Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ibm

897 views

Published on

Oplæg til møde: Unge i IT-branchen d. 6/12/2007

Published in: Technology, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ibm

 1. 1. Studievalg og studieinformation Naturvidenskabeligt Fakultet, AU Udfordringer og muligheder <ul><li>Søren Poulsen </li></ul><ul><ul><li>PR og Studiekoordination og uddannelsesudvikling </li></ul></ul><ul><ul><li>Datalogisk Institut, Aarhus Universitet </li></ul></ul><ul><ul><li>IT-Byen Katrinebjerg </li></ul></ul>
 2. 2. Formidling af forskning og uddannelser på Naturvidenskabeligt Fakultet, Aarhus Universitet <ul><li>...mod den brede offentlighed </li></ul><ul><li>...mod grundskole- og ungdomsuddannelserne </li></ul>
 3. 3. Formidling – hvorfor? <ul><li>Fordi det står i Universitetsloven </li></ul><ul><li>For at “få kunder i butikken” </li></ul><ul><li>For at sikre befolkningens opbakning til forskning og uddannelse </li></ul><ul><li>Fordi naturvidenskabelig dannelse er en del af almendannelsen </li></ul><ul><li>Fordi omverdenen har interesse for naturvidenskab </li></ul>
 4. 4. Naturvidenskab - organisationen <ul><li>8 institutter </li></ul><ul><ul><li>Matematiske Fag, Fysik og Astronomi, Kemi, Datalogi, Biologi, Molekylærbiologi, Geologi, Steno – institutledere </li></ul></ul><ul><li>Godt 40 centre </li></ul><ul><ul><li>Idræt </li></ul></ul><ul><ul><li>Center for interdisciplinær Nanoscience (iNano) – centerleder </li></ul></ul><ul><ul><li>Ca. 40 øvrige centre </li></ul></ul><ul><li>3 studienævn </li></ul><ul><ul><li>Studienævn A – studieleder </li></ul></ul><ul><ul><li>Studienævn B – studieleder </li></ul></ul><ul><ul><li>Ph.d.- studienævn – studieleder </li></ul></ul>
 5. 5. Naturvidenskab - hovedtal <ul><li>Humane ressourcer </li></ul><ul><li>3.500 studerende. </li></ul><ul><li>450 videnskabelige medarbejdere. </li></ul><ul><li>390 teknisk-administrative medarbejdere. </li></ul><ul><li>300 ph.d.-studerende. </li></ul><ul><li>Økonomiske ressourcer </li></ul><ul><li>110 mio. kr. i indtægter fra uddannelse. </li></ul><ul><li>245 mio. kr. i indtægter fra basisforskning. </li></ul><ul><li>275 mio. kr. i indtægter fra eksternt finansieret forskning. </li></ul><ul><li>Fysiske ressourcer </li></ul><ul><li>Ca. 100.000 m 2 lokaler </li></ul>
 6. 6. Åbne døre, offentlige foredrag og museer <ul><li>Museer, planetarier, observatorium </li></ul><ul><li>Forskningens Døgn. 27.-28. april 2007 </li></ul><ul><li>Kulturnatten </li></ul><ul><li>Folkeuniversitetet </li></ul><ul><li>Natur i teltet – hvert år i Festugen </li></ul><ul><li>Naturvidenskabsfestival (UNF) </li></ul><ul><li>Science Days: naturfagsaktiviteter for børn i skoleferien </li></ul><ul><li>Ungdommens Naturvidenskabelige Forening </li></ul><ul><li>Videnskabscafèen i Århus, Aarhus Lectures in Biology, …. </li></ul><ul><li>Studieorienterende dage: Åbent Hus/u-days </li></ul><ul><li>Ad hoc-arrangementer </li></ul>
 7. 7. NF’s offentlige foredrag i naturvidenskab <ul><li>Hvert semester sit emne: </li></ul><ul><ul><li>Einstein </li></ul></ul><ul><ul><li>Vand </li></ul></ul><ul><ul><li>Liv </li></ul></ul><ul><ul><li>Naturvidenskabelige gennembrud </li></ul></ul><ul><li>Seks tirsdage kl. 19-21 </li></ul><ul><li>650+ tilhørere hver aften – unge som gamle - fordelt på fire auditorier </li></ul>
