Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Põllumajanduse ja maaelu arengusuunad 2014. aastal

2,140 views

Published on

Põllumajandusminister Helir-Valdor Seederi ettekanne konverentsil "Põllumajanduse Äriplaan 2014".

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Põllumajanduse ja maaelu arengusuunad 2014. aastal

 1. 1. Põllumajanduse ja maaelu arengusuunad aastal 2014 Tartu 20.11.2013 Helir-Valdor Seeder
 2. 2. ÜPP 2014-2020 Ühine põllumajanduspoliitika I sammas Otsetoetused ja turukorraldus Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond II sammas Maaelu arengu poliitika Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond
 3. 3. Otsetoetused 2014 • Arvestades reformist tulenevat keerukust ja õigusaktide väljatöötamise aeganõudvust, on 2014 otsetoetuste jaoks üleminekuaasta, põhiliselt pikenevad senised toetusskeemid ja nõuded • ÜPT jätkub, põllumajandusmaale, mis on PRIA põllumassiivide registrisse kantud (eelnõus ilma piiranguta seisuga 30.06.03). Eelnõu jõustumisel kavandatakse tegevused põllumassiivi kaartide uuendamiseks • Jätkame piimasektori eritoetuse maksmist senises mahus • Ministeeriumi ja PRIA 2014. a tegevused on suunatud otsetoetuste reformi kajastavate õigusaktide väljatöötamisele ja rakendamise ettevalmistamisele • Kavandame abinõusid e-PRIA kasutusaktiivsuse oluliseks suurendamiseks
 4. 4. ÜPP 2014-2020 / Otsetoetused EL otsetoetuste eelarve kahel eelarveperioodil 238,305,000 1,007,260,000 EE eelarve EL eelarve € 502,824,000 2007-2013 2014-2020
 5. 5. ÜPP 2014-2020 / Otsetoetused Põllumajanduslike otsetoetuste eelarve 2007-2020 180 160 140 120 milj € 100 35.82 49.87 28.65 38.38 40 20 22.41 34.52 80 60 28.66 46.619 50.972 61.47 71.551 80.541 101.165 90.541 110 121.8 133.7 145.5 157.4 169.3 169.3 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EE eelarve EL eelarve
 6. 6. ÜPP 2014-2020 / Otsetoetused Otsetoetuste arvestuslik ühikumäär 2007-2020 180.00 169.54 168.36 158.70 160.00 147.72 120.00 €/ha 136.71 131.58 132.02 134.23 140.00 121.74 118.87 102.14 125.51 114.13 105.26 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
 7. 7. e-PRIA kasutamine (ÜPT taotlemine 2013. aastal) Esitatud taotlused Tegevuskoha maakond Pabertaotlused % e-PRIA % Kokku % e-PRIA osakaal esitatud taotlustest HARJUMAA 740 6,09% 520 10,60% 1 260 7,38% 41,27% HIIUMAA 243 2,00% 116 2,36% 359 2,10% 32,31% IDA-VIRUMAA 401 3,30% 198 4,04% 599 3,51% 33,06% JÕGEVAMAA 799 6,57% 298 6,08% 1 097 6,43% 27,16% JÄRVAMAA 533 4,38% 292 5,95% 825 4,83% 35,39% LÄÄNEMAA 517 4,25% 278 5,67% 795 4,66% 34,97% LÄÄNE-VIRUMAA 854 7,02% 294 5,99% 1 148 6,73% 25,61% PÕLVAMAA 906 7,45% 262 5,34% 1 168 6,84% 22,43% PÄRNUMAA 1 018 8,37% 559 11,40% 1 577 9,24% 35,45% RAPLAMAA 846 6,96% 332 6,77% 1 178 6,90% 28,18% SAAREMAA 840 6,91% 304 6,20% 1 144 6,70% 26,57% TARTUMAA 964 7,93% 462 9,42% 1 426 8,36% 32,40% VALGAMAA 927 7,62% 240 4,89% 1 167 6,84% 20,57% VILJANDIMAA 945 7,77% 319 6,50% 1 264 7,41% 25,24% 1 628 13,39% 431 8,79% 2 059 12,06% 20,93% 12 161 100,00% 4 905 100,00% 17 066 100,00% 28,74% VÕRUMAA Kokku
 8. 8. ÜPP 2014-2020 / Otsetoetuste reform Põllumajanduslikud otsetoetused 2014-2020 Kohustuslikud toetused Vabatahtlikud toetused Ühtne pindalatoetus Tootmiskohustusega seotud toetus Kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavadega seotud toetus Ümberjaotav toetus Noorte põllumajandustootjate toetus Väiketootjate toetuskava
 9. 9. Valikulised otsused ja tähtajad 2014 • 31. detsembriks 2013: sammaste vahelisest vahendite ülekandmisest, jõustumisega 2014. a. Kui 2014 ei kasuta seda võimalust, siis teavitus 1. august 2014, jõustub 2015 • 1. veebruariks 2014 : art 68 alusel makstavate toetuste jätkamisest/ ülevaatamisest, rakendusega 2014 • 31. märtsiks 2014 teavitada üleminekutoetuste rakendamisest 2014 • 1. augustiks 2014. otsus ÜPT-ga jätkamise kohta, otsused poliitiliste valikute ja uute otsetoetuste rakendamiste detailide kohta
 10. 10. Sammastevaheline paindlikkus • Liikmesriikidel on võimalus tõsta kuni 15% aastateks 2014– 2019 ettenähtud otsetoetuste summadest oma maaelu arengukavadele; & • Liikmesriikidel on võimalus tõsta kuni 25% aastateks 2015– 2020 ettenähtud maaelu arengu vahenditest otsetoetusteks.
