Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
MANUAL DE IDENTITATEVIZUALĂLOGOART& CRAFT
CuprinsIntroducere 3Art&Craft, Artă şi suflet! 4Logo 5Culori şi Font 7Exemplificări - Foaie cu antet 8- Flyer 9- Pagină we...
IntroducereFirma Art&Craft Design,este relativ nouă pe piaţa dinRomânia. Iniţial Art&Craft afăcut parte din trustulMilleni...
Art&Craft, Artă şi suflet!Compania Art&Craft a luatfiintă odată cu accentuareaideii că timpul înseamnă banişi cu descoperi...
LogoImaginea Art&Craft are labază 4 elemente principale:logo-ul, sloganul, culoarea şifontul.Logo-ul este format dintr-unc...
LogoLogo-ul este fix şi nu va fimodificat în nici un fel.Logo-ul trebuie reprodusîntotdeauna la cele mai înaltestandarde d...
Culori şi FontCuloriCuloarea de bază folosită înlogo este 100% PANTONERED 032 C, C:0 M:100 Y:100K:0.Pentru floarea din mij...
Foaie cu antetPentru foile cu antentse vor folosi următoareleindicaţii:Destinatarul şi dateleacestuia vor fi aşezatedeasup...
FlyerPrezentul flyer este folosit pentru promovarea unei noi gamede produse şi anume, linia de parfumuri Channel.Manual de...
Pagină webManual de identitate vizuală 10
Prezentare Power PointPentru prezentările Power Point, se vor păstra aceleaşi linii,acelaşi font şi culoarea principală, a...
2. Pagină de conţinutManual de identitate vizuală 12
3. Pagină de finalManual de identitate vizuală 13
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Manual id. viz. art&craft

307 views

Published on

dfdsf

Published in: Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Manual id. viz. art&craft

