Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Maaelu arengu toetused
2014-2020
Tallinn
29.11.2013
Marko Gorban
Arengutoetused – kellele ja miks?

Kellele
?

Sotsiaalne mõõde – inimkapital, elukeskkond
Majanduslik mõõde – arenguhüpe e...
MAK 2014-2020 eesmärgid
•
•
•

•

•

Toimiv tootja, töötleja, nõustaja ja teadlase vaheline koostöö, ajakohane teadus- ja
...
MAK 2014-2020 eelarve eesmärkide
lõikes
38,713,950, 4%

37,300,000, 4%

Konkurentsivõime

176,320,563, 18%
274,533,313, 27...
50,000,000

37,300,000

100,000,000

14,732,655

150,000,000

49,971,938

176,320,563

200,000,000

103,666,666

250,000,0...
MAK 2014-2020 meetmed
Teadmussiire
•
Teadmussiire ja teave
•
Nõuandeteenuste toetamine
•
Koostöö
Konkurentsivõime
•
Invest...
Teadmussiire ja teave

Nõuandeteenuste toetamine
2007-2013

2014-2020

6,499,074

6,600,000

4,567,569

12,000,000
3,666,0...
Teadmussiire: võimalused
põllumajandustootjale
Teadmussiire ja teavitus
12 mln €

Nõuandeteenuste
toetamine
6,6 mln €
Koos...
25,000,000

50,000,000

22,565,835

100,000,000

55,000,000

150,000,000

48,232,333

200,000,000

172,866,647

250,000,00...
Konkurentsivõime: võimalused
põllumajandustootjale
Investeeringud
põllumajandusettevõtte
tulemuslikkuse parandamiseks
172,...
Kvaliteedikavades osalemine
Investeeringud
ja kvaliteedikavade raames
põllumajandustoodete
toodetud toodete
töötlemiseks j...
Toidutarneahel: võimalused
põllumajandustootjale
Kvaliteedikavad

1 mln €
Investeeringud
põllumajandustoodete
töötlemiseks...
2007-2013

3,495,967
7,466,000

Ohustatud tõugu looma
pidamise toetus

2014-2020

Metsa majandusliku ja
ökoloogilise elujõ...
Keskkond: võimalused
põllumajandustootjale
Keskkonnasõbraliku
majandamise toetus
144 mln €
Piirkondlik mullakaitse
toetus
...
Keskkond: võimalused
põllumajandustootjale (2)
Kohalikku sorti taimede
kasvatamise toetus
0,6 mln €
Ohustatud tõugu looma
...
Keskkond: võimalused
põllumajandustootjale (3)
Mahepõllumajandus
87,7 mln €
Loomade heaolu toetus
30,8 mln €
Natura 2000 t...
Investeeringud
majandustegevuse
mitmekesistamiseks

Metsandussaaduste
töötlemine ja turustamine

2007-2013

93,600,000

85...
Maaettevõtlus ja kohalik algatus:
võimalused põllumajandustootjale
Majandustegevuse
mitmekesistamine
54,6 mln €

Kogukonna...
Finantsinstrumendid
• Garantiifond
– Eelkõige alustavatele ettevõtetele ja mittetulundussektorile kapitalile
ligipääsu tag...
Maaelu arengu toetuste kokkuvõtteks
• Toetussõltuvust on vaja vähendada
• Teadmussiire ja innovatsioon konkurentsivõime ee...
Mis saab 2014?
• 2014 on vaheaasta
• 2014. aastal toimuvad taotlusvoorud meetmetes, kus on
järel 2007-2013 perioodi vahend...
Mis saab 2014? (2)
•

Taotlusvoorud meetmete puhul, kus on
kasutada 2007-2013 perioodi vahendeid
– Tootjarühmade loomine j...
Tänan tähelepanu eest!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Toidumärgistuse uuring 2014
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Maaelu arengu toetused 2014-2020

Download to read offline

Maaelu arengu osakonna juhataja Marko Gorbani ettekanne Eesti Põllumeeste Keskliidu konverentsil "Kuhu lähed Eesti põllumajandus 2014-2020".

