Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2

Share

Download to read offline

Vad är digital transformation? av @PStaunstrup

Download to read offline

Vad är digital transformation? Vilka för och nackdelar finns det med det? Behövs en digital strategi? Varför är bristen på digital kompetens så stor inom många företag? Några frågor jag försöker besvara i detta föredrag som hölls på ett frukostseminarium KIMM ordnade 12/5/2016

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Vad är digital transformation? av @PStaunstrup

 1. 1. Digital Pontus Staunstrup @PStaunstrup Transformation Vad är det egentligen?
 2. 2. @PStaunstrup
 3. 3. @PStaunstrup Vad är problemet? • Utvecklingen går allt snabbare • Existerande affärsmodeller fungerar inte längre • Digitala lösningar utmanar branschlogik
 4. 4. @PStaunstrup This is a time of digital Darwinism — an era where technology and society are evolving faster than businesses can naturally adapt. This sets the stage for a new era of leadership, a new generation of business models, charging behind a mantra of ’adapt or die’ ” ”
 5. 5. @PStaunstrup
 6. 6. @PStaunstrup
 7. 7. @PStaunstrup Det är inget fel att vara civilekonom, heta Anders och gilla jakt. Problemet är när hela gruppen gör det. ” ”Caroline Neurath, SvD, om homogena ledningsgrupper
 8. 8. @PStaunstrup Hur vi ser på utveckling Allt som finns i världen när vi föds är naturligt och normalt Allt som händer mellan 15-35 år är spännande, revolutionerande och vi kan göra karriär inom det Allt som händer efter att vi fyllt 35 är emot naturens ordning Douglas Adams
 9. 9. @PStaunstrup Straffa utvecklingen
 10. 10. @PStaunstrup
 11. 11. @PStaunstrup 221 gånger/dag
 12. 12. @PStaunstrup Micro-stunder Jag vill veta- stunder Jag vill gå- stunder Jag vill göra- stunder Jag vill köpa- stunder Söka information Var finns… Underhållning Transaktion
 13. 13. @PStaunstrup Användargränssnitt centralt MarCom nyckelroll
 14. 14. @PStaunstrup
 15. 15. @PStaunstrup
 16. 16. @PStaunstrup
 17. 17. @PStaunstrup
 18. 18. @PStaunstrup
 19. 19. @PStaunstrup Exemplet Ving • Från 54 butiker till en • Från katalog till inspiration • Tre av fyra resor säljs på nätet • Digitala ambassadörer
 20. 20. @PStaunstrup Digital natives/Millennials
 21. 21. @PStaunstrup Hur de är • Millennials inte digitala underbarn • Vuxit upp i förändringen (digital natives) • Digitala världen är den verkliga • 90% lämnar aldrig sin smartphone ur sikte
 22. 22. @PStaunstrup
 23. 23. @PStaunstrup Som kunder och medarbetare • Vana vid enkla digitala lösningar • Kräver personalisering (BYOD) • Förväntar sig bra verktyg
 24. 24. @PStaunstrup
 25. 25. @PStaunstrup
 26. 26. @PStaunstrup Så vad är digital transformation? De anpassningar ett företag gör för att vara konkurrenskraftigt i en digitaliserad värld ” ” Från boken Leda digital transformation av Joakim Jansson och Marie Andervin
 27. 27. @PStaunstrup Fördelar • Ökad effektivitet • Förbättrade upplevelser • Nya affärsmodeller (sharing economy) • Partnerskap (internet of things) • Knyta ihop produkter och service • Intern kollaboration och bättre processer
 28. 28. @PStaunstrup
 29. 29. @PStaunstrup
 30. 30. @PStaunstrup Utmaningar • Låg motivation • Regler och kultur • Inget tydligt affärscase • Okoordinerade insatser • Inget buy-in från ledningen • Brist på digital kompetens
 31. 31. @PStaunstrup Behövs en digital strategi?
 32. 32. @PStaunstrup Ja, det behövs Inte en digital affärsstrategi - digitalt måste integreras i affären. En strategi för att göra organisationen helt och hållet digital Och som kan identifiera kompetensluckor
 33. 33. @PStaunstrup Utbildning är central • Förklara digital utveckling • Förklara samhällsförändring • Visa på möjligheter • Öka fokus på dataanvändning
 34. 34. @PStaunstrup Kommunikation nyckel • Kunskapsdelning i organisationen • Kunskap om digital utveckling • Större insikt i kundernas situation
 35. 35. @PStaunstrup Utveckling Digital kompetens Digital användning Digital transformation
 36. 36. @PStaunstrup Tre sätt att komma igång
 37. 37. @PStaunstrup Börja prata digitalt • Samla utspridd digitala kompetens • Hitta ambassadörerna • Inspirera och utbilda • Utse en Chief Digital Officer
 38. 38. @PStaunstrup Bygg upp ett digitalt DNA • Titta alltid efter digitala lösningar • Rekrytera kunskap – bygga kompetens • Gör det naturligt att använda data • Öppna system och processer
 39. 39. @PStaunstrup
 40. 40. @PStaunstrup Kompetens kring verktyg och data • Skapa egna processer • Lokalisera var data finns • Realistisk syn på verktyg • Fokus på lösa problem för kunderna
 41. 41. @PStaunstrup Tre tips till dig
 42. 42. @PStaunstrup Skapa piloter Bryt upp silos Ständigt lärande
 43. 43. @PStaunstrup Ta med dig • Digital utveckling utmanar alla branscher • Användargränssnittet avgör - Kommunikation • Kompetens är avgörande - digitalt DNA
 44. 44. @PStaunstrup @PStaunstrup Staunstrup www.staunstrup.se pontus@staunstrup.se Staunstrup Här hittar du mig:
 • PatrikZenno

  Nov. 4, 2016
 • DigJourney

  Sep. 22, 2016

Vad är digital transformation? Vilka för och nackdelar finns det med det? Behövs en digital strategi? Varför är bristen på digital kompetens så stor inom många företag? Några frågor jag försöker besvara i detta föredrag som hölls på ett frukostseminarium KIMM ordnade 12/5/2016

Views

Total views

496

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

7

Actions

Downloads

12

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×