Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Polygon Hírek II. évfolyam 2. szám 2008 VMware

598 views

Published on

Polygon Hírek II. évfolyam 2. szám 2008 VMware

  1. 1. Alkalmi kiadás a VMware Virtualization Forum 2008-as rendezvényére A Polygon Informatikai Kft. hírlevele 2008 õsz PC- és érzelemgazdálkodás Milliók You Tube-r és chat-re a Blade vagy hagyományos szerver: Miért blade? Kevesebb vassal! Könnyûszerkezetes IT-építkezés 100 szerver helyett 20 Százmilliókat takaríthatunk meg a szerver-virtualizáción Katasztrófatûrõ informatikai szolgáltatásokat mindenkinek! A folytonos IT szolgáltatások receptje Polygon Informatikai Kft. H-1118 Budapest,Budaörsi út 46. Tel.: +36-1-319-2751 Fax: +36-1-319-2749 H-6722 Szeged, Kálvária sgt. 24. Tel.: +36-62-558-558 Fax: +36-62-558-559 E-mail: hirlevel@polygon.hu Web: www.polygon.hu
  2. 2. 2 POLYGON PC- és érzelemgazdálkodás Milliók You Tube-ra és chat-re A munkáltatók szeretik, ha mindenki teszi a dolgát, az irodai munkavállalókat azonban idõnként nem éppen a munkavégzéshez köthetõ tevékenységek foglalkoztatják. „Eltévelyedésük” egyik legfõbb oka maga a munkaeszköz, a számítógép. A vállalati recepciós pultok monitorai mellett gyakran ott a A technológiai és humánfaktorokat egybevetve a terminál- hangfal, számos egészségügyi intézményben a DOS-alapú szerverek és a virtuális megoldás együttes, vagy külön-külön nyilvántartó programok kétmagos processzorokon futnak, az irodai alkalmazásával elérhetõ megtakarítás legalább milliós nagyság- dolgozók asztalain komoly multimédiás PC-k mûködnek. Az esetek rendû, míg az így elkerülhetõ veszteségek megszámlálhatatlanok – döntõ többségében nem lenne szükség e szupergépekre, ráadásul az mutat rá a szakember. így lehetõvé tett chat, játék, film, internet és más alkalmazások Az ilyen informatikai környezet bevezetése tehát egy csapásra használata alaposan csökkenti a dolgozók hatékonyságát. Az megoldást nyújtana azokra a munkahelyi pszichológiai dilemmákra, irracionalitás gyökerét a munkahelyi pszichológiában kell keresni. amelyek a vezetõket gyötrik például a „You Tube-jog” vállalati szintû A feleslegesen felturbózott gépek indokolatlan elterjedésének megvonásakor, vagy a „kinek milyen gépe van” presztízskérdés két alapvetõ magyarázata van. A kevésbé valószínû ok, hogy a megválaszolásánál. Így annak az álmagyarázatnak a letörésére sem döntésért felelõs gazdasági, informatikai vezetõk esetleg nincsenek kellene energiát pazarolni, hogy a számítógépes játék, vagy tisztában a választható technológiákkal, így juttatva a dolgozókat szórakozás a munkahelyi stresszkezelés, rekreáció egyik formája. azokhoz az elõnyökhöz, amelyek végeredményben a hatékony mun- Mellesleg ennek éppen az ellenkezõje igaz, veszélyes, kontrollál- kavégzés akadályai. Ennél valószínûbb azonban, hogy a konfliktus- hatatlan, nem oldja a szem, a gerinc és általában a szervezet helyzeteket nem vállalják a beosztottakkal, amikor azok a gép- terhelését, valamint sok szempontból nagyon drága. Ennél már egy igénylésnél minél szélesebb mûszaki hátteret kívánnak biztosíttatni meghosszabbított ebédszünet, vagy tíz perc szobagolf is szórakozásaikhoz. Az akár napi több órás „kikapcsolódást” és az hatékonyabb lehet, tehát mindenképpen hasznosabb, ha a dolgozó ebbõl adódó kieséseket ugyanakkor nem számszerûsíti senki. nem a számítógép elõtt „pihen”. A mûszaki vívmányokból eredõ munkahelyi problémákra maga A mûszaki vívmányokból eredõ munkahelyi problémákra maga a technika kínál ellenszert, amely – ha nem is rohamléptekben – kezd a technika kínál ellenszert, amely – ha nem is