Po Robocie Sopot 14.05.2009

2,197 views

Published on

Prezentacja Edyty Szczęśniak przedstawiona na pierwszym spotkaniu z cyklu PoRobocie w Sopocie 14 maja 2009

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,197
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
35
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Po Robocie Sopot 14.05.2009

 1. 1. Co moŜe agencja? Co moŜe agencja PR i jak z nią współpracować? PoRobocie w Sopocie 14 maja 2009 r.
 2. 2. Co moŜe agencja? Powody, dla których zatrudnia się agencję ● Zarząd firmy nigdy nie prowadził działań PR i nie ma doświadczenia w takiej działalności. ● Lokalna siedziba firmy znajduje się w duŜym oddaleniu od centrali, gdzie zwykle mieści się dział komunikacji korporacyjnej. ● Firma utrzymuje wiele róŜnorodnych, bieŜących kontaktów. ● Firmy (z róŜnych względów) nie stać na zatrudnienie specjalistów, a agencja zapewnia kreatywny i profesjonalny zespół. ● Istniejący w firmie dział PR wymaga specjalnych usług, których nie jest w stanie wykonać bez pomocy zewnętrznej, bądź nie potrzebuje ich w trybie ciągłym. ● Polityka wewnętrzna firmy wymaga niezaleŜnej oceny przez zewnętrznego konsultanta. 14 maja 2009 r. PoRobocie w Sopocie
 3. 3. Co moŜe agencja? Formy współpracy z agencją ● Brak współpracy – bardzo nam przykro… ● Współpraca okazjonalna – realizowane są jedynie pojedyncze projekty: – Wsparcie małych działów własnych przy większych projektach; – W sumie najdroŜsze rozwiązanie dla firmy. ● Współpraca ramowa – firma korzysta z usług zawsze tej samej agencji, ale dla konkretnych projektów, nie stale – Dla agencji jest opłacalna, jeśli klient zapewni realizację projektów o danej wartości w ciągu danego okresu czasu, np. roku; – Dla firmy jest korzystniejsza poniewaŜ stawka za poszczególne usługi jest niŜsza niŜ w przypadku współpracy okazjonalnej. ● Współpraca stała – na zasadzie stałej umowy ze stałym honorarium: – MoŜe być róŜnie skonstruowana – albo jedynie „nadwyŜkowe” projekty są dodatkowo płatne, albo jest to „full service”; – Zdecydowanie najbardziej korzystne finansowo rozwiązanie dla obu stron. 14 maja 2009 r. PoRobocie w Sopocie
 4. 4. Co moŜe agencja? Co robią agencje? ● Szeroko rozumiane doradztwo; doradztwo i częściowe wykonywanie działań; doradztwo i całkowite wykonywanie działań. ● Analiza sytuacji – audyty komunikacyjne, ustalanie potencjalnych moŜliwości, zagroŜeń, analiza monitoringu mediów, itp. ● Przygotowanie i realizowanie działań w ramach strategii komunikacyjnych, PR. ● Przygotowanie i prowadzenie kampanii PR – korporacyjnych, marketingowych, produktowych. ● Komunikacja wewnętrzna ● Relacje z mediami – prowadzenie biura prasowego, przygotowanie i dystrybucja informacji prasowych, organizacja konferencji i innych spotkań z dziennikarzami, study tours, itp. ● Copywriting – treści ulotek reklamowych, stron internetowych, newsletterów, listów, mailingu, publikacji firmowych i wszelkich innych. ● Szkolenia – medialne, z PR. ● Wsparcie w sytuacji kryzysowej, komunikacja w takiej sytuacji. ● Projekty graficzne – wydawnictwa i strony internetowe, fotografia, inne. 14 maja 2009 r. PoRobocie w Sopocie
