Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Põllumajandusmaa väärtus ja
kasutamise perspektiivid
Helir-Valdor Seeder
1. novembril 2013
maakonverentsil
Üldpilt põllumajandusmaa numbritest
Aasta

Põllumajandusmaa kirjeldus

1922

Põllu-aiamaa, heina- ja karjamaa

Põllumajand...
Põllumassiivide arvuline osakaal
lähtuvalt massiivide suurusest
100%
Osakaal

80%
60%
40%
20%
0%

Alla 1 ha
1-5 ha
5-10 ha...
Põllumassiivide pindalaline osakaal
lähtuvalt massiivide suurusest
100%
Osakaal

80%
60%
40%
20%
0%

Alla 1 ha
1-5 ha
5-10...
Iirimaa
Suurbritannia
Taani
Prantsusmaa
Ungari
Hispaania
Saksamaa
Poola
Holland
Belgia
Tšehhi
Itaalia
Leedu
Portugal
Slova...
Taani
Ungari
Poola
Prantsusmaa
Saksamaa
Leedu
Tšehhi
Belgia
Slovakkia
Holland
Suurbritannia
Itaalia
Hispaania
Läti
Austria...
Iirimaa
Leedu
Läti
Eesti
Rumeenia
Bulgaaria
Hispaania
Taani
Ungari
Prantsusmaa
Soome
Poola
Slovakkia
Portugal
Austria
Tšeh...
Leedu
Läti
Eesti
Taani
Soome
Bulgaaria
Rumeenia
Ungari
Prantsusmaa
Poola
Rootsi
Slovakkia
Hispaania
Tšehhi
Iirimaa
Austria...
Põllumajandusliku maa
kasutamine ajalooliselt
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0

2,744,000

1.17

1,794,000

Põllumajanduslik maa
Looduslik ro...
Põllumajandusmaa tähendus
Statistikaamet (2012)

PRIA (2013)
Pindala (ha)

Pindala (ha)

Rohumaad
Pikaajaline rohumaa (üle...
Kasutuses oleva põllumajandusmaa
pindala muutus
3,000,000

2,744,000

Pindala (ha)

2,500,000

2,000,000
1,500,000
1,000,0...
Pindala (ha)

Haritava maa pindala muutus
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0

1,147,000
887,9...
Haritava maa ja loodusliku rohumaa
osatähtsus põllumajandusmaast
100%

93%
83%

80%

80%
60%
40%
20%

20%

17%

7%

0%
13
...
Ühtse pindalatoetuse taotlemine 2004 2013

Ühtse pindalatoetusega hõlmatud maa on suurenenud üle 25%.
Ühtse pindalatoetuse...
Deklareeritud maa, mis on 2013. a
seisuga ühtse pindalatoetusega
hõlmatud

Deklareeritud maast on ühtse pindalatoetusega h...
Peamiste põllumajanduskultuuride
kasvatamine
Peamiste kultuuride osatähtsus
külvipinnast ajalooliselt
30%
25%

23%
21%

20%

15%

15%

10%
5%

2%
1%

0%
1919
Oder

193...
Peamiste kultuuride külvipind
ajalooliselt
300,000

Pindala (ha)

250,000

200,000
150,000

100,000
50,000
0
1919
Oder

19...
Haritava maa kasutamise struktuur
2012

Allikas: Statistikaamet
Rukkikasvatuse hajuvus 2012 a
Nisukasvatuse hajuvus 2012
Rapsikasvatuse hajuvus 2012
Kartulikasvatuse hajuvus 2012
Trendid põllumajandusmaa
kasutamises
Põllumajandusmaa (ha)

1,600,000

1,400,000

1,368,000

Pindala (ha)

1,200,000
1,000...
Kasutatava põllumajandusmaa visioon
aastani 2020
1,000,000

1,000,000

Prognoos
900,000
800,000

21,954

207,000 800,000
1...
Põllukultuuride kasvupinna visioon
aastani 2020
700,000

Pindala (ha)

600,000

Prognoos

500,000

28,000
38,000

400,000
...
Erineva suurusega ja
toetustüübiga tootjate võrdlus
Talumaade osakaal külvipinnas
ajalooliselt
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