rohamléptek-ben – elterjedni a nagyvállalatok körében. Arról ugyanis egzakt adatok kezd elterjedni a nagyvállalatok körében. Arról ugyanis egzakt állnak rendelkezésre, mennyivel olcsóbb, ha a végfelhasználók adatok áll-nak rendelkezésre, mennyivel olcsóbb, ha a végfel- terminálszerverhez kapcsolódó vékonyklienseken, vagy ter minál- használók termi-nálszerverhez kapcsolódó vékonyklienseken, vagy kliensként használt, akár elavult pc-ken végzik munkájukat csillogó, terminálkliens-ként használt, akár elavult PC-ken végzik munkájukat drága és felesleges csúcsgépek helyett. A terminálok informatikailag csillogó, drága és felesleges csúcsgépek helyett. A terminálok jól kézben tarthatók, lehetetlen rajtuk nem kívánt alkalmazások informatikailag jól kézben tarthatók, lehetetlen rajtuk nem kívánt futtatása. A terminálszerverekhez kapcsolódó klienseken – alkalmazások futtatása. környezettõl függõen – elegendõ egy akár 20-30 kB méretû, A központi, terminál- vagy VDI kiszolgálókra alapozott ingyenes operációs rendszer-mag. Egyes, a PC-ken szükséges szoft- rendszerek elõnyeit egyre többen ismerik fel, és döntenek a bevezetés verek (pl. vírusirtó, felügyeleti kliensek) árát meg lehet takarítani, és a mellett. A Polygon mintegy 10 éve kiemelt szakterületeként kezeli a konkurens felhasználást megengedõ licencekbõl is kevesebb kell. vállalati alkalmazások központi szolgáltatásának technikáit. Számos Másik, használatában a terminálszerverekhez hasonló ügyfélünk esete bizonyítja, hogy ez az ésszerû, gazdaságos felépítés. megoldás a virtuális számítógépes környezet (Virtual Desktop Aki ezt az utat választotta, az már nem vágyik vissza az osztott Infrastructure), ahol a rendszer egy kívánt képességû munkaállomást felépítésû PC-s rendszerek dzsungelébe. bocsát a munkatárs rendelkezésére, az épületben található bármelyik számítógépen. Blade vagy hagyományos szerver: Miért blade? Érdemes blade szerverr e váltani, vagy van amiben jobb a hagyományos? Az egyik méregdrága, a másik nem túl környezetbarát? A blade-technológia kétségkívül a szerverek evolúciójának Egy pengeszerverekbõl felépített, 8-10 gépbõl álló rack következõ állomása, alkalmazási részaránya évrõl-évre emelkedõ szekrény lényegesen kevesebb helyet foglal, mint a hagyományos mértékben növekszik. Ezek az eszközök – bizonyos teljesítmény- szerverekbõl álló „farm”. Egy 42U magas szekrényben akár 168 szükséglet felett – gazdaságosabbak, mint rack-kivitelû megfelelõik. szerver is elfér. Köszönhetõen a magasabb sûrûségnek valamint a Az adatközpontok ma már nem engedhetik meg maguknak azt pengeszerverek virtualizált használatának soha nem látott a többlet terhet, hogy a szerverek közösen is biztosítható elemeit (táp, mértékben koncentrált, de mégis gyorsan átcsoportosítható hûtés, háttértár, menedzsment, stb.) egyenként, szerverenként feldolgozó kapacitások állnak rendelkezésre. biztosítják. Ez a hagyományos kialakítás nyilvánvalóan többlet A hûtés és tápellátás ésszerûsítése és az alacsonyabb fogyasztás helyigényt, energiát, élõmunkát jelent. A penge szerverek helyet, táp- eredményeként a pengetechnológia zöldebb és beruházásként és hûtési energiát, kábeleket takarítanak meg, az egyszerûsödött hamarabb térül meg. A pengetechnológiának nemcsak a beszerzése infrastruktúra pedig nagyobb üzembiztonságot és kevesebb emberi kedvezõbb, az üzemeltetése is olcsóbb, kevesebb munkaerõt és törõdést, élõmunkát igényel. A szinte minden elemre kiterjedõ idõráfordítást igényel. hardver management a penge felépítés természetes része, míg ezt a rack-es vagy torony szerverek céljára igen nehéz kiépíteni.
