Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mari kita belajar nombor

34,321 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Mari kita belajar nombor

  1. 1. 13 Oktober 2011 Osman Kechik 7 MATEMATIK KBSR × + 3 - ÷ 5 8 = NOMBOR Bahagian 1
  2. 2. Untuk Renungan <ul><li>Pokok palas pokok betik , </li></ul><ul><li>Mari ditanam di tepi perigi ; </li></ul><ul><li>Perkara asas dalam matematik , </li></ul><ul><li>Tambah ,tolak ,darab dan bahagi </li></ul>
  3. 3. Tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh 1. MENGENAL NOMBOR NOMBOR Contoh : 3 4 5 6 7 R B <ul><li> Ribu Biasa </li></ul><ul><li> (3 Nombor) (3 Nombor) </li></ul>
  4. 4. 2. MENULIS NOMBOR NOMBOR b) Dalam nombor Contoh : Sebelas ribu tujuh puluh Guna ‘RB’ 11 070 Langkah 2 : a) Dalam perkataan Contoh : 8 9 6 4 0 R B Lapan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh 11 70 R B Langkah 1 :
  5. 5. 3. MENENTUKAN NILAI NOMBOR a) Nilai Tempat 1 0 0 0 0 0 Rari Puri Ri Sa Pu Ra b) Nilai Digit 90 000 4000 7 800 50 9 4 8 5 7
  6. 6. Cerakinkan mengikut nilai digit 4. CERAKINAN Contoh : 94 257 <ul><li>90 000 + 4000 + 200 + 50 + 7 </li></ul><ul><li>7 + 50 + 200 + 4000 + 90 000 </li></ul><ul><li>4000 + 7 + 50 + 200 + 90 000 </li></ul><ul><li>9 puluh ribu + 4 ribu + 2 ratus </li></ul><ul><li>+ 5 puluh + 7 sa </li></ul>Cerakinkan mengikut nilai tempat NOMBOR
  7. 7. 5. PEMBENTUKAN NOMBOR Nombor Terkecil 0 3 5 2 Jika terdapat sifar,letakkan selepas nombor yang besar darinya NOMBOR 9 9 5 2 0 3 Nombor Terbesar 5 9 2 0 3 Nombor besar didahulukan

×