃie nu este perfectă, iar relaŃia ta a ajuns, întimp, să acumuleze destule lucruri negative, care, în final,au dus la o ruptură. Există cazuri când această ruptură afost provocată de un singur motiv suficient de important,celelalte motive, mai mărunte, neavând, în acel caz, nici ocontribuŃie. Pe de altă parte însă, relaŃiile se termină şi ca oconsecinŃă a mai multor probleme de mai mica intensitate,dar care se adună în timp. Adu-Ńi aminte de unele problemepe care le-ai conştientizat chiar tu pe parcursul relaŃiei tale. 35
 35. 35. Fă-Ńi timp chiar acum şi notează pe o hârtie acele lucruricare te-au supărat. În aceste momente îŃi poate fi mai uşorsă te gandeşti la lucrurile negative decât la cele pozitive şieste foarte posibil să-Ńi vină în minte chestii de genul ”esteun afemeiat”, sau ”este o adevărata scorpie” - dar nu acestefraze urâte sunt cele care descriu situaŃia. Încearcă să fii cât mai obiectiv. Ca de exemplu: Aveam idei diferite despre angajamentul pe care îl presupune o relaŃie Eram pregătită să mă aşez la casa mea, iar el nu era Eram de religii diferite şi nu ajungeam la un con- sens Nu aveam aceleaşi valori morale şi spirituale Nu aveam aceleaşi interese şi hobbiuri Nu există atracŃie fizică între noi Unul dintre noi a fost infidel Încearcă ca atunci când vei face lista să fii foarte specific. 36
 36. 36. CÂTEVA DATE DESPRE INFIDELITATE Când vine vorba despre înşelat, sunt foarte multe lu-crurile la care trebuie să te gândeşti. În primul rând,trădarea nu are loc atunci când partenerul este mulŃumit, cicând se întamplă exact contrariul, când este nesatisfacut deceea ce îi oferă acea relaŃie în acel moment, aşa că pleacă încăutarea unei persoane care să îl facă să se simtă mai bine. În acelaşi timp, trebuie să ştii că există şi oameni care,pur şi simplu, nu sunt capabili să se dăruiască în întregime,trup şi suflet, numai unei singure persoane. Aşa că dacă par-tenerul tău este ca Dr. McSteamy (din Grey’s Anatomy) şinu poate să stea departe de nici o femeie, înseamnă că ai oproblemă mult mai mare decât ai crezut iniŃial. Când infidelitatea face parte din relaŃia ta, trebuie să-iacorzi mai multă atenŃie partenerului şi să te gândeşti de ces-a întâmplat acest lucru. 37
 37. 37. DE CE ÎłI DOREŞTI O REÎMPĂCARE? Iarăşi, un lucru de maximă importanŃă este motivul pen-tru care tu vrei să te împaci cu ex-ul şi să te reîntorci înaceeaşi relaŃie! Cu toŃii avem sentimente de regret imediatdupă destrămarea unei relaŃii, dar trebuie să stai şi să anal-izezi dacă motivele pentru care vrei să te împaci cu parten-erul sunt suficient de concrete si justificate.MINCIUNILE PE CARE NI LE SPUNEM NOUĂÎNŞINE Te pot încerca sentimente de disperare, aşa cum am maispus, şi ai fi în stare să faci orice numai să te înpaci cu per-soana iubită. Dar de ce? În acele prime zile după o de-spărŃire, îŃi pot veni în minte o sută de motive : Pur şi simplu voi muri fără el(ea) Era întrega mea viaŃă Nu voi mai găsi niciodată pe cineva la fel de bun ca ea(el) Era cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat vreo- dată 38
 38. 38. Nu pot fi fericită dacă sunt singură Totul va fi diferit data viitoare Am să schimb tot ce am facut greşit data trecută Este foarte normal să gandeşti în acest fel, dar ceea cetrebuie să înŃelegi este că toate aceste declaraŃii de maisus sunt false. Dacă te lupŃi cu anumite sentimente pe care încă le maiai, te rog du-te înapoi şi reia metoda "Fast Forward". Dacă nu înŃelegi aceste concepte fundamentale, vei aveacu siguranŃă probleme în viitor, chiar dacă se produce saunu reconcilierea mult aşteptată, deoarece, atât timp cât tugândeşti despre tine că nu vei putea să reuşeşti în viaŃă deuna singură, vei întâmpina greutăŃi atât ca individ cât şi înorice relaŃie în care te vei afla. Adevarul este că, mai întâi, trebuie să te asiguri că tu eştibine şi că eşti încrezătoare în propriile forŃe. Astfel, nu nu-mai că vei fi cu mult mai fericită, dar vei vedea cum multmai multe persoane vor fi atrase de tine. 39
 39. 39. Aşa că, dacă motivele pentru care doreşti o reconcilieresunt cele din lista de mai sus, trebuie să te gândeşti dacă,într-adevar, ceea ce ai tu nevoie în realitate este reprezentatde acest pas, sau dacă nu cumva ai nevoie să te regăseştipe tine însuti. Adevărul este că nu vei muri fără el(ea) şi dacă tu crezică această persoană reprezintă “întreaga ta viaŃa” înseamnăcă trebuie să-Ńi îmbunătăŃeşti mai întâi PROPRIA TAVIAłĂ. Vei vedea, de asemenea, că vei putea să găseştimulŃi oameni buni pentru tine dacă te faci disponibil(ă) dinnou. Este foarte posibil ca persoana care tocmai a ieşit dinviaŃa ta să fi reprezentat un lucru bun, dar asta nu înseamnăcă nu vei mai avea parte şi de alte experienŃe la fel, dacă nuchiar mai plăcute. PoŃi fi fericit şi singur. 40
 40. 40. ADEVĂRATELE MOTIVE PENTRU CARE ARTREBUI SĂ-łI DORESTI ÎMPĂCAREA CU PER-SOANA IUBITĂ Acum, că am “strivit” toate acele motive iraŃionale pen-tru care să te împaci cu cineva, ar fi cazul să ne gândim caresunt motivele adevărate pentru care ar trebui să faci acestpas. A fost această despărŃire o decizie luată în pripă?Pentru unii oameni, despărŃirea se produce sub impulsulmomentului, ca rezultat al unei probleme specifice şi nu alunor lucruri care să se oglindescă în toată relaŃia. Şi poate cănu aŃi încercat niciodată să rezolvaŃi problema, nu?! În acestcaz, ar fi bine să-Ńi revizuieşti atitudinea faŃă de relaŃia caretocmai s-a încheiat înainte de a spune ”adio” cu adevărat,gândidu-te că, până la urmă, este posibil să se rezolve şi, înplus, nu uita că ai investit emoŃii şi timp în această perso-ană. Ai fost fericit(ă) majoritatea timpului cât aŃi fostîmpreună? Multe cupluri aruncă la gunoi o relaŃie ex-traordinară doar din cauza a una-doua experienŃe dezagre-abile. Este important să înŃelegi că nu există în lumea astanici măcar o singură relaŃie care să nu aibă suişuri şi co-borâşuri. Aşa că, dacă în marea majoritate a timpului petre- 41