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Maaelu arengu toetused 2014-2020

 1. 1. Maaelu arengu toetused 2014-2020 Tallinn 29.11.2013 Marko Gorban
 2. 2. Arengutoetused – kellele ja miks? Kellele ? Sotsiaalne mõõde – inimkapital, elukeskkond Majanduslik mõõde – arenguhüpe ettevõtte majandamises, mille tulemusel toetust enam ei vajata Keskkonnaalane mõõde – avalik hüve Põllumajandustootjad Erametsaomanikud Toiduainetööstus Maaettevõtjad Vabaühendused KOV-id Miks ?
 3. 3. MAK 2014-2020 eesmärgid • • • • • Toimiv tootja, töötleja, nõustaja ja teadlase vaheline koostöö, ajakohane teadus- ja arendustegevus ning teadmussiire Elujõulisele ja jätkusuutlikule toidutootmisele suunatud põllumajandussektor on konkurentsivõimeline, ressursitõhus ja jätkusuutliku vanuselise struktuuriga Põllumajandussaaduste tootmise ja töötlemisega tegelevad ettevõtjad omavad turujõudu ning nende vahel toimub koostöö põllumajandussaaduste tootmisel, töötlemisel ja turustamisel Põllumajandusmaa kasutamine on keskkonnasõbralik ja piirkondlikke eripärasid arvestav, tagatud on elurikkuse, traditsiooniliste maastike ja kõrge loodusväärtusega põllumajanduse ja metsanduse säilimine Maamajandus ja maapiirkonna elukeskkond on mitmekesised, pakuvad alternatiivseid tööhõivevõimalusi põllumajandusest vabanevale tööjõule ning tuginevad kohalikul ressursil ja potentsiaalil põhinevatele lahendustele
 4. 4. MAK 2014-2020 eelarve eesmärkide lõikes 38,713,950, 4% 37,300,000, 4% Konkurentsivõime 176,320,563, 18% 274,533,313, 27% 1 007 848 744 Toidutarneahel Keskkond 103,666,666, 10% 377,314,250, 37% Teadmussiire Maaettevõtlus ja kohalik algatus Tehniline abi
 5. 5. 50,000,000 37,300,000 100,000,000 14,732,655 150,000,000 49,971,938 176,320,563 200,000,000 103,666,666 250,000,000 222,495,208 300,000,000 377,314,250 350,000,000 274,533,313 261,848,370 400,000,000 342,708,344 Eelarve 2007-2013 vs 2014-2020 0 Teadmussiire Konkurentsivõime 2007-2013 Toidutarneahel 2014-2020 Keskkond Maaettevõtlus ja kohalik algatus
 6. 6. MAK 2014-2020 meetmed Teadmussiire • Teadmussiire ja teave • Nõuandeteenuste toetamine • Koostöö Konkurentsivõime • Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks • Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid • Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine Toidutarneahel • Kvaliteedikavades osalemine ja kvaliteedikavade raames toodetud toodete promotsioon • Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks • Tootjarühmade loomine Keskkond • Kiviaia taastamise toetus • Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (KSM) • Piirkondlik mullakaitse toetus • Keskkonnasõbraliku aianduse toetus • Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus • Ohustatud tõugu looma pidamise • Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus • Mahepõllumajandus • Natura 2000 toetus põllumajandusmaale • Natura 2000 toetus erametsamaale • Loomade heaolu toetus • Metsa majandusliku ja ökoloogilise elujõulisuse parandamine Maaettevõtlus ja kohalik algatus • Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas • Metsandussaaduste töötlemine ja turustamine • LEADER kohalikuks arenguks Finantsinstrumendid
 7. 7. Teadmussiire ja teave Nõuandeteenuste toetamine 2007-2013 2014-2020 6,499,074 6,600,000 4,567,569 12,000,000 3,666,012 20,000,000 18,000,000 16,000,000 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0 18,700,000 Teadmussiire Koostöö
 8. 8. Teadmussiire: võimalused põllumajandustootjale Teadmussiire ja teavitus 12 mln € Nõuandeteenuste toetamine 6,6 mln € Koostöö 18,7 mln € • Koolitustegevused (koolitused, seminarid) • Teavitustegevused (infopäevad) • Ettevõtete külastused ja õpiringid • Esitlustegevuste korraldamine • Individuaalse nõuande võimaldamine (mh nõuetele vastavus, kliimamuutused, töötervishoiu ja tööohutuse nõuded, ettevõtte juhtimine) • Teadus- ja arendustegevus (rakendusuuringud, tootearendus, katseprojektid) • Lühike tarneahel ja otseturustus (sh investeeringud) • Euroopa Innovatsioonipartnerlus (EIP)
