Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Les decades de 1920 i 1930 | Carles Riba

2,127 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Les decades de 1920 i 1930 | Carles Riba

  1. 1. COL·LEGI LESTONNAC “L’ENSENYANÇA”S. Coop. C. Ltda. LLEIDA Anna Clua Villas Pol De La Cruz-Sánchez Badia Maria Mallol Mendoza 1r de Batxillerat B
  2. 2. Índex  Dècades 20-30  Context Històric  Crisis de la novel·la  Ressorgiment de la novel·la  Poesia Carles Riba  Vida  Obra
  3. 3. Context Històric  Noucentisme acaba al 1923. Avantguardes es converteixen en una experiència poc duradora. Període fins a la guerra civil. (1936)  No està classificat.  Riquesa literària considerable  novel·la.
  4. 4. Crisis de la novel·la  En els anys vint es produí una crisi en el gènere novel·lístic:  La novel·la no podia seguir esquemes realistes, naturalistes i modernistes:  A la recerca de temps perdut, Marcel Proust. (1927)  Ulisses, James Joyce. (1922)  El noucentisme català veia la novel·la com un gènere popular i menys important que altres generes més breus: poesia, conte o assaig breu.
  5. 5. Ressorgiment de la Novel·la  Font de polèmica per labsència de obres novel·lesques (1917 - 1925):  La por a la novel·la, Josep Maria de Sagarra.  Una generació sense novel·la, Carles Riba. Als anys 30 es produí un ressorgiment del gènere, amb novel·les influenciades per la novel·la psicològica:  Mort de dama, Llorenç Villalonga (1931)  Vida privada, Josep Maria de Sagarra (1932)  Valentina, Carles Soldevila (1933)  Camins de França, Joan Puig i Ferreter (1934)
  6. 6. Poesia  Gènere amb menys producció que la novel·la Però apareixen importats obres de poesia:  Segon llibre d’Estances, Carles Riba (1930)  Imitació del foc, Bartomeu Rossellò-Pòrcel (1938)
  7. 7. Vida i Obra(1893 - 1959)
  8. 8. Biografia  Nascut a Barcelona el 1893. Estudia dret, filosofia i lletres.  Traductor, hel·lenista, crític i humanista. Es casà amb la poeta Clementina Arderiu. Col·laborà amb noucentistes.  Pompeu Fabra  confecció Diccionari.  Fundació Bernat Metge  traducció de clàssics. Professor de grec a la Universitat de Barcelona. Durant la guerra civil es va exiliar a França. Representant de la poesia catalana en congressos espanyols. 1958 nomenat director de la Fundació Bernat Metge. Mor al 1959.
  9. 9. Obra  Poesia postsimbolista:  Segon llibre d’estances, 1930.  Elegies de Bierville, 1942.  Del joc i del foc, 1946.  Salvatge cor, 1952. Traduccions:  Odissea d’Homer, 1919/1948. Critiques:  ...Més els poemes, 1957.  Els marges, 1927.

×