Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ettevõtete toiduvaru

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ettevõtete toiduvaru

 1. 1. Eluks vajalike toiduainete tootmine jakaubandus hädaolukorrasJon Ender, 24.04.2013
 2. 2. Eluks vajalikud toiduained• Lihatooted (värske, kuivatatud, külmutatud, konserveeritud, vorstitooted)• Kalatooted (värske, külmutatud, konserveeritud)• Puu- ja köögiviljatooted (värske, konserveeritud, kuivatatud, moosid)• Taimne ja loome õli• Piimatooted (piim, jogurt, kohupiim, juust, või, pulbrid)• Jahu ja tangained (tavajahud ja koogijahud)• Pagaritooted (leib, sai, küpsised, kuivikud)• Muud toiduained (purgi ja pakitoidud, mesi, suhkur, kondiitritooted)• Vesi, mahlad, siirupid jm mittealkohoolsed joogid
 3. 3. Toiduainete tootmist ja kaubandustmõjutavad hädaolukorrad• Torm• Ulatuslik tulekahju või plahvatus tootmis- või laohoones• Ulatuslik metsa- ja maastiku tulekahju• Üleujutus tiheasustusalal• Ulatuslik maapinna, pinnaveekogu või põhjavee reostussisemaal• Episootia (looma ja linnutaud)• Massiline mürgistus inimestel• Epideemia• Ulatuslik küberrünnak• Ülepiirilise levikuga tuumaõnnetus
 4. 4. Tavapärased kogused
 5. 5. Tavapärane toiduainete laoseisTOOTMIS-ETTEVÕTTEDvastanud ettevõttedarv kgPõhja-Eesti 73 2 426 755Lääne-Eesti 58 2 488 350Kesk-Eesti 49 1 643 194Kirde-Eesti 32 109 968Lõuna-Eesti 95 7 589 608KOKKU 14 257 875KAUBANDUS-ETTEVÕTTEDvastanud ettevõttedarv kgPõhja-Eesti 56 15 815 374Lääne-Eesti 32 2 257 736Kesk-Eesti 14 808 987Kirde-Eesti 13 1 269 039Lõuna-Eesti 30 2 597 158KOKKU 22 748 294• Kui toitu juurde ei ole võimalik toota, siis tootmisettevõtetel jätkukstoitu vähemalt 2,5 nädalaks, kaubandusettevõtetel 4 nädalaks
 6. 6. Tavapärane pakendatud jookide laoseisTOOTMIS-ETTEVÕTTEDvastanud ettevõttedarv kgPõhja-Eesti 64 328 272Lääne-Eesti 58 128 090Kesk-Eesti 51 1 681Kirde-Eesti 41 55 535Lõuna-Eesti 84 1 133 554KOKKU 1 647 132KAUBANDUS-ETTEVÕTTEDvastanud ettevõttedarv kgPõhja-Eesti 36 715 003Lääne-Eesti 24 145 518Kesk-Eesti 12 202 979Kirde-Eesti 10 107 506Lõuna-Eesti 19 233 404KOKKU 1 404 410• Kui kraanist ja kaevust ei ole võimalik vett võtta, siis tootmis- jakaubandusettevõtetel jätkuks mittealkohoolseid jooke kokku caüheks päevaks
 7. 7. Tavapärane tootmise ja müügikogus• Vastanud ettevõtete päevane toiduainete tootmismaht on ligikaudu 2korda suurem päevasest minimaalsest toiduainete vajadusest• Vastanud ettevõtete jaemüügikogus on päevase vajadusega samassuurusjärgus• III ja IV kvartalis toodetakse ca 8% rohkem toiduaineid kui I ja IIkvartalis• Jaekaubanduses müüakse IV kvartalis ca 9% rohkem toitu kui teisteskvartalites
 8. 8. Eksport-import• Kui tootjatega ekspordi vähendamise osas kokkulepele jõuda, olekshädaolukorras võimalik suurendada Eesti tarbeks tootmist vähemaltkolmandiku võrra• Import katab ära kolmandiku Eesti tarbimisestTOOTMINE EESTILE % vastanute arvLihatooted 68 52Kalatooted 51 43Puu- ja köögiviljatooted 69 43Taimne ja loome õli 35 17Piimatooted 55 33Jahu ja tangained 52 27Pagaritooted 69 54Muud toiduained 67 54Vesi, mahlad, siirupid jmmittealkohoolsed joogid63 34EESTI TOODANG KAUBANDUSES % vastanute arvLihatooted 72 77Kalatooted 47 74Puu- ja köögiviljatooted 46 79Taimne ja loome õli 43 63Piimatooted 87 73Jahu ja tangained 68 76Pagaritooted 60 75Muud toiduained 54 82Vesi, mahlad, siirupid jmmittealkohoolsed joogid71 82
