Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

5 sifat kepimpinan individu yang amat berkesan

19,385 views

Published on

Published in: Education

5 sifat kepimpinan individu yang amat berkesan

  1. 1. 5 SIFAT KEPIMPINANINDIVIDU YANGAMAT BERKESAN
  2. 2. 5 SIFAT KEPIMPINAN INDIVIDU YANG AMAT BERKESAN 1. Kualiti kepimpinan yang pertama yang anda perlu ada ialah kepercayaan dan keyakinan diri. Sifat ini adalah merupakan yang paling penting seorang pemimpin perlu ada. Jika anda tidak memiliki sifat ini maka sifat-sifat yang lain tidak akan mempunyai makna. Menjadi seorang pemimpin bermula dengan percaya pada diri sendiri dan keupayaan anda untuk berjaya. Tiada siapa yang akan bersedia untuk mengikuti anda jika anda tidak menunjukkan kepada mereka bahawa anda mempercayai terlebih dahulu apa yang anda memberitahu mereka dan meminta mereka lakukan. 2. Kualiti kepimpinan kedua: Jika anda akan memimpin orang-orang di dunia luar, maka anda pasti perlu untuk menguasai dunia dalaman anda terlebih dahulu sebelum anda menjadi pemimpin yang berkesan dan kuat. Jadi, anda perlu untuk belajar bagaimana untuk mengawal fikiran, nafsu dan perkara-perkara lain supaya anda boleh terus memberi tumpuan kepada tugas di tangan dan belajar bagaimana untuk menangani konflik dan konfrontasi apabila ia timbul dalam organisasi anda.
  3. 3. 3. Ciri ketiga kepimpinan: ialah KESABARAN. Ini adalah amat penting apabila anda berurusan dengan kumpulan-kumpulan besar kerana tidak akan terdapat ahli ahli dari pasukan anda yang akan mengeciwakan anda dan anda akan dapat untuk menanganinya dengan tenang dan perilaku yang tidak mengganggu mereka yang lain. Oleh itu, belajar kesabaran semasa dalam keadaan tertekan dan memancarkan kesabaran itu kepada pasukan anda agar mereka dengan senang hati akan terus bekerja dengan anda selagi anda adalah ketua mereka. 4. Ciri-ciri kepimpinan yang keempat: adalah KEFAHAMAN dan EMPATI. Adalah penting untuk dapat menghayati perasaan mereka dalam organisasi anda supaya anda dapat melihat sesuatu dengan cara mereka dan memahami apa yang sedang berlaku dalam kehidupan mereka. Anda perlu boleh menerima siapa mereka dan juga membantu mereka jika mereka menghadapi masalah yang terlalu banyak dalam mengendalikan kerja dan perkara perkara yang akan menjejaskan kerja mereka. Ini akan menjadikan anda seorang pemimpin yang mana orang ramai akan senang untuk mengikuti mana-mana jua anda pergi, jadi belajar empati dan persefahaman dan mengamalkan seberapa kerap yang mungkin.
  4. 4. 5. Kualiti terakhir seorang pemimpin: PERHATIAN. Anda mesti memberi perhatian teliti terhadap orang-orang dalam organisasi anda dan melakukan yang terbaik untuk memahami mereka supaya anda boleh membantu mereka sekerap mungkin. Perhatian juga merupakan salah satu ciri-ciri kepimpinan yang paling penting, jadi mengamalkannya akan membuat mereka mempercayai anda sebagai pemimpin yang berkesan kerana mereka tahu anda memberi perhatian kepada mereka.

×