Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bibliografia Municipi Lector Estiu 2010

293 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bibliografia Municipi Lector Estiu 2010

  1. 1. La biblioteca convida a l’escriptora Sílvia Alcàntara i la il·lustradora Gabriela Rubio La Biblioteca Comarcal Jaume Vila ha acollit la darrera quinzena de maig una exposició d’il·lustracions de Gabriela Rubio, coneguda per la seva tasca dedica- da a la literatura infantil i juvenil. Gabriela Rubio és coordinadora de la revista La Il·lustració i de GIZ i també professora d’il·lustració a les escoles especialitzades en Art i Disseny: Elisava, Massana i Eina de Barcelona. Alumnes dels cicle supe- rior del col·legis El Carme i Pompeu Fabra van assistir a la inauguració d’aquesta exposició, que va comptar amb la seva autora. D’altra banda, la biblioteca també va ser seu el passat 12 de maig de la xerrada de l’escriptora Sílvia Alcàntara que va parlar de la seva primera novel·la titulada Olor de colònia (Edicions de 1984), una obra que va ser un dels llibres més ven- uts de narrativa catalana l’any passat. Dues activitats que juntament amb la del Saló del Llibre (vegeu pàg. 17) han contribuït a dinamitzar les actuacions que es duen a terme durant tot el curs escolar a través del programa Municipi Lector. PETITS DE GREEF, Sabine. Fora llàgrimes. LAVAL, Thierry. Formes. Barcelona: Barcelona: Corimbo, 2009. Història Cruïlla, 2010. Una proposta per a ex- molt senzilla per a parlar amb els plicar les formes als més petits, però infants dels moments de tristor i de sense renunciar al plaer estètic de com fer desaparèixer aquesta a força l’art i els colors. de petons i abraçades. DENEUX, Xavier. Mi circo. Mèxic: MARTÍ, Meritxell. Deu viatges i un Océano Travesía, 2009. Imatgiari somni. Il·ustr. Xavier Salomó. Bar- dels elements i personatges del circ celona: Combel, 2010. Un emergent que juga amb el blanc i el negre i (pop up) dedicat als transports: amb amb emmotllaments i textures di- bicicleta, 4 × 4, helicòpter, etc., amb un verses. text rimat i una sorpresa final. ESCOFFIER, Michael. Socors! Il·lustr. Matthieu Maudet. Barcelona: Corim- SCHAMP, Tom. Otto pasea de ida y vuel- bo, 2009. Un llibre acordió que explica ta. Argentina: Unaluna, 2010. Un lli- una història encadenada i circular. bre de cartó i de gran format que mos- Comença amb un ratolí que té por tra un viatge d’anada i tornada per d’un animal que el segueix, i aquest una autopista plena de vehicles ben nou animal alhora té por d’un altre originals i personatges ben curiosos. animal, i aquest d’un altre... PRIMERES HISTÒRIES PER EXPLICAR BALZOLA, Asun. Història d’un CANAL, Eulàlia. Sota el coixí... eriçó. Barcelona: Associació de una porta. Il·lustr. Rebeca Lu- Mestres Rosa Sensat; Magenta Uni- ciani. Barcelona: Baula, 2010. versal Productions, 2010. Reedició Un text poètic que parla del que d’un clàssic de la gran autora basca s’amaga darrere les portes dels Asun Balzola. Un eriçó que va pel somnis. Una solució possible per món en cerca d’amics s’adona que a no tenir por a la nit... les seves punxes fan por a tothom. CARRIER, Isabelle. El cassó del BROWN, Peter. El jardí curiós. Bar- Gerard. Barcelona: Joventut, celona: Takatuka, 2010. Una ciutat 2010. El Gerard no és ben bé grisa i lletja pot transformar-se de com tots els nens: ell porta un mica en mica en un jardí prodi- cassó lligat amb un cordill que li giós. Només cal que algú comenci a complica una mica la vida. Una metàfora molt fer-hi de jardiner... visual per a parlar dels infants amb discapacitats.