 9. 9. Riskistsenaariumite mõju
 10. 10. Elektrikatkestuse mõju tootmisele• Väiksematel on võimalik osaliselt käsitsi toota või rakendada diisli jagaasiga töötavaid seadmeid• Suuremate ettevõtete tootmisseadmed on elektrienergiast otseseltsõltuvad ja alternatiive ei ole• 38% tootjatest ütlevad, et saavad kasutada elektrigeneraatorit, 19-30%saavad jätkata täismahus• Ühepäevase elektrikatkestuse puhul jääb hinnanguliselt seisma 42%ettevõtete tootmine, 7-päevase elektrikatkestuse puhul 55% ettevõtetetootmine
 11. 11. Kraaniveekatkestuse mõju tootmisele• Üle poole tootmisettevõtetest (60%) hindasid, et kraaniveekatkestuse ajalsaab kasutada puurkaevusid ning tuua vett mahutitega mujalt kaevudest• Veekatkestus ei vähendaks 36-48% ettevõtete tootmismahtusid• Ühepäevase kraanivee katkestuse puhul seiskuks hinnanguliselt 26%ettevõtete tootmine, sest vesi on oluline tootmisprotsessi osa, 3- ja 7-päevase katkestuse puhul 38% ettevõtete tootmine• Üksikud ettevõtted saavad vee taastudes toota tavapärasest suuremavõimsusega
 12. 12. Põhitooraine riknemise ja töötajatehaigestumise mõju• Ligikaudu 40% ettevõtetest saavad kasutada ulatuslikke varusid või tuua uuekoguse toorainet• Tootmiskogust ei pea tooraine riknemise puhul vähendama 26-32% ettevõtetest• 37% ettevõtetel on võimalik leida haigetele töötajatele asendused kas puhkuselolevate või hooajaliste töötajate abil, samuti saab tootmismahu säilitamisekspaluda olemasolevatel töötajatel teha ületunde ja rakendada renditööjõudu• Keerulisem on spetsiifilisi oskusi omavate töötajate haigestumisega, näitekstootmisliini oskavad seadistada vaid üksikud inimesed
 13. 13. Muud riskistsenaariumid: täisvõimsusel jätkubtootmine20%31%42%66%74%92%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%Tulekahju põhilaosÜleujutus põhilaos (30 cm põrandast)PõhjaveereostusInternetikatkestus 7 päevaEesti riigipiir täielikult kinni 7 päevaVenemaa riigipiir kinni 7 päeva
 14. 14. Riskistsenaariumite mõju kaubanduselemüük seisab müük jätkub 100%Elektrikatkestus 1 päev 26% 34%Elektrikatkestus 3 päeva 37% 19%Elektrikatkestus 7 päeva 43% 18%Veekatkestus 1 päev 5% 70%Veekatkestus 3 päeva 13% 57%Veekatkestus 7 päeva 19% 55%30% toiduainetest ja veest riknenud 6% 13%60% toiduainetest ja veest riknenud 11% 12%90% toiduainetest ja veest riknenud 21% 12%30% töötajatest haigestunud 14% 59%60% töötajatest haigestunud 21% 33%90% töötajatest haigestunud 45% 19%Põhjavee reostus 10% 71%Üleujutus põhilaos 39% 28%Tulekahju põhilaos 67% 15%Internetikatkestus 7 päeva 10% 56%Eesti riigipiir täielikult kinni 7 päeva 5% 63%Vene suunal riigipiir kinni 7 päeva 3% 86%
 15. 15. Põhilised riskikohad• Toiduvaru kõige olulisem riskikoht on vee kättesaadavus ja sellest tulenevaltvee-ettevõtete tarnimiskindluse tagamine ning sellega seotud riskidemaandamine, sest ladudes jätkub kogu Eesti jaoks toitu 6-7 nädalaks, pakendatudjoogivett aga ainult 1 päevaks• Teine oluline riskikoht on elektri varustuskindluse tagamine, sest kuni 7-päevase elektrikatkestuse ajal peatavad kaubandusettevõtetest tegevuse 26-43%ja tootmisettevõtetest 42-55%, ilma elektrita ei saa elektripliidist sõltuvadelanikud kauasäilivatest toiduainetest toitu valmistada• Kolmas oluline riskikoht on mootorikütuse tarnevõimalus, sest kütust jätkukskolmandikul kaupmeestest ja pooltel tootjatel 5-8 päevaks
 16. 16. Tänan huvi tundmast!jon@uuringukeskus.ee5515057

×