Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1 Papp Peter

779 views

Published on

Published in: Technology, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

1 Papp Peter

 1. 1. Adatközpontokra tervezett IBM megoldások térhódítása a vállalati környezetben Green IT – adatközpontok energiahatékonysága Dinamikus infrastruktúra Cloude computing Papp Péter IBM [email_address] 20 823 5744 Dinamikus Infrastruktúra
 2. 2. Tartalomjegyzék <ul><li>Világ trendek </li></ul><ul><li>Dinamikus infrastruktúráról általánosságban </li></ul><ul><li>IBM megoldások </li></ul><ul><li>Hogyan illeszkednek a mai előadások a Dinamikus Infrastruktúra koncepcióba </li></ul>
 3. 3. Ahogy a világ fejlődik úgy növekednek az IT igények . 2011 -re , a világ 10x lesz eszközigényesebb mint 2006-ban . Az összekapcsolt eszközök száma megugrik 500M-ról 1Billiárd-ra 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 Exabytes RFID, Digital TV, MP3 players, Digital cameras, Camera phones, VoIP, Medical imaging, Laptops, smart meters, multi-player games, Satellite images, GPS, ATMs, Scanners, Sensors, Digital radio, DLP theaters, Telematics , Peer - to - peer, Email, Instant messaging, Videoconferencing, CAD/CAM, Toys, Industrial machines, Security systems, Appliances 10x Növekedés 5 év alatt
 4. 4. A mai infrastruktúra nem arra van felépítve ami be fog következni … Az hogy előre kell haladni az világos.... Kilowatt- óra megy veszendőbe évente mivel nem megfelelő az energia felhasználás előrejelzése . 170 billion Lehetsége eladás kútbaesik évente, mivel az eladóknak nem az a termék van készleten amit a vevők szeretnének . $93 billion 25 billion Világ kereskedelmi rendszerei vannak hatalmas terhelés alatt, hogy kezeljék a napi üzleti igények üzeneteit . 70 f per 1 Ft 70% -a az IT erőforrásoknak használódik arra, hogy üzembe tartsuk a rendszereinket ahelyett, hogy új lehetőségeken gondolkozhatnánk . 33% -a vevőknek lecseréli azt a vállalatot, amely nem elég biztonságos . 33% vált Az információ robbanás 54% -os növekedést jelent évent a tárolók piacán. 1.5x
 5. 5. Itt az idő hogy másképpen gondolkodjunk az infrastruktúráról . Az infrastruktúrának egyre d inamikusabbá kell válnia. Néhány hazai példa
 6. 6. Az IBM megoldásokkal nagy változások érhetők el <ul><li>Csökkenhet az IT bérköltség 50% -al a konfiguráció kezelés, az üzemeltetés, a menedzsment és a felügyelet optimalizálása révén. </li></ul><ul><li>Növekedhet a tőke hatékonysága akár 75% -al s zignifikánsan csökkenthetők a license költségek . </li></ul><ul><li>Csökkenthető az intézkedések ciklusa hetekről percekre . </li></ul><ul><li>Növelhető a szolgáltatás minősége , a szofver hibák 30%-ának „előre” megoldásával . </li></ul><ul><li>Csökkenthető a végfelhasználók IT támogatásának költsége akár 40% -al . </li></ul>
 7. 7. …… hatékonyabb üzlet és az IT szolgáltatások támogatása úgy, hogy növeljük szolgáltatási szintet a költségcsökkentéssel és a kockázatok kézbentartásával Business Services IT Services Az IBM stratágiája, hogy az IT és adatközpontokat dinamikus infrastruktúrára változtassa ….