 41. 41. cut împreuna sunteŃi fericiŃi, atunci se merită din plin să vămai acordaŃi o şansa şi să vă rezolvaŃi problema care a dus laaceastă ruptură. Nu căuta perfecŃiunea în partener pentrucă nu există aşa ceva şi nu vei avea decât tu de suferit atuncicând vei vedea că ai îmbătrânit şi eşti singură şi încrance-nată pe viaŃă. În general, vă doriŃi aceleaşi lucruri? SunteŃi peaceeaşi lungime de undă atunci cand vine vorba despre cer-inŃele pe care le aveŃi de la viaŃa voastră împreună? Este po-sibil să-i accepŃi partenerului unele aspecte negative dacăaceasta ar însemna obŃinerea imaginii de ansamblu pe careambii o doriŃi?MARILE SCHIMBĂRI Ar fi minunat dacă fiecare dintre noi ar putea să schimbeinstantaneu lucrurile eronate pe care le-a făcut şi care aucauzat supărarea şi suferinŃa celuilalt. De asemenea, ar fi şimai minunat dacă am avea o bagheta magică care să trans-forme relaŃia noastră, dintr-un câmp de bătălie, într-o lunăde miere. 42
 42. 42. Din păcate, lucrurile nu stau chiar aşa atunci când vor-bim despre natura umană, aşa că, nu cred (şi nici tu nu artrebui) că vei deveni o cu totul altă persoană, aşa, pestenoapte. Da, există unele persoane care, trecând prin experienŃecu adevarat şocante, se schimbă în bine şi văd cu totul altfelviaŃa şi Ńelul lor pe Pământ din acel moment. Dar, trecândpeste toate, nu se întîmplă foarte des că oamenii să aibăschimbări majore de atitudine şi concepŃie - aşa că nu teaştepta ca din vrăjitoarea cea rea să devină dintr-o dată zânacea bună.REEVALUAREA łELURILOR Se poate ca dupa ce ai citit acest capitol să te gandeşti căŃelul acestei cărŃi nu este să te ajute să te împaci cu persoanaiubită. Adevărul este că dacă te împacarea cu ex-ul îŃi vaaduce binemeritata fericire pentru tot restul vieŃii, aceastăcarte a servit celui mai bun Ńel. Dar, dacă această împăcarenu-Ńi va aduce altceva decât un drum lung şi presărat numaicu nefericire, probabil este mai bine ca de data aceasta să nuprimeşti ceea ce crezi tu ca-Ńi trebuie în acest moment. 43
 43. 43. Scopul acestui capitol este să te ajute să-Ńi observi relaŃiadin exterior, cu un ochi critic şi să decizi dacă aceasta esteceea ce vrei cu adevărat şi, mai important, dacă e ceea ce ainevoie, gândidu-te la viitorul îndepărtat. Este într-adevaraceastă persoană cea la care ai visat întotdeauna? Sau, defapt, Ńi-e doar frică că nu mai există nimeni în lume care să-Ńi fie destinat? Frica de necunoscut poate să Ńi se pară maiînspăimântătoare decât o relaŃie disfuncŃională. De aceeaeste bine să aştepŃi o lună înainte de a lua legatura cu fostulpartener.UNDE NE SITUĂM? Până acum am tot discutat despre punctul în care te aflitu şi asta este o parte mare din ecuaŃie. Dar, de asemenea,foarte important este şi punctul unde se află şi partenerultău. MulŃi dintre ei ajung la o concluzie greşita cauzată de omare neînŃelegere pe care o vom clarifica chiar acum: DRAGOSTEA Ş I URA NU SUNT TERMENIOPUŞI. Dar dacă ura nu este opusul iubirii, atunci care esteopusul ei? Este foarte simplu: completa indiferenŃa! IndiferenŃa este opusul iubirii. 44
 44. 44. Această diferenŃiere te poate ajuta cu adevarat să apre-ciezi situaŃia ta precum şi cât de dificil sau nu poate fi săreaduci în viaŃa ta persoana iubită. Aşa că, chiar dacă acum partenerul Ńipă în gura mare câtde mult te urăşte, nu uita că acum câteva săptămâni îŃispunea că nu poate trăi fără tine. Vezi cât de subŃire este înrealitate linia dintre cele două? De fapt, într-o situaŃie ca cea pe care tocmai am descris-o este mai uşor să te împaci decât atunci când pasiunea din-tre cei doi a murit încetul cu încetul, iar sentimentele careodata erau... nu mai există, iar locul lor este ocupat de IN-DIFERENłĂ.ODATA CE AI LUAT O DECIZIE Dacă ai luat decizia că merită să lupŃi pentru relaŃia ta,atunci eşti invitată să lecturezi în continuare. Înurmătoarele capitole vei învăŃa cum să ai grijă de tine şi să-Ńi faci un plan, cum să deschizi canalele de comunicare şi săreintri în joc. 45
 45. 45. Iar după ce ai reuşit reconcilierea vei învăŃa în plusanumite strategii despre cum să-Ńi protejezi relatia de acumîncolo ca să nu mai ai parte de episoade de acest tip. În capi-tolul următor vei învăŃa că a avea grijă de tine este egal cu aavea grijă de amândoi ca şi cuplu. 46
 46. 46. CAPITOLUL 4: CUM SĂ REAPRINZI SCÂN-TEIA PASIUNII ŞI A DORINłEI După o despărŃire, cum faci pentru a te întoarce la înce-puturile relaŃiei? Pentru a putea să ajungi în acele faze iniŃi-ale de atracŃie şi romantism, trebuie să-Ńi dezvolŃi o atitu-dine plină de încredere. Tu de cine eşti mai atras? De o persoană care aparearătând cel mai bine posibil, sau de cineva care îŃi dă im-presia că nu-i pasă absolut deloc de cum arată sau ce impre-sie face celorlalŃi din jur? Nu trebuie să araŃi ca Bradd Pittsau Angelina Jolie, dar trebuie să acorzi puŃin timp şi ener-gie pentru a avea grijă de sănătatea ta şi de cum arăŃi. Astanu înseamnă că trebuie să te chinui să ajungi cea maiatrăgătoare persoană dintr-o încapere, ci să araŃi la potenŃi-alul tău maxim. Toate acestea poate Ńi se par imposibil de realizat atuncicând te simŃi într-o stare de depresie, aşa cum se întamplădupă o despărŃire, dar câŃiva paşi simpli te pot readuce ime-diat într-o stare de spirit mult mai bună. Atunci când ai grijăde tine transmiŃi nişte vibraŃii pe care nimeni nu le vede darpe care toată lumea le simte. 47
 47. 47. Este ca o forŃă magnetică care atrage oamenii spre tine,şi asta este crucial în recupararea persoanei iubite. FOARTE IMPORTANT! Mai există şi un alt motivpsihologic foarte puternic pentru care trebuie să-Ńi schimbiinfatisarea: TREBUIE SĂ SPARGI TIPARUL! Aşa că, oschimbare de look faŃă de cum arătai când eraŃi împreunăeste foarte binevenita. Iată un exemplu: pentru foarte mulŃi oameni mirosul deprăjituri proaspăt scoase din cuptor aduce amintiri din copi-larie; cu alte cuvinte diferite mirosuri provoacă amintiribune sau rele. Oamenii, în mod inconştient, leagă emoŃiile de ceea cevăd, aud sau miros în acel moment. La începutul unei relaŃiinu există emoŃii legate de înfăŃişarea unei persoane decâtdacă îŃi aduce aminte de cineva. Pe masură ce relaŃia pro-gresează sentimente plăcute încep să fie asociate cu aspec-tul, mirosul sau vocea persoanei respective. Se pot asocia şisentimente neplăcute, dar, mai tipic este ca, la inceputulunei relaŃii, să predomine sentimentele bune. Deci, oameniiasociază plăcerea cu trăsăturile palpabile ale altei persoane. 48