97%
80%

75%

57%
41%

17 saj algu...
Erineva suurusega tootjate
maakasutuse struktuur 2012 aastal
100%
80%
60%

7,923

51,654
562,169

22,500

191,544

82,057
...
Erineva suurusega ettevõtete osatähtsus
ÜPT taotlejate arvus ja ÜPT pinnas 2012
Taotlejad
17%

Pindala

83%

Ettevõtted al...
Algandmed: Eurostat
Malta
Slovenia
Switzerland
Greece
Norway
Cyprus
Poland
Croatia
Austria
Italy
Netherlands
Ireland
Roman...
Püsirohumaade osatähtsus (ülemine joonis) ja
pindala muutus erinevate toetustüüpide
tootjatel
Osakaal

60%

40%
20%

50%

...
Pindala (ha)

ÜPT pind tootja kohta maakondade
lõikes
120
100
80
60
40
20
0

96

94
66

65

Algandmed: PRIA andmebaas

58
...
Erinevate toetustüüpide keskmine
põllumajandusmaa pind tootja kohta
300
265

Pindala (ha)

250
200
150
95

100
54

50
0
ÜP...
Põllumajandusmaa rentimine
Rendimaade osakaal kogu
põllumajandusmaast
60%

57%

50%

45%

46%

2001

2003

48%

50%

53%

40%
30%
20%
10%

9%

0%
193...
63%

Harju maakond

62%

Viljandi maakond
Pärnu maakond

59%

Tartu maakond

59%

Rapla maakond

59%

Jõgeva maakond

59%
...
Renditud põllumajandusmaa
territoriaalne hajuvus
Euroopa riikide
rendimaade ja
järelmaksuga maade
osatähtsus kogu
põllumajandusmaast
(2009)
Põllumajandusmaa rendihinna muutus
Eestis ja Euroopa riikides

Euro

40

30

29

31 33

20
10

Euro

Rendihind Eestis
47
5...
Põllumajandusmaa keskmine
rendihind Euroopa riikides 2009
600

Euro

500

508

482

400
300
200
100

0

Algandmed: Eurosta...
Välismaa isikute maatulundusmaa
omamine Eestis
Välismaa isikute omandis olev
maatulundusmaa (1)

Pindala (ha)

200,000

184,350

150,000
113,527

100,000
39,734

50,000
...
Välismaa isikute omandis olev
maatulundusmaa (2)
2013. a juuli seisuga on kogu Eesti maatulundusmaast välismaa
isikute oma...
Välismaa isikute omandis oleva
maatulundusmaa pindala maakatastris
registreeritud maatulundusmaast ja osakaal

Välismaa is...
Välismaa isikute omandis oleva
põllumajandusmaa paiknemine pindala
alusel

Üle 4000 ha.
2000 - 4000 ha.
Alla 2000 ha.

Alg...
Välismaa isikute omandis oleva
põllumajandusmaa osakaal ja pind

Välismaa isikute omandis
oleva põllumajandusmaa osakaal:
...
Välismaa isikute omandis oleva
maatulundusmaa omanikud (1)
Maatulundusmaa
5 005 ha
3%
29 556 ha
16%

4 294 ha
2%

… sh põl...
Välismaa isikute omandis oleva
maatulundusmaa omanikud (2)
Maatulundusmaa
38 685
ha
21%

… sh põllumajandusmaa
54 ha
0,1%
...
TÄNAN!
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Maakasutus ja selle muutused Eestis – Priit Penu, Põllumajandusuuringute Keskus
Next
Upcoming SlideShare
Maakasutus ja selle muutused Eestis – Priit Penu, Põllumajandusuuringute Keskus
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Põllumajandusmaa väärtus ja tulevik

Download to read offline

Põllumajandusminister Helir-Valdor Seederi ettekanne 1.11.2013 Tartus toimuval Maakonverentsil.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Põllumajandusmaa väärtus ja tulevik