 8. 8. <ul><li>Sürgős teendők : </li></ul><ul><ul><li>Szolgáltatási szint növelése </li></ul></ul><ul><ul><li>Kockázatok kézbentartása </li></ul></ul><ul><ul><li>Költségcsökkentés </li></ul></ul><ul><li>Alap megoldás : </li></ul><ul><ul><li>Szolgáltatás menedzsment </li></ul></ul><ul><ul><li>Virtualiz áció * </li></ul></ul><ul><ul><li>Energ ia hatékonyság * </li></ul></ul><ul><ul><li>Eszköz menedzsment </li></ul></ul><ul><ul><li>Biztonság </li></ul></ul><ul><ul><li>Üzleti rugalmasság * </li></ul></ul><ul><ul><li>Inform áció infrastruktúra * </li></ul></ul><ul><li>Egyéb megoldások : </li></ul><ul><ul><li>Távmunka (cloud computing) </li></ul></ul><ul><ul><li>Strat égiai erőforrás kihelyezés </li></ul></ul><ul><ul><li>Középvállalati megoldások </li></ul></ul>D inamikus Infrastruktúra (IBM megoldások) <ul><li>*Speci ális bejelentések </li></ul>
 9. 9. Archi t e k t ú r ális modell Végfelhasználói igény … S zolgáltatás igény és Üzemeltetés Tervezés, bevezetés Kép tárolás Bevezetés menedszment Képek életút kezelése IT Infrastru ktúra és alkalmazás szolgáltatás S zolgáltatás előállítás és bevezetés Virtu ális kép M enedzsment Szolgáltatás katalógus Igény UI Nyomonkövetés UI Optimális köztes réteg ( képek szolgáltatása , integr ált biztonság , teljesítmény menedzsment ., magas rendelkezésreállás ) S zolgáltatás Orientált Architektúra SOA Inform áció architektúra Felhasználói igény menedzsment / Önkiszolgáló Port á l Biztonság : Azonosítás, Elérés , Integrálás , Elválasztás , Audit és Megfelelőség Hasztnálat szerinti elszámolás License M enedzsment Képek életút menedzsmentje Ellátás/szolgáltatás Teljesítmény M enedzsment Elérhetőség / Mentés / Visszaállítás Szolgáltatás életút menedzsment Virtu ális erőforrások és összevonásuk SMP S zerverek Hálózati eszközök Tároló szerverek Rendszer erőforrások Pengék Tárolók Virtu ális infrastruktúra S zerver Virt. Tároló Virt. Hálózat Virt. Szolgáltatás menedzsment
 10. 10. Virtu ális a dattárolás Tároló Pool 1 Tároló virtualizáció Ar chiválás Másolás Fizikai tároló menedzsment Virtu ális tároló memedzsment Mentés /HSM Tároló Pool 2 Tároló Pool N Virtu ális tároló 1 Virtu ális tároló 1 Virtu ális tároló 1 Virtu ális rendszer menedzsment Fizikai rendszer menedzsment <ul><li>Optim ális „blokk” szolgáltatás </li></ul><ul><li>Standard -en fölépített építőkockák szervereknek, tárolóknak és a hálózatnak </li></ul><ul><li>A kapacitások és teljesítmények független skálázhatósága </li></ul><ul><li>Megsokszorozott tároló pool -ok </li></ul><ul><li>Automat ikus menedzsment </li></ul>Eszköz elérés több útvonalon teljesítmény kiegyenlítés Tároló szolgáltatás Archiv álás Másolás Mentés/HSM File Systems Tartalom menedzsment Applikációk DBMS Eszköz elérés több útvonalon teljesítmény kiegyenlítés Tároló szolgáltatás Archiv álás Másolás Mentés/HSM Tartalom menedzsment Applikációk File Systems DBMS
 11. 11. Hogyan lehetünk hatékonyabbak ? Teljesítmény optimalizálás Szolgáltatás Menedzsment Változtatható szolgáltatás választás lehetősége <ul><li>Az infrastruktúrának az adott környezethez (terhelés, feladatok, szolgáltatási összetétel stb.) kell alkalmazkodnia , hogy kiszolgálja a változó terhelés, a skálázhatóságot és a hatékonyságot . </li></ul><ul><li>Átláthatóság, ellenőrízhetőség és automatizálás az üzletben és az IT-ben az alapja a gyors és minőségi szolgáltatásnak. </li></ul><ul><li>Az új szolgáltatások alapja/kezdete az un. „ Szolgáld ki magad” ( self-service ) , rugalmas, skálázható és gyors szolgáltatás az optimális teljesítmény elérése érdekében a költségek és a kockázatok csökkentésével .  </li></ul>… .. nézzük az IT szolgáltatásokat üzleti nézőpontból
