Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A miña inversión en bolsa ( Liana Arteta e Iriana Piñeiro)

Resultado da nosa inversión en bolsa

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

A miña inversión en bolsa ( Liana Arteta e Iriana Piñeiro)

  1. 1. Traballo BolsaTraballo Bolsa Liana Arteta Heins e Iriana Cabaleiro
  2. 2. CARACTERÍSTICAS DA COMPRA valor n.º accións PVP investiment o BBVA 900 5,96 5364,00 INDITEX 156 29,56 4611,36 REPSOL 200 8,94 1788,00
  3. 3. Evolución BBVA INDITEX REPSOL 25/01/16 5,77 29,29 8,65 26/01/16 5,91 29,43 9,03 27/01/16 5,91 30,00 8,83 28/01/16 5,71 29,56 9,30 29/01/16 5,89 30,18 9,49 01/02/16 5,80 30,46 9,20 02/02/16 5,59 29,84 8,67 03/02/16 5,47 29,19 8,62 04/02/16 5,77 28,93 9,21
  4. 4. pvp ingresos balance % 5,77 5193 -171 -3,19 01/25/16 01/26/16 01/27/16 01/28/16 01/29/16 01/30/16 01/31/16 02/01/16 02/02/16 02/03/16 02/04/16 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 6.00 COTIZACIÓN DA EMPRESA BBVA BBVA
  5. 5. 01/25/16 01/26/16 01/27/16 01/28/16 01/29/16 01/30/16 01/31/16 02/01/16 02/02/16 02/03/16 02/04/16 27.00 27.50 28.00 28.50 29.00 29.50 30.00 30.50 31.00 COTIZACIÓN DA EMPRESA INDITEX pvp ingresos balance % 28,93 4513,08 -98,28 -2,13 Indite x
  6. 6. 01/25/16 01/26/16 01/27/16 01/28/16 01/29/16 01/30/16 01/31/16 02/01/16 02/02/16 02/03/16 02/04/16 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 10.00 8.65 9.03 8.83 9.30 9.49 9.20 8.67 8.62 9.21 COTIZACIÓN DA EMPRESA REPSOL pvp ingresos balance % 9,21 1842 54 3,02 Repsol
  7. 7. Cotización das tres empresas01/25/16 01/26/16 01/27/16 01/28/16 01/29/16 01/30/16 01/31/16 02/01/16 02/02/16 02/03/16 02/04/16 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 COTIZACIÓN DAS TRES EMPRESAS BBVA INDITEX REPSOL
  8. 8. Valoración Esta actividade resultou interesante para aprender dunha maneira lúdica o fácil que é invertir na bolsa. Pero á súa vez que ten o seu risco dado que podes perder máis do que invertiches.

×