วิทยาศาสตร์ ความหลากหลาย ป.5_สพป.ปน.2

13,496 views

Published on

สื่อประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องความหลากหลายของสัตว์ ชั้นป.5

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
13,496
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
136
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

วิทยาศาสตร์ ความหลากหลาย ป.5_สพป.ปน.2

 1. 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 มหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิต เรื่อง ความหลากหลายของสัตว์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย นางฟารีดา โต๊ะมีนา โรงเรียนบ้านบูโกะ อำเภอยะรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
 2. 2. เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ยินดีต้อนรับสู่การเรียนรู้ที่สนุกสนาน
 3. 3. สัตว์แบ่งออกเป็นกี่ประเภทใหญ่ๆ <Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.> ทดสอบก่อนเรียน
 4. 4. สัตว์ในข้อใดเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลัง 30 ช้าง ไส้เดือนดิน กุ้ง ไฮดรา
 5. 5. หมึกเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ถูก ผิด
 6. 6. สาระที่ ๑ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต <ul><li>มาตรฐาน ว ๑ . ๒ เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ </li></ul>
 7. 7. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง <ul><li>ตัวชี้วัด </li></ul><ul><li>จำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มโดยใช้ลักษณะภายในบางลักษณะและลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์ </li></ul><ul><li>สาระการเรียนรู้แกนกลาง </li></ul><ul><li>- การจำแนกสัตว์เป็นกลุ่ม โดยใช้ลักษณะภายนอกและลักษณะภายในบางลักษณะเป็นเกณฑ์แบ่งออกได้เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง </li></ul><ul><li>- สัตว์มีกระดูกสันหลังแบ่งเป็นกลุ่มปลา สัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ปีก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม </li></ul>
 8. 8. การจัดกลุ่มสัตว์ <ul><li>สัตว์แบ่งออกเป็น 2 พวกใหญ่ ๆ คือ สัตว์มีกระดูกสันหลัง และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง สัตว์มีกระดูกสันหลังจำแนกได้อีก 5 กลุ่ม คือ กลุ่มพวกปลา กลุ่มสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มสัตว์จำพวกนก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม </li></ul>
 9. 9. การจำแนกกลุ่มสัตว์ <ul><li>การจำแนกกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลัง ใช้ลักษณะที่สำคัญเป็นเกณฑ์ในการจำแนก เช่น อุณหภูมิร่างกาย การหายใจ การสืบพันธุ์ และลักษณะที่คล้ายคลึงกันของสัตว์ ตลอดจนการวิวัฒนาการของสัตว์ </li></ul>
 10. 10. สัตว์มีกระดูกสันหลัง <ul><li>คือ สัตว์ที่มีกระดูกที่มีลักษณะต่อกันเป็นข้อๆ และ </li></ul><ul><li>ทำหน้าที่เป็นแกนของร่างกาย ทำให้ร่างกายคง รูปร่างอยู่ได้ </li></ul>
 11. 11. ประเภทของสัตว์มีกระดูกสันหลัง <ul><li>สัตว์มีกระดูกสันหลัง 5 ประเภท ได้แก่ </li></ul><ul><li>- กลุ่มที่ 1 ปลา เช่น ปลาช่อน ปลาทู </li></ul><ul><li>- กลุ่มที่ 2 สัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบก เช่น กบ อึ่งอ่าง </li></ul><ul><li>- กลุ่มที่ 3 สัตว์เลื้อยคลาน เช่น งู จระเข้ </li></ul><ul><li>- กลุ่มที่ 4 สัตว์ปีก เช่น นก </li></ul><ul><li>- กลุ่มที่ 5 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม เช่น ค้างคาว แมว </li></ul>
 12. 12. รูปตัวอย่าง แก้เครียดกันก่อนน่ะค่ะ ใส่รูปลงไปในนี้ค่ะ 60
 13. 13. สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง <ul><li>จะมีปริมาณมากกว่าสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง ไม่มีโครงกระดูกสันหลังเป็นแนวยาวตามด้านหลังของสัตว์ การพัฒนาร่างกายยังไม่สมบูรณ์ เช่น แมลง ปะการัง ฟองน้ำ พวกพยาธิ พวกหอยและปลาหมึก </li></ul>
 14. 14. ประเภทของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง <ul><li>ฟองน้ำ </li></ul><ul><li>สัตว์ที่มีรูกลางลำตัว </li></ul><ul><li>หนอน </li></ul><ul><li>หอย </li></ul><ul><li>สัตว์ที่มีขาเป็นปล้อง </li></ul><ul><li>สัตว์ที่มีหนามตามผิวหนัง </li></ul>
 15. 15. สัตว์แบ่งออกเป็นกี่ประเภทใหญ่ๆ <Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>
 16. 16. สัตว์ในข้อใดเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลัง 30 แมว หนอน กุ้ง ไฮดรา
 17. 17. หนอนเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ถูก ผิด
 18. 18. Alphabet Buttons Appear Here ยกตัวอย่างสัตว์มีกระดูกสันหลัง
 19. 19. ให้นักเรียนจับคู่รูปดังต่อไปนี้ 1. สัตว์ปีก 2. ปลา 3. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 4. สัตว์เลื้อยคลาน 5. สัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบก
 20. 20. ให้นักเรียนนำชื่อสัตว์ที่กำหนดนำไปวางไว้ในช่องให้ถูกต้อง ปลาฉลาม โลมา จระเข้ ไฮดรา กิ้งกือ ฟองน้ำแก้ว นกเพนกวิน ปะการัง พยาธิตัวตืด แมว สัตว์มีกระดูกสันหลัง สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
 21. 21. ให้วาดรูปสัตว์ตามที่นักเรียนชอบมา 1 ตัว แล้วระบุว่าจัดเป็นสัตว์ประเภทใด สัตว์ชนิดนี้จัดเป็น  สัตว์มีกระดูกสันหลัง  สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
 22. 22. คะแนนที่หนูๆทำได้ <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>

×