Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eesti toit 2015-2020

1,536 views

Published on

Eesti toidu uue arengukava koostamist veab kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakonna juhataja Taavi Kand. 9. jaanuaril kogunes esimest korda arengukava koostamise töögrupp, kellele Taavi tutvustas ees seisvat tööd. Huviliste ettepanekud on oodatud aadressile eestitoit@agri.ee.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Eesti toit 2015-2020

 1. 1. Eesti toit 2015-2020
 2. 2. Mis toimus 2006-2008? Üle 400 erineva mahuga projekti: • • • • • • • • Eesti köögi retseptuuri arendus (sh kokaraamatud) Eesti toidukultuuri ja toidu kvaliteedi alased koolitused maaturismi ettevõtetele Välismessidel osalemine (sh Roheline Nädal Berliinis) Eesti noorkokkade projektide toetamine Tarbijate teavitamine toidumärgistusest ja toiduohutuse põhialustest Lastele ja noortele suunatud teavitustegevused eelkõige piimatoodete, leiva, puu- ja köögivilja populariseerimiseks Telesaated (Eesti köögi ja toiduainetööstuse aktuaalsete teemade kajastamiseks) Turu-uuringud
 3. 3. Mida teevad teised? • Sweden, the new culinary nation • Riga, the culinary capital of Baltic States • New Nordic Food (Taani, Soome, Norra, Island, Rootsi) • The Promotion Program of Finnish Food Culture
 4. 4. Põhjamaad leppisid kokku UUS PÕHJALA TOIT – MANIFEST 1. Väljendada puhtust, värskust, lihtsust ja eetilisust – omadused, mida soovime seostada meie piirkonnaga; 2. Propageerida toorainete hooajalist tarvitamist toitude valmistamisel; 3. Kasutada toidu valmistamisel tooraineid, mille omadused just meie kliima tingimustes kõige väärtuslikumal kujul ilmnevad; 4. Ühendada tervislik toit ja hea maitse ning näidata, et need ei ole teineteist välistavad mõisted; 5. Propageerida kohalikku väiketootmist ja piirkondlikke toidutavasid; 6. Ühendada Põhjala parimad toiduvalmistamise viisid kokandustavade ja teiste maade rahvusroogade mõjuga; 7. Ergutada kohalike toidutootjate iseseisvust ja spetsialiseerumist, nii et igas valdkonnas leiduks oma ala parim. Tagada parima kvaliteediga toidukaubandus; 8. ….
 5. 5. Eesmärgiks nüüd? (I) - Eesti toidu(sektori) positiivne kuvand - Toidusektori osaliste hea koostöö
 6. 6. Eesmärgiks nüüd? (II)
 7. 7. Fookus • KOMMUNIKATSIOON (teavitus -ja turundustegevused, millega luuakse Eesti toidu(sektori) positiivset kuvandit) • AHELAPÕHISE KOOSTÖÖ arendamine • Ei hõlma neid tegevusi, millega mujal juba tegeletakse
 8. 8. Mõju Tegevuste tulemusena tekib • olukord, kus erinevad ahela osapooled räägivad „ühtsemas keeles“, kannavad ühtsemaid väärtusi, hinnanguid, nägemusi • olukord, kus toit „kohtub“ aktiivsemalt turismi, restorani, lasteaiaga, … • olukord, kus toiduga tegelejad oskavad seda oskuslikumalt presenteerida • olukord, kus toit + sõnum pääseb läbimõeldumalt pildile • olukord, kus kohaliku toidu „idee“ jõuab aktiivsemalt noorteni
 9. 9. Kellega? • • • • • • • • • • • • • • • • • Põllumajandusministeerium Kultuuriministeerium (loomemajandus) Välisministeerium („toidudiplomaatia“) Toiduainetööstuse Liit Piimaliit Peakokkade Ühendus (toidukultuur, töö noortega) Tervise Arengu Instituut (koolitoit, tervislikud eluviisid) Kaupmeeste Liit MTÜ Maitsev Lõuna-Eesti (kohalikud võrgustikud) Hotellide ja Restoranide Liit (toidu tutvustamine külalistele) Põllumajandus-Kaubanduskoda Maaturism RK turismi ja kohaliku toidu toetusrühm EAS (toit ja turism) Põllumeeste ja Talupidajate Keskliit Kalaliit Lisaks erinevad osapooled, keda kaasatakse konsultatsioonide käigus
 10. 10. Tegevussuunad (I) Lapsed / noored • Põllumajandusministeeriumi allasutuste programmid • tootjate – töötlejate külastused / programmid (elukutse populariseerimine) • toitlustuseriala õppurid • koolitoit • konkursid / võistlused • maitsekoolitused lasteaedades ja koolides • noorte „ühepäeva“ restoranid • …
 11. 11. Tegevussuunad (II) Rahvusvaheline tegevus • sihtturud, kus peaksime olema nähtavad (messid, näitused, projektid) • muud rahvusvahelised „projektid“ (Bocuse d`Or, Eesti 100, Eesti 2018 eesistuja) • koostöö saatkondadega (eesti toidu päevad) • toiduturism • rahvusvaheline toidukonverents Eestis • toidu sidumine Eesti kui riigi osalemisega (nt partnerriik Helsingi raamatumessil + toit) • …
 12. 12. Tegevussuunad (III) Siseriiklikud tegevused • „tunnustatud maitse“ + kval. kavade toodete „ühepäeva“ restoran • maakondade toidukultuur • Eesti toidupealinna valimine • (väike)toitlustajate informeerimine (VTA: kas võib, mida võib, kuidas võib jne) • toidu kuvand (manifest) • institutsionaalne toitlustamine (kool, kaitsevägi, lasteaed) • …
 13. 13. Kuidas? Millal? (I) Ajakava: • 2013/2014 töögrupi moodustamine, arengukava väljatöötamine ja kinnitamine + võimalikud väikesed pilootprojektid • fookuse hoidmiseks võimalikud teemaaastad, nt 2018: Eesti 100 / EL eesistumine Tööprotsess: • majasisene koosolek -> arutelu teiste riigiasutustega -> töögrupi koosolek -> laiem konsultatsioon -> majasisene koosolek
 14. 14. Kuidas? Millal? (II) Rakendamine: • • • taotlustepõhine eelarve PÕM hanked teiste partnerite projektid sealhulgas koostöö - EASi (toit ja turism) - Kultuuriministeeriumi (toidukultuur) - Välisministeeriumi („toidudiplomaatia“) - TAIga (koolitoit, teavituskampaaniad) • minister kinnitab iga-aastaselt nii hangitavate tegevuste kui taotlusvoorude eelarved • 2x aastas tegevuste ülevaade
 15. 15. Tänan! Diskussioon / küsimused

×