Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

Eesti elanike toitumise uuring - MIKS on vajalik?

Download to read offline

Eesti rahvastiku toitumise uuringu avapressikonverents põllumajandusministeeriumis 3. septembril 2013.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

Eesti elanike toitumise uuring - MIKS on vajalik?

  1. 1. Rahvastiku toitumise uuring Martin Minjajev Toiduohutuse osakonna juhataja
  2. 2. Mis on rahvastiku toitumise uuring? • Rahvastiku toitumise uuringu eesmärgiks on koguda Eesti elanikkonna toitumise kohta indiviidipõhiseid piisava täpsusastmega andmeid, mida saab kasutada riigi poliitikate kujundamisel järgmistes valdkondades: – toitumine; – toiduohutus. • Taoliste uuringute läbiviimise sageduseks on tavaliselt ca 10 aastat. • Algavat uuringut iseloomustab eelkõige järgmine: - suur valim (küsitletakse kokku ca 9000 inimest); - küsimustike pikkus ja detailsus, mis omakorda muudab sellele vastamise ajamahukaks.
  3. 3. Toitumise uuringu eesmärk • Toitumise valdkond Toitumise uuringust saadavate andmete põhjal on võimalik hinnata toitumise olukorda Eestis võrrelduna Eesti toitumissoovitustega – kuidas eestimaalased toituvad, kas nende toitumine on tervislik, tasakaalustatud, milline on mikro- ja makrotoitainete saadavus – üle- või alatarbimine? • Toiduohutuse valdkond Detailsed toitumise andmed on aluseks riski hindamisele toidus, mille tulemusena aitavad need kaasa meie toidulaual olevaid toidu ohutumaks muutmisele. Uuringu tulemused võimaldavad Eesti elanikkonna toitumisharjumuste arvestamist ka Euroopa Toiduohutusameti poolt läbiviidavates toiduohutuse valdkonna riskihinnangutes.
  4. 4. Toitumise uuringust tekkivate andmete kasutamine toiduohutuse tagamisel • Kas lisaained on ohutud ja kas nad on ohutud kõikidele elanikkonna gruppidele (nt lapsed)? • Kas tarbijad saavad oma toiduga liiga palju raskemetalle nt kaadmiumi? • Millised elanikkonna grupid tarbivad kõige rohkem kala ja kas nende tervis on seetõttu ohustatud (dioksiin?) • Kas tarbitav toit tagab meile kõik vajalikud toitained (vitamiinid, mineraalained)?
  5. 5. Milleks on toitumise uuringut vaja? • Eestis puuduvad hetkel kaasaegsed piisava detailsusega toitumisandmed. – Viimane sarnane uuring viidi läbi täiskasvanute seas 1997.a (ei hõlmanud lapsi); – Puuduvad andmed toidu valmistusviiside, pakendite, toidulisandite jne tarbimise/kasutamise kohta. – Eesti kaasaegsed toitumisandmed pole esindatud Euroopa tasemel läbiviidavates toiduohutuse alastes riskihinnangutes.
  6. 6. Rahvastiku toitumise uuring • Toitumisuuringut viib läbi Tervise Arengu Instituut, kes kasutab küsitluste läbiviimisel uuringufirmat SIA GfK Custom Research Baltic Estonia; • Toitumise uuringut rahastatavad: – Euroopa Toiduohutusamet; – Põllumajandusministeerium; – Tervise Arengu Instituut; – Eesti Teaduagentuuri Tervishoiuteaduste võimekuse edendamise programm TerVE • Küsitlusperiood on algab septembrist 2013. a ja kestab oktoobrini 2014. a. Kogu uuring lõpeb 2015.a, kui tekib andmestik Eesti elanikkonna toitumise kohta.
  7. 7. TÄNAN!

Eesti rahvastiku toitumise uuringu avapressikonverents põllumajandusministeeriumis 3. septembril 2013.

Views

Total views

829

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

265

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×