 1. 1. Põllumajandusmaa väärtus ja kasutamise perspektiivid Helir-Valdor Seeder 1. novembril 2013 maakonverentsil
 2. 2. Üldpilt põllumajandusmaa numbritest Aasta Põllumajandusmaa kirjeldus 1922 Põllu-aiamaa, heina- ja karjamaa Põllumajandusmaa pindala (ha) 2 820 865 1925 1929 1939 1939 ilma kontrolljoone taga olevate valdadeta Sama Sama Sama Sama 2 641 938 2 651 871 2 753 483 2 412 213 1993 Põllumaa, viljapuu- ja marjaaiad, looduslik rohumaa Põllumassiivide deklareerimine 1 367 957 2003 1 215 127 KOKKU sh ÜPT sh PLK 2004 ÜPT ja PLK taotlemine 826 172 818 687 15 501 2010 ÜPT ja PLK taotlemine 904 536 881 035 23 500 2013 ÜPT ja PLK taotlemine 951 447 924 654 26 793 01.09.2013 Haritav maa ja looduslik rohumaa MAAKATASTRIS 1 250 000
 3. 3. Põllumassiivide arvuline osakaal lähtuvalt massiivide suurusest 100% Osakaal 80% 60% 40% 20% 0% Alla 1 ha 1-5 ha 5-10 ha Üle 10 ha Allikas: PRIA põllumassiivide register (perioodil 2006-2010 ÜPT taotlustega hõlmatud maad)
 4. 4. Põllumassiivide pindalaline osakaal lähtuvalt massiivide suurusest 100% Osakaal 80% 60% 40% 20% 0% Alla 1 ha 1-5 ha 5-10 ha Üle 10 ha Allikas: PRIA põllumassiivide register (perioodil 2006-2010 ÜPT taotlustega hõlmatud maad)
 5. 5. Iirimaa Suurbritannia Taani Prantsusmaa Ungari Hispaania Saksamaa Poola Holland Belgia Tšehhi Itaalia Leedu Portugal Slovakkia Austria Kreeka Läti Sloveenia Eesti Rootsi Soome Osakaal Kasutusel oleva põllumajandusmaa osakaal riigi pindalast 2010 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 72% 62% 42% 28% 21% 7% 7% Algandmed: Eurostat
 6. 6. Taani Ungari Poola Prantsusmaa Saksamaa Leedu Tšehhi Belgia Slovakkia Holland Suurbritannia Itaalia Hispaania Läti Austria Kreeka Iirimaa Eesti Portugal Sloveenia Soome Rootsi Osakaal Haritava maa osakaal riigi pindalast 2010 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 56% 32% 17% Algandmed: Eurostat 14% 7% 6%
 7. 7. Iirimaa Leedu Läti Eesti Rumeenia Bulgaaria Hispaania Taani Ungari Prantsusmaa Soome Poola Slovakkia Portugal Austria Tšehhi Rootsi Kreeka Suurbritannia Sloveenia Itaalia Saksamaa Belgia Holland Ha/elaniku kohta Kasutusel olev põllumajandusmaa elaniku kohta 2010 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 1.1 0.8 0.8 Algandmed: Eurostat 0.7 0.4 0.3 0.1
 8. 8. Leedu Läti Eesti Taani Soome Bulgaaria Rumeenia Ungari Prantsusmaa Poola Rootsi Slovakkia Hispaania Tšehhi Iirimaa Austria Kreeka Saksamaa Itaalia Portugal Suurbritannia Sloveenia Belgia Holland Ha/elaniku kohta Haritav maa elaniku kohta 2010 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 0.6 0.5 0.5 Algandmed: Eurostat 0.4 0.3 0.2 0.1
 9. 9. Põllumajandusliku maa kasutamine ajalooliselt
 10. 10. 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 2,744,000 1.17 1,794,000 Põllumajanduslik maa Looduslik rohumaa 0.68 951,447 63,496 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 Haritav maa (põllumaa+PR) inimese kohta haritavat maad ha Loodusliku rohumaa = üle 10-ne aasta vanused rohumaad + poollooduslikud kooslused (PLK) *13 sajandi kohta hinnanguline suurus ** PRIA andmebaas Haritavat maad elaniku kohta (ha) Pindala (ha) Põllumajandusmaa struktuuri ja pindala muutumine
