Undervisning Psyk.

5,812 views

Published on

Undervisning i personlighedsforstyrrelser

Published in: Education, Business, Technology
 • Be the first to comment

Undervisning Psyk.

 1. 1. Undervisning Kvisten Introduktion til Personlighedsforstyrrelser 26.02.2008 v/ Psykolog Camilla Dyrvig Tatt
 2. 2. Program 26.2.2008 <ul><li>Personlighedsforstyrrelser </li></ul><ul><ul><li>Hvad forstår vi ved personlighedsforstyrrelser? </li></ul></ul><ul><li>Forsvarsmekanismer </li></ul><ul><ul><li>Hvilke forsvarsmekanismer findes og hvordan fungerer de? </li></ul></ul><ul><li>Påvirkning af personalegruppen/behandlerteamet </li></ul><ul><ul><li>Hvordan kan en personalegruppe typisk påvirkes, når man arbejder med psykisk syge herunder personlighedsforstyrrede? </li></ul></ul><ul><li>Diskussion og spørgsmål </li></ul>
 3. 3. Personlighed <ul><li>Hvad forstår vi ved personlighed </li></ul><ul><li>? </li></ul>
 4. 4. Personlighed <ul><li>Udtryk for vores selvopfattelse </li></ul><ul><li>Udtryk for måden, vi forholder os til andre på </li></ul><ul><li>Udtryk for den måde vi vanligvis tænker, handler, oplever og udtrykker vores følelser på </li></ul>
 5. 5. Den ”sunde” personlighed – centrale psykologiske karakteristika på tværs af sammenhænge <ul><li>At have grundlæggende tillid til sig selv og omverdenen </li></ul><ul><li>Stabil fornemmelse af, hvem man selv er (hvordan fungerer jeg, hvad er mine behov og grænser) </li></ul><ul><li>Stabil og forudsigelig adfærd </li></ul><ul><li>Fornemmelse af at være indlejret i et tidsforløb (at min identitet hænger meningsfuldt sammen med min fortid, nutid og fremtid) </li></ul>
 6. 6. Personlighedsforstyrrelser <ul><li>Hvad er en personlighedsforstyrrelse </li></ul><ul><li>? </li></ul>
 7. 7. Personlighedsforstyrrelser <ul><li>Den måde, vi vanligvis tænker, handler, oplever og udtrykker vores følelser på GIVER PROBLEMER </li></ul><ul><li>Selvopfattelsen er ofte NEGATIV (lavt selvværd) </li></ul><ul><li>Den måde, vi forholder os til andre GIVER PROBLEMER </li></ul>
 8. 8. Personlighedsforstyrrelser <ul><li>Primære karakteristika/problemfelter </li></ul><ul><li>Forstyrret identitet ifht. ”hvem er jeg – hvad er mine behov og grænser?” </li></ul><ul><li>Svært ved at håndtere mellemmenneskelige relationer (aggressive, tilbagetrukne, omklamrende, bange mv.) </li></ul><ul><li>Svækket mentaliseringsevne (at forstå, hvad sker der med mig, med den anden og mellem os) </li></ul><ul><li>Svækket følelsesregulering </li></ul>
 9. 9. Personlighedsforstyrrelser <ul><li>Sekundære karakteristika/problemfelter </li></ul><ul><li>Impulsforstyrrelser (misbrug, selvskadende adfærd, overspisning, vold) </li></ul><ul><li>Affektive forstyrrelser (eks. depression, hypomani) </li></ul><ul><li>Vedvarende brug af primitive forsvarsmekanismer </li></ul>
 10. 10. Personlighedsforstyrrelser (Diagnosen iflg. ICD-10 & DSM-IV) <ul><li>Afviger væsentligt fra forventningerne i individets kultur </li></ul><ul><li>Er gennemgribende i et individs funktion </li></ul><ul><li>Er ufleksibel </li></ul><ul><li>Til stede fra adolscensen (ungdomsårene) </li></ul><ul><li>Er stabil over tid i minimum 5 år (modsat symptomlidelserne eks. depression) </li></ul><ul><li>Medfører væsentlige vanskeligheder og indskrænkninger i den daglige funktion </li></ul><ul><li>Ofte ledsaget af subjektiv lidelse </li></ul>
 11. 11. Personlighedsforstyrrelser <ul><li>Hvor mange forskellige personlighedsforstyrrelser findes der </li></ul><ul><li>? </li></ul>
 12. 12. Personlighedsforstyrrelser <ul><li>Der findes minimum 10 forskellige diagnoser på personlighedsforstyrrelser </li></ul><ul><li>Tvangspræget </li></ul><ul><li>Dependent </li></ul><ul><li>Evasiv </li></ul><ul><li>Histrionisk </li></ul><ul><li>Borderline </li></ul><ul><li>Narcissistisk </li></ul><ul><li>Antisocial </li></ul><ul><li>Paranoid </li></ul><ul><li>Skizoid </li></ul><ul><li>Skizotypal </li></ul><ul><li>Uspecificeret </li></ul><ul><li>Derudover ”afprøver” man passiv aggressiv og depressiv, men de er endnu </li></ul><ul><li>ikke officielle diagnoser </li></ul>
