Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cloud pau papell-activitat2

311 views

Published on

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Cloud pau papell-activitat2

  1. 1. INTRODUCCIÓ. DESCRIPCIÓ EMPRESA <ul><li>AVANTATGES: </li></ul><ul><li>Control i confidencialitat assegurada de les dades de projectes. </li></ul><ul><li>Pàgina web pròpia, domini internet propi. </li></ul><ul><li>Còpies de seguretat locals fàcils de fer. </li></ul><ul><li>Plantilles i imatge corporativa clara, fàcil d’integrar en coneixement a nous treballadors. </li></ul><ul><li>INCONVENIENTS: </li></ul><ul><li>Renting equips informàtics costós, necessitat d’empresa de manteniment informàtic. </li></ul><ul><li>Utilització exclusiva del material o equips a oficina, sense connectivitat a altres dispositius externs. </li></ul><ul><li>L’empresa no permet (malgrat ser senzill) accedir per VPN al servidor de forma remota </li></ul><ul><li>Cada PC necessita sotware propi, rigidesa en quantitat i qualitat dels punts de treball </li></ul><ul><li>RECURSOS UTILITZATS ACTUALMENT </li></ul><ul><li>SERVER LINUX APACHE II. Maquinari propi amb SAI’s (gestor de corrent) </li></ul><ul><li>CARPETA DE PROJECTES Tots els arxius disponibles als PCs de l’empresa a través de xarxa local 1GB. </li></ul><ul><li>ALLOTJAMENT WEB Permet compartir fitxers de gran mida, la velocitat però depèn qualitat ADSL (empresa) </li></ul><ul><li>SERVIDOR PROPI FÍSIC Unifica mailing i contactes, backup de seguretat, webmail… Inclou servidor d’impressió que centralitza fax, plotter, impressores…. </li></ul>INTRODUCCIÓ ORG. INTERNA CLIENTS COL·LABORADORS DISSENY ASSISTIT L’empresa estudiada ofereix Serveis d’Arquitectura i Enginyeria per al disseny d’edificis preferentment de caire sanitari, d’obra nova i reforma d’existents, com ara Hospitals, CAPs, Residències Assistides….
  2. 2. ÀMBIT: ORGANITZACIÓ INTERNA <ul><li>AVANTATGES: </li></ul><ul><li>Major flexibilitat, major coneixement, més anticipació, major coordinació. </li></ul><ul><li>Possibiltat de tele-treball, millor conciliació vida laboral i familiar, aprofitament temps de desplaçaments. </li></ul><ul><li>Software actualitzat constantment, gratuïtat (o no ilegalitat…), estalvi en maquinari. </li></ul><ul><li>INCONVENIENTS: </li></ul><ul><li>Caldria adaptar funcionament empresa, en especial direcció… </li></ul><ul><li>Dificultat en el còmput hores dedicades, canvi a objectius/processos/projectes? </li></ul><ul><li>Major deslocalització, menys control de les tasques realitzades </li></ul><ul><li>Protecció de dades per part d’empreses “cloud”, confidencialitat d’ús i coneixement. </li></ul><ul><li>SERVEIS E-CLOUD QUE ES PODRIEN UTILITZAR </li></ul><ul><li>GOOGLE DOCS. Actes de reunions, fulles de càlcul gestoria </li></ul><ul><li>GMAIL. Correu, agenda, calendar, contactes </li></ul><ul><li>WIKISPACES/EVERNOTE Catàlegs, subministres, proveïdors </li></ul><ul><li>DOODLE Establir reunions, recordatoris </li></ul><ul><li>TEAMBOX Review correu i avisos, quan equip fora oficina </li></ul><ul><li>DROPBOX Sincronitzar fitxers quan equip fora oficina (reunió, viatges, tele-treball) </li></ul>INTRODUCCIÓ ORG. INTERNA CLIENTS COL·LABORADORS DISSENY ASSISTIT
  3. 3. ÀMBIT: CLIENTS EXTERNS <ul><li>AVANTATGES: </li></ul><ul><li>Reducció general de costos en software, en missatgeria, en temps “fer paquets” per a e-mails, còpies en CD... </li></ul><ul><li>Assegurar que el client disposa sempre de l’última versió actualitzada per a la seva consulta. </li></ul><ul><li>Estalvi en desplaçaments innecessaris, possibiltat de reunions virtuals amb tractament de fitxers a temps real. </li></ul><ul><li>INCONVENIENTS: </li></ul><ul><li>Caldria adaptar funcionament empresa pròpia i la dels clients. </li></ul><ul><li>Dificultat de tenir una imatge corporativa clara (tot i que ara tampoc és massa evident…) </li></ul><ul><li>Descàrrega de documentació (DropBox) en equip informàtic aliè, poc control de l’ús. </li></ul><ul><li>Programari específic de disseny assitit per ordinador (CAD) no existeix en núvol, cal descàrrega i llicència. </li></ul><ul><li>Dubtes sobre protecció i confidencialitat de dades per part d’e-cloud i davant