  3. 3. POLYGON 3 Kevesebb vassal! Könnyûszerkezetes IT-építkezés A megközelítés abból az alapvetõ törekvésbõl indul ki, hogy egy vállalat az általa igényelt számítástechnikai teljesítményt a lehetõ legkevesebb hardvereszközzel érje el. Ennek megvalósítására több infor matikai újdonság egyidejû megjelenése és térhódítása nyújt lehetõséget. Az általunk könnyûszerkezetesnek nevezett IT-építkezés ezeknek az új technológiáknak a kedvezõ hatásait egyesíti. Általában az informatika igyekszik egyszerûbb, ugyanakkor indokolatlan igényeivel – mindenki DVD-lejátszót, hangkártyát, megbízhatóbb és könnyebben ellenõrizhetõbb rendszerek felé stb. szeretne. Ezekre a problémákra adnak megoldást, emellett a mozdulni a teljesítmény növelése mellett. Az utóbbi években legszigorúbb központi kontrolt biztosítják az újabb Virtual Desktop számtalan megoldás született, melyek valamely tulajdonságában Infrastructure és Application Streaming (VMware, Citrix, Microsoft) javítottak a hosszú évek óta megszokott megoldásokon. Ezen új szoftverek. Ezek lényege, hogy a ritkán használt programokat nem architektúrák elemei a pengetechnológiára épülõ szerver- kell feltelepíteni a felhasználók számítógépére, hanem azok a konszolidáció, a központosított tárolóhálózat, a szerver-virtualizáció, szerverrõl kerülnek a munkaállomásokra akkor, amikor éppen továbbá egyedi szoftvermegoldások különféle kombinációi. A használni kívánják. Használat után az alkalmazás teljesen eltûnik a részmegoldások eredményei szinergiában erõsítik egymást. Ezek gépekrõl, nem módosítja az eredeti beállításokat, a rendszerfájlokat, eredménye nem csak a teljes IT-architektúra egyszerûsödése, hanem és nem foglal helyet a merevlemezeken. az üzleti szolgáltatások jobb teljesítménye, minõsége is. Mindez és az ehhez kapcsolódó technológiák egy merõben új, Pengetechnológia minden korábbinál gazdaságosabb hardverkörnyezetet biztosítanak. Ma a szerverek piacán egyértelmû a – szaknyelven – blade Egyrészt a konszolidáció során csökken a szerverek száma, másrészt (penge) típusok elõretörése, amelynek fõ oka a velük elérhetõ nagy radikálisan egyszerûsödik a hálózat, miközben a virtualizációnak teljesítménysûrûség. A bladeszerverek felépítésükbõl adódóan a köszönhetõen az egyes munkafolyamatokra nagyobb teljesítmény legalkalmasabbak a párhuzamosan, horizontálisan bõvíthetõ dedikálható, mint korábban. Lehetõvé válik az egységes, rendszerek számára. Öt-hat szerver felett már fajlagosan olcsóbb a központosított szervermenedzsment, sokkal megbízhatóbbá téve a blade-ekkel való megvalósítás az önálló szerverekkel szemben. A mai mûködést és az üzemeltetést. Ezek azok a tulajdonságok, amelyek adatközpontok üzemeltetõi számára a hagyományos szerverekhez miatt ez az új megközelítés, építkezési mód nagy térhódítás elõtt áll a képest hely- és költségmegtakarítást jelent, hogy a közösen biztosít- vállalati informatikában. ható funkciókról – tápellátás, hûtés, háttértárak, közös, egységes menedzsment – nem szerverenként, hanem a pengéket befogadó keretenként (chassis) kell gondoskodni. Ezek közös kialakítása jóval olcsóbb, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a szerverek alkotó elemeire nézve alapkövetelmény a redundáns kialakítás. Szerver-virtualizáció A virtuálizációs technológia (pl. VMware) révén meg- többszörözhetõ a szerverek száma anélkül, hogy ténylegesen újabb „vasakat” kellene megvásárolni és mûködésbe állítani. Egy szervergépen ma már létrehozható szoftver esen is egy vagy akár több újabb szerver, tehát egy gép hardvererõforrása (CPU, RAM, IO) a teljesítõképessége határáig kihasználható. A rendelkezésre álló informatikai kapacitásokra annyi és olyan teljesítményû virtuális pc és szerver hozható létre, amennyire a feladatok