Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pompeu fabra manlleu llegir a casa 2.10

4,106 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pompeu fabra manlleu llegir a casa 2.10

 1. 1. http://schools.natlib.govt.nz Llegir a casa Enric Queralt Escola Pompeu Fabra02/10/2012 Manlleu, 2 -d’octubre de 2012 EQC - 1
 2. 2. Escolaritat “Escola” obligatòria02/10/2012 - EQC - 2
 3. 3. Tenim un problema amb la lectura! . 20% dels adults . 20% dels adolescents de 15 anys http://www.viza.md http://ec.europa.eu/education/literacy (setembre de 2012)02/10/2012 - EQC - 3
 4. 4. degradació de l’entorn, la mundialització que fa augmentar les desigualtats. Avui, la crisieconòmica que s’escampaa escala planetària augmenta les amenaces que pesen sobre milions d’ells.7. Tots aquests infants tenen una cosa en comú: són desarrelats. Desarrelament físic,de vegades brutal, del seupaís o de l’indret on haurien de créixer; però també desarrelament psicosocial, més íntim,causa d’un xoc més profundencara, quan no reben amor, ni són escoltats, quan viuen al marge d’una família o de lasocietat, quan no s’inscriuenen un llinatge, hereu d’una col·lectivitat humana vinculada a la seva cultura i a la sevahistòria. Aquests infants estroben “desarrelats” d’un indispensable espai humà de vida, de la possibilitat d’uncreixement equilibrat en unambient de respecte afectuós i veritable.8. AquestInvertir enens ha d’interpel·lar molt llarg termini,ser més ben desarrelament alfabetització, a seriosament; ha de escomprès, més ben estudiaten les seves causes i en lesen milers de milons d’euros!! present i tradueix seves greus conseqüències per a la humanitatfutura.9. Aquestes situacions no són ni excepcionals d’aquest o d’aquest altre país: milionsd’infants en el món viuen aquesta 02/10/2012 - EQC - 4dramàtica pèrdua de referents, la qual, ineluctablement, els priva així mateix dels seus drets.
 5. 5. Anant pel carrer...02/10/2012 - EQC - 5
 6. 6. i, sobretot, en reunions...02/10/2012 - EQC - 6
 7. 7. se sent dir.... Els infants i els joves cada cop llegeixen menys. Abans es llegia més ?. Enlloc de llegir prefereixen l’ordinador, la “play”, la televisió i, sobretot, sortir de casa.. El meu cunyat mai ha llegit en canvi li surten els “cuartos” per les orelles.. Jo li explicava un conte cada dia fins que va començar primer de primària. No va servir de res!!. Ara llegeixen a l’ordinador i al mòbil, és el mateix.. Al meu fill gran no li agrada gens llegir, el petit, en canvi, no pararia mai.02/10/2012 - EQC - 7
 8. 8. Abans, millor?02/10/2012 - EQC - 8
 9. 9. “Abans” !!02/10/2012 - EQC - 9
 10. 10. Les xiquetes no fa tant que poden llegir02/10/2012 - EQC - 10
 11. 11. 02/10/2012 - EQC - 11
 12. 12. A l’Anglaterra del segle XIX02/10/2012 - EQC - 12
 13. 13. Vam ser referents mundials (de la Mancomunitat a la 2ª República)02/10/2012 - EQC - 13
 14. 14. Teníem un projecte col·lectiu AMBICIÓS02/10/2012 - EQC - 14
 15. 15. Un projecte de poble decidit02/10/2012 - EQC - 15
 16. 16. De poble amb un compromís clar02/10/2012 - EQC - 16
 17. 17. Però hi hagué... una destrucció absoluta una negra nit, de 40 anys!!02/10/2012 - EQC - 17
 18. 18. 1.956 4 milions d’analfabets ”oficials” s’iguala la xifra de places escolars de la II República s’admet un dèficit de 30.000 escoles 15,4% places públiques /84,6% privades Barcelona: 3 instituts d’ensenyament secundari02/10/2012 - EQC - 18 Borja de Riquer: La Vanguardia: 07.02.2010