 12. 12. IBM’s Okos Üzleti megoldásai lehetőséget adnak, hogy megfeleljünk az ügyfeleink változó elvárásainak <ul><li>Okos Üzleti Szolgáltatások </li></ul><ul><ul><li>Standard szolgáltatási portfólió </li></ul></ul><ul><ul><li>Otthoni szolgáltatások a tűzfal mögött </li></ul></ul><ul><li>Okos Üzleti Rendszerek – teljesítmény optimalizált </li></ul><ul><ul><li>Integrált szolgáltatási megoldások </li></ul></ul>Számítógépek és kiegészítők Fejlesztés, tesztelés Infrastru ktúra Üzleti Szolgáltatások Együttműködés Elemzés
 13. 13. Új megoldások az IBM -es Okos Üzlet Portf ó li ó-jával Tervezett Elérhető Okos Üzlet az IBM felhőben Távmunka Okos üzleti rendszerek Standard szolgáltatások Előre integrált és teljesítmény optimalizált rendszerek Egyéni szolgáltatások az egyéni tűzfal mögött Lotus Live IBM CloudBurst Smart Business Test Cloud Smart Business Development & Test on the IBM Cloud Smart Business Desktop Cloud Smart Business Desktop on the IBM Cloud Information Protection Services; Computing on Demand Smart Business for SMB (backed by the IBM cloud) IBM CloudBurst Scale out File Services Analízis Együttműködés Fejlesztés, tesztelés PC-k és eszközök Infrastru ktúra ( számítágép/tároló ) Üzleti szolgáltatások Smart Analytics System Powered by InfoSphere Smart Analytics Accelerator Powered by InfoSphere BPM Blueworks Design tools; GER from MBPS
 14. 14. Új „teremékek” 1 <ul><li>Szolgáltatás menedzsment . </li></ul><ul><ul><li>Iparági megoldások </li></ul></ul><ul><ul><li>Szolgáltatás menedzsment kiterjesztése Virtualizáció menedzsmenttel, Energia menedzsment és Elérhetőség menedzsmenttel </li></ul></ul><ul><li>Eszköz menedzsment </li></ul><ul><ul><li>Maximo 7.1. A vállalati eszközök elérhetőségének és teljesítményének a monitorozása </li></ul></ul><ul><ul><li>Szolgáltatás (SLA) menedzsment </li></ul></ul><ul><li>Infrastruktúra </li></ul><ul><ul><li>Biztonság - Új diszk titkosítás DS800 -en és rövidesen a DS5000 -en . T ivoli Key Lifecycle menedzsment kibővítése </li></ul></ul><ul><ul><li>Információ menedzsment – Duplikált adatok kiszűrése . Információ életút kezelés ( HSM ) és N Series. Tivoli Storage Manager 6.1. </li></ul></ul><ul><ul><li>Infr astruktúra szolgáltatások kis és közepes vállalatoknak. Új, kisebb konfigurációs lehetőség XIV -re </li></ul></ul><ul><li>Energ ia Hatékonyság </li></ul><ul><ul><li>Új adatközpont optimalizáció – Épületek és berendezések energia modellezése (tervezés) . </li></ul></ul><ul><ul><li>Energia menedzsment monitorozása APC eszközökkel </li></ul></ul><ul><ul><li>Adatközpont energia szolgáltatás és Adatközpont Energia hatékonysági felmérés </li></ul></ul><ul><ul><li>Energiaellátás Aktív Energia Menedzserrel </li></ul></ul>LAUNCH OVERVIEW
 15. 15. Új „teremékek” 2 <ul><li>Virtualiz áció </li></ul><ul><ul><li>Virtualizáció menedzsment (p rovisioning ) – Tivoli Provisioning Manager V7.1 új és fejlesztett funkcionalitással </li></ul></ul><ul><ul><li>O perációs rendszer telepítési funkció Systems Director -ba </li></ul></ul><ul><ul><li>Virtu ális Infrastruktúra Elérhetőségi szolgáltatás – Csökkenteni a különböző laptop-ok és alkalmazások számát. Lehetőség több mobilitásra </li></ul></ul><ul><ul><li>IT szolgáltatás automatizálási menedzsment Tivoli Service Automation Manager által távoli munka támogatására ( cloud computing ) . Szükséglet vezérelt szolgáltatás </li></ul></ul><ul><ul><li>PowerVM (AIX, OS400 és Linux egyazon virtualizált power processoron) </li></ul></ul><ul><li>R ugalmasság </li></ul><ul><ul><li>Nagy megbízhatóságú megoldások ( Power HA ) </li></ul></ul><ul><li>Biztonság </li></ul><ul><ul><li>Biztonsági szolgáltatások </li></ul></ul><ul><li>Kapcsolt szolgáltatások </li></ul><ul><ul><li>Négy új mainframe megoldás DI -vel kapcsolatosan </li></ul></ul><ul><ul><li>IGF