 5. 5. Co moŜe agencja? Ile to kosztuje? ● Wkład pracy własnej agencji: – Liczony jako opłata za dzieło; – Liczony jako iloczyn czasu potrzebnego do obsługi klienta; mogą dochodzić opłaty w stawkach godzinowych za dodatkowe usługi. ● Koszty obce: – Bardzo często (jako nie do przewidzenia) nie są wliczane do stałego wynagrodzenia agencji; – Przy stałej współpracy, jeśli są fakturowane przez agencję, obciąŜone są dodatkową opłatą – prowizja o określonym %; – Przy zleceniach jednorazowych prowizja jest zawsze i jest wyŜsza. 14 maja 2009 r. PoRobocie w Sopocie
 6. 6. Co moŜe agencja? Ile to kosztuje? Abonament miesięczny 2007 2008 DuŜa agencja w Warszawie 12.000 – 40.000 15.000 – 60.000 Średnia agencja w Warszawie 10.000 – 25.000 10.000 – 25.000 Agencja poza Warszawą 5.000 – 15.000 5.000 – 30.000 Relacje z mediami Prowadzenie biura prasowego (W) 8.000 – 18.000 10.000 – 25.000 Konferencja prasowa (W) – bez kosztów zewn. 5.000 5.000 – 25.000 Konferencja prasowa – bez kosztów zewn. 6.000 – 15.000 8.000 – 25.000 Przygotowanie i dystrybucja informacji prasowej 1.200 – 6.000 2.000 – 8.000 (W) Przygotowanie i dystrybucja informacji prasowej 300 – 1.500 j.w. Przygotowanie listy mediów (W) 500 – 1.500 2.000 – 5.000 Study tour w Polsce – bez kosztów zewn. 4.000 – 13.000 3.000 – 25.000 Study tour za granicą – bez kosztów zewn. 10.000 – 17.000 10.000 – 30.000 14 maja 2009 r. PoRobocie w Sopocie
 7. 7. Co moŜe agencja? Ile to kosztuje? Zarządzanie w sytuacji kryzysowej 2007 2008 Stawka za godzinę pracy specjalisty (W) 400 – 800 600 – 1.000 Przygotowanie firmy na wypadek kryzysu 30.000 – 150.000 od 20.000 Szkolenia Podstawowe szkolenie medialne – bez kosztów 12.500 8.000 – 17.000 zewn. Szkolenie PR – bez kosztów zewn. 6.400 4.000 – 25.000 Opracowanie strategii PR 15.000 – 40.000 20.000 – 50.000 Audyt komunikacyjny (wewnętrzny) 20.000 – 70.000 od 20.000 Źródło: Press 14 maja 2009 r. PoRobocie w Sopocie
 8. 8. Co moŜe agencja? Dlaczego warto korzystać z usług agencji? ● Jako partner zewnętrzny, agencja ocenia firmę i jej sytuację bardziej obiektywnie. ● Agencja to zespół, a dwie głowy to nie jedna – dzięki temu jest bardziej kreatywna i elastyczna. ● Dzięki temu, Ŝe zwykle ma wielu klientów, ma bardziej niekonwencjonalne pomysły, potrafi świeŜej spojrzeć na działalność klienta. ● Często jest tańsza niŜ utrzymywanie własnego działu PR – zwłaszcza przy mało rozległej działalności lub przy bardzo szerokiej, kiedy potrzeba wsparcia niewielkiego zwykle działu. ● Wygodna forma współpracy – zapewnia fachową obsługę „od czasu do czasu”, dysponuje większymi zasobami w przypadku skoncentrowanych działań. ● PoniewaŜ jest zewnętrzna, traktowana jest (zwłaszcza przez media) jako bardziej wiarygodne źródło informacji. 14 maja 2009 r. PoRobocie w Sopocie
 9. 9. Co moŜe agencja? Co nam przeszkadza we współpracy z klientem? ● Brak dobrych briefów! ● Utrudnianie pracy przez ukrywanie złych informacji – bo agencja to „ciało obce”, a „własne brudy pierze się we własnym domu.” ● Generalnie – ukrywanie informacji… albo informowanie po czasie… ● Często agencja i jej pracownicy traktowani są przez pracowników klienta jak intruzi – utrudniony dostęp do informacji, ignorowanie próśb, wygórowane Ŝądania… ● Krytyka – „tyle pieniędzy i co oni robią?!”, „Dodajecie nam pracy.” ● Konflikty – bo klient nie zna się na PR, a chce robić wszystko „po swojemu”, uwaŜa Ŝe ma zawsze rację, bo jest szefem. ● Nierozumienie specyfiki PR, utoŜsamianie z reklamą i oczekiwanie takich samych / podobnych rezultatów. ● „Jak to, nie umiecie policzyć, ile mi to da?!” ● Brak szacunku dla czasu pracowników agencji – przecenianie elastyczności. 14 maja 2009 r. PoRobocie w Sopocie
