Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Probleemid toidukaupade tarneahelas

1,113 views

Published on

Eesti Konjunktuuriinstituudi direktori Marje Josingu ettekanne uuringust "Muutuv konkurentsiolukord toidukaupade tarneahelas ja ebaausad kauplemistavad"

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Probleemid toidukaupade tarneahelas

 1. 1. Eesti Konjunktuuriinstituut Probleemid toidukaupade tarneahelas Marje Josing Märts 2015
 2. 2. Eesti Konjunktuuriinstituut Siseturg Tarbijad Jae- ja hulgikaubandus Tööstus Maailmaturg Horisontaalne hindade ülekandumine Kodumaine põllumajandus- tootmine Vertikaalnehindadeülekandumine
 3. 3. Eesti Konjunktuuriinstituut • Maailma toiduhindade indeks on viimase aasta jooksul 14% langenud, kuid on ligi 80% kõrgem kui 10 aastat tagasi • Maailmaturul on alates 2007.aastast suur tooraine hindade volatiilsus, mis kandub üle kogu toidu tarneahela (tootja-, tööstuse väljamüügi- ja jaehinnad)
 4. 4. Eesti Konjunktuuriinstituut FAO toiduhinna indeks (2002-2004=100) Allikas: FAO 50 75 100 125 150 175 200 225 250 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 5. 5. Eesti Konjunktuuriinstituut FAO toiduhinna indeksid toodete lõikes (2002-2004=100) Allikas: FAO 0 50 100 150 200 250 300 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Liha hinnaindeks Piima hinnaindeks Teravilja hinnaindeks
 6. 6. Eesti Konjunktuuriinstituut • Viimase 10 aastaga on toidukaupade jaehindade tase Eestis kiiresti lähenenud Euroopa keskmisele • Eesti toidukaupade jaehinna tase on EL keskmisele oluliselt lähemal kui sissetulekute tase (vastavalt 2013.a. 88% ja 74%) • Toidu jaehinnad muutuvad rohkem kui THI kokku • Eesti tootjahindade tase on lähedane EL keskmisele ja hinnamuutused tugevas korrelatsioonis EL hindadega • Eestis toidu hinnad on volatiilsemad kui vanades EL riikides ja kõige volatiilsemad on tootjahinnad – põhjuseks ekspordi suur osakaal toodangus (seega maailmaturu hinna tugevam mõju) ja väike siseturg
 7. 7. Eesti Konjunktuuriinstituut Toidu hinnaindeksite muutused võrreldes eelmise aastaga (2010=100) Eesti EL27 Allikad: Eurostat, SA 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tootjahinnaindeks Töötlejahinnaindeks Tarbijahinnaindeks 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tootjahinnaindeks Töötlejahinnaindeks Tarbijahinnaindeks
 8. 8. Eesti Konjunktuuriinstituut Toidu tarbijahindade ja sissetulekute tase Eestis EL suhtes (EL 28=100) 58 60 64 68 70 70 69 70 71 74 50 60 70 80 90 100 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 SKP elaniku kohta Leib, teravili Liha Piim, munad, juust Köögivili, puuvili Kala
 9. 9. Eesti Konjunktuuriinstituut Piima kokkuostuhind kokkuostjate kaalutud keskmine hind, €/kg km-ta 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Saksamaa Eesti Läti Leedu
 10. 10. Eesti Konjunktuuriinstituut Lõssipulbri tööstusest väljamüügihind töötlejaettevõtete kaalutud keskmine hind, €/kg km-ta 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Eesti Saksamaa Euroopa Liit
 11. 11. Eesti Konjunktuuriinstituut Sealiha kokkuostuhinnad Allikad: Euroopa Komisjon, EKI, EMOR 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 €/kg EL Eesti
 12. 12. Eesti Konjunktuuriinstituut Toidunisu kokkuostuhinnad Allikad: Euroopa Komisjon, EKI, EMOR, Venemaa Põllumajandusministeerium 75 100 125 150 175 200 225 250 275 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 EUR/ t EL keskmine Eesti Venemaa
 13. 13. Eesti Konjunktuuriinstituut • Pinged toiduahelas tekivad koos halveneva konjunktuuriga • Halva turukonjunktuuri ja kriisi tingimustes on ahela kõige nõrgemaks lüliks (kes enim hinnas kaotab) tootja/põllumees ja kõige vähem kannatab hinnamarginaalides kaubandus
 14. 14. Eesti Konjunktuuriinstituut Hinnamarginaalid: juust (€/kg) 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Toorpiim Töötleja marginaal Kaubanduse marginaal KM
