Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Portes obertes 2012

4,665 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Portes obertes 2012

 1. 1. ESCOLA POMPEU FABRAParets del Vallès Preinscripcions 2012 – 2013 22 de febrer 2012 Benvingudes i benvinguts !!
 2. 2. LEscola● Escola duna línia (3 cursos a EI i 6 a Primària) Biblioteca Aula de Música Aula Taller Aula dinformàtica. Aula de Psicomotricitat Aula d’Anglès Aula dEducació Especial Aules de reforç i desdoblament Aules amb pissarres digitals interactives i connexió a la xarxa i a internet
 3. 3. LEscolaEducació Musical des de P3Anglès des dEducació Infantil (P4)Informàtica des dEducació InfantilAgrupaments flexibles Grups desdoblats en diferents àrees Diferents Projectes d’Innovació Sortides pedagògiques i Colònies Tallers dEducació Plàstica Treball per projectes Integració de les TIC a l’aula Coordinació de traspàs amb les escoles bressol i lIES Participació en diferents activitats a nivell municipal (Pla de Lectura i Activitats Culturals, Educació Viària, …) Celebració de les festes tradicionals catalanes
 4. 4. ● Blog de centre i de cicles, aula virtual Moodle
 5. 5. ServeisServei de MenjadorServei dacollida (matí) Horari: 7,30 a 9 horesActivitats extraescolars
 6. 6. Procés de Preinscripció (I): Difusió de loferta 14 de març ● Presentació de sol·licituds del 19 al 30 de març● Llocs de presentació: centre educatiu demanat en primer lloc● Horari de presentació de sol·licituds del nostre centre: ● Dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 9 a 10,30 h. ● Dimarts, dijous i divendres d’11 a 12,30 h. ● Dimarts i dijous de 15 a 16,30 h
 7. 7. Procés de Preinscripció (II):● Publicació de les llistes amb el barem: 17 dabril● Reclamacions a les llistes del barem: del 18 al 20 dabril● Llistes definities (un cop resoltes les reclamacions) 25 dabril● Publicació de les llistes dalumnat admèsos: 18 de maig Període de Matriculació: del 4 al 8 de juny A data davui encara no sha publicat el decret de Preinscripció. Trabareu aquesta informació a la web del centre i a la del Departament dEnsenyamentuna vegada es faci públic el decret
 8. 8. Documentació (provisional) Sol·licitud de Preinscripció Original i fotocopia del Llibre de Família Original i fotocopia del DNI de la persona sol·licitant (targeta de residencia pels estrangers) Original i fotocòpia de la TSI (Targeta Sanitària Individual) Certificació municipal de convivència i resguard de la renovació del DNI quan el domicili al·legat és diferent del que figura en el DNI Documentació acreditativa al lloc de treball, si escau Documentació acreditativa de les circumstàncies econòmiques, si sal·leguen Original i fotocòpia Carnet de Familia Nombrosa Original i fotocòpia Certificat de disminució expedit pel Departament de Benestar Certificat mèdic oficial que acrediti textualment que lalumne pateix una malaltia crònica
 9. 9. Baremació (I) •Renda mínima dinserció de la unitat familiar: 10 punts Proximitat del domicili de l’alumne o l’alumna al centre 30 punts Proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor ola tutora 20 punts Només 1 El domicili de la persona sol·licitant és al mateix municipiperò no en làrea de proximitat del centre sol·licitat en primer lloc 10 punts Existència de germans matriculats al centre docent 40 punts Ex-alumne 5 punts
 10. 10. Baremació (II) Condició legal de família nombrosa 15 punts Discapacitat en l’alumne/a, el pare, la mare o els germans 10 punts Malaltia crònica de l’alumne/a , que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, que exigeix una dieta 10 punts complexa que condiciona de manera determinant el seu estat de salutSi, després de l’aplicació dels criteris de prioritat hi ha empat es donaran 5punts si el pare, la mare, els tutors o germans han estat escolaritzats al centreper al qual es presenta la sol·licitud.En la resta de situacions es farà sorteig públic, d’acord amb el procedimentestablert pel Departament dEnsenyament
 11. 11. AMPA, Associació de Mares i Pares dAlumnes • Col·laborem en les activitats educatives del Centre • Promoure la participació dels pares i mares en la vida escolar • Participar en la gestió de lescola a través del Consell Escolar • Organitzar la venda de llibres de text, xandalls, la diada de Sant Jordi • Organitzar festes pòpies, Nadal, fi de curs... • Organitzar i gestionar activitats extraescolars i el servei dacollida matinalLes reunions de la Junta es realitzen com a mínim, un cop al mes, i poden assistir-hi,a més de les mares i pares de la Junta, tothom que hi estigui interessat •Els dimecres a les 16,30 al local de lAMPA • Per correu electrònic a ceippompeu.fabra@yahoo.es • al teléfon 666155872
 12. 12. Moltes gràcies.

×