 9. 9. 25,000,000 50,000,000 22,565,835 100,000,000 55,000,000 150,000,000 48,232,333 200,000,000 172,866,647 250,000,000 191,050,202 Konkurentsivõime 0 Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks Põllu- ja metsmajanduse taristu arendamine ja hoid 2007-2013 2014-2020 Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine
 10. 10. Konkurentsivõime: võimalused põllumajandustootjale Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks 172,9 mln € Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid 55 mln € Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine 25 mln € • Hoonete ja rajatiste ehitamine (s.h statsionaarsed seadmed) • Bioenergia tootmiseks hoonete ja rajatiste ehitamine (s.h statsionaarsed seadmed) • Mobiilsed masinad ja seadmed (väiketootjad, tulundusühistud, aiandus) • Maaparanduslikud tegevused • Juurdepääs põllumajandusmaale ja põllumajanduslikele tootmishoonetele juurdepääsuteede ehitamine ja rekonstrueerimine • Põllumajandusliku tegevusega alustamine • Olemasoleva põllumajandusettevõtte ülevõtmine
 11. 11. Kvaliteedikavades osalemine Investeeringud ja kvaliteedikavade raames põllumajandustoodete toodetud toodete töötlemiseks ja turustamiseks promotsioon 2007-2013 2014-2020 6,000,000 4,481,619 75,000,000 1,000,000 0 80000000 70000000 60000000 50000000 40000000 30000000 20000000 10000000 0 45,490,319 Toidutarneahel Tootjarühmade loomine
 12. 12. Toidutarneahel: võimalused põllumajandustootjale Kvaliteedikavad 1 mln € Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks 75 mln € Tootjarühmade loomine 6 mln € • Kvaliteedikavades osalemine • Kvaliteedikavade raames toodetud toodete edendamis- ja tutvustustegevused • Investeeringud töötlemiseks vajalikesse hoonetesse ja seadmetesse • Suurprojekt • Tootjarühmade loomise ja arendamisega seotud tegevused
 13. 13. 2007-2013 3,495,967 7,466,000 Ohustatud tõugu looma pidamise toetus 2014-2020 Metsa majandusliku ja ökoloogilise elujõulisuse parandamine Natura 2000 toetus erametsamaale Natura 2000 toetus põllumajandusmaale Loomade heaolu toetus Mahepõllumajandus 14,248,000 10,000,000 25,439,272 26,423,600 8,652,796 5,263,650 21,724,033 30,800,000 55,794,869 87,700,000 26,798,154 33,200,000 894,763 583,000 Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus 105,198,573 144,000,000 13,000,000 0 3,878,000 0 Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus Keskkonnasõbraliku aianduse toetus Piirkondlik mullakaitse toetus Keskkonnasõbraliku majandamise toetus 3,962,523 3,000,000 160,000,000 140,000,000 120,000,000 100,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 0 Vähetootlikud investeeringud (kiviaed) Keskkond
 14. 14. Keskkond: võimalused põllumajandustootjale Keskkonnasõbraliku majandamise toetus 144 mln € Piirkondlik mullakaitse toetus 13 mln € Keskkonnasõbraliku aianduse toetus 3,9 mln € • Erinevad positiivse keskkonnamõjuga vee-, mulla- ja liigikaitselised tegevused • Toetusmäär 39,5 eurot/ha • Turvas-, ja erodeeritud muldade viimine rohumaaks või viljapuu- ja marjaaiaks • Happeliste muldade neutraliseerimine • Toetusmäär 23-180 eurot/ha • Keskkonnasõbralik puuvilja- ja marjakasvatus • Keskkonnasõbralik köögivilja-, ravim- ja maitsetaimekasvatus • Keskkonnasõbralik maasikakasvatus • Toetusmäär 160-365 eurot/ha
 15. 15. Keskkond: võimalused põllumajandustootjale (2) Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus 0,6 mln € Ohustatud tõugu looma pidamise toetus 7,5 mln € Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus 33,2 mln € • Talirukkisordi ’Sangaste’, põldoa ’Jõgeva’, põldherne ’Mehis’, kartuli ’Ando’, valge ristik ’Jõgeva 4’ ning teatud puuvilja- ja marjasortide kasvatamine • Toetusmäär 32-100 eurot/ha, 5-12 eurot/tk • Eesti maatõugu veise, eesti tõugu, eesti raskeveo tõugu ja tori tõu universaalsuuna hobuse ning eesti vuti pidamine • Toetusmäär 200-315 eurot/loom, 4 eurot/lind • Poollooduslike koosluste hooldamine (niitmine, karjatamine) • Toetusmäär 85-450 eurot/ha
