Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Relacións de significado

782 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Relacións de significado

 1. 1. RELACIÓNS DESIGNIFICADO
 2. 2. AS RELACIÓNS SEMÁNTICAS Establécense entre unhas palabras e outras dende o punto de vista do significado poden ser de distintos tipos: - Sinonimia -Polisemia -Homonimia -Antonimia
 3. 3. SINONIMIA É a designación dun só significado mediante varios significantes. Existen varios tipos de sinónimos: Perfectos ou absolutos : identidade total de sgdos, intercambiables en todos os contextos. =Xabaril/Porco Bravo
 4. 4.  Imperfectos ou parciais : non hai identidade total entre os sgdos e só son intercambiables nalgún contexto. Por exemplo: casa/fogar
 5. 5. POLISEMIA Fenómeno consistente en que unha mesma palabra posúe máis dun significado cando se emprega en contextos diferentes . Serra: 1.Instrumento cortante. As palabras polisémicas figuran nos dicionari os cunha soa entrada e varias 2.Sucesión de montañas. acepcións.
 6. 6. ANTONIMIA Denomínase antonimia á relación que se establece entre unidades de significado oposto. Diferenciamos tres tipos de antónimos: Complementarios: É a mantida entre dous vocábulos cando un significa xustamente a negación do outro.Por exemplo: muller home
 7. 7.  Antónimos propiamente ditos. Dáse entre termos opostos que admiten gradación intermedia: grande- (mediano)- pequeno. grande mediano pequeno
 8. 8.  Inversos ou recíprocos :a relación de significado dase entre termos opostos que se implican mutuamente. Para que se dea un, ten que darse o outro . Por exemplo: Pai/fillo
 9. 9. HIPONIMIA E HIPERONIMIASon relacións de inclusión de Hiperónimo: Asento significados, un significado está Hipónimo Hipónimo incluído no de outro. Hipónimo cadeira banco sofá Cohipónimo Cohipónimo
 10. 10. FAMILIA DE PALABRAS OU FAMILIA LÉXICA É o conxunto de palabras que utilizan o mesmo lexema como base. Así a familia léxica ‘libr- está formada por palabras como libro,libraría,libreiro,libreto etc
 11. 11. CAMPO SEMÁNTICO tenis Tenis, natación, esgrima.. .Conxunto de palabras da constitúen un campo mesma categoría gramatical semántico (o dos deportes) que comparten un núcleo de porque na súa definición hai un significación común, aínda que trazolexemas son deportes. teñan común: diferentes. natación esgrima

×