 15. 15. Eesti Konjunktuuriinstituut Hinnamarginaalid: maitsestamata kodujuust 4% (€/kg) 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Toorpiim Töötleja marginaal Kaubanduse marginaal KM
 16. 16. Eesti Konjunktuuriinstituut Hinnamarginaalid: piim 2,5%, purepakendis (€/l) 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Toorpiim Töötleja marginaal Kaubanduse marginaal KM
 17. 17. Eesti Konjunktuuriinstituut • Toiduturg riigi jaoks strateegiline turg • Oleks mõistlik kui kõik toiduahela lülid läbiks turu kriitilised perioodid äririske mõistlikult jagades ja turujõudu mitte kuritarvitades • Probleemid ja turutõrked võivad tekkida tarne- ahela kõigis osades – Põllumehed/tootjad – kokkuostjad – Põllumehed/tootjad – tööstused – Tööstused – kaubandus – Kaubandus - tarbijad
 18. 18. Eesti Konjunktuuriinstituut Mis on ebaausad kauplemistavad? Roheline raamat (2012) Õiguslik uuring (2014) Ebamäärased lepingutingimused Ebaselgus lepingu tingimustes Kirjalike lepingute puudumine Kirjalike lepingute puudumine Lepingute tagantjärele muutmine Majandusliku sõltuvuse kuritarvitamine Ebaaus äririski ülekandmine Vastutusest lahtiütlemine Lepingutingimuste ühepoolne muutmine Lepingutingimused, mis seavad põhjendamatuid riske või kannavad äririskid teisele poolele üle Teabe ebaaus kasutamine Konfidentsiaalse teabe ebaaus kasutamine Konfidentsiaalse teabe ebaaus kasutamine peale lepingu lõppu Ärisuhete ebaaus lõpetamine Läbirääkimiste ebaaus lõpetamine Lepingu ebaaus lõpetamine Läbirääkimistest keeldumine
 19. 19. Eesti Konjunktuuriinstituut Küsitlus • Küsitlus 2014.aasta novembris • Toiduainetööstuse ettevõtted (v.a alkoholitootmise ja kalatööstuse ettevõtted) • Kokku vastas 46 ettevõtet (esindasid 56% valdkondade käibest) • Eeskujuks samalaadne EL-is läbi viidud uurimus 2011. aastast
 20. 20. Eesti Konjunktuuriinstituut Kokkupuude ebaausate kauplemistavadega Vastanute arv Ebaausate kauplemistavadega kokkupuutunud ettevõtete osakaal (%) Piimatööstus 16 56% Lihatööstus 10 80% Pagaritööstus 8 50% Muud 12 50% Kokku 46 59%
 21. 21. Eesti Konjunktuuriinstituut Suuremate ja väiksemate ettevõtete kokkupuude ebaausate kauplemistavadega Suuremad ettevõtted (käive üle 5 miljoni euro), % vastanutest, n=14 On kokkupuude ebaausate kauplemis- tavadega 79% Ei ole kokku- puudet ebaausate kauplemis- tavadega 21% Väiksemad ettevõtted (käive alla 5 miljoni euro), % vastanutest, n=32 On kokkupuude ebaausate kauplemis- tavadega 50% Ei ole kokkupuudet ebaausate kauplemis- tavadega 50%
 22. 22. Eesti Konjunktuuriinstituut Ebaausate kauplemistavadega on kokku puutunud pigem ettevõtted, kelle… • tootel on suhteliselt lühike säilivusaeg • turusegmendis on tihe konkurents ning tooted konkurentidega sarnased Vähem on kokku puutunud need, kellel on… • tugev kaubamärk • väikeettevõte, mille toodangu järele on pakkumisest suurem nõudlus (ainulaadne, oma nišš)
 23. 23. Eesti Konjunktuuriinstituut Sagedamini esinenud ebaausad kauplemistavad Eestis, 2014 11% 11% 15% 7% 11% 19% 22% 30% 26% 33% 41% 22% 7% 11% 11% 19% 19% 15% 15% 19% 30% 44% 41% 74% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Jah, vähemalt ühe korra Jah, mitu korda Lepingutingimuste pealesurumine kaubanduspartneri poolt Ähvardus tooted nimekirjast välja arvata, et peale suruda Teile ebasoodsamaid lepingutingimusi Lepingutingimustest ei peeta kinni Olete maksnud teenuse eest, mida tegelikult ei osutata Lepingu peatamine kaubanduspartneri poolt, et saavutada põhjendamatuid eeliseid (nt toote eemaldamine riiulist) Olete maksnud teenuse eest, millel ei olnud seost müüdava kaubaga Kaubanduspartneri poolt arvetelt mahaarvestuse tegemine ilma majandusliku põhjenduseta Teie tundliku info ära kasutamine kaubanduspartneri poolt, et tuua turule konkureeriv jaeketi omamärgitoode Olete sunnitud tellima ja maksma teenuse eest, mida Te ei soovi Olete maksnud tagasiulatuvalt asjade eest, mis polnud lepingus ette nähtud Konfidentsiaalsust ei austata Lepingu lõpetamine ilma ette teatamata või ärilise põhjenduseta Muud 96% 81% 78% 56% 48% 37% 33% 30% 26% 26% 22% 15% 7%
