Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Projekt BIODIZEL Projekt prikupljanja otpadnog jestivog ulja za proizvodnju biodizela Primorsko–goranska  županija Upravn...
<ul><li>PROVEDBA PROJEKTA: </li></ul><ul><li>Nositelj projekta: Primorsko – goranska županija, Upravni odjel za graditelj...
<ul><li>OPĆI CILJEVI: </li></ul><ul><li>Potaknuti javnost na sudjelovanje u zaštiti </li></ul><ul><li>okoliša, kroz aktivn...
<ul><li>SPECIFIČNI CILJEVI: </li></ul><ul><li>Pružiti stručno mišljenje o prikupljanju ulja, putem studija o njegovom učin...
<ul><li>CILJNE SKUPINE: </li></ul><ul><li>Ugostiteljski i turistički objekti na području Primorsko – goranske županije, k...
<ul><li>AKTIVNOSTI PROJEKTA: </li></ul><ul><li>Promicanje korištenja obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti ...
<ul><li>REALIZIRANE PROJEKTNE AKTIVNOSTI: </li></ul><ul><li>Sakupljeno 1 710 l otpadnog jestivog ulja iz 41 ugostiteljskog...
-Distribuirano 200 brošura o mogućnostima proizvodnje biodizela iz otpadnog jestivog ulja, -Distribuirano 5 000 letaka sa...
-objavljeni članci u medijima: Novi list, Vjesnik, Energetika.net, R1 mreža, Hrvatska matica iseljenika, Dnevnik.hr, web s...
<ul><li>Održana jednodnevna međunarodna konferencija u Karlovcu 19.06.2008. pod nazivom “Mogućnosti i izazovi za proizvodn...
<ul><li>Izrađena analiza svijesti ljudi o sakupljanju otpadnog jestivog ulja, na temelju odgovora 305 ispitanika na područ...
<ul><li>Izrađena analiza o mogućim krajnjim korisnicima biodizela, čija je svrha prikupljanje podataka o korištenju biodiz...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Biodizel - predstavljanje