 48. 48. Toate acestea sunt minunate când relaŃia merge ca peroate, dar sunt oare aceste ”sentimente asociate” cele carene Ńin atraşi unul de celălalt şi atunci când lucrurile încep săscârŃâie?! Ceea ce se întâmplă în relaŃiile care încep să se destrameeste că sentimentele şi experienŃele urâte încep să ocupe lo-cul celor frumoase, şi, uite aşa, ajungem să asociem senti-mente care nu mai sunt atat de frumoase cu aceleaşitrăsături palpabile ale celeilalte persoane. Astfel, începe,încetul cu încetul, ca în mintea noastră să se creeze un tipar:când vedem persoana respectivă încep şi sentimentele urâtesă răsară la suprafaŃă, într-o măsură mult mai mare decâtcele frumoase, şi astfel, balanŃa începe să se încline înspresentimentele acelea pe care nimeni nu ar vrea să le aiba, maiales în legatură cu persoana pe care a îndragit-o atât de multnu cu foarte mult timp în urmă. DECI TREBUIE SĂ SPARGEM TIPARUL! Oricât de superficial ar putea parea ceea ce voi spune încontinuare, este foarte important să îti faci o schimbare delook, să schimbi parfumul şi să îti schimbi dacă se poate şidin atitudine, astfel încât atunci când te vei întalni cu fostul 49
 49. 49. acesta să nu mai aibă dintr-o dată, la vederea ta, aceleaşisentimente pe care le avea ultima oară când te-a vazut (şiştim şi noi cam care au fost acele sentimente în acel mo-ment). Ceea ce se întamplă în realitate este că porneşti pe unteren neexplorat din punct de vedere psihologic şi acestaeste un proces inconştient, ca să nu mai vorbesc de faptul căare şi un dublu efect - această schimbare demonstrând şifaptul că ai o mai mare grijă de tine (indiferent că dai josnişte kg, îŃi albeşti dinŃii sau mai scapi de acneea pe care oaveai). Mai mult decât toate acestea, îŃi dă şi Ńie un plus deîncredere care, uneori, poate să acŃioneze ca un adevaratafrodiziac.ÎNCEPE CU CORPUL TAU Cel mai uşor este să începi prin a avea grija de corpultau, pentru că atunci când corpul şi organismul tău suntsănătoase, atunci şi tu ai mai multă energie, iar mai multăenergie înseamnă o stare de sprit mai bună. 50
 50. 50. Poate acum eşti tentată să te îndopi numai cu dulciuri şimăncare nesănătoasă în timp ce stai toata ziua în pat şi teuiŃi la TV. Sau poate, exact invers, îŃi va fi greu să dormi sausă mănânci. În oricare din aceste două extreme te afli, tre-buie să înŃelegi ca o asemenea stare nu te va ajuta să te îm-paci cu fostul. Dacă vrei să ai rezultate, trebuie să încerci săte lupŃi cu aceste sentimente care probabil te încearcă înaceste momente. În această secŃiune totul este destinat să-Ńi dea maimultă energie, deoarece ştiu că încheierea unei relaŃii tepoate lăsa secătuit de puteri.FĂ EXERCIłII FIZICE Primul lucru care te va ajuta să-Ńi repui corpul pe liniade plutire este să faci cât mai multa mişcare. Trebuie să intriîntr-o rutină zilnică de 30-45 minute de exerciŃii fizice. Dacădeja eşti înscris la vreo sală de fitness, începe prin chiar a teduce. 51
 51. 51. Dacă nu îŃi permiŃi, să ştii că există şi o mulŃime de alteactivităŃi care nu necesită bani sau echipament: Mersul pe jos Jogging Să mergi cu bicicleta Înot Prin aceste activităŃi vei reuşi să-Ńi îmbunătăŃeşti ritmulcardiac, ca să nu mai vorbesc şi de faptul că ele reprezintă ouluitoare metodă de a te mai înveseli, deoarece atunci cândfaci exerciŃii fizice organismul tău sintetizează hormoniinumiŃi endorfine care ajută creierul să te ajute pe tine să tesimŃi mai bine. Alte exercitii te pot ajuta să te relaxezi şi să devii maiputernică atât din punct de vedere mental, cât şi fizic: Yoga Pilates Stretching 52
 52. 52. Aceste exerciŃii te vor ajuta, de exemplu, să mergi maidreaptă şi să fii mai încrezatoroare, dar acestea ar trebui săfie exerciŃii suplimentare faŃă de seriile de aerobic pe care săle faci în fiecare zi. Ca să te Ńii de program ar fi mai uşor să-Ńi găseşti unprieten sau o prietenă care să dorească să facă mişcare şi săvă motivaŃi reciproc. De asemenea, există multe activităŃicare pot fi efectuate şi în doi: Să mergeŃi cu bicicleta Să faceŃi alpinism Să jucaŃi basket Să faceŃi jogging Să jucaŃi tenis Să vă plimbaŃi Să vă daŃi cu rolele Să faceŃi aerobic Să mergeŃi la piscină 53
 53. 53. A avea un partener cu care să faci mişcare e ca şi cum aiavea o asigurare că poŃi să îndeplineşti această sarcină. Deasemenea, trebuie să Ńii minte că nu faci asta ca să devii ceamai frumoasă persoană din câte cunoşti tu, ci doar ca să poŃisă arăŃi cât mai bine poŃi tu - să fii la limita ta superioară. Vei vedea că deja după câteva zile de mişcare oameniidin jurul tau vor observa că ai un plus de energie, chiar dacăschimbarea spirituală este posibil să nu o observe încă. Aşacă, în loc să tragi cât mai tare pătura peste cap şi să zaci înpat, fă un efort, adună-te şi începe să faci cât mai multămişcare.EŞTI CEEA CE MĂNÂNCI De obicei, micul tău dejun, dacă nu lipseşte cudesăvârşire, conŃine cel mai frecvent, una dintreurmătoarele : Cafea Batoane de ciocolată sau cine ştie ce alte dulciuri Mâncare luată în grabă de pe la un fast-food din drumul spre serviciu/şcoală 54
 54. 54. Dacă îŃi sună familiar, trebuie să ştii că acest tip de mân-care te poate face să te simŃi bine pe moment, dar, în final,se depune şi te va face să te simŃi şi mai rău, pe când o ali-mentaŃie mai sănătoasă te poate face să te simŃi mai uşorconferindu-Ńi cu mult mai multă energie faŃă de precedenta. Multa lume se străduie să mănânce cât mai sănătos, cutoate că nu ştiu care sunt alimentele pe care ar trebui să leconsume în acest sens. În această secŃiune vei învăŃa cum sămănânci sănătos pentru a avea energia necesara zi de zi şipentru a arăta şi te simŃi mai bine. Nu este nevoie să cheltui o mulŃime de bani la cel maibun centru de slăbit sau să te chinui cu tot felul de diete: Proteinele Ele sunt cele care alimentează de fapt muşchii şi creie-rul. Alimentele care conŃin o cantitate crescută de proteinesunt: 55
 55. 55. Carnea de vită, curcan, pui, porc Ouăle Fasolea Laptele Brânza Iaurtul Nucile Atunci când alegi să mănânci carne, încearcă să consumidoar parŃile mai slabe, fără grăsime. De asemenea, ar trebuisă limitezi consumul de carne roşie la o singură dată pesăptămână. A utiliza iaurtul şi laptele ca surse de proteinepoate fi foarte benefic... iar grăsimea pe care o acumulezidupă ce mănânci nuci este, în realitate, foarte bună pentruinimă. Fructele şi legumele Cu toate că organismul tău are nevoie de proteine pentrumuşchi, are nevoie şi de fibre şi de vitamine. 56
 56. 56. Încearcă ca de fiecare dată când te aşezi la masă, să veziîn farfuria ta cel puŃin 4 culori diferite, asigurându-te, astfel,că primeşti o varietate de factori nutriŃionali. MulŃi oameni rămân blocaŃi pe un anumit făgaş cândvine vorba de legume şi fructe şi ajung să se plictisească sămanance tot timpul la fel. Ideea este că sunt multe variantede legume şi fructe, care dintre care mai exotice: Rodii Ananas Căpşuni Cireşe Struguri Dovlecei Ardei Varză Roşii Ciuperci VerdeŃuri 57
