Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

โรคอ้วน กลุ่มเทรนเนอร์ ม.1/10

464 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

โรคอ้วน กลุ่มเทรนเนอร์ ม.1/10

  1. 1. คือ สภาวะร่างกายที่มี ไขมัน สะสมไว้ตามอวัยวะต่างๆ มากจนเกินไป กลุ่มเทนเนอร์ ม .1/10
  2. 2. อ้วนลงพุง   – จะพบว่าผู้ป่วยมีไขมันของอวัยวะในช่องท้องมากกว่าปกติ รวมทั้งอาจมีไขมันใต้ชั้นผิวหนังบริเวณหน้าท้องเพิ่มขึ้นด้วย อ้วนทั้งตัว   – จะพบว่าผู้ป่วยมีไขมันทั้งร่างกายมากกว่าปกติ และไขมันที่มาก ๆ นั้นไม่ได้จำกัดอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งของร่างกายโดยเฉพาะ
  3. 3. กรรมพันธุ์ - ถ้าพ่อและแม่อ้วนทั้งคู่ลูกจะมีโอกาสอ้วนถึงร้อยละ 80 นิสัยจากการรับประทานอาหาร - คนที่มีนิสัยไม่ดีในการรับประทาน อาหาร   หรือที่เรียกกันว่า กินจุบจิบ ไม่เป็นเวลาก็ทำให้อ้วนขึ้นได้ การไม่ออกกำลังกาย - ถ้ารับประทานอาหารที่มากเกินพอดีแล้วนั่งๆ นอนๆ โดยไร้ซึ่งการยืดเส้นยืดสาย ในไม่ช้าก็จะเกิดการสะสมไขมันในร่างกาย
  4. 4.   3. อ้วนเพราะกรรมพันธุ์ อาจจะป้องกันยากสักหน่อย แต่ก็ต้องคุมการกิน ไม่ให้อ้วนใหญ่โตเป็นตึก  1. ไม่ตามใจปาก กินไร้ระเบียบ กินให้สมดุลกับพลังงานที่ใช้ออกไป 2. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  5. 6. http://en.wikipedia.org/wiki/Body_mass_index  

×