 11. 11. Põllumajandusmaa tähendus Statistikaamet (2012) PRIA (2013) Pindala (ha) Pindala (ha) Rohumaad Pikaajaline rohumaa (üle 5 aastane rohumaa) Looduslik rohumaa Poollooduslikud kooslused Püsikultuurid Kokku rohumaad Rohumaad 256 772 36 703 26 793 3 089 323 357 Põllumaad Põllukultuurid sh kuni viieaastane rohumaa Mustkesa 618 428 9 662 Kokku põllumaad 628 090 Kokku põllumajandusmaa 951 447 Püsirohumaa (üle 5 a) 191 529 Põllumaad Põllumaa sh kuni 5 a rohumaa 620 483 Muud maad Põllumajanduslikus tootmises mittekasutatav maa (niidetav), mida säilitatakse heades põllumajandus- ja keskkonnatingimustes 137 096 Viljapuu- ja marjaaiad 6 808 Kokku kasutatav põllumajandusmaa 955 916
 12. 12. Kasutuses oleva põllumajandusmaa pindala muutus 3,000,000 2,744,000 Pindala (ha) 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 * hinnanguline 2013. a andmed PRIA andmebaas 951,447
 13. 13. Pindala (ha) Haritava maa pindala muutus 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 1,147,000 887,951 210,000 Haritav maa (põllumaa + kuni 10-ne aastane püsirohumaa) • Hinnanguline • 2013. a andmed PRIA andmebaas
 14. 14. Haritava maa ja loodusliku rohumaa osatähtsus põllumajandusmaast 100% 93% 83% 80% 80% 60% 40% 20% 20% 17% 7% 0% 13 1885-88 sajand* 1913 haritava maa osatähtsus • Hinnanguline • 2013. a andmed PRIA andmebaas 1939 1950 1975 1990 2013 loodusliku rohumaa (üle 10 a) osatähtsus
 15. 15. Ühtse pindalatoetuse taotlemine 2004 2013 Ühtse pindalatoetusega hõlmatud maa on suurenenud üle 25%. Ühtse pindalatoetusega hõlmatud maa on suurenenud 10 - 25%. Ühtse pindalatoetusega hõlmatud maa on suurenenud alla 10%.
 16. 16. Deklareeritud maa, mis on 2013. a seisuga ühtse pindalatoetusega hõlmatud Deklareeritud maast on ühtse pindalatoetusega hõlmatud üle 85%. Deklareeritud maast on ühtse pindalatoetusega hõlmatud üle 75% - 85%. Deklareeritud maast on ühtse pindalatoetusega hõlmatud 65% - 75%. Deklareeritud maast on ühtse pindalatoetusega hõlmatud alla 65%.
 17. 17. Peamiste põllumajanduskultuuride kasvatamine
 18. 18. Peamiste kultuuride osatähtsus külvipinnast ajalooliselt 30% 25% 23% 21% 20% 15% 15% 10% 5% 2% 1% 0% 1919 Oder 1939 Nisu 1980 Raps Algandmed: Alates 1980. a Statistikaamet Talirukis 2000 Kartul 2013 Lina
 19. 19. Peamiste kultuuride külvipind ajalooliselt 300,000 Pindala (ha) 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 1919 Oder 1939 Nisu Raps Algandmed: Alates 1980. a Statistikaamet 1980 Talirukis 2000 Kartul 2013 Lina
 20. 20. Haritava maa kasutamise struktuur 2012 Allikas: Statistikaamet
 21. 21. Rukkikasvatuse hajuvus 2012 a
 22. 22. Nisukasvatuse hajuvus 2012
 23. 23. Rapsikasvatuse hajuvus 2012
 24. 24. Kartulikasvatuse hajuvus 2012
 25. 25. Trendid põllumajandusmaa kasutamises Põllumajandusmaa (ha) 1,600,000 1,400,000 1,368,000 Pindala (ha) 1,200,000 1,000,000 871,213 800,000 795,640 828,926 2003 2005 906,833 940,930 2007 2010 1,000,000 600,000 400,000 200,000 0 1993 2001 Minevikulised andmed: Statistikaamet 2020
