Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Les articulacions

1,089 views

Published on

  • Be the first to comment

Les articulacions

  1. 1. LES ARTICULACIONS
  2. 2. ÌNDEX1. Definició de les articulacions2. Tipus d’articulacions 1. Tipus d’articulacions (Sinovials 2. Fibroses 3. Cartilaginoses3. Definició de l’articulació del pont.
  3. 3. DEFINICIÓ Una articulació és, que el conjunt destructures que intervenen en la unió de dos o més ossos. La part de lanatomia que sencarrega de lestudi de les articulacions és la artrologia. Morfològicament, els diferents tipus darticulacions es classifiquen segons el teixit que les uneix: fibroses, cartilaginoses o sinovials. Fisiològicament, el cos humà té diversos tipus darticulacions, com la sinartrosi (no mòbil), símfisi (amb moviment monoaxial) i diartrosi (major amplitud o complexitat de moviment).
  4. 4. TIPUS D’ARTICULACIONS SEGONS EL SEUGRAU DE MOBILITAT Mòbils Semimòbils Fixes
  5. 5. ARTICULACIONS MÒBILS Són les més nombroses a lesquelet. Es caracteritzen per la diversitat i amplitud dels moviments que permeten als ossos. Posseeixen cartílag articular o de revestiment en ambdues parts de larticulació. Com el colze i el genoll.
  6. 6. ARTICULACIÓ SEMIMÒBILS Aquest tipus darticulacions es mantenen unides per un cartílag elàstic i presenten una mobilitat escassa, com la unió dels ossos del pubis (símfisi del pubis), que durant el part realitza un moviment molt ampli, i larticulació entre els cossos de vèrtebres adjacents.
  7. 7. ARTICULACIONS FIXES Aquestes articulacions es mantenen unides pel creixement de los, o per un cartílag fibrós resistent. Són articulacions rígides, sense mobilitat, com les que uneixen els ossos del crani, o amb una mobilitat molt limitada, com la unió distal entre cúbit i radi.
  8. 8. L’ARTICULACIÓ DEL PONT El pont te una articulació mòbil semblant al genoll, per la forma innovadora de la plataforma del pont.
  9. 9. GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ

×