 1. 1. MANUAL DE IDENTITATEVIZUALĂLOGOART& CRAFT
 2. 2. CuprinsIntroducere 3Art&Craft, Artă şi suflet! 4Logo 5Culori şi Font 7Exemplificări - Foaie cu antet 8- Flyer 9- Pagină web 10- Prezentare Power Point 11
 3. 3. IntroducereFirma Art&Craft Design,este relativ nouă pe piaţa dinRomânia. Iniţial Art&Craft afăcut parte din trustulMillenium, de care s-adesprins în iunie 2010.Pentru a-şi prezenta cât maibine domeniul de activitate,noul concept şi noua formă,Art&Craft realizează acestmanual de identitate ca vacuprinde instrucţiuni detaliatepentru introducerea identităţiivizuale ale Art& Craft îndiverse aplicaţii. ScopulManualului de IdentitateVizuală al Art& Craft esteacela de a-l diferenţia derestul brandurilor cu acelaşiprofil comercial şi de a-i da onoua imagine, care să nu maifie asociată cu vechiul nume.Instrucţiunile prezente încadrul acestui ghid vor fifolosite de către toţi angajaţiiArt&Crat în promovarea sauprezentarea acestuia.Manualul de identitate vizualãprezent va fi utilizat ca şipromovare directă, panouri depromovare, afişe, şi altemateriale cu caracterinformativ sau publicitar,materiale audio-video, site-uriweb, prezentări, anunţuripublicitare.Este foarte importantăfolosirea elementelor graficeoriginale. Pentru toatematerialele se vor folosimodelele de designprezentate în acest manual.Acestea vor fi folosite corect.În cazul în care modelulcăutat lipseşte, el va fi creat,respectându-se indicaţiile dinmanual şi proporţiileprezentate sau va fi comandatfirmei.Manual de identitate vizuală3
 4. 4. Art&Craft, Artă şi suflet!Compania Art&Craft a luatfiintă odată cu accentuareaideii că timpul înseamnă banişi cu descoperirea nevoiiumane de a avea laîndemană orice produs pânăîn ultimul moment. Încontextul actual, Art&Craftvine şi va pune la dispoziţie, olargă gamă de produse, de laparfumuri, produse de îngrijirecorporala, bijuterii, până lajucării, cadouri, şi în specialproduse de artizanat,specifice româneşti. Astfelpornind de la premiza căuneori timpul este prea scurtşi mereu putem fi puşi însituaţii diferite cum ar fi sătrebuiască să rezolvam omultitudine de probleme într-un timp foarte scurt, saupoate să preferăm săpetrecem tot timpul pe care îlavem la dispozitie, într-un altmod decat mergând lacumpărături, să ne trezim cănu mai avem timp săcumpărăm o mică atenţie, uncadou sau un suvenir. Aiciintervine rolul nostru, undenoi, prin magazinele noastredin diversele aeroporturi dinţară, vă stăm mereu ladispoziţie pentru a vă consiliaşi a vă oferi cadoul sauprodusul de care consideraţică veţi avea nevoie încalatoria pe care o veţi face.De asemenea, prin produselesale, Art&Craft vine şi însprijinul culturii şi tradiţieiromâneşti, prin promovareaunei largi game de produsede artizanat şi cu specificromânesc.Ilinca Ioniţă, Brand manager.Manual de identitate vizuală 4
 5. 5. LogoImaginea Art&Craft are labază 4 elemente principale:logo-ul, sloganul, culoarea şifontul.Logo-ul este format dintr-uncerc plin, în mijlocul căruia seaflă o floare formată din 6petale, cele 6 petalesimbolizând principalele gamede produse comercializate.Pe lângă acest element graficcare se află în partea dreaptăsus a logo-ului, mai întâlnimlogotipul: “Art&Craft” şisloganul: “Artă şi Suflet”.Sloganul, simbolul şi logotipulnu vor fi folosite niciodatăseparat sau într-un alt contextdecât cel strict legat deimaginea companieiArt&Craft.Ca şi elemente peparticularitate, înălţimea logo-ului este egală cu lăţimealogo-ului.Atât înălţimea cât şi lăţimeasunt de 130 mm, avândevident o formă de patrat.Distanţa dintre logotip şislogan este de 20 mm. Eaeste standard şi nu semodifică în nici o situaţie.Atât lungimea cât şi lăţimealogo-ului nu vor fi modificate.În cazul în care spaţiul nu vapermite aceste dimensiuni,logo-ul va fi modificat utilizândo funcţie specială, care vamicşora logo-ul fără a-ischimba forma.Manual de identitate vizuală 5LOGOART& CRAFT
 6. 6. LogoLogo-ul este fix şi nu va fimodificat în nici un fel.Logo-ul trebuie reprodusîntotdeauna la cele mai înaltestandarde de calitate.Logo-ul va fi folositîntotdeauna pe fundal alb şi înpoziţie orizontală.Nu va fi folosit pe un alt fundalsau cu alte efecte decât celepe care le are standard.Nu va fi schimbată niciodatăpoziţia elementelor logo-ului:elementul grafic va fi mereu înpartea dreaptă sus iar înpartea stanga va fi logo-tipuldeasupra sloganului.Va fi folosită mereu aceeaşiculoare.Se respectă zona desiguranţă a logo-ului. Logo-ulnu trebuie tăiat. Proporţiile şidimensiunile acestuia trebuierespectate.Va fi poziţionat îndocumentele oficiale emise detitular în dreapta sus alpaginii.Nu se vor folosi separat nicielementul grafic nici logotipul.Manual de identitate vizuală 6LOGOART& CRAFT
 7. 7. Culori şi FontCuloriCuloarea de bază folosită înlogo este 100% PANTONERED 032 C, C:0 M:100 Y:100K:0.Pentru floarea din mijloculcercului roşu este folosită10% PANTONEYELLOW 012 C C:0 M:10Y:100 K:0În documente vor fi folositemereu doar aceaste douăculori. De asemenea textul vafi scris întotdeauna cu negru.FontTipul de font folosit de cătreArt&Craft este Arial. FontulArial este clar, este uşor lizibilşi permite citirea cât mairapidă. Fontul Arial esteutilizat în toate documentele siprezentările.În prezentări, tilurile vor fiboldate şi scrise cu negru. Deasemenea unele cuvinteimportante din text care aducaminte de brand (nume,slogan) vor fi la rândul lorboldate.Manual de identitate vizuală 7
 8. 8. Foaie cu antetPentru foile cu antentse vor folosi următoareleindicaţii:Destinatarul şi dateleacestuia vor fi aşezatedeasupra textului, înpartea stânga susLogo-ul va fi mereuaşezat înpartea dreapta sus,Datele Expeditorului,vor fi trecute în parteadin dreapta, alături detext.Semnătura, va fipoziţionatăîn partea stângă jos.Manual de identitate vizuală 8LOGOART& CRAFTD-luiŞtefănescu MihaiCompania MensisDepartamentul VanzariB-dul Victoriei nr. 38C.P. 233545600, Sibiu, România Art&Craft DesignSubiectul foii22 Iunie2011 Balea VeronicaStimate domnule Ştefănescu , Funcţia deţinutăDepartamentAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Nr. tel: 0742333555aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Art&Craft Designaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 545600, Sibiuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Şos. Alba Iulia , nr. 73Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Nr. Tel: 0269315105sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Fax: 0269315105E.mail: artandcraftDddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd @yahoo.comDdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd Nr. Inregistrarii:Ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss. 040/22.06.11GggggggggggggggggggggggggggggggggggggKkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkLlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.Cu stimă,Veronica Balea
 9. 9. FlyerPrezentul flyer este folosit pentru promovarea unei noi gamede produse şi anume, linia de parfumuri Channel.Manual de identitate vizuală 9
 10. 10. Pagină webManual de identitate vizuală 10
 11. 11. Prezentare Power PointPentru prezentările Power Point, se vor păstra aceleaşi linii,acelaşi font şi culoarea principală, adica roşu. Fiecare pagina aprezentării va avea încadrat logo-ul. Ca exemplu, avem o paginade început, una de conţinut şi cea de sfârşit, a unei astfel deprezentări.1. Pagina de începutManual de identitate vizuală 11
 12. 12. 2. Pagină de conţinutManual de identitate vizuală 12
 13. 13. 3. Pagină de finalManual de identitate vizuală 13

×