 11. 11. Sammastevahelise paindlikkuse otsused lähiriikides • Läti – tõstab 6,15% I sambast II sambasse • Leedu – kaalub 5% tõstmist I sambast II sambasse • Poola – kaalub 15% tõstmist II sambast I sambasse
 12. 12. Maaelu toetused 2014 • Sarnaselt otsetoetustele on 2014 vaheaasta • 2014. aastal toimuvad taotlusvoorud meetmetes, kus on järel 2007-2013 perioodi vahendeid • 2014. aastal teatud meetmete puhul pikendatakse olemasolevaid kohustusi, võetakse uusi taotlusi, rahastades neid 2014-2020 perioodi vahenditest • 2014 toimuvad läbirääkimised Euroopa Komisjoniga MAK 2014-2020 osas ning siseriiklike õigusaktide ettevalmistamine
 13. 13. Maaelu toetused 2014 (2) • Taotlusvoorud meetmete puhul, kus on kasutada 2007-2013 perioodi vahendeid – Tootjarühmade loomine ja arendamine (1,8 milj. eurot) – Eesti lairiba-internetivõrgu katvuse tõstmine (0,55 milj. eurot) • • Pikendatakse olemasolevate pindala- ja loomatoetuste kohustusi, rahastades neid uue perioodi vahenditest – – – Meetmed, mille puhul võetakse (vanade reeglite alusel) uusi taotlusi (rahastades neid 2014-2020 perioodi vahenditest) – Koolitus- ja teavitustegevused (0,8 milj. eurot) – Nõuandeteenuste toetamine (0,75 milj. eurot) – – – – – Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (23,8 milj. eurot) Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (0,05 milj. eurot) Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (0,64 milj. eurot) Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (5,2 milj. eurot) Mahepõllumajandus (14,2 milj. eurot) Loomade heaolu toetus (5,5 milj. eurot) Natura 2000 toetus põllumajandusmaale (0,8 milj. eurot) Natura 2000 toetus erametsamaale (5,24 milj. eurot)
 14. 14. Peamised suundumused aastatel 2014-2020
 15. 15. MAK 2014-2020 koostamine • MAK 2014-2020 ettevalmistav juhtkomisjon • Kaasatud 29 erinevat organisatsiooni – valdkondadest esindatud põllumajandus, töötlev tööstus, metsandus, keskkond, ettevõtlus, külaliikumine, kohalik algatus, KOV, teadus jne • Meetmete väljatöötamine ekspertgruppides (juhtkomisjonis esindatud organisatsioonid + 30 organisatsiooni) • Riigikogu • Vabariigi Valitsus • Euroopa Komisjon
 16. 16. Kompromiss tasakaal areng Väiketootjad Maaomanikud Keskkond Suurtootjad Kompromiss Metsandus Toiduainetööstus Leader Maaettevõtlus
 17. 17. MAK 2014-2020 eesmärgid • • • • • Toimiv tootja, töötleja, nõustaja ja teadlase vaheline koostöö, ajakohane teadus- ja arendustegevus ning teadmussiire Elujõulisele ja jätkusuutlikule toidutootmisele suunatud põllumajandussektor on konkurentsivõimeline, ressursitõhus ja jätkusuutliku vanuselise struktuuriga Põllumajandussaaduste tootmise ja töötlemisega tegelevad ettevõtjad omavad turujõudu ning nende vahel toimub koostöö põllumajandussaaduste tootmisel, töötlemisel ja turustamisel Põllumajandusmaa kasutamine on keskkonnasõbralik ja piirkondlikke eripärasid arvestav, tagatud on elurikkuse, traditsiooniliste maastike ja kõrge loodusväärtusega põllumajanduse ja metsanduse säilimine Maamajandus ja maapiirkonna elukeskkond on mitmekesised, pakuvad alternatiivseid tööhõivevõimalusi põllumajandusest vabanevale tööjõule ning tuginevad kohalikul ressursil ja potentsiaalil põhinevatele lahendustele
 18. 18. MAK 2014-2020 eelarve eesmärkide lõikes 38,713,950, 4% 37,300,000, 4% Konkurentsivõime 176,320,563, 18% 274,533,313, 27% 1 007 848 744 Toidutarneahel Keskkond 103,666,666, 10% 377,314,250, 37% Teadmussiire Maaettevõtlus ja kohalik algatus Tehniline abi
 19. 19. 50,000,000 37,300,000 100,000,000 14,732,655 150,000,000 49,971,938 176,320,563 200,000,000 103,666,666 250,000,000 222,495,208 300,000,000 377,314,250 350,000,000 274,533,313 261,848,370 400,000,000 342,708,344 Eelarve 2007-2013 vs 2014-2020 0 Teadmussiire Konkurentsivõime 2007-2013 Toidutarneahel 2014-2020 Keskkond Maaettevõtlus ja kohalik algatus