 19. 19. http://www.pira.altanet.org/destaquem2.php Fins als anys cinquanta no es fan escoles noves02/10/2012 - EQC - 19
 20. 20. 1970: Ensenyament General Bàsic Algú els va parlar de llegir i de llibres?02/10/2012 - EQC - 20
 21. 21. % d’Escolarització (M.E.C – I.N.C.E) 1860 1910 1970 1990 2006 2009 adultsalfabetitzats 25% 48% 81% 96% 99% 99%escolaritzats 5-14 anys 38% 44% 74% 99% 100% 100%escolaritzats 15-19 anys 1% 2% 42% 66% 76% 81%02/10/2012 - EQC - 21
 22. 22. Formació de la població adulta: bàsica/ secundària/ superior1998: 69% 10% 20%2008: 49% 22% 29%OCDE: 29%EU: 28% Hi ha molt a fer, encara!USA: 11%02/10/2012 - EQC - 22
 23. 23. Venim de MOLT avall. 35 anys de retard en escolarització obligatòria (més d’1 generació). Primers alumnes d’EGB curs 1982-1983.. l’ESO no es generalitza fins el curs 1999-2000.02/10/2012 - EQC - 23
 24. 24. I per acabar-ho de complicar...02/10/2012 - EQC - 24
 25. 25. 15 anys de creixement econòmic especulatiu . Han afeblit la “cultura de treball” catalana . Ha qüestionat la relació entre esforç continuat i millora social . Ens ha fet intolerants a la frustració i a l’espera . Ha divinitzat la immediatesa i la novetat . Ha alterat les relacions entre fills i pares, entre alumnes i mestres i entre famílies i escoles02/10/2012 - EQC - 25
 26. 26. Abandonament escolar⋅ 1998 : 29,6 %⋅ 2003: 31,6 %⋅ 2008: 31,9%⋅ UE-27:14,9⋅ 31 % dels universitaris no acaben la primeraopció Font: Labour Force Survey – Eurostat02/10/2012 - EQC - 26
 27. 27. UE: agenda Lisboa Reducció tassa de fracàs escolar i abandonament prematur estudis obligatoris⋅ Mitjana EU-27: del 16,6% (2003) al 14,9% (2008)⋅ Espanya: del 29,6% (1998) al 31,8% (2008) El País 27.04.201002/10/2012 - EQC - 27
 28. 28. 02/10/2012 - EQC - 28
 29. 29. És important saber llegir?02/10/2012 - EQC - 29
 30. 30. No es pot anar per aquest món sense saber llegir , MOLT BÉ!02/10/2012 - EQC - 30
 31. 31. La lectura hauria de ser un dels temes centralsi de major interès en una societat democràticaque es diu lletrada. No podem deixar al marge de la lectura prop del 50 % de la població. Delia Lerner02/10/2012 - EQC - 31
 32. 32. Per funcionar en una societat moderna cal saber llegir bé http://www.mqupblog.com. El mercat laboral exigeix aptituds de lectura cada cop més elevades.. La participació social i ciutadana en l’àmbit digital depèn cada cop més dels nivells d’alfabetització.. La digitalització està canviant el concepte d’alfabetització (tot gira al voltant de la paraula escrita)02/10/2012 - EQC - 32
 33. 33. L’alumne que no en sàpiga.... No se’n sortirà a la nostra escola.. No es graduarà.. Veurà molt limitades les possibilitats laborals. laborals més, si és una noia.. Dificultats per desenvolupar-se com a ciutadà i exercir els seus drets. drets Holloway (1999), les habilitats lectores són fonamentals02/10/2012 per a lèxit acadèmic. Olson (1977a; 1977b) - EQC - 33
 34. 34. Tenir aquest hàbit correlaciona amb... Wells, 1986; Bruner, 1996; Cunningham i Stanovich, 1998; Allan i cols., 2005; Roos i cols.; 2006. Resultats escolars. Millora de la comprensió i la competència lectora. Millora de l’expressió escrita. Nivell de coneixements generals. Comprensió d’altres cultures. Comprensió de la naturalesa humana. Capacitat de presa de decisions02/10/2012 - EQC - 34
