Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Perpuluhan ii

2,098 views

Published on

  • Be the first to comment

Perpuluhan ii

  1. 2. HARI : KELAS : MASA : PERKARA IMPAK/ CACATAN <ul><li>Tajuk : Perpuluhan </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Standard Pembelajaran : </li></ul><ul><li>Murid dibimbing untuk </li></ul><ul><li>7.1 Mengenal pasti konsep perpuluhan. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Standard Pembelajaran : </li></ul><ul><li>Murid berupaya untuk : </li></ul><ul><li>Menunjukkan nombor perpuluhan 0.1 hingga 0.9 pada garis nombor. </li></ul><ul><li>Menyebut perpuluhan sifar perpuluhan satu hingga sifar perpuluhan sembilan dengan betul. </li></ul><ul><li>Melorek gambarajah mengikut perpuluhan yang diberi. </li></ul><ul><li>Masa : 60 minit </li></ul>EMK : -Kreativiti BBM : -Carta garis nombor -Lembaran kerja Refleksi :
  2. 3. Cadangan/Aktiviti Cadangan Komunikasi <ul><li>Guru menunjukkan carta garis nombor perpuluhan pada murid. </li></ul><ul><li>0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 </li></ul><ul><li>b. Guru menyoal murid secara rambang supaya mereka dapat menyebut nombor perpuluhan dengan betul. </li></ul>Membaca satu persatu mengikut guru. Guru membetulkan kesilapan murid serta merta.
  3. 4. Cadangan/Aktiviti Cadangan Komunikasi <ul><li>Pengetahuan sedia ada : </li></ul><ul><li>Pecahan persepuluh </li></ul><ul><li>0.1 = 1 </li></ul><ul><li>10 </li></ul><ul><li>d. Murid meneruskan dengan nombor-nombor </li></ul><ul><li>perpuluhan yang lain. </li></ul>Berapa kawasan yang perlu dilorekkan bagi pecahan 1 ? 10 Jadi kawasan yang perlu dilorekkan ialah satu.
  4. 5. Cadangan/Aktiviti Cadangan Komunikasi <ul><li>Tunjukkan garis nombor dan sebut nombor perpuluhan. Lengkapkan susunan nombor pada garis nombor. </li></ul><ul><li>0.6 0.8 1 </li></ul><ul><li>Murid dipanggil kehadapan untuk mengisi tempat kosong. </li></ul>Bincangkan bersama murid. Guru membetulkan kesilapan murid serta merta.
  5. 6. Cadangan/Aktiviti Cadangan Komunikasi <ul><li>Murid menyebut kembali nombor perpuluhan mengikut turutan. </li></ul><ul><li>Murid dapat menukar nombor pecahan persepuluh yang disebut oleh guru kepada nombor perpuluhan dengan pantas. </li></ul>Guru membetulkan kesilapan murid serta merta.
  6. 7. Cadangan/Aktiviti Cadangan Komunikasi <ul><li>Murid membuat latihan pada lembaran kerja yang diedarkan dalam masa yang ditetapkan. </li></ul><ul><li>Bincangkan hasil kerja murid. </li></ul>Selesaikan tugas yang diberikan.
  7. 8. Cadangan/Aktiviti Cadangan Komunikasi Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembaran kerja yang diberi. Murid perlu betulkan kesilapan yang dilakukan.
  8. 9. Cadangan/Aktiviti Cadangan Komunikasi Terapkan sifat bekerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti dalam kumpulan.

×