Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Petro Poutanen
VTM, apurahatutkija
Helsingin yliopisto
Sosiaalitieteiden laitos
www.organisaatioviestinta.fi
OSMO A. WIION...
Premissi 1:
Inhimillisen käyttäytymisen
monimutkaisuus
Premissi 1: Inhimillisen käyttäytymisen monimutkaisuus
•  Ihmiset avoimia järjestelmiä, vuorovaikutuksessa
ympäristön kans...
X Y
?
Onko ”musta laatikko” -malli ainoa (järkevä) tapa kuvata
inhimillistä viestintää?"
Premissi 1: Inhimillisen käyttäytymisen monimutkaisuus
•  Järjestelmän rajojen (system constraints) tunteminen auttaa
luom...
X Y
Mustan laatikon sijaan voimme yrittää hahmottaa karkeasti,
mitkä tekijät rajoittavat ja ohjaavat järjestelmän toiminta...
Premissi 2:
Informaation prosessointi
Premissi 2: Informaation prosessointi
•  Informaation ”tavallinen” määritelmä: jotakin mikä vähentää
epävarmuutta (”reduce...
Premissi 2: Informaation prosessointi
•  Wiio (esim. 1971, 1975, 1996): Mitä tapahtuu
systeemissä, kun se prosessoi inform...
A model of the human information processing and the control
system (Wiio, 1996, p. 34).
Premissi 2: Informaation prosessointi
•  Ihmisen ohjausjärjestelmä (control system) säätelee informaation
prosessointia de...
Premissi 3:
Viestintä on informaation prosessoinnin
erityistapaus
Premissi 3: Viestintä on informaation prosessoinnin erityistapaus (Wiio, 1996)
•  Viestintä (communication) koostuu neljäs...
•  Systeemi 1: Abstrakti ja suljettu lähettäjäsysteemi
•  Systeemi 2: Viestin lähettäjä ilman vastaanottajaa
•  Systeemi 3...
Yhteenveto
•  Viestintä on kahden tai useamman informaatiojärjestelmän
yhdistelmä (Wiio 1971, 1975, 1977)
•  “Communicatio...
Laajennuksia?
•  Ihmiset ovat mestareita informaatio prosessoinnissa ja
yhdistelyssä
! Intuitiivinen tiedon prosessointi v...
Lähteet
Shannon, C. E. & Weaver, W. 1949. The Mathematical Theory of Communication.
University of Illinois Press, Urbana.
...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Influence map
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Informaatiosta viestintään: Osmo A. Wiion informaatioteoria

Download to read offline

Esitelmä viestinnän tutkija Osmo A. Wiion informaatioteoriasta ja viestintänäkemyksestä.

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Informaatiosta viestintään: Osmo A. Wiion informaatioteoria