  2. 2. PRIMERES HISTÒRIES PER EXPLICAR LE HUCHE, Magali. Héctor: el OLTEN, Wanja. Gens ni mica bru- hombre extraordinariamen- tes. Il·lustr. Manuela Olten. Bar- te fuerte. Buenos Aires: Adria- celona: Takatuka, 2010. La mare na Hidalgo, 2009 (Pípala). Una diu que cal rentar-se les mans, història d’amor ambientada però aquesta nena és una mica en un circ amb un personatge entremaliada, i no hi ha mane- molt especial: un home forçut ra. Potser si li expliquen què són que té l’habilitat de fer mitja, ganxet i tota els bacteris... mena de brodats. MARTÍNEZ I VENDRELL, Maria. VAN ZEVEREN, Michel. És meu, Jo les volia. Il·lustr. Carme Solé això. Barcelona: Corimbo, 2009. i Vendrell. Barcelona: Associació A la selva ha aparegut un ou; de de Mestres Rosa Sensat; Magenta qui deu ser? Tots els animals en Universal Productions, 2010. Ree- volen ser els propietaris, però... dició d’un clàssic que explica la Conte encadenat per a fer riure malaltia i la mort d’una mare als més petits. a través dels ulls de la seva filla. PRIMERS LECTORS BLOCH, Serge. El gran àlbum d’en Samsam. El Llibre de les faules. Adapt. Albert Barcelona: Cruïlla, 2010. Recull de les històries Jané; Il·lustr. Emilio Urberuaga. del petit superheroi aparegudes a la revista Barcelona: Combel, 2010. Recull Cucafera. Còmic amb històries de dues pàgines de més de seixanta faules, protago- ideals per a primers lectors. nitzades per animals i procedents dels principals compiladors: Isop, HENSON, Heather. La senyo- La Fontaine, Llull, etc. ra dels llibres. Il·lustr. David Small. Barcelona: Joventut, MANSO, Anna. La llista 2010. Història inspirada en les d’aniversari. Il·lustr. Gabriel Sal- Bibliotecàries a Cavall, unes vadó. Barcelona: Cruïlla, 2010 senyores que durant els anys (Vaixell de Vapor. Sèrie Blanca). trenta creuaven la serralada L’aniversari de la teva filla es pot dels Apalatxes amb l’objectiu de fer arribar els complicar molt si li demanes que llibres a regions remotes. faci una llista de regals amb coses que no ocupin lloc. LE HUCHE, Magali. Les sirenes de Belpeixao… Barcelona: Flambo- MALTBIE, P.I. Picasso i Minou. yant, 2010. Tres peixateres por- Il·lustr. Pau Estrada. Barcelona: tugueses troben a faltar els seus Joventut, 2010. Història per a marits pescadors, sempre embar- conèixer una part de la vida del cats enmig del mar. Què deu te- famós pintor Pablo Picasso, explica- nir el mar que no tinguin elles? da pel seu gat Minou. Coneixereu la seva casa a París i els seus amics del circ. Conte de ficció, però amb un annex documentat de l’època. A PARTIR DE 7 ANYS BRENIFIER, Oscar. L’amor i l’amistat. LERAY, Marjolaine. Una caperuci- Il·lustr. Jacques Després. Barcelona: ta roja. Barcelona: Océano, 2009. Cruïlla, 2010. Apareixen dos títols més Una nova versió de la Caputxeta d’aquest autor especialista a parlar de Vermella. Un diàleg entre el llop i la filosofia als infants, amb format gaire- Caputxeta, un traç negre i un de bé d’àlbum il·lustrat. L’un, aquest sobre vermell, molt expressius, i un gir ar- l’amor, i l’altre, titulat El sentit de la vida. gumental sorprenent. JEFFERS, Oliver. El misterioso caso del MUÑOZ PUELLES, V. Óscar y el río Ama- oso. Mèxic: FCE, 2009. Un àlbum de mis- zonas. Madrid: Anaya, 2009. L’Óscar està teri, que comença quan tots els animals aprenent a llegir i a nedar, dues coses im- del bosc descobreixen que algú està ta- portants per la seva vida. llant troncs i branques. Qui en deu ser el culpable?