 35. 35. PISA 2000 (OCDE, 2002) www.igcla.wordpress.com Que t’agradi llegir i llegir amb freqüència suposa un avantatge més gran que tenir uns pares amb un nivell educatiu superior i millor categoria professional02/10/2012 - EQC - 35
 36. 36. Llegir encara no és un hàbit que formi part de la nostra tradició social, ni escolar02/10/2012 - EQC - 36
 37. 37. Un exemple: http://www.forosperu.net http://christopherteh.com 02/10/2012 - EQC - 37
 38. 38. , desembre de 201102/10/2012 - EQC - 38
 39. 39. 61,9% ٧02/10/2012 - EQC - 39
 40. 40. Tenim una pila d’adolescents que no volen saber res de la lectura (després de 13 anys d’escolarització) Però en tenim que llegeixen molt!! yourkidsed.com.au oswego.org02/10/2012 MÉS QUE MAI! - EQC - 40
 41. 41. Hi ha una línia que defineix dues “europes” La lectura és a l’horari d’alumnes “Tot el dia llegim i escrivim” Des la dècada dels 70 s’instauren programes de lectura en http://cartografic.wordpress.com02/10/2012temps escolar. Els darrers, França i Anglaterra - EQC - 41
 42. 42. Governs, institucions i empreses s’hi dediquen http://www.readingrevolution.co.uk http://beattiesbookblog.blogspot.com. http://www.untrainedhousewife.com es02/10/2012 - EQC - http://www.education.gov.uk/schools/teachingandlearning/pedagogy/b00192950/encouraging-reading-for-pleasure 42
 43. 43. Des 1960 programes de lectura lliure i silenciosa a les aules de la majoria d’institutshttp://www.gsd.k12.ms.us http://www.vermontcouncilonreading.com 02/10/2012 - EQC - 43
 44. 44. http://www.albertonps.sa.edu.au/flexipage.aspx?PageId=19802/10/2012 - EQC - 44
 45. 45. 1960 2005 197302/10/2012 - EQC - 45
 46. 46. Curs 2011-201202/10/2012 - EQC - 46
 47. 47. Agradar llegir02/10/2012 - EQC - 47
 48. 48. Què ho fa que t’agradi llegir?02/10/2012 - EQC - 48
 49. 49. Com “es fa” un lector? Els seus fills llegiran?02/10/2012 - EQC - 49
 50. 50. http://manualidades.facilisimo.com L’HÀBIT LECTOR entra per una porta “especial”, diferent de la dels altres hàbits02/10/2012 - EQC - 50
 51. 51. ON i COM es construeixen (i treballen) els hàbits? FAMÍLIA ESCOLA Entorn social Models L’ambient Activitats Companys Mestres02/10/2012 http://www.parentsconnect.com - EQC - 51
 52. 52. Agradar llegir, per força?02/10/2012 - EQC - 52
 53. 53. Que t’agradi llegir no admet l’imperatiu!!http://joanabagur.blogspot.co m Daniel Pennac Com una novel·la com estimar, somiar, respectar, passar-s’ho bé no admeten l’imperatiu (ESTIMA’M, RESPECTA’M,) són verbs que no admeten la imposició. les actituds entren per “una altra porta”. entren per la porta de la vida de cada dia, d’allò viscut, sentit, patit, compartit, estimat, odiat... 02/10/2012 - EQC - 53
 54. 54. Quants en tenen ells? Daniel Pennac Com una novel·la02/10/2012 - EQC - 54
 55. 55. Aidan Chambers (1973) Els lectors ES FAN, no naixen Els no lectors també!! http://culture-et-debats.over-blog.com02/10/2012 - EQC - 55
 56. 56. A primària... Mestre, què faig, ja he acabat. . Has fets els tres problemes de matemàtiques? . I el mapa conceptual de medi? . Aquelles dades de la biografia de... les has trobades? . Ah! I aquells exercicis del quadernet dortografia, d’ahir? . Sí! Ho tinc tot fet. . Què faig ara? DONCS AGAFA UN LLIBRE I LLEGEIX!! 02/10/2012 - EQC - 56
 57. 57. 02/10/2012 - EQC - 57 http://uifoto.ning.com
 58. 58. i a secundària... Toquen un llibre i... Fitxa? Resums? Ressenya? Examen? 02/10/2012 - EQC - 58
 59. 59. Què es fa a les aules quan s’acaba una lectura obligatòria?02/10/2012 - EQC - 59 Jeroni Moya