 57. 57. Dacă nu ştii cum să prepari aceste legume şi fructepoŃi să întrebi pe cineva din familia ta sau poŃi să cauŃireŃete online. Încearcă, de exemplu, să mănânci în fiecaresăptămână ceva ce nu ai mai gustat până acum. Mitul grăsimilor Nu te strădui foarte tare să te fereşti de tot ce estegras, pentru că organismul tău chiar are nevoie şi degrăsime, având şi ea un rol în producerea energiei. Dar nuvorbim aici despre grăsimea care provine de la un cheese-burger, cartofi prăjiŃi şi altele. Probabil îŃi pare rău, dar nu din aceste alimenteprimim grăsimea necesară, ci din ulei de măsline, din uleide peşte, ulei de seminŃe de in, peşte, nuci, alune, etc.Acestea sunt grăsimi nestaurate care în realitate fac bine in-imii conŃinând, de exemplu, acizii omega 3 (din uleiul depeşte şi seminŃe de in). Aceste substanŃe conŃinute de alimentele care tocmaile-ai citit au proprietatea de a fi, după un consum îndelun-gat, anti-depresive – şi cine nu ar vrea să se simta mai bineşi mai vesel? 58
 58. 58. Hidratarea Hidratarea joacă un rol foarte important în menŃine-rea echilibrelor din organismul nostru. În loc să bei suc saucafea încearca să bei cel puŃin 2 l de apă pe zi, mai ales dacăfaci şi sport – apa înlocuieşte pierderile suferite odată cutranspiraŃia. Auzim tot timpul la televizor, mai ales în sezonulcălduros, să bem multă apă, dar ceea ce multa lume nu ştieeste că apa este o constituentă importantă, nu numai asănătăŃii noastre, ci şi a frumuseŃii. Apa contribuie la elimi-narea multor toxine din organism, odată cu filtrarea ei prinrinichi, contribuind la diminuarea durerilor de cap, ajutândtranzitul intestinal lent şi prevenind balonarea, ajutand ladiminuarea celulitei şi la prevenirea îmbătrânirii prematurea tenului.CONECTAREA CORPULUI CU MINTEA Am stabilit că a-Ńi aduce corpul într-o stare bună defuncŃionare este un pas înainte către o sănătate mai bună.Dacă până acum am discuatat despre sănătatea organismu-lui tău, de acum încolo vom analiza şi mintea. 59
 59. 59. Există multe tehnici prin care să-Ńi recâştigi echilibrulinterior după o despărŃire dureroasă sau după un şoc.Concentrează-te acum la următoarele idei şi decide apoicare crezi că este cea mai bună în cazul tău: Notează Când îŃi notezi pe o foaie de hârtie sentimentele, temer-ile, frustrările şi gândurile este ca şi cum Ńi-ai acorda tu în-suŃi permisiunea de a le lăsa să iasă afara din capul şi sufle-tul tău. În loc să te cramponezi de negativ, scrie ”negativul”pe o bucată de hârtie şi astfel poate vei avea o perspectivămult mai clară asupra a ceea ce într-adevar te deranjează,ajutându-te în acelaşi timp să priveşti spre viitor. Cum realizezi acest lucru te priveşte strict - poti folosidoar o hârtie sau un jurnal sau orice vrei tu, iar dacă aiprobleme cum să începi, imaginează-Ńi doar că-i scrii o scri-soare celei mai bune prietene în care îi spui prin ce ai trecutşi care sunt sentimentele tale în legatură cu evenimentelerelatate. 60
 60. 60. łinerea unui jurnal în care să scrii despre relaŃia ta de laînceput până în prezent, cu bune şi rele, te va ajuta mai multîn sensul că îŃi va da o privire de ansamblu mai bună asuprarelaŃiei tale, descoperind, poate, şi lucruri despre tine pecare nu le ştiai şi înŃelegând, dupa ce citeşti ceea ce ai scris,dacă o împăcare între tine şi celalaltă persoană merită efor-tul. Bazează-te pe prieteni În timpul unei crize emoŃionale, prietenii sunt de obiceiprimii la care apelezi - nu vrei, totuşi, să-Ńi petreci tot timpulpe care îl ai cu ei plângându-te şi văicărindu-te. PrieteniiadevăraŃi îŃi pot oferi şi un umar pe care să plângi, dar şi opărere obiectivă. Apelează la un profesionist Dacă totuşi simŃi că disperarea te cuprinde din ce în cemai tare, te simŃi din ce în ce mai nefericit şi simŃi cumaluneci pe panta periculoasă a depresiei, poate ar fi indicatsă te adresezi unui psiholog. Singurul dezavantaj este că s-ar putea să coste puŃin maimult decat crezi, dar dacă financiar îŃi permiŃi să ştii că esteun ajutor de mare încredere. 61
 61. 61. Distrează-te Până acum am vorbit despre cum să scapi de emoŃiilenegative pe care le ai... dar ce-ar fi dacă ai încerca să letransformi în emoŃii pozitive şi agreabile? Ce fel de activităŃiîŃi plac? Fă o listă şi încearcă în fiecare zi să faci ceva diferitşi distractiv. Gândeşte-te că îŃi va face bine să îŃi distragi atenŃia de larelaŃia ta şi tot ce s-a întâmplat în ultimul timp şi vei desco-peri, de asemenea, că te poŃi distra şi de unul singur. Evită ”substanŃele” MulŃi oameni se refugiază în alcool sau medicamentesau chiar doguri pentru că nu reuşesc de unii singuri să tre-acă peste suferinŃă, iar aceste substanŃe îi fac să simtă ostare de euforie şi de relaxare. Daca e vorba de alcool,imaginează-Ńi ce durere de cap ai a doua zi dimineaŃa şi, maiales, câte prostii poŃi să faci la beŃie. Dacă e vorba de droguri, gândeşte-te că ele într-adevarîŃi conferă o stare de bine dar la cantităŃi din ce în ce maimari... şi stim cu toŃii unde duce consumul permanent. 62
 62. 62. Deci este mai important şi mai sănătos, ca să nu maivorbesc că este mult mai atrăgător să fii cu mintea limpedeşi judecata intactă. Aspectul Te rog să îŃi aduci aminte ce ai citit mai devreme - TRE-BUIE SĂ SPARGI TIPARUL - şi sunt numeroase modalităŃiprin care poŃi să faci acest lucru. În momentul în care ai re-alizat acest lucru, eşti deja cu un pas foarte mare înainte, înprimul rând pentru că Ńi-a crescut încredere în tine şi forŃeleproprii. 1. BărbaŃii: puneŃi-vă la punct garderoba şi aveŃi grijă ca ceea ce cumpăraŃi să fie măcar la modă; nu e nevoie să cheltuieşti o avere dar măcar să ştii dacă blugii pe care îi ai mai sunt sau nu în tend- inŃe. 2. Femeile: probabil că voi sunteŃi mai în temă cu moda decât bărbaŃii, iar dacă nu, puneŃi-vă la curent – nu e greu: uită-te la tv, intră pe net, cumpără 2-3 reviste şi gata! Nu uitaŃi că a fi chic e întotdeauna la modă. 63