pénzügyi megoldások </li></ul></ul><ul><li>Service Mgmt. </li></ul><ul><ul><li>Service Mgmt Industry Solutions </li></ul></ul><ul><ul><li>Expansion of Systems Mgmt with Virtualization Mgmt, Energy Mgmt, and Availability Mgmt. (from 4Q08) </li></ul></ul><ul><li>Asset Mgmt . </li></ul><ul><ul><li>Maximo 7.1. Enterprise assets are becoming smarter and companies need a view on if they are available, performing, etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>GTS End User Services asset mgmt offering. </li></ul></ul><ul><li>Information Infrastructure </li></ul><ul><ul><li>Security - New disk encryption on DS800 and a preview on DS5000. Enhancements to Tivoli Key Lifecycle Mgr. </li></ul></ul><ul><ul><li>Managing Information - Diligent ProtecTIER de-duplication appliance. HSM and N Series. Tivoli Storage Manager 6.1. </li></ul></ul><ul><ul><li>Information Infrastructure for small and mid-size clients - New model of a smaller config option for XIV. </li></ul></ul><ul><li>Energy Efficiency </li></ul><ul><ul><li>New Data Center Optimization - Looks at and models power use for IT and Facilities (predictive power cost savings). </li></ul></ul><ul><ul><li>Monitoring for Energy Mgmt -- for APC devices (extension of previous announcement). </li></ul></ul><ul><ul><li>GTS Data Center energy services and Data Center Energy Efficiency Assessment. </li></ul></ul><ul><ul><li>Power Systems with Active Energy Manager and Energy Scale (previously announced). </li></ul></ul><ul><li>Virtualization </li></ul><ul><ul><li>Provisioning (Virtualization Mgmt) – Tivoli Provisioning Manager V7.1 with improved mgmt capabilities and new features. </li></ul></ul><ul><ul><li>Provisioning Mgr for OS Deployment with tie-in to Systems Director. </li></ul></ul><ul><ul><li>Virtual Infrastructure Access Services - Minimize separate laptops and apps for users. Enables more mobility for clients. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tivoli Service Automation Manager - Automated mgmt of IT services for cloud computing. Request driven provisioning. </li></ul></ul><ul><ul><li>PowerVM (previously announced). </li></ul></ul><ul><li>Resilience </li></ul><ul><ul><li>Power HA (previously announced). </li></ul></ul><ul><li>Security </li></ul><ul><ul><li>GTS Security services with a number of announcements in 1Q. </li></ul></ul><ul><li>Related solutions </li></ul><ul><ul><li>Four new mainframe solutions aligned with DI. </li></ul></ul><ul><ul><li>IGF financing solutions. </li></ul></ul>
 16. 16. Ugrás az ingyenes szolgáltatásokra (miért is gondolja ezt komolyan az IBM)
 17. 17. Összefoglalás1 <ul><li>Ahogy a világ változik, úgy nő az IT igény is … it t az idő, hogy újragondoljuk az infrastruktúránkat </li></ul><ul><li>Építsünk d inamikus infrastruktúrát úgy, hogy az IT igényeket az üzleti igények vezéreljék </li></ul><ul><ul><li>Teljesítmény-optimalizálási gondolkodás </li></ul></ul><ul><ul><li>Integr ált szolgáltatás menedzsment </li></ul></ul><ul><ul><li>Rugalmas „szállítás” lehetősége </li></ul></ul><ul><li>IBM Okos Üzleti megoldásai segítik a z IT-t az üzlet támogatásában költségcsökkentéssel és a szolgáltatási színvonal emelésével </li></ul>
 18. 18. Összefoglalás2 <ul><li>Mai előadásaink </li></ul><ul><ul><li>Költségcsökkentés a virtualizálás segítségével </li></ul></ul><ul><ul><li>A vállalati infrastruktúra monitorozása, eseménykezelése, hibajavítás automatizálása. </li></ul></ul><ul><ul><li>Megapixel kamerák és intelligens videó funkciók a megfigyelőrendszerekben </li></ul></ul><ul><ul><li>Épületfelügyelet és az informatika kapcsolata (energia-megtakarítás, komfort és biztonság) </li></ul></ul><ul><ul><li>Épületfelügyelet WEBszerűen </li></ul></ul>

×