ellátásához szükség van, miközben minimalizáljuk a hely-, energia- és hûtésszükségletet. A virtualizációs megoldások terjedését segíti a hardver teljesítményének folyamatos növekedése (többmagos processzorok, gyorsabb, un. Fully Buffered memória konstrukció, magas I/O teljesítmény – 10Gb Ethernet, Infiniband). Ennek köszönhetõen egyre több virtuális szervert tudunk elhelyezni egy fizikai hardveren. Nem a virtuális gép az egyetlen eszköz, ami javíthatja a hardver kihasználtságát. A katasztrófa, súlyos rendszerhiba és hasonló nem várt események kivédésre beállított háttér- vagy tartalékrendszerek normál helyzetben csak kihasználatlanul állnak. Ez nyilvánvalóan a költségek igen rossz hasznosulását jelenti. Természetes törekvés, hogy ezen javítsunk akár úgy is, hogy a háttérrendszer normál helyzetben részt vesz a napi szolgáltatások ellátásában. Központi alkalmazás szolgáltatás Optimális, olcsóbb és nagyon biztonságos módszer lenne, ha a szükséges szolgáltatásokat, programokat egy központi szerverrõl érhetnék el a végfelhasználók, s a munkahelyeken csak terminálok mûködnének. A legtöbb esetben azonban ez mégsem járható út, mert ütközik a dolgozók multimédiás és más egyedi, gyakran
  4. 4. 4 POLYGON 100 szerver helyett 20 Százmilliókat takaríthatunk meg a szerver-virtualizáción A sokszerveres intézményeknek szinte kivétel nélkül gazdaságosabb lenne rendszer eiket virtualizált közegben üzemeltetni. Bár a kormányzati szerverek virtualizációjának helyzetérõl nincs pontos adatunk, sokatmondó, hogy a technológiai váltás még a fejlesztéseket gyorsabban végzõ üzleti szférában is csak most indul be. A Bell Research felmérése szerint a közintézményeknél mintegy Az energia-megtakarítási számítás alapja, hogy a „hagyo- 23 ezer szerver üzemel, melynek harmadát, valamivel több mint 7,5 mányos” típusú rendszerekben, amelyekben egy gép egy ezer eszközt a központi költségvetési szervek használják. Ennyi szerverfunkciót lát el, az eszközök kihasználtsága 24 órás szerver éves energiafogyasztása óvatos becslés esetén is legalább 1,3 intervallumra vetítve jellemzõen 10 százalék alatti. Ez azt jelenti, hogy milliárd forint. Ráadásul – a Gartner kutatásai szerint – 100 darab az eszközök idejük 90 százalékában „üresjáratban” üzemelnek, kétprocesszoros szerver folyamatos áramellátásához és hûtéséhez miközben energia- és fenntartási költségeik ez idõ alatt is csaknem szükséges energia elõállításakor annyi káros anyag kerül a levegõbe azonosak a jól kihasznált gépekével. egy év alatt, mint 122 autó üzemeltetésével. Más megfogalmazásban: egy megfelelõ teljesítményû szerver A sokszerveres intézményeknek szinte kivétel nélkül gazda- nagyjából 8-15 másik munkáját tudja ellátni egyidejûleg. Ez a ságosabb lenne rendszereiket virtualizált közegben üzemeltetni – virtualizáció alapja, és egyben célja – hívta fel a figyelmet a mondta el az IBM egyik legnagyobb hazai forgalmazója, a Polygon szakember. A több tízmilliósra kalkulált megtakarítás a kevesebb Informatikai Kft. üzletágvezetõje. Bár a kormányzati szerver ek szervergépen kívül a kisebb munkaerõ-ráfordításnak, a lényegesen virtualizációjának helyzetérõl nincs pontos adat, sokatmondó, hogy a kedvezõbb energiafogyasztási és hûtésdíjaknak, valamint a kisebb technológiai váltás még a fejlesztéseket gyorsabban végzõ vállalati helyigénynek együttesen köszönhetõ. szférában is csak most indul be. Egy nagyobb, körülbelül 100 szervert A költségvetési intézményeknél használt 7,5 ezres szerver- üzemeltetõ intézmény rövidtávon, három év alatt csak az energián parkon elérhetõ megtakarítás a teljes rendszer átállításával 3 év alatt akár 15-20 millió forintot is megtakaríthat. A további – a biztonságos meghaladná akár az egymilliárd forintot is, de