 63. 63. 3. Schimbă-Ńi pieptănătura: chiar şi schimbările simple pot avea un efect mare: mută-ti cărarea, vopseşte-Ńi părul sau, mai bine, poŃi face o schim- bare mai mare dar care NEAPĂRAT să te prindă!4. Albeşte-Ńi dinŃii: contrar a ceea ce crede lumea, nu costă o avere să-Ńi faci un detartraj şi o albire a dinŃilor... nici mult timp nu ia, iar rezultatul este de-a dreptul remarcabil.5. Probleme cu tenul: încearcă, dacă până acum nu ai avut şansa, diferite produse destinate acestei afecŃiuni (sau mai bine consultă un dermatolog).6. OperaŃiile estetice: nu le recomand în aceste momente din 2 motive: sunt schimbări perma- nente şi nu este momentul ideal pentru a lua ase- menea decizii şi pentru că au o perioada lungă de convalescenŃă în care trebuie să stai în pat; acum eu nu spun că la unele persoane aceste intervenŃii nu fac foarte mult bine, ci doar că pentru a te împăca cu o persoană nu e cazul să ajungi la ches- tii atât de drastice, când sunt atâtea modalităŃi mult mai simple de a-Ńi îmbunătăŃi aspectul . 64
 64. 64. Dacă nu ştii cu ce să începi îŃi sugerez să începi cu albi-rea dinŃilor pentru că rezultatele sunt, într-adevar, foarte vi-zibile şi ai să observi cum cei din jurul tau vor vedea schim-barea şi îŃi vor spune ce zâmbet minunat ai – acest lucru îŃiva da încredere şi, pas cu pas, vei începe să conştientizezi căşi celelate lucruri pe care Ńi le-am sugerat pot avea aceleaşiefecte. Dacă încă ai probleme în depăşirea situaŃiei te rog să teîntorci înapoi şi să reiei metoda fast forward, tratand-ode această dată cu mai multă seriozitate.URMATORUL PAS Odată ce Ńi-ai organizat sănătatea fizică şi mentală, tre-buie să faci din asta o rutină – trebuie să-Ńi intre în obişnu-inŃă să ai grija de aspectul tău, de sănătatea ta, pentru căsimŃindu-te mai bine, atât la interior cât şi la exterior, veiavea o gândire pozitivă şi totul va începe să meargă maibine. Cu toate acestea, nu eşti însă pregatit să reiei contactulcu fosta. 65
 65. 65. CAPITOLUL 5: ÎNTÂLNIRI, NOI PAR-TENERI ŞI CUM, DE FAPT, ALłI OAMENIPOT SĂ TE REUNEASCĂ CU PERSOANA DECARE TE-AI DESPĂRłIT De multe ori întâlnirile cu alŃi oameni sunt exact ceea ceai nevoie pentru a realiza că lumea nu s-a sfârşit, că ai maimulta încredere în tine şi îŃi va mai lua gandul de laprobleme. În plus, îi vei demonstra fostului că eşti gata să-Ńicontinui viaŃa şi că nu eşti disperată. Nu ignora acest aspect deoarece este o UNEALTĂPUTERNICĂ.DECIZIA DE A REINTRA ÎN JOC În acest punct, încă te Ńii tare şi eviŃi orice contact cu ex-ul. Eşti concentrată pe propria persoană şi cum să ai grijă detine. Acum este momentul în care te poŃi face disponbilă dinnou, 66
 66. 66. MERGI ÎNAINTE Poate că Ńi-e frică că persoana de care te-ai despărŃit săafle că ai început să te întâlneşti din nou cu alŃi oameni. Defapt, este un lucru foarte bun dacă el află acest aspectdeoarece asta înseamnă că te-ai hotărât să-Ńi continui viaŃa.Acum, tu ştii că de fapt nu ai trecut mai departe, dar ex-ul e"în întuneric” şi va vedea doar că eşti puternică şi că ai maimultă încredere în tine.ÎNCREDEREA ÎN FORłELE PROPRII Odată ce ai început să te întâlneşti şi cu alŃi oameni, veivedea cum vei creşte în proprii tăi ochi şi parcă te vei simŃişi mai bine în pielea ta. Cand vei vedea că şi alŃi oameni teconsideră o persoană atrăgătoare te vei simŃi nemai-pomenit. De asemenea, e interesant, pentru că în acest timpte şi poŃi distra de minune. Nu contează dacă tu eşti cel care a făcut invitaŃia saudacă tu ai fost invitat – ceea ce contează este că faci acest lu-cru, că te distrezi şi că realizezi că viaŃa ta poate continuafoarte bine şi fără fosta ta jumătate. 67
 67. 67. EVITĂ SĂ TE GÂNDEŞTI LA FOSTUL Când eşti ocupat să ieşi în oraş, la întâlniri sau cu priet-enii şi să te distrezi ai deja mult mai puŃin timp la dispoziŃieca să-l mai ocupi cu statul în pat şi plânsul de milă.SCAPĂ DE FRICA UNEI NOI ÎNTÂLNIRI Când ai fost mult timp într-o relaŃie, poŃi simŃi puŃinăfrică la gândul că ai să cunoşti oameni noi. Acum, însă, estecel mai bun moment să o faci deoarece ştii, în primul rând,că nu cauŃi relaŃii de lungă durată. Deoarece tu ştii că ceeace îŃi doreşti este să te împaci cu persoana iubită, nu trebuiesă te temi că nu vei cunoaşte la o întâlnire persoana potriv-ită. Tot ce trebuie să faci este să fii relaxat, să te distrezi şisă-Ńi concentrezi toată atenŃia asupra ta şi a faptului că îŃifaci noi prieteni.PRIMII PAŞI Dacă nu ai mai fost de mult timp pe scena întâlnirilor, s-ar putea să întâmpini mici dificultăŃi în a urca din nou. 68
 68. 68. De exemplu: unde pot să întâlnesc oameni noi? Socie-tatea în care trăim astăzi ne oferă din plin opŃiuni pentrurealizarea acestui lucru. Întâlniri pe internet: este foarte uşor să găseşti omulŃime de site-uri pentru oameni singuri unde poŃi întalnio mulŃime de persoane care îşi caută şi ei perchea... iar lanoi în România este foarte posibil să dai peste persoane ex-act ca tine şi nu peste tot felul de ciudaŃi cum se întâmplă înalte Ńări. Sunt site-uri care îŃi găsesc perechea potrivită doar pebaza potrivirii caracterelor dintre doi oameni, sau poŃi săgăseşti pe cineva pe baza intereselor comune. Nu trebuie să ai reŃineri pentru că în secolul nostru numai este considerat aiurea să-Ńi găseşti prieteni pe Internet.Tot ce trebuie să faci este să-Ńi faci nişte poze pe care să leintroduci în calculatorul tău şi, ulterior, pe site. Şi pentru cănu-l cauŃi pe Făt Frumos sau pe Ileana Cosânzeana, Interne-tul poate fi un bun început pentru tine. 69
 69. 69. Interesează-te în cercul tău de cunoştinŃe: poŃigăsi, de asemenea, potenŃiali parteneri şi prin intermediulprietenilor şi al familiei; nu ezita să întrebi şi nu pierde oca-zia întâlnirilor în grupuri mari când eşti invitat undeva.Iarăşi, dacă prietenii tăi simt că ai fi disponibil, e foarteprobabil să încerce chiar ei de unii singuri să te "cupleze” cuo cunoştinŃa de-a lor. Socializează cât mai mult: cum ai puŃin timp la dis-poziŃie, sună un prieten sau un coleg şi ieşiŃi în oraş: mer-geŃi în cafenele, luaŃi masa în oraş, frecventaŃi cluburile – nuştii niciodată de unde poate sări iepurele!REALIZAREA UNU PLAN DE ÎNTÂLNIRI Dacă ai reŃineri mari în privinŃa întâlnirilor, trebuie to-tuşi să depui un efort şi s-o faci, cu toate că va fi destul dedificil. De aceea trebuie să-Ńi stabileşti un set de obiective decare să te Ńii şi să le îndeplineşti. Ar trebui să-Ńi propui ca în fiecare săptămână să ai celpuŃin o întâlnire, pe perioada cât eşti despărŃită de par-tener. 70