 16. 16. Keskkond: võimalused põllumajandustootjale (3) Mahepõllumajandus 87,7 mln € Loomade heaolu toetus 30,8 mln € Natura 2000 toetus põllumajandusmaale 5,3 mln € • Mahepõllumajanduslik taime- ja loomakasvatus • Toetusmäär 25-600 eurot/ha • Veiste karjatamine, vasikate paremad kasvutingimused, sigadele loomuomasem pidamiskeskkond, alternatiivsüsteemide rakendamine linnukasvatuses ning lamba, kitse- ja hobusekasvatuse keskkonnasõbralik areng • Toetusmäär 9-71 eurot/loom, 2,8 eurot/lind • Looduskaitseseadusest tulenevate kitsenduste kompenseerimine põllumajandusmaa sihtotstarbelisele kasutamisele • Toetusmäär 32 eurot/ha
 17. 17. Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks Metsandussaaduste töötlemine ja turustamine 2007-2013 93,600,000 85,759,063 6,500,000 6,426,000 54,553,897 100,000,000 90,000,000 80,000,000 70,000,000 60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 0 76,351,540 Maaettevõtlus ja kohalik algatus 2014-2020 Kogukonna juhitud kohalik areng – LEADER
 18. 18. Maaettevõtlus ja kohalik algatus: võimalused põllumajandustootjale Majandustegevuse mitmekesistamine 54,6 mln € Kogukonna juhitud kohalik areng – LEADER 93,6 mln € • Majandustegevuse mitmekesistamine väljapoole põllumajandust • Kohaliku tasandi projektid • Nt kohalik toit
 19. 19. Finantsinstrumendid • Garantiifond – Eelkõige alustavatele ettevõtetele ja mittetulundussektorile kapitalile ligipääsu tagamiseks – Garantiitasude subsideerimine • Laenufond – Ettevõtjatele või tegevustele, mis ei ole kaetud investeeringumeetmetega või projektidele, millesse laenamist peavad krediidiasutused riskantseks – Pikad laenud, kuni 15 aastat – Laenuintresside subsideerimine • 65 miljonit eurot
 20. 20. Maaelu arengu toetuste kokkuvõtteks • Toetussõltuvust on vaja vähendada • Teadmussiire ja innovatsioon konkurentsivõime eelduseks • Positsiooni parandamine toidutarneahelas eeldab ühistegevust, lühikese tarneahela võimaluste ärakasutamist, väärtusahelas järgmise sammu astumist • Tähelepanu keskmesse pikaajalised investeeringud • Ressursisääst investeeringute loomulikuks osaks • Keskkonnameetmed kui avalik hüve • Kohalikku tasandit puudutavad otsused tuleb teha kohapeal
 21. 21. Mis saab 2014? • 2014 on vaheaasta • 2014. aastal toimuvad taotlusvoorud meetmetes, kus on järel 2007-2013 perioodi vahendeid • 2014. aastal teatud meetmete puhul pikendatakse olemasolevaid kohustusi, võetakse uusi taotlusi, rahastades neid 2014-2020 perioodi vahenditest • 2014 toimuvad läbirääkimised Euroopa Komisjoniga MAK 2014-2020 osas ning siseriiklike õigusaktide ettevalmistamine
 22. 22. Mis saab 2014? (2) • Taotlusvoorud meetmete puhul, kus on kasutada 2007-2013 perioodi vahendeid – Tootjarühmade loomine ja arendamine (1,8 milj. eurot) – Eesti lairiba-internetivõrgu katvuse tõstmine (0,55 milj. eurot) • • Pikendatakse olemasolevate pindala- ja loomatoetuste kohustusi, rahastades neid uue perioodi vahenditest – – – Meetmed, mille puhul võetakse (vanade reeglite alusel) uusi taotlusi (rahastades neid 2014-2020 perioodi vahenditest) – Koolitus- ja teavitustegevused (0,8 milj. eurot) – Nõuandeteenuste toetamine (0,75 milj. eurot) – – – – – Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (23,8 milj. eurot) Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (0,05 milj. eurot) Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (0,64 milj. eurot) Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (5,2 milj. eurot) Mahepõllumajandus (14,2 milj. eurot) Loomade heaolu toetus (5,5 milj. eurot) Natura 2000 toetus põllumajandusmaale (0,8 milj. eurot) Natura 2000 toetus erametsamaale (5,24 milj. eurot)
 23. 23. Tänan tähelepanu eest!

Maaelu arengu osakonna juhataja Marko Gorbani ettekanne Eesti Põllumeeste Keskliidu konverentsil "Kuhu lähed Eesti põllumajandus 2014-2020".

Views

Total views

1,681

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

6

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×