Tin hoc 12 chuong 3 - bai 10 - csdl quan he - tiet 2

17,710 views

Published on

2 Comments
11 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
17,710
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
341
Comments
2
Likes
11
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tin hoc 12 chuong 3 - bai 10 - csdl quan he - tiet 2

 1. 1. Chương 3 – Bài 10:CSDL QUAN HỆ GV: Đinh Văn Quyên
 2. 2. KIỂM TRA BÀI CŨMô hình dữliệu mô tả Các đặccác yếu tố trưng của nào? mô hình quan hệ? Cho vd. 2
 3. 3. BÀI 10: CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ (tiết 2)1. Mô hình dữ liệuquan hệ: Nhắc lại: CSDL quana. Mô hình dữ liệu CSDL là gì? hệ?là gì? Hệ QT CSDL Hệ QT CSDLb. Các đặc trưng của là gì? quan hệ?mô hình dữ liệuquan hệ?2. CSDL quan hệ: CSDL + Mô hình quan hệa. Khái niệm CSDL quan hệ + Hệ QT CSDL Hệ QT CSDL quan hệ 3
 4. 4. BÀI 10: CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ (tiết 2)1. Mô hình dữ liệu Trong CSDL quan hệ:quan hệ:a. Mô hình dữ liệulà gì? Quan hệ Dòngb. Các đặc trưng củamô hình dữ liệuquan hệ? Kiểu dữ2. CSDL quan hệ: Thuộc tính liệua. Khái niệm Bộ Bảng Miền giá trị Cột 4
 5. 5. BÀI 10: CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ (tiết 2)1. Mô hình dữ liệu Khái niệm:quan hệ:a. Mô hình dữ liệu CSDL quan hệ là CSDL được xâylà gì?b. Các đặc trưng của dựng dựa trên mô hình quan hệ.mô hình dữ liệu Hệ QT CSDL quan hệ là hệ QTquan hệ? CSDL dùng để tạo lập, cập nhật và2. CSDL quan hệ: khai thác CSDL quan hệ.a. Khái niệm: Trong CSDL quan hệ: Quan hệ dùng để chỉ bảng; Thuộc tính dùng để chỉ cột (trường); Bộ dùng để chỉ dòng (bản ghi); Miền giá trị dùng để chỉ kiểu dữ liệu. 5
 6. 6. BÀI 10: CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ (tiết 2)1. Mô hình dữ liệu Quan hệ Thí dụ: Thuộc tínhquan hệ:a. Mô hình dữ liệu Bảng HOC_SINHlà gì?b. Các đặc trưng của Ma_hoc_sinh Ho_dem Tenmô hình dữ liệu 35103031 Nguyễn Ngọc Nhất Linhquan hệ? 35103023 Phan Văn Huy2. CSDL quan hệ:a. Khái niệm 35103037 Lê Thị Kim Nga 35103070 Mai Thị Giang Thùy 35103056 Trần Thị Hồng Nhung 35103008 Phùng Đức Bộ Miền giá trị: text 6
 7. 7. BÀI 10: CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ (tiết 2)1. Mô hình dữ liệuquan hệ:a. Mô hình dữ liệulà gì? Trong Acsess,b. Các đặc trưng của có thể tạo được 2 bảng:mô hình dữ liệu MON_HOC(Ma_mon_hoc,Ten_mon_hoc) vàquan hệ? MON_HOC(Ma_mon_hoc,So_tiet)2. CSDL quan hệ: trong cùng CSDL HOC_TAP???a. Khái niệmb. Các đặc trưng củaquan hệ Mỗi quan hệ có tên phân biệt 7
 8. 8. BÀI 10: CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ (tiết 2)1. Mô hình dữ liệuquan hệ:a. Mô hình dữ liệu Trong Acsess, Xlà gì?b. Các đặc trưng của việc tạo khóa chínhmô hình dữ liệu có ý nghĩa gì? Hãy nhậpquan hệ? 1 dòng mới vào2. CSDL quan hệ:a. Khái niệm đầu bảngb. Các đặc trưng của HOC_SINH!quan hệ Mỗi bộ là phân biệt và thứ tự các bộ không quan trọng. 8
 9. 9. BÀI 10: CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ (tiết 2)1. Mô hình dữ liệu Trong thực tế…quan hệ:a. Mô hình dữ liệu Ma_mon_hoc Ten_mon_hoc Ma_mon_hoc Ten_mon_hoclà gì? TO Toán Trong Acsess, TI Tin họcb. Các đặc trưng của có thể tạo được bảng: VA Văn VL Vật lýmô hình dữ liệu MON_HOC(Ma_mon_hoc,Ten_mon_hoc,quan hệ? AV Anh văn HH Hóa học Ma_mon_hoc,Ten_mon_hoc)2. CSDL quan hệ: trong CSDL HOC_TAP???a. Khái niệmb. Các đặc trưng củaquan hệ Mỗi thuộc tính có tên phân biệt và thứ tự các thuộc tính không quan trọng. 9