 20. 20. MAK 2014-2020 meetmed Teadmussiire • Teadmussiire ja teave • Nõuandeteenuste toetamine • Koostöö Konkurentsivõime • Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks • Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid • Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine Toidutarneahel • Kvaliteedikavades osalemine ja kvaliteedikavade raames toodetud toodete promotsioon • Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks • Tootjarühmade loomine Keskkond • Kiviaia taastamise toetus • Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (KSM) • Piirkondlik mullakaitse toetus • Keskkonnasõbraliku aianduse toetus • Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus • Ohustatud tõugu looma pidamise • Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus • Mahepõllumajandus • Natura 2000 toetus põllumajandusmaale • Natura 2000 toetus erametsamaale • Loomade heaolu toetus • Metsa majandusliku ja ökoloogilise elujõulisuse parandamine Maaettevõtlus ja kohalik algatus • Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas • Metsandussaaduste töötlemine ja turustamine • LEADER kohalikuks arenguks Finantsinstrumendid
 21. 21. Teadmussiire 18 700 000 30000000 5000000 6,499,074 10000000 3 666 012 15000000 4 567 569 11,000,000 20000000 6 600 000 25000000 0 Teadmussiire ja teave Nõuandeteenuste toetamine 2007-2013 2014-2020 Koostöö
 22. 22. 200,000,000 172,866,647 250,000,000 191,050,202 Konkurentsivõime 25,000,000 50,000,000 22,565,835 100,000,000 55,000,000 48,232,333 150,000,000 0 Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks Põllu- ja metsmajanduse taristu arendamine ja hoid 2007-2013 2014-2020 Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine
 23. 23. Toidutarneahel 45,490,319 70000000 60000000 50000000 75,000,000 80000000 0 0 10000000 1,000,000 20000000 4,481,619 30000000 Kvaliteedikavades osalemine ja kvaliteedikavade raames toodetud toodete promotsioon Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks 2007-2013 2014-2020 6,000,000 40000000 Tootjarühmade loomine
 24. 24. 2007-2013 2014-2020 Metsa majandusliku ja ökoloogilise elujõulisuse parandamine Natura 2000 toetus erametsamaale Natura 2000 toetus põllumajandusmaale Loomade heaolu toetus Mahepõllumajandus 14,248,000 10,000,000 25,439,272 26,423,600 8,652,796 5,263,650 21,724,033 30,800,000 55,794,869 87,700,000 26,798,154 33,200,000 3,495,967 7,466,000 Ohustatud tõugu looma pidamise toetus 100,000,000 Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus 894,763 583,000 0 Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus 0 3,878,000 13,000,000 80,000,000 Keskkonnasõbraliku aianduse toetus 20,000,000 0 120,000,000 Piirkondlik mullakaitse toetus 140,000,000 105,198,573 144,000,000 160,000,000 Keskkonnasõbraliku majandamise toetus 40,000,000 3,962,523 3,000,000 60,000,000 Vähetootlikud investeeringud (kiviaed) Keskkond
 25. 25. 70,000,000 60,000,000 93,600,000 80,000,000 85,759,063 90,000,000 54,553,897 100,000,000 76,351,540 Maaettevõtlus ja kohalik algatus 50,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 6,500,000 6,426,000 40,000,000 0 Investeeringud majandustegevuse Metsandussaaduste töötlemine ja Kogukonna juhitud kohalik areng – mitmekesistamiseks turustamine LEADER 2007-2013 2014-2020
 26. 26. Eelarve 2007-2013 vs 2014-2020 meetmeti (1)
 27. 27. Eelarve 2007-2013 vs 2014-2020 meetmeti (2)
 28. 28. MAK 2014-2020: olulisemad muudatused võrreldes käesoleva perioodiga • Liikumine tagastamatult abilt tagastatavate toetusvormide kasutamisele • Senisest oluliselt suurem tähelepanu teadus- ja arendustegevusele ning innovatsioonile • Kasvab toidutarneahelale suunatud tegevuste prioriteetsus • Investeeringutoetuste puhul keskendutakse pikaajalistele investeeringutele • Lisandub mitmeid lühikese tarneahela ja otseturustuse alaseid tegevusi
 29. 29. MAK 2014-2020: olulisemad muudatused võrreldes käesoleva perioodiga (2) • Uuel perioodil on vähem meetmeid ja meetmed on senisest fokusseeritumad • Senisest enam tähelepanu pööratakse ühistegevusele ja erinevatele koostöövormidele • Lisandub mitmeid uusi spetsiifilisi keskkonnatoetusi, lisaks laiendatakse mitmete jätkuvate keskkonnatoetuste ulatust • Senisest enam pööratakse erinevate meetmete raames tähelepanu keskkonnale ja ressursisäästule • Kohalikku arengut puudutavad otsused jäetakse kohalikule tasandile
 30. 30. Tänan tähelepanu eest!

×