 60. 60. Els joves desenvoluparan hàbit de lectura si... Aidan Chambers. Descobreixen temes i lectures que els agradin, els preocupin, els interessin, els ajudin a donar resposta a preguntes que es facin.. Llegint poden indagar en la realitat per comprendre- la millor.. Les estones de lectura els resulten agradables, en la mesura que, quan les recorden, se senten bé.02/10/2012 - EQC - 60
 61. 61. Llegir, val la pena!02/10/2012 - EQC - 61
 62. 62. Llegir, val la pena!02/10/2012 - EQC - 62
 63. 63. A mi també em passa!02/10/2012 - EQC - 63
 64. 64. A mi també em passa!02/10/2012 - EQC - 64
 65. 65. Els joves desenvoluparan hàbit de lectura si... Aidan Chambers. Descobreixen temes i lectures que els agradin, els preocupin, els interessin, els ajudin a donar resposta a preguntes que es facin.. Llegint poden indagar en la realitat per comprendre- la millor.. Les estones de lectura els resulten agradables, en la mesura que, quan les recorden, se senten bé.02/10/2012 - EQC - 65
 66. 66. Llegir i aprendre’n, són bons records?02/10/2012 - EQC - 66
 67. 67. Desenvoluparan hàbit si... Aidan Chambers. Poden llegir al costat de persones que per a ells són “importants”: el pare o la mare, el seu padrí, la padrina, els seus mestres, els germans més grans, els companys, els amics i les amigues.. Poden parlar del que han llegit, de si els ha agradat, de per què no els agrada, del que han sentit, de si els ha fet patir, de si han passat por, del que han après llegint aquell article, aquell llibre, aquell fullet...02/10/2012 - EQC - 67
 68. 68. Els agradarà si... han llegit amb persones, i sentit llegir sobretot t’agradarà si… http://www.theage.com.au02/10/2012 - EQC - 68
 69. 69. Jaume Cela http://conversesfluvia.blogspot.com.es. No em pregunteu què podem fer per aconseguir que els alumnes llegeixin més.. Preguntem-nos, més aviat, què podem fer per aconseguir que vegin més adults llegint02/10/2012 - EQC - 69
 70. 70. Escola d’Alió (Alt Camp) “L’única i més important activitat per construir la comprensió i les habilitats essencials per a l’èxit en l’aprenentatge de la lectura sembla ser llegir en veu alta als infants” (IRA, 1998).International Reading Association i National Association for the Education of Young Children (1998):“Learning to Read and Write. Developmentally Appropriate Practices for Young Children.” The Reading Teacher, Vol 52,2, 193-216. 02/10/2012 - EQC - 70
 71. 71. A casa nostra, costa trobar-ne www.painetworks.com02/10/2012 - EQC - 71
 72. 72. 02/10/2012 - EQC - 72
 73. 73. http://cchase.edublogs.org02/10/2012 - EQC - 73
 74. 74. A casa nostra, no n’hi ha! www.barbsbooks.com www.smartshopbuy.com www.mheonline.com02/10/2012 - EQC - 74
 75. 75. Continueu llegint als alumnes http://willvaus.blogspot.com.es/02/10/2012 - EQC - 75
 76. 76. Els fills saben que llegiu, què llegiu, què us agrada, quan ho feu? els ho expliqueu? No, és que jo llegeixo quan dormen! Ah!?02/10/2012 - EQC - 76
 77. 77. Jo llegeixo al bar!02/10/2012 - EQC - 77
 78. 78. Que els vegin llegir!02/10/2012 - EQC - 78
 79. 79. Els grans han de llegir als petits, sempre Ja diran prou! http://dumais.us02/10/2012 - EQC - 79
 80. 80. 02/10/2012 - EQC - 80
 81. 81. També s’hi pot participar des de casa UAB http://acollidainter.blogspot.com.es/02/10/2012 - EQC - 81
 82. 82. què fan els padrins? Padrins de lectura02/10/2012 - EQC - 82
 83. 83. No ho oblidarà, MAI!02/10/2012 - EQC - 83