 8. 9. VIP'er medvirker i medier <ul><li>avisartikler, radio- og tv-udsendelser, AUgustus </li></ul><ul><ul><li>medier til os eller </li></ul></ul><ul><ul><li>pressemeddelelser </li></ul></ul><ul><li>AU’-projektet: web-præsentation af hver enkelt forskers forskningsfelt. VIP-webside </li></ul><ul><li>dugfrisk undersøgelse blandt NF’s VIP (436): </li></ul><ul><ul><li>forskerne vil gerne formidle deres forskning til omverdenen, </li></ul></ul><ul><ul><li>ingen berøringsangst over for nyhedsmedierne. </li></ul></ul><ul><ul><li>forskerne ser nyhedsmedierne som de mest betydningsfulde medier i forhold den nye ”formidlingsforpligtelse” </li></ul></ul>
 9. 10. Bøger og undervisningsmaterialer <ul><li>Viden om vand – bog og udstilling </li></ul><ul><li>Nanoteknologi – 12 historier… – bog og hæfte til gymnasiet </li></ul><ul><li>VIP’ere (med)forfattere til adskillige lærebøger </li></ul><ul><li>Dansk Videnskabs Historie 1-4 </li></ul><ul><li>Nabo til Nobel </li></ul><ul><li>Tid - den relative virkelighed ; Ulrik Uggerhøj </li></ul><ul><li>…… </li></ul>
 10. 11. Nyhedsbreve til skoleverdenen <ul><li>til gymnasierektorer </li></ul><ul><li>til gymnasielærere (abonnement) </li></ul><ul><li>til grundskolelærere (abonnement) </li></ul><ul><li>til elever – grundskole + gym. (abonnement) </li></ul>
 11. 12. Gymnasielærerdage <ul><li>Tilbud til gymnasielærere – en hel dag - typisk fredag kl. 9-20 med: </li></ul><ul><li>faglige foredrag om nyt fra forskningen </li></ul><ul><li>rundvisning til forskningslaboratorier </li></ul><ul><li>præsentation af instituttets eksisterende formidling til gymnasier </li></ul><ul><li>præsentation af uddannelser </li></ul><ul><li>inspiration med hjem til undervisningen </li></ul><ul><li>I dette skoleår (ca. 100 lærere per arrangement): </li></ul><ul><ul><li>Geografi: 2. november 2006, www.geo.au.dk/geografilaererdag </li></ul></ul><ul><ul><li>Fysik: 26. januar 2007, www.phys.au.dk/fysiklaererdag </li></ul></ul><ul><ul><li>Matematik: 23. marts 2007, www.imf.au.dk/matematiklaererdag </li></ul></ul><ul><ul><li>Biologi: 25. maj 2007, www.biology.au.dk/biologilaererdag </li></ul></ul><ul><ul><li>Kemi: efterår 2007, www.chem.au.dk/kemilaererdag </li></ul></ul><ul><ul><li>Der arbejdes på en gymnasielærerdag på Katrinebjerg med fokus på it i AT-forløb </li></ul></ul>
 12. 15. Besøgsservice <ul><li>Elever med deres lærer på NF i forbindelse med undervisning </li></ul><ul><ul><li>varighed 3-7 timer </li></ul></ul><ul><ul><li>program: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>intro til studier og forskningen – efterfulgt af </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>foredrag og/eller eksperimentelt arbejde </li></ul></ul></ul><ul><li>Omfang: eksempel: Fysik: 2.000 elever per år </li></ul><ul><ul><li>+ Fysikshow (>50.000) og Kemishow </li></ul></ul>
 13. 16. Studiepraktik for 3. g-elever <ul><li>I praktik som studerende på ét fag i tre dage. </li></ul><ul><li>opleve så mange aspekter som muligt: </li></ul><ul><ul><li>Forelæsninger: ordinære + studiestarts + specielle </li></ul></ul><ul><ul><li>TØ </li></ul></ul><ul><ul><li>Laboratoriearbejde </li></ul></ul><ul><ul><li>møde forskningsfelter, forskere, studerende og studievejledere </li></ul></ul><ul><li>antal elever på NF: </li></ul><ul><ul><li>Februar 2004: 104 elever </li></ul></ul><ul><ul><li>Februar 2005: 160 elever </li></ul></ul><ul><ul><li>November 2005: 250 elever </li></ul></ul><ul><ul><li>November 2006: 255 elever </li></ul></ul><ul><ul><li>November 2007: 370 elever </li></ul></ul>