  3. 3. A PARTIR DE 7 ANYS SIEGNER, Ingo. El petit drac Coco i el Ca- ZIMNIK, Reiner. Jonàs el pescador. Barce- valler Negre. Barcelona: La Galera, 2010. lona: Viena, 2010 (El Jardí Secret). En Jonàs Segon llibre de la nova sèrie protagonit- és un pescador que viu a París, a prop del zada per un petit drac vermell i els seus Sena, i somia pescar un peix molt gros. amics. Ara lluitarà contra el Cavaller Ne- gre per salvar l’arbre dels Dracs. A PARTIR DE 9 ANYS LIAO, Jimmy. Esconderse en un rincón NESQUENS, Daniel. El hombre con el pelo del mundo. Barbara Fiore Editora, 2010. revuelto. Il·lustr. Emilio Urberuaga. Madrid: A vegades tots necessitem un racó soli- Anaya, 2010. Petites històries dins una: tari i misteriós per a poder amagar-nos-hi L’oncle Fermín, cada vegada que torna a i pensar en les nostres coses i els nostres casa de visita, ve carregat d’anècdotes i somnis. noves aventures per explicar al seu nebot. Són veritat? Qui sap! MASINI, Beatrice. El nen d’ombra. Il·lustr. CANAL, Eulàlia. L’arbre de les històries. Barcelona: Ani- Marc Prior. Barcelona: Cruïlla, 2010. Una mallibres, 2010. L’alcalde de Bufallops ha decidit tirar a història trista que narra com viu una famí- terra la biblioteca. Ja no calen els llibres, ara només cal lia la mort d’un fill. Els pares no en parlen i menjar píndoles de lectura per conèixer totes les his- sempre estan tristos, però el germà imagi- tòries... na que el seu germà és un nen d’ombra que el visita. OBIOLS, Miquel. He tornat a jugar amb la mare i se m’ha espatllat. Barcelona: Cruïlla, 2010. Un recull de contes curts sorprenents, surrealistes, per riure sense SFAR, Joann. El Petit Príncep. Barcelona: Salamandra, parar: una mare que es desmunta, una 2010. El prolífic autor de còmics francès s’atreveix ara senyoreta que menja gomes d’esborrar, amb una adaptació del clàssic d’Antoine de Saint-Exu- un abecedari que es revolta, etc. péry. Una adaptació molt fidel, però innecessària per a alguns puristes de l’obra original. A PARTIR D’11 ANYS DUNCAN, Lois. Premsa per a gossos. Bar- SALA I VILA, Carles. Cornelius i el rebost celona: Estrella Polar, 2010. Qui es podia d’impossibles. Barcelona: La Galera, imaginar que un diari per a gossos podria 2010. A la petita ciutat de Tort, hi arriben ser un negoci tan gran? I tan perillós, ja en Cornelius i el seu jove ajudant per obrir- que han començat a segrestar els gossos hi una botiga ben especial i màgica. Però que són notícia... els problemes comencen amb la descon- fiança de la gent. MOLIST, Pep. Miquel Martí i Pol. Il·lustr. Ig- STEVENSON, Robert Louis. L’illa del tresor. nasi Blanch. Barcelona: Baula, 2010 (Vull Guió David Chauvel; Il·lustr. Fred Simon; Conèixer). Una biografia del poeta acom- color Jean-Luc Simon. Barcelona: Cruïlla, panyada dels seus versos i d’il·lustracions 2010. Una nova aproximació al clàssic que ajudaran els infants a conèixer el d’aventures per excel·lència a través del món de la fàbrica i altres moments clau còmic, dins la col·lecció que ja va adap- de la seva vida. tar amb èxit el 2009 el Robinson Crusoe. MUÑOZ AVIA, Rodrigo. El meu germà el WALLIAMS, David. El noi del vestit. Il·lustr. geni. Barcelona: Edebé, 2010. Tocar molt Quentin Blake. Barcelona: Estrella Polar, bé el piano pot acabar sent una tortura 2010. En Dennis té una gran passió secre- per a un noi a qui els pares pressionen mas- ta: la roba de noia... Un dia decideix fer- sa. La seva germana, a qui li encanta el fut- se passar per una alumna d’intercanvi i bol, també pateix aquesta obsessió per la presentar-se a l’institut convertit en Denise. música dels seus pares.