 24. 24. Eesti Konjunktuuriinstituut Sagedamini esinenud ebaausad kauplemistavad EL-is, 2011 16% 19% 23% 25% 31% 33% 29% 24% 25% 29% 24% 8% 8% 9% 23% 20% 23% 32% 36% 38% 48% 60% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Jah, vähemalt ühe korra Jah, mitu korda 84% 77% 63% 60% 60% 55% 51% 48% 32% 28% 23% Lepingutingimustest ei peeta kinni Ähvardus tooted nimekirjast välja arvata, et peale suruda Teile ebasoodsamaid lepingutingimusi Kaubanduspartneri poolt arvetelt mahaarvestuse tegemine ilma majandusliku põhjenduseta Olete maksnud teenuse eest, millel ei olnud seost müüdava kaubaga Olete maksnud teenuse eest, mida tegelikult ei osutata Olete maksnud tagasiulatuvalt asjade eest, mis polnud lepingus ette nähtud Lepingu peatamine kaubanduspartneri poolt, et saavutada põhjendamatuid eeliseid (nt toote eemaldamine riiulist) Lepingutingimuste pealesurumine kaubanduspartneri poolt Lepingu lõpetamine ilma ette teatamata või ärilise põhjenduseta Teie tundliku info ära kasutamine kaubanduspartneri poolt, et tuua turule konkureeriv jaeketi omamärgitoode Konfidentsiaalsust ei austata
 25. 25. Eesti Konjunktuuriinstituut Mida on riigid teinud? • Täiendanud tavapäraseid konkurentsiõiguse reegleid soovides vältida ebavõrdse läbirääkimiste positsiooni kuritarvitamist (Austria, Küpros, Saksamaa, Ungari, Portugal, Rumeenia) • Laiendatud konkurentsiameti volitusi (Austria, Saksamaa, Ungari, Itaalia, Läti ja Leedu) • Täiendavad seadused ning erasektori poolt algatatud vabatahtlikud reeglid (Prantsusmaa) • Erasektori poolt algatatud reeglite riiklik jõustamine (Suurbritannia, Prantsusmaa, Hispaania)
 26. 26. Eesti Konjunktuuriinstituut EL riikide kogemus ebaausate kauplemis- tavadega võitlemisel toiduainete tarneahelas Itaalia Konkurentsiamet Väga kõrge (11) Jah Ei Horvaatia Riiklik inspektsioon Väga kõrge (9) Jah Jah Prantsusmaa DGCCRF** Kõrge (8) Jah Jah Suurbritannia Jaekaubanduse ombutsman Kõrge (8) Jah Jah Portugal ASAE*** Kõrge (7) Jah Ei Tšehhi Konkurentsiamet Kõrge (7) Jah Jah Hispaania Administration General del Estado Kõrge (7) Jah Jah Ungari NÉbiH*** Kõrge (6) Jah Jah Leedu Konkurentsiamet Kõrge (6) Jah Jah Rumeenia Tarbijakaitseamet Kõrge (6) Jah Ei Austria Konkurentsiamet Kõrge (6) Ei Ei Slovakkia Põllumajandusministeerium Keskmine (7) Jah Ei Küpros Konkurentsiamet Keskmine (5) Ei Jah Saksamaa Konkurentsiamet Keskmine (5) Jah Jah Läti Konkurentsiamet Keskmine (5) Jah Jah Sloveenia Turuinspektsioon Keskmine (3) Jah Jah Bulgaaria Konkurentsiamet Piiratud (2) Jah Ei Kokku 17 15 11 Riik Rakendav asutus Juurdluste algatamise kohustus Anonüümsed kaebused Peamiste ebaausate kauplemistavade käsitlus seaduses*
 27. 27. Eesti Konjunktuuriinstituut Mida peaks tegema (tööstus)ettevõtjate arvates (% vastanutest, kes on ebaausate kauplemistavadega kokku puutunud) Praegune praktika: • 77% on rääkinud lepingupartneriga • 19% ei ole midagi teinud • 22% on kasutanud juriidilist abi • 12% on kasutanud vahendajat (anonüümsus) • 1 ettevõte esitas kaebuse Konkurentsiametile • Koostööst loobutud ja otsitud alternatiivseid müügivõimalusi Mida võiks edaspidi teha: • 84% ettevõtjatest hindas, et rohkem rõhku peaks pöörama heade kauplemistavadega liitumisele ja järgimisele • 48% hindas , et Konkurentsiametile peaks andma õigus lepingutega tutvuda
 28. 28. Eesti Konjunktuuriinstituut Soovitused • Heade kaubandustavade reeglistiku ülevaatamine ja nendega aktiivsem liitumine • Probleemid millega tegeleda – Maksetähtajad – Mitte küsida tasu mittevajalike teenuste eest – Riskide jagamine – Kulude, hinna läbipaistvus – Probleemide ennetamiseks parem kommunikatsioon – Hinnakujundus läbipaistvamaks jne • Vabatahtliku arbitraaži loomine (näiteks EKTK juurde) • Teiste riikide ebaausate kauplemistavade vältimise praktikatega tutvumine ja heade lahenduste ülevõtmine
 29. 29. Eesti Konjunktuuriinstituut Aitäh! www.ki.ee

×