 1. 1. Petro Poutanen VTM, apurahatutkija Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos www.organisaatioviestinta.fi OSMO A. WIION INFORMAATIOTEORIA Informaatiosta viestintään:
 2. 2. Premissi 1: Inhimillisen käyttäytymisen monimutkaisuus
 3. 3. Premissi 1: Inhimillisen käyttäytymisen monimutkaisuus •  Ihmiset avoimia järjestelmiä, vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa •  Lähes rajaton määrä mahdollisia toimintatapoja •  Inhimillinen toiminta on useiden eri tekijöiden tulos: esim. älykkyys (perimä, ravinto, harjoittelu, sosiaaliset mahdollisuudet, kulttuuri…?)
 4. 4. X Y ? Onko ”musta laatikko” -malli ainoa (järkevä) tapa kuvata inhimillistä viestintää?"
 5. 5. Premissi 1: Inhimillisen käyttäytymisen monimutkaisuus •  Järjestelmän rajojen (system constraints) tunteminen auttaa luomaan kontingentteja selityksiä (contingency, situational models): –  Syöte: mahdolliset aistihavainnot… –  Työprosessit (throughput): työmuisti… –  Tuloste: ilmaisu, kanavat, häiriöt, palaute… •  Rajoihin vaikuttavat perinnölliset, fyysiset ja ympäristöön liittyvät tekijät •  Rajojen olemassaolo tekee elämästä mahdollista (suhde ympäristöön ei ole täysin satunnaista; syöte prosessoidaan tietyllä tavalla)
 6. 6. X Y Mustan laatikon sijaan voimme yrittää hahmottaa karkeasti, mitkä tekijät rajoittavat ja ohjaavat järjestelmän toimintaa"
 7. 7. Premissi 2: Informaation prosessointi
 8. 8. Premissi 2: Informaation prosessointi •  Informaation ”tavallinen” määritelmä: jotakin mikä vähentää epävarmuutta (”reduces uncertainty”) (Shannon & Weaver, 1949) •  morphe = muoto; eidos = idea •  Wiion mukaan ihmisen kieli on avoin järjestelmä, jonka merkityksiä on hankala selittää (absoluuttisesti) todennäköisyyksien avulla, sillä emmehän voi tietää sanojen kaikkia mahdollisia merkityksiä ja niihin liittyviä todennäköisyyksiä (Wiio, 1996, 25) •  Wiio ehdottaa suhteellista määritelmää, jonka mukaan informaatio on vastaanottajan kokeman epävarmuuden vähentymistä, eli tarvitaan aina vastaanottaja – viestin tulkitsija – sekä jonkinlainen muutos vastaanottajan tiedollisessa prosessoinnissa (Wiio, 1996)
 9. 9. Premissi 2: Informaation prosessointi •  Wiio (esim. 1971, 1975, 1996): Mitä tapahtuu systeemissä, kun se prosessoi informaatiota? Aina täytyy päteä: 1.  On vastaanottaja, joka tulkitsee sanoman 2.  Informaatio merkitsee muutosta vastaanottajassa 3.  Myös satunnainen kohina voi olla informaatiota 4.  Vastaanottajan tulee käsittelemään informaatio dekoodausalgoritmin avulla 5.  Myös sisäiset muutokset ”ohjausjärjestelmässä” luovat informaatiota 6.  Prosessoitu informaatio on ”arvotettua”, joka säilötään myöhempää käyttöä varten
 10. 10. A model of the human information processing and the control system (Wiio, 1996, p. 34).
 11. 11. Premissi 2: Informaation prosessointi •  Ihmisen ohjausjärjestelmä (control system) säätelee informaation prosessointia dekoodausalgoritmien avulla “The control system is a subsystem or a system that regulates and controls the processes of a system or another system” (Wiio, 1996, p. 18). Esim. aivot, hermojärjestelmä, aistit… •  Tämä ”ohjelmointi” on geneettistä ja päätöksentekoon ja oppimiseen perustuvaa –  Suljettu ohjelmointi: determinoitua –  Avoin ohjelmointi: mahdollistaa palautteen ja uudelleenohjelmoinnin –  Ihmiset ainutlaatuisen taitavia ”avoimin ohjelmoinnin” järjestelmiä –  Esiohjelmoitu tietojenkäsittely (DNA) –  Omat ohjelmat (luonnollinen kieli)
 12. 12. Premissi 3: Viestintä on informaation prosessoinnin erityistapaus
 13. 13. Premissi 3: Viestintä on informaation prosessoinnin erityistapaus (Wiio, 1996) •  Viestintä (communication) koostuu neljästä osajärjestelmästä, jotka ovat hierarkkisessa suhteessa toisiinsa (S = systeemi; L = taso; Q = kontrollisysteemi) S1 (Q) (L0, L1): abstrakti kontrollisysteemi (hyvin lyhyt aikajänne) S2 (Q1) (L1): Viestin lähettäjä ilman vastaanottajaa S3 (Q) (L2): Vastaanottajan ohjausjärjestelmä havaitsee ympäristön välityksellä ärsykkeen S4 (Q1) (L1): Avoin kontrollisysteemi S4 (Q) (L2): Avoin kontrollisysteemi
 14. 14. •  Systeemi 1: Abstrakti ja suljettu lähettäjäsysteemi •  Systeemi 2: Viestin lähettäjä ilman vastaanottajaa •  Systeemi 3: Viestin vastaanottaja •  Systeemi 4: Lähettäjä–vastaanottaja •  Systeemi 5 (S2 + S3): Lähettäjä–vastaanottaja-systeemi ilman mahdollisuutta palautteeseen •  Systeemi 6 (S4 + S4): Keskinäisviestinnän tilanne, jossa on kaksi lähettäjä–vastaanottajaa vuorovaikutuksessa Kaikki käytännön viestintätilanteet voidaan selittää systeemien 1–4 avulla tai sitten ne ovat systeemien 2, 3 ja 4 yhdistelmiä (Wiio, 1996).
 15. 15. Yhteenveto •  Viestintä on kahden tai useamman informaatiojärjestelmän yhdistelmä (Wiio 1971, 1975, 1977) •  “Communication is an interchange of information between systems or parts of a system where output information from one or several control systems causes work processes in one or several other control systems” (Wiio, 1996) •  Viestinnän tapahtuma voidaan hahmottaa kolmella eri tasolla: sisäisviestintä, keskinäisviestintä ja joukkoviestintä ! Viestintää ei voi määritellä ilman informaation käsitettä ! Viestinnän tapahtumassa tapahtuu ”työtä”, informaationkäsittelyä ! Viestintä on informaationprosessoinnin erityistapaus
 16. 16. Laajennuksia? •  Ihmiset ovat mestareita informaatio prosessoinnissa ja yhdistelyssä ! Intuitiivinen tiedon prosessointi vs. tietoinen/rationaalinen ajattelu? (dual processing theory) •  Ihminen on keskusjohtoinen järjestelmä (vrt ohjausjärjestelmä) ! Ihmiset kykenevät hyödyntämään tehokkaasti teknologiaa informaation siirtämiseksi (distributen cognition) ! Laajennetun mielen hypoteesi? (extended mind) ! Peilineuronit: (neural coupling)
 17. 17. Lähteet Shannon, C. E. & Weaver, W. 1949. The Mathematical Theory of Communication. University of Illinois Press, Urbana. Wiio, O. A. 1975. System models of information, communication and organization; Helsinki Institute for Business Econmics, 1975. Wiio, 0. A. 1977. Organizational Communication: Interfacing Systems. Finnish J. of Business Economics, 2, 259-285. Wiio, O. A. 1992. Viestinnãn tutkimussuuntia. Yliopistopaino, Helsinki. Wiio, O. A. 1971. Yleisö ja yleisradio. W+G, Helsinki. Wiio, O. A. 1996. Information and Communication. A Conceptual Analysis. Helsingin yliopisto, Viestinnän laitos, julkaisuja sarja 1C/1/1996.

Esitelmä viestinnän tutkija Osmo A. Wiion informaatioteoriasta ja viestintänäkemyksestä.

Views

Total views

932

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

6

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×