2,698 views

Published on

Prikupljanje otpadnog jestivog ulja za proizvodnju biodizela

Published in: Business
 • Be the first to comment

Biodizel - predstavljanje

 1. 1. Projekt BIODIZEL Projekt prikupljanja otpadnog jestivog ulja za proizvodnju biodizela Primorsko–goranska županija Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša
 2. 2. <ul><li>PROVEDBA PROJEKTA: </li></ul><ul><li>Nositelj projekta: Primorsko – goranska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša </li></ul><ul><li>Partneri: Udruga Centar za civilne inicijative Zagreb, Veleučilište u Karlovcu </li></ul><ul><li>Financiranje: </li></ul><ul><li>Delegacija Europske komisije u Republici Hrvatskoj; Program za susjedstvo Slovenija-Hrvatska-Mađarska Interreg III A 2004-2006; </li></ul><ul><li>CBC PHARE 2005 </li></ul><ul><li>Trajanje: 29.09.2007. – 31.08.2008. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>OPĆI CILJEVI: </li></ul><ul><li>Potaknuti javnost na sudjelovanje u zaštiti </li></ul><ul><li>okoliša, kroz aktivno prikupljanje otpadnog </li></ul><ul><li>jestivog ulja u ugostiteljskim objektima i </li></ul><ul><li>njihovo pretvaranje u pogonsko gorivo, </li></ul><ul><li>Podignuti svijest javnosti o održivom korištenju prirodnih i ekološki prihvatljivih resursa, koji su temeljeni na mogućnostima eksploatacije energetske vrijednosti otpadnog jestivog ulja i prednostima biogoriva, odnosno zamjene fosilnih goriva biogorivom. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>SPECIFIČNI CILJEVI: </li></ul><ul><li>Pružiti stručno mišljenje o prikupljanju ulja, putem studija o njegovom učinku na zaštitu okoliša, te potencijalima za njegovu proizvodnju iz uljane repice, odnosno preradu u biogorivo iz otpadnog jestivog ulja, </li></ul><ul><li>Razmijeniti znanja i iskustva među inozemnim i domaćim stručnjacima, </li></ul><ul><li>Informirati javnost i ugostiteljske objekte o prednostima sakupljanja otpadnog jestivog ulja i njegove prerade u biodizel, </li></ul><ul><li>Implementirati pilot projekt prikupljanja otpadnog jestivog ulja na 30 turističkih i ugostiteljskih objekata u Primorsko – goranskoj županiji. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>CILJNE SKUPINE: </li></ul><ul><li>Ugostiteljski i turistički objekti na području Primorsko – goranske županije, koji će sudjelovati u prikupljanju otpadnog jestivog ulja </li></ul><ul><li>Cjelokupna javnost, koja će biti informirana o projektu i prednostima korištenja biodizela </li></ul>
 6. 6. <ul><li>AKTIVNOSTI PROJEKTA: </li></ul><ul><li>Promicanje korištenja obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti kroz distribuciju promotivnih letaka, brošura, jumbo plakata i radio objava, </li></ul><ul><li>Održavanje edukativnih radionica za ugostiteljske i turističke objekte u kojima će se sakupljati otpadno jestivo ulje, </li></ul><ul><li>Aktivno sakupljanje otpadnog jestivog ulja u minimalno 30 ugostiteljskih i turističkih objekata na području Primorsko-goranske županije, </li></ul><ul><li>Anketiranje javnosti o njihovoj spremnosti za sakupljanjem otpadnog jestivog ulja i njihovim saznanjima o prednostima korištenja biodizela, </li></ul><ul><li>Održavanje međunarodne konferencije o biodizelu, zaštiti okoliša i održivom razvoju, </li></ul><ul><li>Formiranje pilot postrojenja za proizvodnju biodizela. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>REALIZIRANE PROJEKTNE AKTIVNOSTI: </li></ul><ul><li>Sakupljeno 1 710 l otpadnog jestivog ulja iz 41 ugostiteljskog i turističkog objekta na području Primorsko-goranske županije, </li></ul><ul><li>Educirane 53 osobe, koje su bile zadužene za sakupljanje otpadnog jestivog ulja. Sudionicima radionica bile su podijeljene upute za sakupljanje otpadnog jestivog ulja. </li></ul><ul><li>Informirana javnost o projektu, koristima i mogućnostima korištenja otpadnog jestivog ulja kao obnovljivog izvora energije: </li></ul><ul><li>-Distribuirano 15 000 promotivnih letaka o projektu, </li></ul><ul><li>-Distribuirano 15 000 letaka sa rezultatima sakupljanja otpadnog jestivog ulja, </li></ul><ul><li>-Distribuirano 1 500 brošura sa rezultatima sakupljanja otpadnog jestivog ulja, </li></ul>
 8. 8. -Distribuirano 200 brošura o mogućnostima proizvodnje biodizela iz otpadnog jestivog ulja, -Distribuirano 5 000 letaka sa rezultatima anketa o saznanjima i korištenju otpadnih sirovina za proizvodnju biogoriva u domaćinstvima, -Postavljeno 8 jumbo plakata na području Primorsko-goranske i Karlovačke županije tijekom tri mjeseca,
 9. 9. -objavljeni članci u medijima: Novi list, Vjesnik, Energetika.net, R1 mreža, Hrvatska matica iseljenika, Dnevnik.hr, web stranice PGŽ, grada Rijeke, Centra za civilne inicijative, -objavljene reportaže na televiziji: kontakt emisija na Kanalu Ri, reportaža na podnevnim vijestima HRT-a, -300 objava na lokalnoj radio mreži, - predstavljen projekt na raznim manifestacijama: Sjevernojadranski sajam u Rijeci, Ekonomski sajam u Vojniću, okrugli stol pod nazivom “Implementacija biodizela u Karlovačkog županiji” u Karlovcu, Dani otvorenih vrata u Bruxellesu
 10. 10. <ul><li>Održana jednodnevna međunarodna konferencija u Karlovcu 19.06.2008. pod nazivom “Mogućnosti i izazovi za proizvodnju biodizela i njegovo korištenje u Republici Hrvatskoj”. Konferenciji je prisustvovao 101 sudionik. Na konferenciji je održano i nekoliko okruglih stolova: “Ekološke udruge i iskustva s biogorivom”, “Prikupljanje otpadnog jestivog ulja i zakonodavstvo RH”, “Biodizel u okviru održivog razvoja”. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Izrađena analiza svijesti ljudi o sakupljanju otpadnog jestivog ulja, na temelju odgovora 305 ispitanika na području Karlovačke županije. Na području Primorsko-goranske županije također je napravljeno anketiranje građana o njihovim saznanjima o koristima biodizela. Anketirane su 102 osobe. </li></ul><ul><li>Rezultati su sljedeći: </li></ul><ul><li>-u kućanstvima se proizvede tjedno oko 0,2-0,5 l otpadnog jestivog ulja, </li></ul><ul><li>-više od 60% ljudi otpadno jestivo ulje baca u kanalizaciju, </li></ul><ul><li>-gotovo 100% ljudi nije nikada ponovno koristilo otpadno jestivo ulje, </li></ul><ul><li>-oko 90% ljudi nije nikad koristilo biodizel, </li></ul><ul><li>-oko 35% ljudi bi koristilo biodizel zbog smanjenja štetnog utjecaja na okoliš, </li></ul><ul><li>- gotovo 100% ljudi nema saznanja o postojanju tvornica i pogona za proizvodnju biodizela </li></ul><ul><li>ali, </li></ul><ul><li>-više od 70% ljudi bilo bi spremno sakupljati otpadno jestivo ulje, na način da dobiju </li></ul><ul><li>određenu naknadu za to, ili bez naknade, ali uz dobru organizaciju, odnosno da imaju </li></ul><ul><li>svoj kućni spremnik. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Izrađena analiza o mogućim krajnjim korisnicima biodizela, čija je svrha prikupljanje podataka o korištenju biodizela kao alternativnog goriva među prijevoznicima i ostalim poduzećima na području Karlovačke županije. </li></ul><ul><li>-10 poduzeća uključena u istraživanje: Modibit d.o.o., Komunalno d.o.o., Građevinski obrt </li></ul><ul><li>Haušić, Autotransport Karlovac d.o.o., Asfalti Karlovac d.o.o., Uprava šuma Karlovac, Čistoća </li></ul><ul><li>d.o.o., Niskogradnja d.o.o., IGM d.o.o., Bartol d.o.o.. </li></ul><ul><li>Rezultati su sljedeći: </li></ul><ul><li>-6 poduzeća koristi biodizel, </li></ul><ul><li>-2 poduzeća ne koriste biodizel, ali jedan od njih koristi ulje za podmazivanje radnih strojeva na </li></ul><ul><li>bazi bio sirovine, </li></ul><ul><li>-jedno poduzeće prestalo je s korištenjem biodizela, zbog čestih kvarova strojeva, povećane </li></ul><ul><li>potrošnje ove vrste goriva i visoke cijene, </li></ul><ul><li>-jedno poduzeće se nije odazvalo pozivu za sudjelovanjem u istraživanju. </li></ul>

×