 84. 84. Desenvoluparan hàbit si... Aidan Chambers. Poden llegir al costat de persones que per a ells són “importants”: el pare o la mare, el seu padrí, la padrina, els seus mestres, els germans més grans, els companys, els amics i les amigues.. Poden parlar del que han llegit, de si els ha agradat, de per què no els agrada, del que han sentit, de si els ha fet patir, de si han passat por, del que han après llegint aquell article, aquell llibre, aquell fullet...02/10/2012 - EQC - 84
 85. 85. Què va fer en acabar? probablement... buscar algú per parlar-ne. A l’escola i a casa pot passar?, passa? Es creen les condicions necessàries que Le philosophe lisant, Chardin ho facin possible?02/10/2012 - EQC - 85
 86. 86. http://suite101.com Igual que amb el cinema, l’esport, la cuina, el viatjar, l’art...02/10/2012 - EQC - 86
 87. 87. « contagiar el desig de llegir és com contagiar qualsevol altra convicció profunda: només es pot aconseguir, o millor intentar, sense imposicions, per simple contacte, imitació o seducció» Emili Teixidor, La lectura i la vida. Columna http://www.bergactual.com02/10/2012 - EQC - 87
 88. 88. Parleu del llegit02/10/2012 - EQC - 88
 89. 89. Preguntes bàsiques. Què és el que tha cridat més latenció daquesta història?. Hi has trobat a faltar alguna cosa?. Hi has trobat alguna cosa estranya?. Ha passat algun fet que thagi deixat parat?. Has trobat en aquesta història alguna cosa que no haguessis trobat mai, fins ara, en un llibre? Aidan Chambers02/10/2012 - EQC - 89
 90. 90. Preguntes generals. Havies llegit alguna història com aquesta?. Quan has vist el llibre, abans de començar-lo a llegir, què n’has pensat? Quina mena de llibre creies que era?. Ara que ja lhas llegit, penses el mateix?. Has pensat abans de llegir-lo que es tractava dun llibre de més petits? Per què?. Què et suggeria el títol del llibre, abans de començar?. El recomanaries a un amic perquè el llegeixi? Per què? Aidan Chambers02/10/2012 - EQC - 90
 91. 91. Ells ho fan, més del que ens pensemEl fòrum de la Laura Gallego, http://www.lauragallego.comEl del Jordi Sierra i Fabra, http://elforo.de/foroficialjsifHarry Potter, http://www.harrypottercat.cat/forums/viewforum.php?f=16Crepuscle, de Meyer http://www.crepusculoes.com/foroNovel·les romàntiques http://www.elrinconromantico.com/Gènere fantàstic http://www.librarything.esManga, http://www.elrincondelmanga.com/)Què llegeixes? http://www.quellegeixes.cat/02/10/2012 - EQC - Manresa, 2009 91
 92. 92. “Què llegeixes?” Entreu-hi, sovint!02/10/2012 - EQC - 92
 93. 93. Diaris personals de lectura Títol: Autor: Editorial: Ciutat: Any: El llibre m’ha arribat: He abandonat la lectura per: Recomanaré la seva lectura a...02/10/2012 - EQC - 93
 94. 94. Usos de la lectura El llegir de cada dia Llegir per saber Llegir per plaer02/10/2012 - EQC - 94
 95. 95. Ajudeu-los a “veure i viure” que per estar en aquest món, cal llegir02/10/2012 - EQC - 95
 96. 96. Repasseu els tiquets de compra nom de l’establiment adreça telèfon total derivats làctics verdura i fruita neteja02/10/2012 - EQC - 96
 97. 97. Que els vegin “fer servir” la lectura02/10/2012 - EQC - 97
 98. 98. 02/10/2012 - EQC - 98
 99. 99. Encomaneu-los feina!!02/10/2012 - EQC - 99
 100. 100. Que “facin servir” la lectura02/10/2012 - EQC - 100
 101. 101. Que “facin servir” la lectura02/10/2012 - EQC - 101
 102. 102. Anant de botigues, atureu-vos-hi!02/10/2012 - EQC - 102