possible atac “hacker” de tercers. </li></ul><ul><li>SERVEIS E-CLOUD QUE ES PODRIEN UTILITZAR </li></ul><ul><li>GOOGLE DOCS. Actes de reunions i elaboració informes on-line </li></ul><ul><li>GOOGLE + /SKYPE Videoconferències, informació de serveis Blog </li></ul><ul><li>GMAIL Contactes, buscar e-mails/històric per tema </li></ul><ul><li>DROPBOX Compartir plànols i/o fitxers de gran volum </li></ul><ul><li>DOODLE Establir reunions, recordatoris </li></ul><ul><li>AUTODESK VAULT/VISOR DXF Compartir plànols CAD, control versions, consulta abans, durant i després visita d’obra </li></ul>INTRODUCCIÓ ORG. INTERNA CLIENTS COL·LABORADORS DISSENY ASSISTIT
  4. 4. ÀMBIT: PROVEÏDORS / COL·LABORADORS <ul><li>AVANTATGES: </li></ul><ul><li>Reducció general de costos en software, en missatgeria, en temps “fer paquets” per a e-mails, còpies en CD... </li></ul><ul><li>Assegurar que es traballa sempre sobre l’última versió actualitzada, coordinació on-line sense esperar ser a </li></ul><ul><li>l’oficina, amb Autocad WS consulta de dibuixos dwg en el mòbil… </li></ul><ul><li>Estalvi en desplaçaments innecessaris, possibiltat de reunions virtuals amb tractament de fitxers a temps real. </li></ul><ul><li>INCONVENIENTS: </li></ul><ul><li>Caldria adaptar funcionament empreses, control versions, actualització constant informació. </li></ul><ul><li>Dificultat de tenir una imatge corporativa clara (tot i que ara tampoc és massa evident…) </li></ul><ul><li>Descàrrega de documentació (DropBox) en equip informàtic aliè, poc control de l’ús posterior. </li></ul><ul><li>Dubtes sobre protecció i confidencialitat de dades per part d’empresa e-cloud i risc d’atac “hacker”. </li></ul><ul><li>SERVEIS E-CLOUD QUE ES PODRIEN UTILITZAR </li></ul><ul><li>GOOGLE DOCS Plantilles: demanar material ofimàtica, actes de reunions, llistats de documentació a realitzar + seguiment, gestoria: nòmines mail treballadors… </li></ul><ul><li>GOOGLE + /SKYPE Videoconferències, reunions virtuals </li></ul><ul><li>GMAIL / DOODLE Contactes compartits, històric e-mails, reunions </li></ul><ul><li>DROPBOX Compartir plànols i/o fitxers de gran volum </li></ul><ul><li>WIKISPACES Compartir catàlegs i materials constructius proj. </li></ul><ul><li>AUTODESK VAULT/VISOR DXF Compartir plànols CAD, control versions, consulta abans, durant i després visita d’obra </li></ul>INTRODUCCIÓ ORG. INTERNA CLIENTS COL·LABORADORS DISSENY ASSISTIT
  5. 5. ÀMBIT: DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR <ul><li>AVANTATGES: </li></ul><ul><li>El pagament de la llicència incorpora ara, a més del sotware general a instal·lar a cadascun dels equips, la </li></ul><ul><li>possibilitat d’utilitzar un seguit d’eines Cloud que aporten valor afegit al projecte. </li></ul><ul><li>Gran sincronització entre tots els col·laboradors en el disseny de l’edifici, amb l’opció de compartir informació </li></ul><ul><li>amb tercers amb el visor incoroporat. </li></ul><ul><li>Disseny parametritzat de l’edifici en quant a materials, costos, calendari d’execució, etc i amb estudi valorat de la </li></ul><ul><li>seva sostenibilitat. </li></ul><ul><li>INCONVENIENTS: </li></ul><ul><li>Llicències de cost elevadíssim, escalabilitat de recursos mínima, necessitat d’adequar el funcionament de tots els </li></ul><ul><li>possibles col·laboradors al mateix entorn, bases de dades paramètriques d’”importació” americana, no locals… </li></ul><ul><li>SERVEIS E-CLOUD INCORPORATS EN LLICÈNCIA AUTODESK REVIT disseny edificis en 3D i de forma paramètrica (dades constructives i preus+plànol) </li></ul><ul><li>RENDER ON-LINE Motors de renderitzat (creació imatges virtuals a partir d’un 3D) penjats en la web d’Autodesk </li></ul><ul><li>VAULT Control de versions de plànols, estampació </li></ul><ul><li>d’”eliminat” en els no-actualitzats sincronitzats </li></ul><ul><li>GREEN BUILDING Estudi impacte ambiental i sostenibilitat del disseny i contrucció d’un edifici, comparatives. </li></ul><ul><li>CLOUD 2GB per a compartir plànols de gran volum amb visor DXF incorporat </li></ul><ul><li>BUZZSAW Eina per a compartir informació amb col·labor. </li></ul>INTRODUCCIÓ ORG. INTERNA CLIENTS COL·LABORADORS DISSENY ASSISTIT

×