 10. 10. Co moŜe agencja? 10 złotych wskazówek dla klientów wg PRCA ● Pracuj mocno nad kwestią zrozumienia – podczas całej ● Dokładnie zaplanuj wszelkie działania i współpracy. miej nad nimi kontrolę. Jednocześnie ● Obdarz agencję zaufaniem. Wszelkie bądź gotowy działać szybko, jeśli tajemnice psują współpracę i obniŜają konsultanci uznają to za konieczne. jakość usług. ● Upewnij się, Ŝe zakres działań ● JuŜ w początkowej fazie projektów określony w briefie jest jasny i zaangaŜuj konsultantów w działania. zrozumiały oraz Ŝe wiadomo kiedy Przedstawianie briefów w ostatniej zwracamy się do zarządu. chwili zazwyczaj oznacza, Ŝe ● Przeprowadzaj regularne i uczciwe zmarnowałeś pewne szanse juŜ na analizy osiąganych celów, aby początku. zapewnić rozwój współpracy. ● Zapewnij konsultantom warunki ● Jasno zdefiniuj, co oznacza sukces harmonijnej współpracy z innymi programu i przeprowadzaj stałe osobami zajmującymi się komunikacją pomiary wyników w odniesieniu do i wszystkimi członkami załogi, którzy przyjętych kryteriów. mogą być pomocni w ich pracy. ● Bądź świadomy tego, Ŝe za sukces ● Spraw, by cała wyŜsza kadra bądź niepowodzenie odpowiada cały kierownicza była świadoma celów zespół. Nie pozostawiaj konsultantów public relations i zorientowana na ich samym sobie. osiągnięcie. 14 maja 2009 r. PoRobocie w Sopocie
 11. 11. Co moŜe agencja? BAWIMY SIĘ GRZECZNIE Czyli co i jak agencje robią dobrze?
 12. 12. Co moŜe agencja? MeteowraŜliwi ● Agencja – Sigma International Ltd. Poland ● Tytuł projektu: „MeteowraŜliwi” – Ogólnopolski Program Edukacyjny ● Klient – US Pharmacia ● Czas trwania: sierpień 2005 – styczeń 2006 (pół roku) ● Złoty Spinacz 2005 ● Projekt nominowany do finału konkursu organizowanego przez International Public Relations Association – IPRA Golden World Awards w kategorii Traditional Media Relations. 14 maja 2009 r. PoRobocie w Sopocie
 13. 13. Co moŜe agencja? MeteowraŜliwi ● Cel projektu: ● Działania: – Nagłośnienie problemu – Stworzenie Ogólnopolskiego Programu – Obalenie mitu hipochondrii Edukacyjnego MeteowraŜliwi, do którego – Wywołanie ogólnopolskiej dyskusji zaangaŜowano ekspertów z dziedziny na temat moŜliwości radzenia sobie socjologii, medycyny i meteorologii z dolegliwością – Edukowanie grupy docelowej na – ZałoŜenie i prowadzenie infolinii, w której temat przyczyn, przebiegu oraz dyŜury pełnili specjaliści – udzielali powikłań związanych z informacji nt. meteopatii (ok.. 500 dolegliwością telefonów) – Wskazywanie moŜliwych sposobów – Rozpoczęcie programu – konferencja radzenia sobie z dolegliwością prasowa (udział wzięło w niej 41 tytułów) – Regularne informacje prasowe ● Grupa docelowa: – Stworzono video oraz radio releasy do – Meteoropaci, czyli osoby cierpiące z wykorzystania przez media elektroniczne powodu zmian pogodowych, takŜe ci nieświadomi – Konkursy z nagrodami – Kobiety i męŜczyźni – Mieszkańcy większych miasteczek oraz miast 14 maja 2009 r. PoRobocie w Sopocie
 14. 14. Co moŜe agencja? MeteowraŜliwi ● Wyniki: – 206 publikacji prasowych w mediach ogólnopolskich oraz regionalnych – Obecność w 17 programach radiowych oraz 12 telewizyjnych – 27 publikacji w Internecie ● Razem 262 publikacje 14 maja 2009 r. PoRobocie w Sopocie
 15. 15. Co moŜe agencja? NIEGRZECZNI Czyli co agencje mogą zrobić źle?