 26. 26. Kasutatava põllumajandusmaa visioon aastani 2020 1,000,000 1,000,000 Prognoos 900,000 800,000 21,954 207,000 800,000 191,529 700,000 600,000 900,000 137,096 700,000 236,277 600,000 500,000 400,000 500,000 620,483 519,348 300,000 200,000 100,000 14,830 Põllumajandustootmises mittekasutatav maa (niidetav) Looduslik (püsi)rohumaa Põllumaa Viljapuu- ja marjaaiad 6,808 681,000 400,000 300,000 200,000 100,000 8,750 0 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Minevikulised andmed: Statistikaamet
 27. 27. Põllukultuuride kasvupinna visioon aastani 2020 700,000 Pindala (ha) 600,000 Prognoos 500,000 28,000 38,000 400,000 50,600 30,900 86,300 87,900 300,000 153,600 158,400 223,000 204,200 38,700 120,000 100,000 181,000 200,000 100,000 0 Suviteravili Tehnilised kultuurid Muud kultuurid Minevikulised andmed: Statistikaamet Mitmeaastased söödakultuurid Taliteravili 230,000
 28. 28. Erineva suurusega ja toetustüübiga tootjate võrdlus
 29. 29. Talumaade osakaal külvipinnas ajalooliselt 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 97% 80% 75% 57% 41% 17 saj algul 17 saj lõpp 19 saj keskel 1919 1925
 30. 30. Erineva suurusega tootjate maakasutuse struktuur 2012 aastal 100% 80% 60% 7,923 51,654 562,169 22,500 191,544 82,057 40% 20% 166,881 0% < 10 ha (8547) < 50 ha (14 229) Poollooduslikud kooslused Mustkesa Põllukultuurid Algandmed: PRIA andmebaas >50 ha (2883) Looduslik rohumaa Pikaajaline rohumaa Püsikultuurid 33,648 >1000 ha (137)
 31. 31. Erineva suurusega ettevõtete osatähtsus ÜPT taotlejate arvus ja ÜPT pinnas 2012 Taotlejad 17% Pindala 83% Ettevõtted alla 50 ha Algandmed: PRIA andmebaas Ettevõtted üle 50 ha
 32. 32. Algandmed: Eurostat Malta Slovenia Switzerland Greece Norway Cyprus Poland Croatia Austria Italy Netherlands Ireland Romania Lithuania Montenegro Finland Latvia Belgium Portugal Spain Sweden Hungary Germany Estonia Denmark France Luxembourg Bulgaria United Kingdom Czech Republic Slovakia Iceland Üle 50 ha tootjate kasutuses oleva maa osatähtsus kogu põllumajandusmaast erinevates riikides (2009) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 81% 66%
 33. 33. Püsirohumaade osatähtsus (ülemine joonis) ja pindala muutus erinevate toetustüüpide tootjatel Osakaal 60% 40% 20% 50% 47% 31% 26% 15% 20% 0% Pindala (ha) 2007 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 2008 2009 2010 2011 2012 213,922 282,917 93,686 77,044 32,516 65,379 2007 Algandmed: PRIA andmebaas 2008 2009 ÜPT KST/KSM 2010 MAHE 2011 2012
 34. 34. Pindala (ha) ÜPT pind tootja kohta maakondade lõikes 120 100 80 60 40 20 0 96 94 66 65 Algandmed: PRIA andmebaas 58 57 56 56 55 52 44 42 37 34 25
 35. 35. Erinevate toetustüüpide keskmine põllumajandusmaa pind tootja kohta 300 265 Pindala (ha) 250 200 150 95 100 54 50 0 ÜPT Algandmed: PRIA andmebaas KSM MAHE
 36. 36. Põllumajandusmaa rentimine
 37. 37. Rendimaade osakaal kogu põllumajandusmaast 60% 57% 50% 45% 46% 2001 2003 48% 50% 53% 40% 30% 20% 10% 9% 0% 1939 2005 Algandmed: 2001 – 2010 Statistikaamet, 2012 PRIA 2007 2010 2012