  4. 4. A PARTIR DE 13 ANYS AVI. La veritable confessió de Charlot- PULLMAN, Philip. La maledicció del robí. te Doyle. Barcelona: Bambú, 2010. La jove Alzira: Bromera, 2009. Després de la mort Charlotte puja en un vaixell que l’ha de del seu pare, la jove Sally Lockhart rep una retornar a casa, però de seguida s’adona carta anònima molt estranya. Comença que en aquella nau no hi ha un pam de així una emocionant investigació al Lon- net. dres victorià per descobrir el veritable mo- tiu de la mort del seu pare. COLLINS, Suzanne. En flames. Els jocs de SIERRA I FABRA, Jordi. Poe. Il·lustr. Alberto la fam II. Barcelona: Estrella Polar, 2010. Vázquez. Libros del Zorro Rojo, 2009. Un Segona part de l’emocionant trilogia dels relat biogràfic de l’autor nord-americà, jocs de la fam. Aquesta vegada els guan- amb cites, dates, fragments de les seves yadors de tots els jocs de la història hauran obres més conegudes, etc. d’enfrontar-se en una edició especial. JANER MANILA, Gabriel. He jugat amb els llops. Barcelona: La Galera, 2010. L’autor mallorquí relata en clau de ficció els fets reals que ja va recollir en la seva tesi doc- toral: “La problemàtica educativa dels in- fants selvàtics”. A PARTIR DE 15 ANYS MURAIL, Marie-Aude. Simple. Barcelona: GARCIA LLORCA, Antoni. El salvatge. Bar- Estrella Polar, 2010. Dos germans s’instal·len celona: Cruïlla, 2010. Editada primerament en un pis d’estudiants a París. Els proble- en castellà, arriba ara la versió de Garcia mes i els malentesos són el pa de cada Llorca de la història de l’infant salvatge dia, però també l’amor i l’humor. I és que que va viure sol en una muntanya, aliè a en Simple té uns vint anys però un coefi- la guerra i la postguerra espanyola. cient de tres. CARRANZA, Maite. Paraules emmetzina- PETIT, Xavier-Laurent. Be Safe. Barcelona: des. Barcelona: Edebé, 2010. Thriller dur i Cruïlla, 2010. Un jove americà, mal estu- de ritme trepidant que denuncia els mal- diant i sense feina, l’exèrcit se l’afigura tractaments i els abusos sexuals infantils. com un lloc on ser útil i aprendre un ofi- ci. Però la realitat és molt diferent i quan marxa cap a l’Iraq, viu enmig d’un infern. Coneixem la història a través dels ulls del seu germà petit. GAYLE, Forman. Si et quedes amb mi. Bar- KORN, Wolfgang. La volta al món d’una celona: Estrella Polar, 2010. Ara que està armilla polar. Una petita història sobre de moda això de morir-se i de parlar amb la gran globalització. Il·lustr. Birgit Jansen. morts, podem conèixer que sent una noia Barcelona: Takatuka, 2010. A través del re- en estat de coma, just al límit de la vida i corregut que fa una armilla polar des que la mort, que valora si cal seguir lluitant per és fabricada fins que arriba a ser vestida, sobreviure. coneixerem una mica més com funciona el nostre món i l’origen de molts dels seus problemes. BENAVENTE. Les bicicletes de l’Havana. Barcelona: Barcanova, 2009. Un retrat de la Cuba actual a través de la vida d’un nen que sobreviu gràcies a la venda am- bulant. El retorn d’un escriptor perseguit deixa entreveure el paper dels seguidors i opositors de Castro, com actua la policia, les influències, etc.

×