โครงงานขนมอบ

8,057 views

Published on

โครงงานขนมอบ...ส่วนผสมจากธัญพืช เป็นโครงงานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ชนะเลิศอันดับที่ ๑ ในกิจกรรมวันวิชาการ ๕๔ โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม

โครงงานขนมอบ

 1. 1. 1.2.3.4.5.6.
 2. 2. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.-
 3. 3. koekje cookie) biscuit) Cookies) , , ,
 4. 4. . Dropped Cookies).. Molded Cookies). Pressed Cookies). Rolled Cookies)
 5. 5. . Bar Cookies).. “ ”
 6. 6. -. - -. - -
 7. 7. . - -. -. - -. - -. -. -. - -   - %- % %- %
 8. 8. - - - - - - - -
 9. 9.  . . . - . . –
 10. 10. Emplex) SP
 11. 11. . – . % . – %
 12. 12. ... /.. /.... . ...... -.
 13. 13. ---- /- /--------- . . . , , . .
 14. 14. .. ¾. ¼. ¼.. –.. Non-dairy creamer). . . ...... – –
 15. 15. ........ ½. . . .. -. )..... -.
 16. 16. •••••••• : ) . Display face . Book face Text . . . Class)
 17. 17. . Stand Out) Catch the Eye). Brand Image Differentiate) Brand)...... ?? Brand : Designer. *
 18. 18. * * *. NIKE ( Caroline Davidson $ NIKE NIKE. Designer * * * * ) * *
 19. 19. .
 20. 20. . ///
 21. 21. / / / Whole Wheat . .( ) ( ) ( )( ) Peanut Butter Pastry Margarine
 22. 22. ( ) ( ) Baking Soda) Chocolate Baking Powder) Chocolate Cream of Tartar) , , / = . , / = , / = , /= , / = . , . , / = . , / = , / = . , / = . , /= . , . , / = . , / = . , / = , / = . , /= . , . , / = . , / = . , / = . , /= . , / = . , . , / = , / = , / = , /= , / = , . , / = , / = . , / = , / = . , /= , .
 23. 23. , , / = , / = . , / = , /= . , / = , . , / = . , / = . , / = . , / = . , /= . , . , / = , / = , / = , , / = , / = , / = , / = , / = , . , / = . , / = , / = . , / = , /= . , . , / = . , / = . , / = . , / = . , /= . , . tbsp = g , tsp = . , / tsp = . , / tsp = . tbsp = , tsp = . , / tsp = . , / tsp = . tbsp = , tsp = . , / tsp = . , / tsp = . , , tbsp = , tsp = . , / tsp = . , / tsp = . tbsp = , tsp = , / tsp = , / tsp = . tbsp = , tsp = , / tsp = . , / tsp = .
 24. 24. trade commerce).. - . - . - . . . .
 25. 25. 1. 2. 3.. - , , , , , , , , * * * , , * * * , , * , ,
 26. 26. .. Dr.John Harvey Kellogg
 27. 27. cereal) - . Balanced Diet &Lifestyle - Sesame) - sesameo) - (omega- ) - (omega- ) )
 28. 28. : Sesamum indicum L. : Pedaliaceae : Sesame : , : Zea Mays L. : Gramineae : Maize, corn : , , , -" "ANACARDIACEAE" Anacardirm occidentale Linn. , -
 29. 29. 1. cookie ( n. 2. All Purpose Flour ( - - - n. 3. Cornflakes ( ’ n.,pl.  flour gram  Butter gram  Icing gram  egg  Baking powder teaspoon  Vanilla teaspoon  Milk powder gram  Fresh milk gram  Cornflake gram  Cashew nuts gram  Conference gram = Electric oven. = Beat the eggs = Bowl of flour. = Oar = Baking tray = Sieve all the cookies = Stencil paperHow to make cookies
 30. 30. * Your basic sugar cookie isnt particularly complex to prepare. The ingredients andequipment required to make approximately dozen cookies are as follows:Ingredients Youll Need * cups of flour, plus more for dusting * cup ( sticks) of softened butter * egg * cup of white sugar * / teaspoons of baking powder * / teaspoon of salt * / teaspoons of vanilla extract * tablespoons brandy or milk * Powdered sugar for dusting * Butter or oil to grease cookie sheetsEquipment Youll Need * large mixing bowl * smaller bowl * heavy duty mixer * spoon * Cookie cutters * Plastic wrap * Cookie sheet * Rolling pinStep : Mix Ingredients . In a large mixing bowl, combine the flour and salt. Set this bowl aside. . In the bowl of a heavy duty mixer, beat the butter and sugar together until
 31. 31. fluffy. . Whisk the egg, vanilla extract, and brandy or milk together in a separate bowl. . Add the egg mixture to the mixed butter and sugar. Beat until blended. . Slowly add in the flour mixture. * - If the mixture becomes too thick for your mixer, add the remaining flour byhand. Knead the dough on a flat surface until all of the flour is incorporated. . Wrap the dough in plastic wrap, and refrigerate for hours.Step : Bake the Cookies . Preheat the oven to degrees. . Grease the cookie sheets. . Roll out the chilled dough to approximately / - / inch thick on a flat surfacelightly dusted with powdered sugar, or a one-third sugar/two-thirds flour mixture. . Cut out the dough using your cookie cutters. * - To keep the cutters from sticking to the dough, spray lightly with cookingspray. . Place the cookies on greased cookie sheets. . Bake the cookies in the preheated oven for to minutes. If your ovenheats unevenly, you may wish to rotate the sheets after minutes. . The cookies are ready when the edges start to brown, and the cookie is golden;remove the cookies from the oven. . Cool on a rack for approximately hours before decorating or freezing.Decorating Before You Bake * If you like, you can decorate your cookies before putting them in the oven. Tryone of these pre-baking decorating techniques: . Sprinkle sugar on your cookies. Use coarse colored sugar for holiday themes. . Place nuts, colored sprinkles or dragees on your cookies.
 32. 32. . Mix beaten egg yolks with food coloring, and paint your cookies before they goin the ovenFlourButterIcingEggBaking powderVanillaMilk powderFresh milkCerealsCashew nutsConferenceBlack SesameElectric ovenBeat the eggsBowl of flourOarBaking traySieveStencil paper
 33. 33. complex carbohydrate) (Complex carbohydrate) , , , , , , complex carbohydrate)simple carbohydrate)
 34. 34. .        .      
 35. 35.  1. 2.1.2.
 36. 36. 1.2.3.4.5.6.7.8.1.2.1.2. 1. 2.
 37. 37. 3. 1. 2. 3. 4.-
 38. 38. ^^
 39. 39. 1. ( : x =2. :3. : x =4.5.6.7. :8.1.2.3.1.2.3.4.5.6.
 40. 40. 1.2.3.4.5.
 41. 41. 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
 42. 42. “ ”
 43. 43. http://thai-healthy.blogspot.com [ ]http://www.goldcupfoods.com [ ]http://www.food change.in.th [ ]http://www.paktho.ac.thiya [ ]http://tony -packagingdesign.blogspot.com/ [ ]http://www.bloggang.com [ ]http://www.tuvayanon.net [ ]http://www.n k.in.th [ ]http://www.online-english-thai-dictionary.com [ ]http://www.ryt .com/s/nnd/ [ ]
 44. 44. / . . . . . . .- -- -- - E - Book- -- - -- - - -
 45. 45. / . . ............

×