 38. 38. 63% Harju maakond 62% Viljandi maakond Pärnu maakond 59% Tartu maakond 59% Rapla maakond 59% Jõgeva maakond 59% Põlva maakond 57% Lääne-Viru maakond 57% Keskmine 57% 57% Järva maakond 54% Saare maakond 52% Valga maakond 50% Hiiu maakond 50% Võru maakond Ida-Viru maakond 49% Lääne maakond 48% 0% 10% 20% Algandmed: PRIA andmebaas 30% 40% 50% 60% Rendimaade osatähtsus ÜPT pinnast 2012 aastal maakondade lõikes 70%
 39. 39. Renditud põllumajandusmaa territoriaalne hajuvus
 40. 40. Euroopa riikide rendimaade ja järelmaksuga maade osatähtsus kogu põllumajandusmaast (2009)
 41. 41. Põllumajandusmaa rendihinna muutus Eestis ja Euroopa riikides Euro 40 30 29 31 33 20 10 Euro Rendihind Eestis 47 50 600 500 400 300 200 100 0 2004 2009 2010 2011 2012 0 Algandmed: Statistikaamet 2005 Taani Luxemburg Holland Rootsi 2006 Hispaania Ungari Slovakia 2007 2008 2009 Leedu Malta Soome Algandmed: Eurostat
 42. 42. Põllumajandusmaa keskmine rendihind Euroopa riikides 2009 600 Euro 500 508 482 400 300 200 100 0 Algandmed: Eurostat 184 163 140 113 87 83 48 39 28 19
 43. 43. Välismaa isikute maatulundusmaa omamine Eestis
 44. 44. Välismaa isikute omandis olev maatulundusmaa (1) Pindala (ha) 200,000 184,350 150,000 113,527 100,000 39,734 50,000 12,763 18,417 0 Kokku sh metsamaa sh haritav maa 2011 Algandmed: Maa-amet 2012 2013 sh looduslik rohumaa sh muud maad
 45. 45. Välismaa isikute omandis olev maatulundusmaa (2) 2013. a juuli seisuga on kogu Eesti maatulundusmaast välismaa isikute omandis ~5%. Metsamaa Erametsamaa Põllumajandusmaa 11% 5% 4% 89% 95% Algandmed: Maa-amet Eesti isikute omand Välismaa isikute omand 96%
 46. 46. Välismaa isikute omandis oleva maatulundusmaa pindala maakatastris registreeritud maatulundusmaast ja osakaal Välismaa isikute omandis oleva maatulundusmaa osakaal: Üle 9% 5% – 9% 3% – 5% Alla 3% Algandmed: Maa-amet
 47. 47. Välismaa isikute omandis oleva põllumajandusmaa paiknemine pindala alusel Üle 4000 ha. 2000 - 4000 ha. Alla 2000 ha. Algandmed: Maa-amet
 48. 48. Välismaa isikute omandis oleva põllumajandusmaa osakaal ja pind Välismaa isikute omandis oleva põllumajandusmaa osakaal: Üle 7% 5% – 7% 3% – 5% Alla 3% Algandmed: Maa-amet
 49. 49. Välismaa isikute omandis oleva maatulundusmaa omanikud (1) Maatulundusmaa 5 005 ha 3% 29 556 ha 16% 4 294 ha 2% … sh põllumajandusmaa 2 097 ha 4% 2 109 ha 4% 11 363 ha 22% 145 495 ha 79% Välismaa osanikuga Eesti juriidilised isikud Euroopa Liidu majanduspiirkond 36 929 ha 70% Välismaa osanikuga Eesti juriidilised isikud Euroopa Liidu majanduspiirkond OECD riigid OECD riigid Kolmandad riigid Kolmandad riigid Algandmed: Maa-amet
 50. 50. Välismaa isikute omandis oleva maatulundusmaa omanikud (2) Maatulundusmaa 38 685 ha 21% … sh põllumajandusmaa 54 ha 0,1% 170 ha 0,1% 15 515 ha 30% 36 929 ha 70% 145 495 ha 79% Välismaa osanikuga Eesti juriidilised isikud Välismaa osanikuga Eesti juriidilised isikud Välismaa kodanikud Välismaa kodanikud Välismaa juriidilised isikud Välismaa juriidilised isikud Algandmed: Maa-amet
 51. 51. TÄNAN!

Põllumajandusminister Helir-Valdor Seederi ettekanne 1.11.2013 Tartus toimuval Maakonverentsil.

Views

Total views

2,112

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

169

Actions

Downloads

7

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×