 70. 70. Ideal ar fi ca fiecare din aceste întâlniri să fie cu câte opersoană diferită pentru a avea astfel ocazia să cunoşti câtmai mulŃi potenŃiali parteneri. Probabil că acum te gândeşti că mai bine te împustidecât să treci prin toate acestea, dar trebuie să-Ńi depăşeştitoate temerile şi să ai o atitudine de genul ”trebuie sa o fac şipe asta şi gata”. Vei vedea că, odată ce ai trecut de stân-jeaneala primei întâlniri, celelalte vor fi din ce în ce maiuşoare. Cum să te comporŃi Atunci când eşti la o întâlnire, adu-Ńi aminte că suntnişte lucruri de care trebuie să Ńii cont. Nu cauŃi o relaŃie dedurată sau un aranjament permanent, dar asta nu înseamnăcă trebuie să dai raportul despre asta şi persoanei cu care teafli. Iata nişte idei pentru a avea o seară agreabilă: 1. Nu irosi nici o clipă vorbind despre fostul; este un subiect de care nici macăr nu trebuie să aminteşti. 71
 71. 71. 2. Concentrează-te asupra persoanei din faŃa ta şi fă un efort real să încerci chiar să o cunoşti – nu ştii niciodată cum poŃi să-Ńi faci un prieten bun sau poate chiar un viitor iubit.3. Fii sincer: dacă nu eşti interesat de cineva, ai onesti- tatea şi spune-i în faŃa că nu simŃi că între voi s-ar crea vreo conexiune şi gata – nu indu în eroare, spunându-i ca o vei suna în zilele urmatoare.4. Fii relaxată şi distrează-te! Nu-Ńi fă, nici o clipă, griji ce ar spune ex-ul dacă ar afla despre asta. Tu doar ai grijă să petreci clipe frumoase şi să te distrezi.5. De acum înainte pune-Ńi cea mai bună faŃă pe care poŃi s-o afişezi; nu încerca să-Ńi sabotezi întâlnirea pentru că tu te gândeşti la iubirea pierdută; îmbracă-te ca să provoci impresie bună şi comportă-te în acelaşi mod. 72
 72. 72. 6. Nu-Ńi pune ochelari de cal şi fii cu mintea deschisă – s-ar putea ca la un moment dat chiar să-Ńi placă de o anumită persoană – asa că acordă-Ńi şansa, dacă e cazul, ca această întâlnire să se repete şi poate să se transforme în ceva mai serios. 7. Nu intra în depresie dacă nu întâlneşti pe cineva care să-Ńi placă sau invers – nu înseamna că esti predestinat să rămâi singură şi nefericită, ci doar că e posibil să interacŃionezi cu mai mulŃi oameni până să găseşti pe cineva cu care să poŃi creea o legătură.DACĂ SI PARTENERUL TĂU SE ÎNTÂLNESTECU ALTE PERSOANE Cât eşti în căutare de o posibilă întâlnire pentru vineriseara, este foarte posibil să afli că şi fostul face exact acelaşilucru; ei bine, aceasta s-ar putea dovedi a fi foarte supăratorpentru tine şi să te gândeşti că, în acest caz, nu vei mai aveanici o şansă după sfârşirea lunii de pauză şi, prin urmare, săvrei să reiei contactul cu el cât mai repede posibil. Pur şi simplu nu trebuie să-l contactezi! 73
 73. 73. Încercând să-l suni şi să-i ceri explicaŃii în legatură cupresupusa întâlnire pe care ar trbui să o aibă, nu vei facealtceva decât să pari extrem de disperată, şi în loc să reuşeştio apropiere vei obŃine o îndepărtare şi mai mare. În loc să faci toate aceste lucruri care nu-Ńi vor aducedecât prejudicii, ai putea să vezi partea pozitivă: Aşa cum tu te simŃi foarte stanjenită să te întâlneşti cu oameni noi, probabil acelaşi lucru îl simte şi el; Nimeni altcineva nu va avea amintirile şi istoria pe care numai voi doi o împărtăşiŃi; Cineva care intra într-o relaŃie serioasă imediat dupa o despărŃire are extraordinar de multe şanse ca acea relaŃie să nu dureze foarte mult timp; de fapt, studiile arată că relaŃiile tip "bumerang” nu funcŃioneaza în peste 90% din cazuri; asa că dacă ai aştepta ca viaŃa să-şi urmeze cursul firesc al lucruri- lor şi Ńi-ai păstra calmul, ai fi mult mai câstigat(ă), decât să intri în panica şi să acŃionezi necugetat; Cu cât tu te îndepărtezi mai tare de el şi de relaŃia voastră, cu atât celalalt va deveni mai nostalgic; dacă tu îi dai spaŃiu şi nu îi faci şicane, va începe să- şi amintească de toate momentele frumoase petre- cute împreună, şi va începe să nu şi le mai aducă 74
 74. 74. aminte pe cele urâte. Si ştii de ce este acesta un lu- cru bun? Pentru că nostalgia şi toate aceste amintiri plăcute vor diminua calităŃile potenŃialilor candidaŃi la inima iubirii tale! Deci, bucură-te dacă auzi că fostul se întâlneşte cu altepersoane, pentru că s-ar putea să descopere în acest timpcât de mult îi lipseşti şi că altele nu se compară cu tine. Va începe să se gândească dacă nu cumva ce a pierduteste iubirea vieŃii lui - o persoană bună care îl iubeşte dinsuflet. De asemenea, momentele incomode care apar atuncicând te întâlneşti cu alte persoane îl vor face să simtă lipsacomoditatii pe care o avea înainte cu tine şi a ritmului natu-ral pe care îl avea relaŃia voastră. Acestea sunt lucrurile carete vor ajuta în momentul în care reiei legatura!RELAŢIILE BUMERANG Cu toate că este incredibil de important să ieşi la intal-niri cu oameni noi, este de asemenea la fel de importanat săŃii cont de faptul că relaŃiile noi care se pot naşte pot fi prob-lematice, pentru că: Te simŃi vulnerabil în urma despărŃirii 75
 75. 75. Eşti disperat să-Ńi demonstrezi că şi alŃi oameni te găsesc atrăgător; PoŃi lua decizii pripite deoarece te afli într-o stare acut emoŃională; PoŃi fi tentat să treci cu vederea defecte majore ale altora doar din dorinŃa de a merge înainte. Oricât de atrăgătoare este ideea să începi o noua relaŃie,este mai bine să te abŃii. Să te duci la întâlniri, să cunoştipersoane noi, să te relaxezi şi să te distrezi este una, dar săte hotărăşti la ceva serios este cu totul altceva şi este o de-cizie care trebuie luată dupa o lungă perioadă de timp şidupă reflecŃii îndelungate, în momentul în care ai găsit pecineva care să crezi că merită cu adevarat.RELUAREA LEGĂTURII CU FOSTUL Dupa ce ai reuşit să-Ńi realizezi cu succes tema de a stadeoparte de ex pentru o lună şi în timpul acesta te-ai întâlnitcu oameni noi şi te-ai distrat, eşti pregătit(ă) pentru urma-torul pas. Este timpul să încerci să creezi o legatură cuvechea ta relaŃie. În urmatorul capitol vei învăŃa cum să faci ca să te ap-ropii de ex fără a pune presiune însă pe relatie. 76
 76. 76. CAPITOLUL 6: FACILITEAZĂ-łI REIN-TRAREA ÎN RELAłIA DESTRĂMATĂ ŞIÎNCEARCĂ SĂ O SOLIDIFICI Dacă vrei să pui în aplicare ceea ce scrie în acest capitolînseamnă ca a trecut o lună fără să intri în contact cu fostulşi că mi-ai urmat sfaturile. Aşa este, da? Daaa? Aşa că artrebui să te simŃi super. În plus ai ieşit şi în oraş şi te-aiîntâlnit cu oameni noi, distrându-te şi socializând. Acum este timpul să continui cu planul tău de a tereîmpăca cu fostul iubit. Întrebarea este: cum să reintri înviaŃa lui după o mică perioadă de timp lipsă? Acest lucru îlvei învăŃa în acest capitol.CUM TE SIMłI? Înainte sa deschizi orice canal de comunicare cu fostultrebuie mai întâi să vezi cum te simŃi tu. În acest moment artrebui să te simŃi puŃin mai sigur pe tine şi să te fi distratmăcar puŃin până acum. Aceste lucruri ar fi trebuit să teajute să mai scapi de sentimentele de panică şi disperare pecare le-ai simŃit imediat după despărŃire. 77