 103. 103. Porteu-los a les llibrerieshttp://2.bp.blogspot.com/_GJkSmlplX1k/S86rQHw9rpI/AAAAAAAAAI4/x36Z-eCPkU8/s1600/abacus.bmp SOVINT! 02/10/2012 - EQC - 103
 104. 104. Si en trobeu pel carrer, també!02/10/2012 - EQC - 104
 105. 105. Aneu-hi a passar estones02/10/2012 - EQC - 105
 106. 106. Hi fan coses magnífiques!02/10/2012 - EQC - 106
 107. 107. Audiollibres02/10/2012 - EQC - 107
 108. 108. No us la perdeu l’any vinent, a l’Imax ja hi aniran sols!!02/10/2012 - EQC - 108
 109. 109. Si aneu a París... http://www.photosparis.fr/02/10/2012 - EQC - 109
 110. 110. Poseu les biblioteques a la llista de visites http://poppinsontheroad.blogspot.com.es http://www.nikon.es/microsites/d800/es_ES/architecture02/10/2012 - EQC - 110
 111. 111. I si van a Berlín...02/10/2012 - EQC - 111
 112. 112. Estació central de ferrocarrils http://www.facebook.com/pages/Bookcrossing-en-català-els-llibres-Lliures http://www.facebook.com/pages/Bookcrossing- en- català els- llibres-02/10/2012 - EQC - 112
 113. 113. Bookcrossing a Berlín http://catberlin.blog.cat02/10/2012 - EQC - 113
 114. 114. o a Tortosa!!02/10/2012 - EQC - 114
 115. 115. Els llibres, uns regals “normals” Joan Brossa02/10/2012 - EQC - 115
 116. 116. Els llibres, uns regals “normals”02/10/2012 - EQC - 116
 117. 117. Usos de la lectura El llegir de cada dia Llegir per saber Llegir per plaer02/10/2012 - EQC - 117
 118. 118. Proposeu-los de llegir coses “per aprendre” Neucat/Inuncat02/10/2012 - EQC - 118
 119. 119. Adonar-se’n ha de formar part d’aprendre i ensenyar a llegir, avui Cap a on “em vol portar?” Enquest@ 11.03.2010 Creu que el govern podia haver gestionat millor el caos de la nevada? Creu que el govern va gestionar adequadament les conseqüències de la nevada?02/10/2012 - EQC - 119
 120. 120. “Immigrant pega adolescent” El mateix dia, en un altre diari, la mateixa notícia es publica amb aquest titular: “Dona canadenca pega cap rapat” Cassany 199902/10/2012 - EQC - 120
 121. 121. Fullegeu, llegiuinclou saber “qui hi ha al darrere”? Saber llegir AVUI i comenteu, amb ells, el diari Per què les portades del mateix dia són diferents?02/10/2012 - EQC - 121
 122. 122. Llegeixen menys i encara menys si són nois adolescents Els relats de vida no els agraden, tant02/10/2012 - EQC - 122
 123. 123. 02/10/2012 - EQC - 123
 124. 124. 02/10/2012 - EQC - 124
 125. 125. 02/10/2012 - EQC - 125
 126. 126. Però els seus fills i filles són...02/10/2012 - EQC - 126
 127. 127. Són nadius digitals, nosaltres no!! Sempre serem immigrants digitals! racocatala.cat http://humor.desvariandoando.com/2011/09/amor-moderno.html02/10/2012 - EQC - 127
 128. 128. Som nadius automobilístics dymee.com02/10/2012 - EQC - 128
 129. 129. Era immigrant automobilístic!! coac.net miradadepueblana.blogspot.com02/10/2012 - EQC - 129
 130. 130. http://desiiitac.wordpress.com/2009/12/09/tercer-seminari-2-12-09/ Ells viuen, pensen,EQC -02/10/2012 - senten i creixen aquí 130 130
 131. 131. La qqüestiós no és-la convertirla informació La üestió é è cal saber llegir MOLTconeixement Per qu saber accedir a en bé? 4.200 milions de cerques diàries02/10/2012 - EQC - 131
 132. 132. El segon diluvi (Lévy, 1998) Miquel Àngel (Capella Sixtina)02/10/2012 - EQC - 132
 133. 133. “L’oceà de dades que inclou la xarxa és inabastable i inútil si no podem distingir les perles de les escombraries.” Cassany, D.(2006): Rere les línies. Biblioteca Universal Empúries.02/10/2012 - EQC - 133 133