 13. 13. Personlighedsforstyrrelsesspektret <ul><li>Inddeling i grupper (clusters): </li></ul><ul><li>Den ”ængstelige” gruppe (cluster C): </li></ul><ul><li>Tvangspræget </li></ul><ul><li>Dependent </li></ul><ul><li>Evasiv </li></ul><ul><li>Er kendetegnet ved en grundlæggende utilstrækkelighedsfølelse og ængstelighed </li></ul><ul><li>Relationelt har de meget tætte og langvarige relationer – kommer ikke i konflikt, da de ikke tør afbryde kontakten </li></ul><ul><li>Prognostisk; nedsat arbejdsfunktion – angst og depression </li></ul><ul><li>Kan behandles på omkring 1 år – 11/2 år </li></ul>
 14. 14. Personlighedsforstyrrelser <ul><li>Den ”dramatiske” gruppe - cluster B: </li></ul><ul><li>Histrion </li></ul><ul><li>Borderline </li></ul><ul><li>Narcissistisk </li></ul><ul><li>Antisocial </li></ul><ul><li>Spiller sig åbenlyst ud i det interpersonelle felt med behov for anerkendelse og krav om behovstilfredstillelse fra andre </li></ul><ul><li>Relationelt har de kortvarige, intense og konfliktfyldte relationer </li></ul><ul><li>Prognostisk; dårlig social formåen, øget suicidal risiko, depression </li></ul><ul><li>Længerevarende behandling – flere år </li></ul>
 15. 15. Personlighedsforstyrrelser <ul><li>Den ”sære” gruppe – cluster A: </li></ul><ul><li>Paranoid </li></ul><ul><li>Skizoid </li></ul><ul><li>Skizotypal </li></ul><ul><li>Kendetegnet ved social tilbagetrækning og optagethed af indre verden </li></ul><ul><li>Har ingen eller meget få relationer og er ikke optaget af at have relationer </li></ul><ul><li>Prognostisk; Risiko for psykoseudvikling, øget suicidal risiko </li></ul><ul><li>Stort drop-out i behandling </li></ul>
 16. 16. Personlighedsforstyrrelser <ul><li>Dependent personlighedsforstyrrelse: </li></ul><ul><li>Et gennemgribende mønster af: </li></ul><ul><li>Overdrevent behov for omsorg </li></ul><ul><li>Underkastelse </li></ul><ul><li>”Klæbende” adfærd </li></ul><ul><li>Separationsangst </li></ul>
 17. 17. ’ Sære’ ’ Dramatiske’ ’ Anxiøse ’ Skizotypal Skizoid Paranoid Antisocial Narcissistisk Borderline Histrionisk Evasiv Dependent Tvangspræget Personlighedsforstyrrelsesspektret
 18. 18. Personlighedsforstyrrelser <ul><li>Hvorfor bliver man personlighedsforstyrret? </li></ul><ul><li>Genetiske dispositioner (temperament, affektreguleringsvanskeligheder) </li></ul><ul><li>Fortidige og nutidige oplevelser </li></ul><ul><li>Traumer særligt i form af tab, svigt, vanrøgt og overgreb (fysiske, psykiske, seksuelle, verbale) </li></ul><ul><li>Mønstre i de tidlige relationer – at blive set som en anden end den man er (falsk selv) </li></ul><ul><li>Patologiske forsvarsstrategier, som er udviklet i den oprindelige tilknytningsrelation – bliver en del af problematikken </li></ul>
 19. 20. Forsvarsmekanismer <ul><li>Hvad er forsvarsmekanismer? </li></ul><ul><li>De sikrer vores ”overlevelse” </li></ul><ul><li>De er oftest ubevidste </li></ul><ul><li>De kan være normale og adaptive såvel som patologiske (fra hensigtsmæssig overlevelsesstrategi til uhensigtsmæssig forsvarsstrategi) </li></ul><ul><li>De kan være dynamiske og foranderlige, men kan smelte sammen til rigide, fastlåste systemer i patologiske tilstande </li></ul><ul><li>De er forbundet med udviklingsniveauer – nogle er modne andre er primitive </li></ul>
 20. 21. Forsvarsmekanismer <ul><li>Primitive/umodne forsvarsmekanismer: </li></ul><ul><li>Splitting </li></ul><ul><li>Projektion </li></ul><ul><li>Projektiv identifikation (kommunikativt) </li></ul><ul><li>Primitiv idealisering </li></ul><ul><li>Primitiv devaluering </li></ul><ul><li>Passiv aggression </li></ul>