 10. 10. BÀI 10: CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ (tiết 2)1. Mô hình dữ liệu Bảng BANG_DIEMquan hệ: Ma_hoc_sinh Ma_mon_hoc Ngay_kiem_tra Diem_soa. Mô hình dữ liệu 1 Bao nhiêu bạn 31/12/2012 2 10 Đa trịlà gì? trong3lớp tạo được01/01/2013 1b. Các đặc trưng của 2mô hình dữ liệu Cách khắc phục? 31/12/2012 2 2 bảng trên trong 9 3 2 31/12/2012 8quan hệ? Access??? Bảng HOC_SINH2. CSDL quan hệ: Ma_hoc_sinh Ho_tena. Khái niệmb. Các đặc trưng của Ho_dem Tenquan hệ Nguyễn Văn 1 Phức A hợp 2 Trần Thị B Quan hệ không có thuộc tính đa trị hay phức hợp 10
 11. 11. BÀI 10: CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ (tiết 2)1. Mô hình dữ liệu Các đặc trưng của quan hệ:quan hệ:a. Mô hình dữ liệu Mỗi quan hệ có tên phân biệt;là gì?b. Các đặc trưng của Mỗi bộ là phân biệt và thứ tự các bộmô hình dữ liệu không quan trọng;quan hệ? Mỗi thuộc tính có tên phân biệt và2. CSDL quan hệ:a. Khái niệm thứ tự các thuộc tính không quanb. Các đặc trưng của trọng;quan hệ Quan hệ không có thuộc tính đa trị hay phức hợp. 11
 12. 12. BÀI 10: CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ (tiết 2)1. Mô hình dữ liệu Bảng Mượn sáchquan hệ: Số thẻ Mã sách Thời gian mượna. Mô hình dữ liệu Ngày mượn Ngày trảlà gì? 1 1 31/12/2012 31/12/2013b. Các đặc trưng của 2 31/12/2012 01/01/2014mô hình dữ liệu 2 3 01/01/2012 30/04/2013quan hệ?2. CSDL quan hệ: 2 4 02/02/2012 01/05/2013a. Khái niệm Bảng Người mượn Bảng Sáchb. Các đặc trưng của Số thẻ Họ tên Mã Tên sách Mã Tên sáchquan hệ sách sách 1 Lê Văn C 1 Toán 12 3 Tin 12 1 Lê Văn C 2 Văn 12 4 Lý 12 2 Phan Văn H Tìm tất cả các vi phạm đặc trưng của quan hệ trong CSDL Thư viện ở trên! 12
 13. 13. BÀI 10: CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ (tiết 2)1. Mô hình dữ liệu Để quản lí kết quả học tập của học sinh,quan hệ:a. Mô hình dữ liệu thông thường phòng học vụ cần quản lý cáclà gì? thông tin sau:b. Các đặc trưng củamô hình dữ liệuquan hệ?2. CSDL quan hệ: Thông tin về Thông tin vềa. Khái niệm Học sinh Môn họcb. Các đặc trưng củaquan hệc. Ví dụ về CSDLquan hệ Thông tin về Bảng điểm 13
 14. 14. BÀI 10: CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ (tiết 2)1. Mô hình dữ liệuquan hệ: Học sinh: có những Mã học sinh, họa. Mô hình dữ liệu thông tin nào? đệm, tênlà gì?b. Các đặc trưng củamô hình dữ liệuquan hệ? Môn học: gồm những thông tin Mã môn học, tên môn2. CSDL quan hệ:a. Khái niệm nào? họcb. Các đặc trưng củaquan hệc. Ví dụ về CSDL Bảng điểm: gồm ID, mã học sinh, mãquan hệ những thông tin môn học, ngày kiểm nào? tra, điểm số 14
 15. 15. BÀI 10: CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ (tiết 2)1. Mô hình dữ liệu Bảng BANG_DIEMquan hệ: ID Ma_hoc_sinh Ma_mon_hoc Ngay_kiem_tra Diem_soa. Mô hình dữ liệu 1 1 1 24/12/2012 9là gì? 2 2 1 Rút ra được 9 24/12/2012b. Các đặc trưng của thông tin gì 8mô hình dữ liệu 3 1 2 25/12/2012quan hệ? nhờ vào mối liên kết Bảng HOC_SINH2. CSDL quan hệ: Ma_hoc_sinh Ho_dem Ten giữa các bảng?a. Khái niệmb. Các đặc trưng của 1 Nguyễn Tèo Vănquan hệc. Ví dụ về CSDL 2 Đinh Văn Tí Bảng MON_HOCquan hệ Ma_mon_hoc Ten_mon_hoc 1 Toán 2 Tin 15
 16. 16. BÀI 10: CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ (tiết 2)1. Mô hình dữ liệuquan hệ: Củnga. Mô hình dữ liệulà gì? cốb. Các đặc trưng củamô hình dữ liệuquan hệ?2. CSDL quan hệ:a. Khái niệmb. Các đặc trưng củaquan hệc. Ví dụ về CSDLquan hệ 16
 17. 17. BÀI HỌC ĐÃ KẾT THÚCTHÂN ÁI CHÀO CÁC EM

×