Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Processing Werkcollege 4 - loops

598 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Processing Werkcollege 4 - loops

 1. 1. Multimedia Technology 2 Lessenreeks door Tom Luyten voor Communicatie- en Multimedia Design Maastricht Werkcollege 4 Loops Gebaseerd op het boek “Learning Processing” door Daniel Schiffman En de PowerPoint van Donald W. Smith
 2. 2. Les 4 : Loops LESSON 2: Everything you need to know Variabelen Condities Loops • Iteratie? • While loop • For loop • Lokale en globale variabelen
 3. 3. Iteratie Wat is iteratie? Iteratie is het herhalen van een aantal regels, elke keer opnieuw. Er kunnen variaties in zitten. Voorbeeld: benen voor je monstertje stroke(0): line(50,60,50,80); line(60,60,60,80); line(70,60,70,80); line(80,60,80,80); line(90,60,90,80); …
 4. 4. Iteratie Wat is iteratie? Iteratie is het herhalen van een aantal regels, elke keer opnieuw. Er kunnen variaties in zitten. Voorbeeld: benen voor je monstertje stroke(0): line(50,60,50,80); line(60,60,60,80); line(70,60,70,80); line(80,60,80,80); line(90,60,90,80); … Dus… Zit een patroon in: x neemt 10 toe x stopt op 90
 5. 5. Iteratie int x = 50; int y = 80; int spatie = 10; int lengte = 20; stroke(0): x = x + spatie line(x,y,x,y+lengte); x = x + spatie line(x,y,x,y+lengte); x = x + spatie line(x,y,x,y+lengte); x = x + spatie line(x,y,x,y+lengte); …
 6. 6. Iteratie int x = 50; int y = 80; int spatie = 10; int lengte = 20; stroke(0): x = x + spatie line(x,y,x,y+lengte); Meer code!? Wel efficiënter, Maar… line(x,y,x,y+lengte); Nog een meer duidelijk patroon x = x + spatie Dus… x = x + spatie line(x,y,x,y+lengte); x = x + spatie line(x,y,x,y+lengte); …
 7. 7. While loop Start ? Stap ? Stop ? waar begint de loop ? Hoe groot is de stap die wordt genomen? Bij welke waarde moet de loop stoppen?
 8. 8. While loop START STOP STAP
 9. 9. While loop Start ? Stap ? Stop ? Setup condities van een loop Deze 3 definiëren je volledige loop. Je hebt deze 3 nodig om je loop uit te schrijven. Een loop bestaat uit deze setup condities, een test, en een stuk code dat wordt uitgevoerd
 10. 10. While loop int x = 50; int spatie = 10; int stop = 150; while(x < stop) { line(x,60,x,80); x = x + spatie; } SETUP CONDITIES TEST voer uit VERANDER IETS Terug naar TEST tot TEST = false Zelfde resultaat
 11. 11. While loop Maak fig 6.5 na Wat zijn de setup condities? Wat is de test? Wat voeren we uit?
 12. 12. While loop Wat zijn de setup condities? start: beginhoogte eerste rechthoek stap : spatie tussen de rechthoeken stop : waarde waar de loop moet stoppen Wat is de test? als rechthoek y coord. Groter is dan de stopwaarde, stop. Wat voeren we uit? teken een rechthoek van 100 breed, 10 hoog, 100 van de kant.
 13. 13. While loop Wat zijn de setup condities? beginhoogte eerste rechthoek start: int y = 10; spatie tussen de rechthoeken stap: int spatie = 20; waarde waar de loop moet stoppen stop: int stop = height; Wat is de test? als rechthoek y coord. Groter is dan de stopwaarde, stop. while (y < stop) { Wat voeren we uit? teken een rechthoek van 100 breed, 10 hoog, 100 van de kant. rect(50,y,100,10); y = y + spatie }
 14. 14. Infinite loops int x = 0; while(x<10){ println(x); x = x-1 } X wordt kleiner, exit wordt nooit bereikt
 15. 15. Infinite loops while(x <= einde){ line(x,y,x,y+lengte); x = x + spatie; } spatie = mouseX/2; mouseX/2 kan nul worden! Oplossing: Int spatie = constrain(mouseX/2, 1, 100);
 16. 16. While loop int x = 0; Void setup(){ size(200,200); } void draw(){ while(x < 9){ x = x+1; } x = 0; } Let op! Wanneer je een while loop in draw gebruikt, Mag je niet vergeten je startwaarde terug te resetten, X blijft in dit geval anders 9.
 17. 17. For loop Een shortcode voor een while loop waar eenzelfde increment voorkomt. Start, Stap, Stop en test gebeuren hier in 1 regel (! Efficiënt) Ook hoef je start niet te resetten. De variabele wordt in de loop gemaakt en gevuld met je startwaarde (int i = 0); Start bij 0, tel tot 9 x = 0; while(x < 9){ x = x+1; } Wordt: for (int i = 0; i < 9; i = i + 1){ }
 18. 18. For loop Start bij 100, tel tot 150 in stappen van 10 x = 100; while(x < 150){ x = x+10; } Wordt: for (int i = 100; i < 150; i = i + 10){ }
 19. 19. For loop 1. Start waarde 4. Exit test 3. Tel bij of af for(int i=100; i>=0; i = i-5){ 2. doe code 3. tel bij/af 5. Terug naar 2 }
 20. 20. 21
 21. 21. Lokale en globale variabelen Een variabele die je declareert binnen een codeblok (tussen { en } ) kan enkel Door dat codeblok worden “gezien” Na } komt deze variabele te vervallen. Hij wordt uit het geheugen gewist. Dit heet een lokale variabele Dit is te vergelijken met een doos (variabele) die je in één kamer openvouwt, Vervolgens kan ze niet meer door de deur. Ze is dus in andere kamers niet te gebruiken. Ga je naar een andere kamer (de rest van je programma), moet je de doos leegmaken en weer opvouwen.
 22. 22. Lokale en globale variabelen Een variabele die je bovenaan je programma declareert, kan door het hele Programma worden gezien en wordt niet gewist. Dit heet een globale variabele Dit is te vergelijken met een doos (variabele) die je in buitenshuis openvouwt, Vervolgens kan ze door alle deuren. Ze is dus in alle andere kamers te gebruiken. Ga je naar een andere kamer (de rest van je programma), moet je de doos NIET leegmaken en weer opvouwen. De doos en haar inhoud blijven dus je hele programma intact
 23. 23. Lokale en globale variabelen Globale variabele (te gebruiken over het hele programma, wordt nooit gewist) int x = 50; void setup(){ size(200,500); } Lokale variabele, enkel te gebruiken binnen de draw. Komt te vervallen na } van de draw loop. void draw(){ float test = 10.5; for(int i=0; i<500; i=i+50){ rect(x,i,50,50); } } Lokale variabele, enkel te gebruiken binnen de for loop. Komt te vervallen na } van de for loop.
 24. 24. Lokale en globale variabelen Beweeg de hele “figuur” naar links. Optioneel (moeilijk) : naar onderen!
 25. 25. Integreer minstens 1 loop in je monstertje

×