 21. 22. Forsvarsmekanismer <ul><li>Modne forsvarsmekanismer: </li></ul><ul><li>Benægten </li></ul><ul><li>Fortrængning </li></ul><ul><li>Isolering </li></ul><ul><li>Forskydning </li></ul><ul><li>Rationalisering </li></ul><ul><li>Regression </li></ul><ul><li>Reaktionsdannelse </li></ul><ul><li>Eksternalisering </li></ul>
 22. 23. Hvad gør man? <ul><li>Behandlingsmæssige overvejelser: </li></ul><ul><li>Udredning ifht. korrekt diagnose (evt. comorbiditet med andre diagnoser) </li></ul><ul><li>Medicinsk behandling (antidepressivt, antipsykotisk) </li></ul><ul><li>Psykologsamtaler (interpersonel psykoterapi) </li></ul><ul><li>Støtte i hverdagen (struktur, forudsigelighed) </li></ul><ul><li>Nærende og koorigerende relationelle oplevelser </li></ul><ul><li>Rammesætning og tydelighed </li></ul>
 23. 24. Behandlerteamet <ul><li>Hvad skal man være særlig opmærksom på? </li></ul><ul><li>Splitting mekanismer </li></ul><ul><li>Projektiv identifikation </li></ul><ul><li>Primitiv idealisering </li></ul><ul><li>Primitiv devaluering </li></ul>
 24. 25. Behandlerteamet <ul><li>I behandlingen af personlighedsforstyrrede vil man fra patienten/den unge ofte møde; </li></ul><ul><li>Ønsket om en ny perfekt forælder </li></ul><ul><li>Kravet om grænseløs omsorg </li></ul><ul><li>Kravet om ”særbehandling” </li></ul><ul><li>Offer, krænker, frelser dynamik </li></ul><ul><li>Trusler om selvmord og selvskadende adfærd </li></ul>
 25. 26. Behandlerteamet <ul><li>Typiske modreaktionsmønstre er: </li></ul><ul><li>Skyldfølelse </li></ul><ul><li>Redningsfantasier </li></ul><ul><li>Overskridelse af professionelle grænser </li></ul><ul><li>Raseri og had </li></ul><ul><li>Hjælpeløshed og værdiløshed </li></ul><ul><li>Angst og rædsel </li></ul>
 26. 27. Behandlerteamet <ul><li>I forhold til patienten/den unge: </li></ul><ul><li>At forsøge at forstå (mestringsstrategier) </li></ul><ul><li>Containing - holdingfunktionen (at afgifte svære følelser eller at geninstallere positive følelser) </li></ul><ul><li>At etablere en optimal afstand (skelnen mellem vækstbehov og øvrige behov, men at forholde sig fleksibelt) </li></ul><ul><li>At bevare empatien </li></ul>
 27. 28. Behandlerteamet <ul><li>Forsvarsmekanismerne på gruppeplan: </li></ul><ul><li>Forsvarsmekanismer kan også alle forekomme på gruppeplan og gør det! </li></ul><ul><li>Herudover findes forsvarsmekanismer, som er specifikke for grupper. </li></ul>
 28. 29. Behandlerteamet <ul><li>Arbejdsgruppeniveau </li></ul><ul><li>– når samarbejdet fungerer gennem at kunne opnå enighed, finde kompromisser og forhandle sig frem uden at selv overtage al styringen eller lade andre tage styringen </li></ul>
 29. 30. Behandlerteamet <ul><li>Ubevidste niveauer – fælles er, at tidsperspektivet er ophævet og evnen til at lære af erfaring mangler (højt angstniveau). </li></ul><ul><li>Afhængighedsgruppen (beskyttelse og sikkerhed – lederens rolle bliver altafgørende) </li></ul><ul><li>Kamp/flugtgruppen (ydre fjender skal bekæmpes) </li></ul><ul><li>Pardannelsesgruppen (ofte 2 medlemmer, som bliver meget vigtige for at udvikle - ”befrugte” gruppen) </li></ul><ul><li>Syndebuk (en person skaber alle problemer) </li></ul>
 30. 31. Behandlerteamet <ul><li>Hvad har behandlerteamet brug for? </li></ul><ul><li>Viden om personlighedsforstyrrelser </li></ul><ul><li>Viden om forsvarsmekanismer og typiske modreaktionsmønstre </li></ul><ul><li>At turde bruge sig selv (at være åben) </li></ul><ul><li>En tillids- og tryghedsskabende kollegagruppe </li></ul><ul><li>Supervision (internt – eksternt) </li></ul><ul><li>En synlig og støttende ledelse </li></ul><ul><li>En klar struktur og ansvarsfordeling af arbejdsopgaver </li></ul>
 31. 32. Personlighedsforstyrrelser – og behandlingen af disse <ul><li>Spørgsmål og diskussion </li></ul>

×