több százmillió forint üzemeltetésbõl, nagyobb rendelkezésre állásból származó – nehezen közpénzt biztosan megspórolhatnánk a fokozatos technológiai számszerûsíthetõ megtakarítások ennél jóval nagyobb számot váltással. eredményeznek. Katasztrófatûrõ informatikai szolgáltatásokat mindenkinek! A folytonos IT szolgáltatások receptje Közhellyel kell kezdenünk: az adattól és ennek feldolgozott formájától, az információtól, valamint az informatikai szolgáltatásoktól való függésünk egyre szorosabb. A szolgáltatások folyamatossága, a nem várt megszûnésüket követõ visszaállítás gyorsasága, sikeressége nagyon sokat ér számunkra! Azonban jó hírünk van az informatikáért aggódóknak – a katasztrófatûrõ, magas rendelkezésre állású rendszer soha nem volt ilyen olcsó és egyszerûen megvalósítható! Mi is kell ahhoz, hogy a féltett IT szolgáltatásainkat az adott hely Egy kisebb 10-20 szerverbõl álló rendszer esetében a háttér- és eszközök állapotától függetlenül egy másodlagos vagy háttér- rendszerre átállás, átkapcsolás folyamata rögzített eljárások „kézi” rendszertõl is megkaphassuk? végrehajtásával is végigvihetõ. Nagyobb rendszerek átkap- Adataink minél frissebb állapota meg kell legyen a háttér- csolásában valamint a háttér-rendszer folyamatos kondícioná- rendszeren is lásában, az eljárások dokumentálásában nagy segítséget jelent a VMware Site Recovery Manager csomag. A szolgáltatásokat biztosító szerverekre van szükség a háttérhelyszínen, az elsõdleges rendszer szervereivel azonos Azt gondolhatjuk, hogy két központ és a katasztrófatûrést bizto- állapotban sító eszközrendszer kiépítése vállalhatatlanul költséges. Azonban ez nem így van – köszönhetõen az integrált penge-szerver, virtualizációs Kommunikációs hálózaton el kell tudnunk érni a háttér- és a közönséges Ethernet hálózaton mûködõ iSCSI tárolóhálózati rendszert technikának. Több ügyfelünknél építettünk teljes, nagy Eljárások szükségesek, mellyel a háttér-szolgáltatásokat rendelkezésre állású, katasztrófatûrõ rendszert alacsony árú penge használatba vesszük vagy rack szerverek, intelligens IBM N-Series (NetApp) vagy Dell A közös, tárolóhálózatra (SAN) illesztett tároló eszközök EqualLogic iSCSI tároló eszközök és VMware virtualizációs szoftver szoftveres opciókkal képesek az adatokat folyamatosan másolni, alkalmazásával. Ezekbõl a „könnyûszerkezetes elemekbõl” építkezve szinkronban tartani egy hasonló típusú, távoli tároló eszközzel. Így a teljes, két-központos rendszer ára 20 MFt alatt is maradhat. percrekész (vagy inkább másodpercrekész) adatok és Elsõdleges rendszer A rendszerállapotok állnak rendelkezésre a háttérrendszeren. App ppl1 l2 (adatközpont) A App ppl2 Köszönhetõen a VMware szerver-virtualizációs eszköz- App ln l1 are VMw ost rendszernek, a háttér-rendszerre átmásolt rendszerállapotok alapján A App ppl5 App l6 Virtu al H l4 are m App VMw ost Syste azonnal (vagy rosszabb esetben egy néhány perces konverziót l1 A App ppl2 l3 are Virtu al H IBM rver #2 0 sze VMw ost x365 követõen) az éles szerverekkel megegyezõ állapotú háttér- al H are Virtu VMw ost m al H Syste szervereket tudunk elindítani. A szer ver-virtualizáció szükségtelenné are VMw ost Virtu IBM rver #1 0 sze Virtu al H x365 teszi az elsõdleges rendszer szervereinek mennyiségi és minõségi I táro ló iSCS megismétlését a háttérhelyszínen. Röviden szólva: kevesebb is elég, er áll apoto k ndsz lása és re mert szükséghelyzetben megelégszünk lomhább szolgáltatásokkal Adat- szinkroniz á Háttér-rendszer is, csak legyenek! I táro ló (másodlagos adatközpont) iSCS A hírlevél tartalmával kapcsolatos kereskedelmi és mûszaki kérdésekkel keresse munkatársainkat: Brenner Zoltán Kónya István +36 30 3249533 zbrenner@polygon.hu +36 30 9492622 ikonya@polygon.hu

×