Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

Eesti maaõigus eile ja täna – Triinu Rennu, Maa-amet

Download to read offline

Eesti maaõigus eile ja täna – Triinu Rennu, Maa-amet

 • Be the first to like this

Eesti maaõigus eile ja täna – Triinu Rennu, Maa-amet

 1. 1. Eesti maaõigus eile ja täna Triinu Rennu Maa-ameti õigusosakonna juhataja + Triinu.Rennu@maaamet.ee Tartu 2013
 2. 2. Ajalooline taust MAAKASUTUS OMANDIÕIGUS KASUTUSÕIGUS PIKAAJALINE (põline kasutusõigus) LÜHIAJALINE (rent) 2
 3. 3. Ajalooline taust Siit me tuleme Gravüür Eesti talurahvast 19. saj alguses (ERMi kogu) 3
 4. 4. Ajalooline taust Eestimaa talurahvaseadus „Iggaüks” 1802. a „kui teie ikka hoolsed ollete, ommad perrekohhad ja ello assemed ülles piddamas, siis peb teie ello asse, ja keik mis selle järrel on, põllud ja heinamaa, ni hästi teie omma põlvini, kui ka teie laste pärrandusseks jäma, ni kaua kui teie issi hästi maia peate, ja ni kaua kui teie lessed ja lapsed sedda 4 visi tevad.”
 5. 5. Ajalooline taust Talurahvaseadused võeti vastu kolmes etapis: esiteks seadustati talurahva vallasvara omandiõigus ja talukoha põline kasutusõigus (1802 Eestimaal ja 1804 Liivimaal) ERM Fk 3:7 5
 6. 6. Ajalooline taust Talurahvaseadused võeti vastu kolmes etapis: teiseks kaotati pärisorjus (1816 Eestimaal ja 1819 Liivimaal) Johann Köler, “Isa portree” ja “Ema portree” 6
 7. 7. Ajalooline taust Talurahvaseadused võeti vastu kolmes etapis: Kolmandaks talude päriseksostmise seadused (1849 Liivimaal ja 1856 Eestimaal) Õlgkatusega rehielamu Harju-Jaanis 1890; AM TR 13741:342 F 11684:108 7
 8. 8. Ajalooline taust Talupoja õigusruum 19. sajandil talurahva seadused mõisaõigus Balti eraseadus jõustus 1. juulil 1865. a 8
 9. 9. Ajalooline taust 9
 10. 10. Ajalooline taust Deklaratsioon maa kuulutamisest kogu rahva omanduseks Vastu võetud Riigivolikogu poolt 23. juulil 1940. a “… Kogu maa ühes selle põue varadega, kõik metsad, järved ja jõed kuulutatakse kogu rahva omanduseks, s.o. riigi omanduseks. Maade suuruseks, mis antakse iga töötava talupoja kasutada, määratakse ülemmäär 30 hektarit. Kõik maade ülejäägid, mis ületavad selle suuruse, arvatakse riiklikku maatagavarasse selleks, et riigil võimalik oleks abistada maata ja vähese maaga talupoegi nende maaga varustamisel. Nüüdsest peale meie maal ei ole ja ei saa olema kohta parasiitidelekurnajatele ega nende käsikutele …” 10
 11. 11. Ajalooline taust Priit Pärn “Sitta kah!”, avaldatud “Sirbis ja Vasaras” 1987.a. 11
 12. 12. Maareform 1996-2010 Maareformi käigus põllu- ja metsamajandusmaa omandamise või kasutusse saamise võimalused: • piiratud enampakkumine; • vaba põllumajandusmaa erastamine ja kasutusvaldusesse andmine; • vaba metsamaa erastamine; • vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse andmine; • kasutusvaldusesse antud põllumajandusmaa omandamine. 12
 13. 13. Maareform Maareformi käigus eraomandisse läinud maa 13
 14. 14. Maareform Maareformi läbiviimine seisuga 30.09.2013.a. 14
 15. 15. Maareform Müüa maja kasvava metsaga 15
 16. 16. Õigusnormid Õigusaktid, milles on norm põllumajandusmaa kaitseks:         kinnisasja omandamise kitsendamise seadus; maareformi seadus; maakatastriseadus; maakorraldusseadus; planeerimisseadus; keskkonnajärelevalve seadus; looduskaitseseadus; riigivaraseadus. 16
 17. 17. Riigimaa müük Riigimaa osatähtsus hoonestamata kinnisvara müügitehingutest Tehingute osakaal Pindala osakaal Koguväärtuse osakaal 2009 11% 14% 10% 2010 18% 20% 15% 2011 13% 16% 12% 2012 7% 7% 7% 2013* 6% 6% 5% *2013. aasta andmed on esitatud seisuga 01.10.2013 17
 18. 18. Riigimaa rentimine Maa-ameti poolt enampakkumise korras rendile antud maatulundusmaa Keskmine kasutustasu eur/ha Ajutine kasutaja rentnikuna Aasta KÜ tk Kasutusala pindala 2005-2011 104 2 268 40 2 2012 158 2 316 90 50 2013 180 3 310 128 58 Kokku 442 7 894 110 18
 19. 19. Riigimaa müük Enampakkumise korras müüdud maatulundusmaa sihtotstarbega maa Kogupindala Keskmine (ha) hind (eur/ha) Ajutine kasutaja ostjana Aasta Müüdud (tk) 2 009 105 1 162 1 239 0 2 010 210 2 229 1 418 0 2 011 284 2 733 1 310 16 2 012 189 1 698 1 525 49 2 013 199 1 888 1 854 69 Kokku 987 9 710 134 19
 20. 20. Riigimaa müük Maareformi seaduse ja riigivaraseaduse alusel omandatud maa võrdlus 20
 21. 21. Võimalused Millised on riigipoolsed sekkumise võimalused?       kinnisvara käibe piiramine maksusüsteem maa terviklikkuse tagamine pärimispiirangud haridusnõue maa hind 21
 22. 22. Eestlane maaomanikuna 1860/80 kuni 1940 1941 kuni alates 1996 1944 AEG ligikaudu 70 aastat kolm 19 aastat aastat Omal maal peremees 85-95 aastat 22
 23. 23. Siin me oleme Foto: Raivo Tasso
 24. 24. TÄNAN!

Eesti maaõigus eile ja täna – Triinu Rennu, Maa-amet

Views

Total views

939

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

4

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×