 14. 17. Erhvervspraktik for folkeskoleelever <ul><li>Elever i 9. og 10. klasse på NF i fem dage: </li></ul><ul><li>undervisningsformer som NF’s studerende, men tilpasset elevernes niveau: </li></ul><ul><ul><li>forelæsninger, teoretiske øvelser, laboratorieøvelser </li></ul></ul><ul><li>motiverende faktorer for NF: </li></ul><ul><ul><li>Gymnasiereformen fremskynder studievalg </li></ul></ul><ul><ul><li>Reduktion af VIP-ressourcer per elev </li></ul></ul><ul><ul><li>Boglige elever savner relevante tilbud </li></ul></ul><ul><li>antal elever: </li></ul><ul><ul><li>E 2004: 55 </li></ul></ul><ul><ul><li>E 2005: 179 </li></ul></ul><ul><ul><li>E 2006: 198 </li></ul></ul><ul><ul><li>E 2007: 196 </li></ul></ul>
 15. 18. Camps og OL – for gymnasieelever <ul><li>BioTech Camp </li></ul><ul><ul><li>Fjerde gang: 47 elever på NF den 10-16. juli 2005: </li></ul></ul><ul><li>Workshop i fysik </li></ul><ul><ul><li>3 dage i efterårsferien på Fysik for ca. 40 1.g-elever. </li></ul></ul><ul><ul><li>2006 var syvende gang </li></ul></ul><ul><li>IT-camp for piger </li></ul><ul><ul><li>3 dage for piger i alderen 15-18 år </li></ul></ul><ul><ul><li>Ikke ’sodavandscamp’ - fagligt indhold </li></ul></ul><ul><li>LEGO robot konkurrence </li></ul><ul><ul><li>Gymnasieelever deltager i DM - VM i LegoNXT robotter </li></ul></ul>
 16. 19. NF-studerende på gymnasier <ul><li>Foredrag i klasser i forbindelse med undervisningen (lærer til stede) </li></ul><ul><li>Biologiformidling i samarb. med Naturhist. Museum </li></ul><ul><ul><li>undervisningsforløb i grundskolen afholdt af ældre biologistuderende </li></ul></ul><ul><li>Ph.d.-studerende på alle ungdomsuddannelser i Århus Amt: Erhvervstræf </li></ul><ul><li>Besæt et gymnasium </li></ul><ul><ul><li>NF-studerende overtager al undervisning på et gymnasium for en dag </li></ul></ul><ul><ul><li>gymnasielærerne ikke tilstede på gymnasiet </li></ul></ul>
 17. 20. Undersøgelse - Nat AU <ul><li>Rus årgang 2006 spørgeskema om studievalg og studieinformation </li></ul><ul><li>457 besvarelser ialt - 53 datalogi </li></ul><ul><li>Konklusioner generelt </li></ul><ul><ul><li>Gymnasietiden er afgørende for valg af uddannelse </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>(og dermed i høj grad også karriere) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Gymnasielæreren er meget vigtig </li></ul></ul><ul><ul><li>Studiepraktikken er den mest betydningsfulde aktivitet </li></ul></ul><ul><ul><li>Internettet er vigtigste enkeltfaktor: 73 % (84%) </li></ul></ul>
 18. 21. Undersøgelse - Nat AU <ul><li>Vigtigste konklusioner NAT vs. DAT </li></ul><ul><li>“ Ud over din egen interesse for faget, hvad/hvem har så haft betydning for dit valg af den uddannelse, som du skal i gang med nu?” </li></ul><ul><li>Gymnasielæreren: nat. 40% - datalogi 3.8% !! </li></ul><ul><li>Vi skal have bedre kontakt med gymnasieskolen </li></ul>
 19. 22. Udfordringer...! <ul><li>IT-Branchen </li></ul><ul><ul><li>Rekrutteringsproblem </li></ul></ul><ul><ul><li>Kompetenceproblem </li></ul></ul><ul><li>IT-Uddannelsesinstitutioner </li></ul><ul><ul><li>Vejledning vs. Rekruttering </li></ul></ul><ul><ul><li>Værdineutral vejledning ?? </li></ul></ul><ul><ul><li>Differentieres fra korte it-uddannelser </li></ul></ul><ul><li>De unge </li></ul><ul><ul><li>- Synlighed </li></ul></ul><ul><ul><li>- Image </li></ul></ul><ul><ul><li>Gamle fordomme </li></ul></ul><ul><ul><li>Uklare jobprofiler </li></ul></ul>