 134. 134. Els alumnes naufraguen en oceans d’informació (Monereo,1998) competentes.wordpress.com02/10/2012 - EQC - 134
 135. 135. La gran majoria... No analitzen la fiabilitat dels web ni dels blogs: per a ells tots ho són!! ?02/10/2012 - EQC - 135
 136. 136. Llegir paper i pantalles, el mateix?02/10/2012 - EQC - 136
 137. 137. 02/10/2012 - EQC - 13702/10/2012 137
 138. 138. Usos de la lectura El llegir de cada dia Llegir per saber Llegir per plaer02/10/2012 - EQC - 138
 139. 139. Cal identificar lectura amb literatura? Per què?02/10/2012 - EQC - 139
 140. 140. Què és més important? La qualitat del llibre? La qualitat de l’experiència lectora?02/10/2012 - EQC - 140
 141. 141. Què cal prioritzar? El gust per una lectura entretinguda o bé la lectura d’una obra de prestigi?02/10/2012 - EQC - 141
 142. 142. Llegiran si.... Descobreixen temes i lectures que els agradin, els preocupen, els interessen, els ajuden a donar resposta a preguntes que es fan.... Llegint poden indagar en la realitat per comprendre-la millor. Aidan Chambers. Se’ls ofereixen històries que els parlin de personatges amb qui es puguin identificar, però que visquin en un món diferent al seu (que els facin somiar i allunyar-se de la seva circumstància) Jeroni Moya02/10/2012 - EQC - 142
 143. 143. Les "edats lectores" només són orientatives, sempre http://toronjasdeluna.blogspot.com/02/10/2012 - EQC - 143
 144. 144. Llegir m’agrada molt! Young people and reading (2005)02/10/2012 - EQC - 144
 145. 145. A ells, també els agraden… Llibres de física, química, biologia, tecnologia, art, naturalisme... Biografies Relats històrics Relats de novel·la negra Llibres de viatges Còmics Poesia visual Àlbums d’adults Novel·la gràfica Reculls de columnes d’opinió02/10/2012 - EQC - 145
 146. 146. Llibres il·lustrats Complexitat interpretativa . Àlbums . Còmics . Novel·les gràfiques . Poesia il·lustrada . Poesia visual02/10/2012 - EQC - 146
 147. 147. Els àlbums. Són textos molt oberts que afavoreixen la compensació de llacunes i la interpretació.. Inviten a utilitzar un enfocament interactiu entre els llenguatges gràfic i literari.. Poden llegir-los alumnes amb diferents nivells lectors.. Descobrir-los, o redescobrir-los, suposa un efecte espectacular en alumnes grans.. No cal tenir cap pressa en la transició cap als llibres sense il·lustracions.02/10/2012 - EQC - 147
 148. 148. Còmics (Steve Krashen). Tradicionalment, no canònics. Prejudicis inicials: històries mal construïdes, simplistes, adreçades a les masses, farcides de sexe i violència.. Encapçalen les preferències de lectures voluntàries. Tenen tres vegades més vocabulari que no pas una conversa amb un adult.02/10/2012 - EQC - 148
 149. 149. Novel·la gràfica02/10/2012 - EQC - 149
 150. 150. Qui els pot ajudar a triar?02/10/2012 - EQC - 150
 151. 151. Biblioteca pública http://es.paperblog.com02/10/2012 - EQC - 151
 152. 152. http://2.bp.blogspot.com/_GJkSmlplX1k/S86rQHw9rpI/AAAAAAAAAI4/x36Z-eCPkU8/s1600/abacus.bmp02/10/2012 - EQC - 152
 153. 153. Revista Faristol02/10/2012 - EQC - 153
 154. 154. “Què llegeixes?”02/10/2012 - EQC - 154
 155. 155. Llegiu-hi i remeneu.... Després de 14 anys el web infantil Chilias es publica el nou portal infantil Gènius. Aplega la informació i els serveis de les 210 biblioteques i 9 bibliobusos de la Xarxa, i els posa a disposició dels nens i nenes les 24 hores del dia i els 365 dies de lany.02/10/2012 - EQC - 155