 77. 77. Aşa că, gândeşte-te cum te simŃi în acest moment – esteimportant pentru că, dacă mai simŃi sentimentele desprecare îŃi vorbeam mai devreme, înseamnă că încă nu eşti pre-gatit să stai de vorbă cu ex-a. Atitudinea ta ar trebui să fie accea că poŃi să trăieşti per-fect şi fără ea şi că eşti pregatit să mergi înainte. Dacă, prinorice circumstanŃe, ai altă atitudine înseamnă, iarăşi, că nueşti pregatit. De ce contează lucrurile acestea atât de mult? Pentru căîn momentul în care vei iniŃia primul pas spre o noua con-exiune ea, care te cunoaşte foarte bine, va şti imediat dacăeşti sau nu disperat, şi aceasta te va face să pierzi foartemulte puncte instantaneu. În concluzie, în loc să pari maiatrăgator pentru ea, vei deveni exact contrariul - din ce în cemai mult. Aşa că oricât de mult Ńi-ai dori să reiei legătura,nu o fă decât în momentul în care eşti cu adevarat pregatitsă-Ńi continui viaŃa şi fără ea. Să nu crezi că poŃi să te prefaci, pentru că, după ce ai in-vestit atât de mult timp şi atât de multe sentimente într-orelatie atunci emoŃiile îşi vor da frau iar persoana respec- 78
 78. 78. tivă, pentru care tu nu mai eşti de mult timp un mister, îşiva da seama de realitate.PRIMUL CONTACT Ok. SimŃi că eşti pregatită. Acum este momentul săîncepem să realizăm un plan pentru ca persoana iubită săreintre în viaŃa ta şi, să sperăm, înapoi în braŃele tale. Tre-buie să începi cu un simplu telefon, dar scopul acestuia este,de fapt să-Ńi faci cunoscută prezenŃa din punct de vederefizic. Un scurt şi amiabil ”hai să ne mai întâlnim” ar trebuisă fie fraza de început, şi NU ”vreau să vorbesc ceva cu tine”,sau să-l inviŃi la o întâlnire. Obiectivul tău este în realitate să-l faci să te vadă, dacăse poate să vă simŃiŃi şi bine împreună, şi de ce nu, să încercisă reaprinzi o scântee. Dacă ai fost atentă la tot ceea ce amdiscutat în capitolele anterioare, vei realiza că acum estemomentul când tiparul se sparge şi vei conştientizaaceasta prin faptul că atitudinea fostului este mult maiprietenoasă decât atitudinea dinspre sfârşitul relaŃiei. Tu veiapare ca o briză de aer proaspăt, mai atrăgatoroare, stăpânăpe sine, cu un look fresh pe care el nu îl vor mai asocia cusentimentele negative pe care vechea ”tu” i le provoca îna-inte. 79
 79. 79. Precum Ńi-am spus trebuie să începi cu un telefon, dar sănu crezi că este asemănător cu unul dintre cele pe care ledădeai când eraŃi împreună. Aceasta este o convorbire im-portantă şi trebuie să-Ńi dau cîteva îndrumări: Încearcă să găseşti un moment perfect să-l suni, un moment în care ştii ca va avea atât timpul cât şi in- timitatea să vorbească cu tine; Încearcă să fii cât mai deschisă, să ai un ton cât mai relaxat şi sub nici o formă să nu aduci în discuŃie momente neplăcute din trecutul vostru; Încearcă să-Ńi aduci aminte de anumite momente plăcute, chiar distractive pe care le-aŃi petrecut îm- preună; Nu-l Ńine prea mult de vorbă; Invită-l să vă întâlniŃi, de exemplu, la masa de prânz, să mai vorbiŃi şi voi, mentionându-i obligato- riu că nu ai decât vreo jumatate de oră la dispoziŃie. 80
 80. 80. Este foarte important să-i menŃionezi că ai puŃin timp la dispoziŃie pentru că astfel îi spulberi temer- ile că ai avea de gând să-l confrunŃi sau să faci scan- dal. De asemenea, e mai bine la prânz deoarece o cină, de exemplu, ar putea lăsa o impresie greşită. În timp ce stai de vorbă cu el, încearcă să menŃii oconversaŃie cât mai banală, întrebând de sănătate, noutăŃi,ce a mai făcut, şi în momentul în care simŃi că stânjenealade început s-a mai ameliorat, aruncă-i invitaŃia. Nu e nevoiesă fii evazivă - întreabă direct, fii specifică cu data, ora, lo-caŃia. Ar trebui să suni cam cu o săptămână înainte de datala care ai vrea să se petreacă evenimentul, pentru a aveatimp să te pregateşti atât moral, cât şi fizic. Dacă cumva nu-Ńi răspunde la telefon, nu mai suna şia doua oară. Stiu că probabil poŃi fi tentată să suni şi de 100de ori până când îŃi va răspunde, dar acesta ar fi un pasgreşit. Tot ce trebuie să faci este să suni peste câteva zile -probabil că îŃi va răspunde, pe de o parte fiind şi curios de ceai sunat şi mai ales intrigat că nu ai sunat de maimulte ori. Este foarte posibil văzând că nu insişti să tesune chiar el înapoi. 81
 81. 81. Dacă suni de câteva săptămâni (o dată pe săptămână)şi tot nu ai nici un răspuns, înseamnă că poate trebuie sălaşi să treacă o perioadă mai lungă de timp. Dacă timpul tottrece şi nu îŃi răspunde şi nici telefon înapoi nu primeşti în-seamnă că poate ar trebui să renunŃi, cel puŃin pe moment.Nu-i trimite nici un mesaj pe telefon, nici o scrisoare, nicibiletele prin alŃii, nici email - doar lasa-l în pace.POSIBILE PERICOLE ÎN MOMENTUL ÎNTÂL-NIRII Nu-i cere fostei să faca lucruri care ar putea fi stânjeni-toare sau necomfortabile sau de natură s-o intimideze, cumar fi: Să mergeti la o nuntă S-o inviŃi la o reuniune de familie Să mergeŃi la un film Să mergeŃi la o piesă de teatru S-o inviŃi să mearga cu tine ca şi partener la o petrecere 82
 82. 82. Toate acestea sunt evenimente la care este minunat sămergi doar în momentul în care eşti angajat într-o relaŃieserioasă şi de lungă durată. Nu sunt ocazii prin care sădoreşti o reconciliere – în aceste momente trebuie să o ieicât se poate de uşor. Trebuie să te mulŃumeşti cu ceva simplu şi de scurtădurată, cum ar fi o gustare la ora prânzului, sau chiar şi la ocafea sau la un suc merge. DACĂ RASPUNSUL E AFIRMATIV Dacă Ńi-ai plănuit cu grijă si atenŃie toate aspectele de-spre care am vorbit, este foarte posibil să primeşti unrăspuns afirmativ, mai ales dacă ai o atitudne relaxată, ovoce amiabilă şi nu-i propui ceva intimidant. DACĂ, ÎN SCHIMB, E ”NU”... Este posibil să te izbeşti de o ezitare de genul:”hmm...chiar nu ştiu ce să spun”, sau ”nu cred că e o ideeatât de bună”. 83
 83. 83. Dacă acesta este cazul, atunci ar trebui să-i spui, pe ovoce cât mai nonşalantă şi chicotind, că este vorba DOAR deo cafea, sau DOAR de un prânz... ce Dumnezeu...! Este posi-bil să primeşti un răspuns afirmativ imediat. Este, de asemenea, posibil ca, oricât de atent ai fi, totsă nu reuşeşti să obŃii ceea ce Ńi-ai dorit şi ea să nu accepte oîntâlnire cu tine, oricât de scurtă şi de nevinovată ar fi. Sănu: Rogi şi să implori Te înfurii Acuzi că te înşeală Încerci s-o convingi prin toate argumentele posi- bile Sari calul în nici un fel Atitudinea cea mai potrivită este să accepŃi răspunsul,să-i spui că e ok şi să-i urezi toate cele bune, încheind con-versaŃia în acest mod. Acest lucru va lăsa o uşă deschisăpentru viitor. 84