 20. 23. Hvor kan vi sætte ind? <ul><li>Studievalg (mod uni)er styret af: </li></ul><ul><ul><li>Personlig nysgerrighed </li></ul></ul><ul><ul><li>Gym.lærere, venner, familie, Rollemodeller etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>Karrieremuligheder, ”hvad kan jeg blive”, ” coolhunters” </li></ul></ul><ul><li>Karrierevalg er (til dels) styret af: </li></ul><ul><ul><li>Branchens, virksomhedens, Jobbets image </li></ul></ul><ul><ul><li>Arbejdsforhold, ansvar, løn etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>Rollemodeller </li></ul></ul><ul><li>prioritere aktiviteter og ressourcer </li></ul><ul><li>nytænke og evaluere </li></ul><ul><li>Koordinere og samarbejde </li></ul>
 21. 24. Indsatsområder <ul><li>IT skal være ’eksklusivt’, men vi skal være ærlige.. </li></ul><ul><ul><li>Visionær, Frontier-ånd, Innovation, nytænkende, radikal, entreprenant, ”uhæmmet” </li></ul></ul><ul><ul><li>Big business, Global & International, god løn, arbejdsforhold </li></ul></ul><ul><li>Piger og it </li></ul><ul><ul><li>HCI, Stor berøringsflade med ALLE brancher, tværfaglig, arbejdsformen og projekterne er kollaborative og ’participatory’, og ROLLEMODELLER </li></ul></ul><ul><ul><li>Vi skal ikke lave kønsspecifik rekruttering </li></ul></ul>
 22. 25. Rollemodeller: Møde mellem elev og forsker <ul><ul><li>Fora og netværk mellem gymnasieskolen og universitetet </li></ul></ul><ul><ul><li>Produkter </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Netværket udvikler tilbud og faciliteter der giver mulighed for at elever kan besøge og hente viden på uni i forbindelse med fx studieretningsprojekter. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>store hold på op til 30 elever. Tilbudene skal udvikles på flere institutter og være såvel enkeltfaglige som flerfaglige. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rollemodel: bachelorstuderende – på 1.-2. år (’peer’-samtaler/oplæg om universitetet, faget og studielivet som universitetsstuderende, rundvisning i forskningslaboratorier), </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rollemodel: kandidatstuderende (faglig instruktion ved teoretisk eller eksperimentelt arbejde, rundvisning i forskningslaboratorier) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rollemodel forskere (faglige foredrag – fx perspektiverende, nyeste fra frontforskningen o.a.). </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Evt. Rollemodeller fra erhvervslivet ? </li></ul></ul>
 23. 26. Rollemodeller <ul><li>Der etableres et netværk af ”studieværter”, som fungerer som rollemodeller og kontaktpersoner til et fag på Aarhus Universitet </li></ul><ul><li>Netværksprojektet er inspireret af det tyske Ada Lovelace-Projekt, der med stor succes er afviklet i Rheinland Pfalz gennem de seneste små ti år. </li></ul><ul><li>Det har åbnet mange pigers øjne for mulighederne i etnaturvidenskabeligt studium. </li></ul>
 24. 27. Ny Mulighed <ul><li>Entrepreneurship i uddannelser </li></ul><ul><ul><li>Regeringsgrundlag 07 </li></ul></ul><ul><ul><li>Entrepreneurship på alle uddannelses niveauer </li></ul></ul><ul><ul><li>Entrepreneurship som ’mindset’ ikke kun forretning </li></ul></ul><ul><li>IT-branchen oplagt som ’partner’ </li></ul><ul><ul><li>Startups </li></ul></ul><ul><ul><li>Innovations- og forretningsmodeller </li></ul></ul><ul><ul><li>Samarbejde med forskning og uddannelser (Triple Helix) </li></ul></ul>

×