 16. 16. Co moŜe agencja? Szary wiral ● Wyłącznie pozytywne komentarze jednej z pierwszych reklamówek Playa na YouTube ● Konta komentujących były załoŜone kilka dni wcześniej, wrzucano z nich jedynie filmy dotyczące marki Play, na kilka dni przed startem sieci ● Rzecznik Play, Marcin Gruszka: Zatrudniliśmy agencję, której zadaniem było stymulowanie dyskusji między uŜytkownikami na naszych stronach firmowych, ale nie z ukrycia na innych forach. Wypowiedź z GW, 26-27.04.2008 14 maja 2009 r. PoRobocie w Sopocie
 17. 17. Co moŜe agencja? Szary wiral c.d. ● Agencja świadczy usługi public relations spółce VOBIS SA: – Informowanie mediów o nowych produktach pojawiających się w ofercie firmy – Monitoring i analiza forów dyskusyjnych, na których są podejmowane tematy bezpośrednio lub pośrednio związane z firmą ● Pracownik agencji odpowiedzialny za monitorowanie internetu stworzył 5 róŜnych kont pod którymi zachwalał sprzęt komputerowy ● Wypowiedzi znalazły się na stronie internetowej PC Format ● Administrator zablokował konta po odkryciu Ŝe pochodzą z jednego adresu IP Sprawa została opisana w Gazecie Wyborczej 2 marca 2009 r. 14 maja 2009 r. PoRobocie w Sopocie
 18. 18. Co moŜe agencja? Szary wiral c.d. ● Adrian Gawlikowski, Core PR: – Nasz pracownik, bez wiedzy i konsultacji z przełoŜonymi podjął prywatną inicjatywę. – Ponosimy całkowitą odpowiedzialność za to zdarzenie. – Sytuacja, ta była jednorazowym incydentem. – Osoba odpowiedzialna za niefortunne zdarzenia poniosła konsekwencje. – Agencja wdroŜyła procedury mające na celu wyeliminowanie tego typu praktyk. Wypowiedź z listy InternetPR i portalu proto.pl 14 maja 2009 r. PoRobocie w Sopocie
 19. 19. Co moŜe agencja? Szary wiral c.d. ● Piotr F. zachwalał serwis Grono.net na róŜnych forach. ● Adres, z którego pisał naleŜał do agencji Neuron. ● Po wykryciu tego agencja przepraszała i tłumaczyła, Ŝe sprawcą wpisów był staŜysta, który miał sprawdzać co ludzie piszą o usłudze na blogach. ● Marek Wróbel, Neuron: – Akcja z naszym staŜystą miała miejsce dwa lata temu (wiosną 2007). – Był to ewidentny wypadek przy pracy i polegał bardziej na zaspamowaniu forów. – Cała afera trwała parę dni. – Nie oferujemy i nie świadczymy takich usług, a jeśli klient o nie pyta, stanowczo je odradzamy. Wypowiedź z listy internetPR i portalu proto.pl 14 maja 2009 r. PoRobocie w Sopocie
 20. 20. Co moŜe agencja? DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ☺

×