 84. 84. Este posibil să se simtă prost şi următorul telefon săfie de la ea invitându-te să vă vedeŃi, şi dacă încă mai eşti in-teresat poŃi să accepŃi, cu toate că este posibil ca acest tele-fon să fie întârziat şi tu deja să fii angajat într-o altă relaŃie –deci există şi posibilitatea ca atunci când va dori ea reconcil-ierea să fii tu cel care nu mai este interesat. Iar dacă nu veimai primi deloc nici un semn de viaŃa, înseamnă că este ca-zul să mergi înainte, avand în continuare grijă de tine şidistrându-te şi ieşind la întâlniri cu persoane noi.PREGĂTIREA PENTRU ÎNTÂLNIRE Dacă ai primit un raspuns afirmativ înseamnă căacum jubilezi, dar... nu zi hop până nu sari, pentru că încămai ai de muncă. RELAXEAZĂ-TE Atunci când te simŃi stresată, e posibil ca acele senti-mente de neajutorare să se reîntoarcă. De asemenea, trebuiesă te menŃii într-o stare alertă. Prin urmare, tot ce trebuiesă faci este să ”închizi” acea parte a creierului care gene-rează o stare de presiune pe durata întâlnirii cu fostul. 85
 85. 85. La aceasta întrevedere trebuie să fii cât mai relaxată şisă te simŃi bine, deoarece dacă vei încerca să reînviiprobleme vechi şi să forŃezi o reconciliere ar fi o gresealăfoarte mare. Cu cât pui mai multă presiune asupra parten-erului, cu atât este mai putin probabil să ai o noua şansă. PUNE-łI ”FAłA” CEA MAI BUNĂ La această întâlnire trebuie să te asiguri că vei arătacât de încrezator şi cât de fericit eşti. Să ai grijă să te îmbracifrumos şi să demonstrezi câtă grijă ai avut de tine. În nici uncaz nu ai voie să arăŃi supărat şi într-o stare mizerabilă.ÎN TIMPUL ÎNTÂLNIRII Cât timp eşti la întâlnire, este critic să eviŃi nişte eroricare pot face ca partenerul tău să se simtă groaznic şi să văîndepărteze în loc să vă aducă mai aproape unul de altul: 1. Evită supărarea: pot fi numeroase lucrurile care Ńi-ar veni în minte să le spui sau să le faci, acum că eşti faŃa în faŃa din nou cu el; majoritatea ar trebui evitate: 86
 86. 86. Să petreci mai mult timp împreună decât ai spus iniŃial că poŃi ; Cât staŃi împreună să ajungeŃi să staŃi de vorbă despre relaŃia voastra şi care au fost lu- crurile greşite pe care le-aŃi făcut; Să te concentrezi pe cât de suparată şi de rănită eşti; Să ai o atitudine disperată şi/sau asuprită; Să încerci să-l seduci; Să încerci să-l faci să simtă gelozie. Toate acestea nu vor face decât să agraveze şi maimult situaŃia dintre voi doi, aşa că nu trebuie să cazi ten-taŃiei să faci unul dintre aceste lucruri. Cu cât te vei chinuisă aduci aminte de momente neplăcute care stârnesc amin-tiri dureroase, cu atât te vei îndepărta mai mult de scopultău. 2. MenŃine lucrurile într-o aură luminoasă: cum nu-Ńi vei petrece foarte mult timp cu ea, încearcă să te relaxezi şi să te simŃi bine, lăsându-o să-şi dorească să fi stat mai mult timp împreună. 87
 87. 87. Încearcă să găseşti o activitate care să vă placă amândo-rura şi să nu vorbiŃi despre relaŃia voastră. Tot ce ai nevoieeste să vă simŃiŃi bine împreună şi să faceŃi şi ceva din lu-crurile pe care le îndrăgeaŃi când eraŃi îndrăgostiŃi la înce-put. Dacă totuşi se ajunge la discuŃia despre trecutul vostru,măcar asigură-te ca sunt amintiri plăcute. Dacă vă simŃiŃi bine împreună şi ai senzaŃia că timpul azburat, în loc să stai mai mult decat ½ sau 1 oră, mai binestabiliŃi la sfârşitul întâlnirii o altă dată când să vă vedeŃi,deoarece trebuie să pleci când momentul este propice, astfelîncât să nu fii tu singurul care să dorească o noua întreve-dere.TEHNICA RECONECTĂRII IMEDIATE Acesta este o tehnica psihologică care va declanşa sub-conştientul lui în a crede că sunteŃi din nou împreună. Cutoate că este foarte uşoară, are foarte multa putere. Cât timpmâncaŃi sau vă beŃi cafeaua, întinde-te uşor catre el şişterge-l pe faŃa cu un serveŃel ca şi cum ar fi murdar peobraz. Acest gest îl fac de obicei oamenii care se află într-orelatie amoroasă, deci, acest lucru va declanşa în subconşti-ent ideea că se află în compania iubitei. 88
 88. 88. Sau, dacă Ńi se pare mai ok, poŃi încerca şi altă tehnică,cu acelaşi rezultat, cum ar fi: îndreptatul cravatei, firul depăr imaginar de pe cămaşa, ceva prins în par, geana de peobraz. Această tehnică mai are un avantaj: îŃi oferă informaŃiireferitoare la cum decurge aceasta întâlnire şi din penctullui de vedere – dacă se trage înapoi şi te evită, înseamnă cămai ai mult de muncă, dar, pe de altă parte, daca îŃi zâm-beşte şi îŃi mulŃumeşte, acesta este un lucru pozitiv.SFÂRŞITUL ÎNTÂLNIRII Modalitatea în care se sfârşeşte întâlnirea este cel puŃinla fel de importantă ca şi felul cum începe, pentru că trebuiesă te strădui să laşi o impresie bună şi să faci în aşa fel încâtfosta să-şi dorească să te revadă. Dacă amândoi vă simŃiŃi super bine împreună, acum estemomentul să închei întâlnirea, deoarece aceasta este mo-dalitatea prin care tu o laşi dorindu-şi să mai fi stat şi săvrea o noua întâlnire. Cu toate acestea, ar fi indicat ca la sfârşitul acestei întâl-niri să reprogramezi alta deja. Vei pleca spunându-i cât debine te-ai simŃit în compania ei, că a fost frumos s-o revezi,dar că pur şi simplu ai treabă şi nu mai poŃi sta. 89
 89. 89. Dacă, în schimb, va fi ea cea care va dori sa reprogra-meze o noua data să vă vedeŃi, atunci e foarte ok să accepŃi,dar nu primele zile şi ore pe care le propune – trebuie săvada că eşti o persoană ocupată şi încrezătoare.DACĂ APAR TENSIUNI Este posibil ca la această prima întâlnire, chiar dacă tunu atingi tema, să fie el cel care să dorească să vorbească de-spre relaŃia voastră şi despre ce nu a mers bine. Lasă-l să spună tot ceeea ce are pe suflet, fără a-l angajaşi mai mult în discutie şi fără să devii defensivă – doar as-cultă ce are de spus şi în nici un caz nu încerca să contrazicisau să dai explicatii – toate acestea ar duce la o întalnire to-tal nereuşită. Singurul lucru pe care poŃi să îl spui este că nu vrei săvorbeşti despre ca a fost, că trecutul e deja apă sub pod şi căar fi mai bine doar să vorbiŃi şi să vă simŃiŃi bine. Aceastămetodă de obicei dă rezultate, dar dacă vezi că încă insistăpe acest subiect poŃi să-i spui ceva de genul: 90

×