 156. 156. Els contes02/10/2012 - EQC - 156
 157. 157. Per què?02/10/2012 - EQC - 157
 158. 158. Albert Einstein http://www.dw-world.de “Si vols un adult intel·ligent, de petit explica-li contes; si el vols, a més, savi, explica-li més contes”.02/10/2012 - EQC - 158
 159. 159. Imaginació02/10/2012 - EQC - 159
 160. 160. Llegir per entendre més i millor el món02/10/2012 - EQC - 160
 161. 161. Llegir els millorarà l’escriure Els “quadernets” d’ortografia, no!!02/10/2012 - EQC - 161
 162. 162. Exerciten la memòria02/10/2012 - EQC - 162
 163. 163. Ajuden a saber escoltar, fins el final!!02/10/2012 - EQC - 163
 164. 164. Un bon record, al sac!02/10/2012 - EQC - 164
 165. 165. Quan, i quins llibres...02/10/2012 - EQC - 165
 166. 166. MAI és massa d’hora!02/10/2012 - EQC - 166
 167. 167. 02/10/2012 - EQC - 167
 168. 168. Els primers llibres02/10/2012 - EQC - 168
 169. 169. 02/10/2012 - EQC - 169
 170. 170. Després, els de sempre02/10/2012 - EQC - 170
 171. 171. 02/10/2012 - EQC - 171
 172. 172. ai rateta, rateta…02/10/2012 - EQC - 172
 173. 173. . On era el pare? . Per què no era a l’escola la nena? . Com és que el llop no se la va menjar quan se la va trobar al bosc? .L’àvia, era la mare de la mare o la del pare? . Si era tan bona nena, com és que no va fer cas a la mare? . Com és que la mare no la va acompanyar si sabia que era tan perillós?02/10/2012 - EQC - 173
 174. 174. Dos de curts o un de llarg?02/10/2012 - EQC - 174
 175. 175. La nit, bon moment02/10/2012 - EQC - 175
 176. 176. Aprendre a llegir demana tranquil·litat02/10/2012 - EQC - 176
 177. 177. Ajudar a llegir02/10/2012 - EQC - 177
 178. 178. Expliqueu els que sabeu02/10/2012 - EQC - 178
 179. 179. Llegiu-los en veu alta,molt02/10/2012 - EQC - 179
 180. 180. Llegir de gust, amb ganes02/10/2012 - EQC - 180
 181. 181. LLegiu-los històries que no coneguin02/10/2012 - EQC - 181
 182. 182. Llegeixent-les abans, si poden02/10/2012 - EQC - 182
 183. 183. jo pregunto, tu respons02/10/2012 - EQC - 183
 184. 184. Després, explicar, comentar02/10/2012 - EQC - 184
 185. 185. Escolteu-ne plegats02/10/2012 - EQC - 185
 186. 186. Llegiu junts, ara un, ara l’altre.02/10/2012 - EQC - 186
 187. 187. Llegir sols, quan?02/10/2012 - EQC - 187
 188. 188. No els deixeu de sobte!02/10/2012 - EQC - 188
 189. 189. Que tinguin la seva biblioteca http://helloliteracy.blogspot.com.es02/10/2012 - EQC - 189
 190. 190. Llegiu què es diu a la xarxa, de llibres02/10/2012 - EQC - 190
 191. 191. Fins aquí i massa de pressa, no?02/10/2012 - EQC - 191
 192. 192. Llegir a la biblioteca pública, sovint! Per què volem un hàbit de vida, no escolar Biblioteca Nacional de Catalunya02/10/2012 - EQC - 192
 193. 193. Un hàbit que els acompanyi tota la vida http://historiaysistemasenpsicologia.bligoo.com http://www.guardian.co.uk http://demisapuntes.over-blog.es02/10/2012 - EQC - 193
 194. 194. Si volem... “Sens gira feina” POSSIBLE! http://footage.shutterstock.com02/10/2012 - EQC - 194
 195. 195. 02/10/2012 - EQC - 195
 196. 196. Què és la lectura? Una eina? o un aliment? www.racocatala.cat www.aulavirtual.iesotura.es02/10/2012 - EQC - 196
 197. 197. Llegeixen amb persones, senten llegir i parlen del que han llegit Sobretot llegiran si…02/10/2012 - EQC - 197
 198. 198. Gràcies! equeral2@xtec.cat http://blocs.xtec.cat/ambelspeusaterra http://blocs.xtec.cat/llegintambelspeusaterra02/10/2012 - EQC - 198

×