23-04-54 จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

2,960 views

Published on

บทที่ 3 อุปสรรคและความสำเร็จในการปรับตัวของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (ต่อ)

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,960
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
32
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

23-04-54 จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

 1. 1. บทที่ 3 อุปสรรคและความสำเร็จใน ก ารปรับตัวของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ( SPE1102 )
 2. 2. <ul><li>หมายถึง </li></ul><ul><li>การปรับกาย ใจ ให้สามารถอยู่ในสังคมได้ในสภาวะแวดล้อมและสถานการณ์ต่าง ๆอย่างมีความสุข ดังนั้นมนุษย์จะต้องปรับตัวกันตามแนวคิดกว้างๆ ก็จะเป็นในเรื่อง ... </li></ul>การปรับตัว
 3. 3. การปรับตัว ( ต่อ )
 4. 4. สาเหตุการปรับตัว
 5. 5. <ul><li>ช่วยระบายอารมณ์ ลดความตึงเครียดลงได้ ทำให้สบายใจขึ้น ถ้าเราไม่มีการปรับตัว จะทำให้เราต้องทนเก็บอึดอัดอยู่คนเดียว ถ้าไม่มีการระบายสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาออกมาบ้าง จะทำลายบุคลิกภาพ และบั่นทอนสุขภาพจิตให้เสียไป ถ้าเก็บสะสมไว้มากๆ ถึงขนาดอาจกลายเป็นโรคจิต โรคประสาท </li></ul>ประโยชน์ของการปรับตัว
 6. 6. <ul><li>ความพิการแต่ละประเภทเป็นเหตุให้คนพิการแต่ละคนเกิดข้อจำกัดในการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน ดังนั้น คนพิการจึงจำเป็นต้องได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่สร้างเสริม และพัฒนาคนพิการให้สามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป </li></ul>การปรับตัวของคนพิการ
 7. 7. <ul><li>คนพิการที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างมีประสิทธิภาพ จะปรับตัวได้ดี มีสุขภาพจิต และบุคลิกภาพที่ดี ในทางตรงกันข้าม คนพิการที่มีอุปสรรคในการปรับตัวจะส่งผลให้คนพิการมีปัญหาสุขภาพจิต และบุคลิกภาพ </li></ul>
 8. 8. อุปสรรคและปัจจัยสำคัญในการปรับตัวของ คนพิการที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตและบุคลิกภาพ
 9. 9. อุปสรรคและปัจจัยสำคัญในการปรับตัวของคนพิการ ที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตและบุคลิกภาพ ( ต่อ )
 10. 10. อุปสรรคและปัจจัยสำคัญในการปรับตัวของคนพิการ ที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตและบุคลิกภาพ ( ต่อ )
 11. 11. ลักษณะของบุคคลพิการ <ul><li>การพิจารณาว่าบุคคลพิการคนใดบ้างที่สามารถปรับตัวต่อความพิการได้ดีหรือไม่ เพียงใด โดยต้องดูจากผลรวมของการปรับตัวในด้านต่าง ๆ ที่สำคัญ 4 ด้าน คือ ... </li></ul>
 12. 12. ลักษณะของบุคคลพิการ ( ต่อ )
 13. 14. การส่งเสริมและช่วยเหลือให้การปรับตัวประสบความสำเร็จ
 14. 15. แนวทางการส่งเสริมและเสริมสร้างความเข้าใจบุคคลพิการ
 15. 16. แนวทางการส่งเสริมและเสริมสร้างความเข้าใจบุคคลพิการ ( ต่อ )
 16. 17. แนวทางการปฏิบัติต่อ บุคคลพิการที่เหมาะสม
 17. 18. ครอบครัว
 18. 19. สถาบันการศึกษา
 19. 21. <ul><li>การปฏิบัติงานเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่ถูกทาง มิใช่เน้นที่สภาพความพิการ แต่ควรเน้นให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษสามารถปรับตัวได้และยอมรับสภาพความพิการ </li></ul>สรุป
 20. 22. <ul><li>ถ้าสามารถปรับตัวได้แล้ว ความพิการนั้นจะไม่เป็นอุปสรรค เพราะสามารถที่จะสร้างความสามารถอื่นที่เหมาะสมแทนกันได้ แต่ขึ้นอยู่กับผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ได้แก่ ครอบครัว บุคคลฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องว่าจะให้แนวทางการช่วยเหลือแก่เขาได้ถูกต้องหรือเหมาะเพียงไร </li></ul>

×