Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Eesti elanike ostueelistused 2013
© TNS
Eesti elanike toidukaupade
ostueelistused ja hoiakud
2013
© TNS
Eesti elanike ostueelistused 2013
Uuringu eesmärk ja metoodika
 Uuringu eesmärk oli välja selgitada Eesti elanike t...
© TNS
Eesti elanike ostueelistused 2013
Kodumaised või imporditud
toidukaubad
© TNS
Eesti elanike ostueelistused 2013
Hoiakud toidukaupade päritolumaa suhtes
(ajaline trend Jaeseirest)
Kuivõrd eelista...
© TNS
Eesti elanike ostueelistused 2013
72%
27%
1%
Jah
Ei
Ei oska öelda
75%
16%
9%
Kodumaiseid toidukaupu
Importtoidukaupu...
© TNS
Eesti elanike ostueelistused 2013
n=
Kodumaiseid
toidukaupu
Importtoidukaupu
KOKKU 557
Vastaja sugu mees 252
naine 3...
© TNS
Eesti elanike ostueelistused 2013
n=
Kodumaiseid
toidukaupu
Importtoidukaupu
KOKKU 557
Sissetulek
ühe inimese
kohta
...
© TNS
Eesti elanike ostueelistused 2013
2013 2012 2011 (15-74)
Harjumuspärane maitse
Värskus
Usaldusväärsus
Tervislikkus
P...
© TNS
Eesti elanike ostueelistused 2013
Keeruline/raske
KOKKU, n=557
Tallinn, n=173
suur linn, n=101
väike linn, n=108
maa...
© TNS
Eesti elanike ostueelistused 2013
Pakendil on tootja kohta käiv info liiga väikses kirjas
Pakendil olevast infost ei...
© TNS
Eesti elanike ostueelistused 2013
n=
Kartul 538
Kohupiimakreemid 481
Keedised, moosid 413
Jogurt 484
Värske liha 538...
© TNS
Eesti elanike ostueelistused 2013
Värske liha Veiseliha +19,5%
Sealiha +25,3%
Suitsuvorst, sink
Suitsuvorst,
sink
-1...
© TNS
Eesti elanike ostueelistused 2013
Värske liha Veiseliha +19,5%
Sealiha +25,3%
Suitsuvorst, sink Suitsuvorst, sink -1...
© TNS
Eesti elanike ostueelistused 2013
Toidukaupade etiketid, märgised
ja toidukaupluste omad
kaubamärgid
© TNS
Eesti elanike ostueelistused 2013
36
36
29
30
26
24
9
10
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Alati Sageli Harva Üldse mitte
Toid...
© TNS
Eesti elanike ostueelistused 2013
Enim üritatakse toidus vältida geneetiliselt muundatud koostisosi
geneetiliselt mu...
© TNS
Eesti elanike ostueelistused 2013
2013 2012 2011
Tunnustatud Eesti Maitse
e pääsukesemärk
Lipumärk
Tunnustatud Maits...
© TNS
Eesti elanike ostueelistused 2013
Nn omamärgitoodete märgatavus kasvab
Kas Te olete tähele pannud toidukaupluste oma...
© TNS
Eesti elanike ostueelistused 2013
Kaupluste omamärgitoodetest on tuntumad-ostetumad Selveri,
Rimi ja Säästu
Millisei...
© TNS
Eesti elanike ostueelistused 2013
Viimase aasta jooksul kasvas Prisma omamärgitoodete ostmine
Selveri
Rimi
Säästu (E...
© TNS
Eesti elanike ostueelistused 2013
Omamärgitoodete osakaalu toiduainete ostukorvis hindavad
vastajad umbes kümnendiku...
© TNS
Eesti elanike ostueelistused 2013
Tarbijate hinnangud ostu- ja
tarbimisharjumustele
© TNS
Eesti elanike ostueelistused 2013
Kaks kolmandikku tarbijaist jälgib toidukaupu ostes pidevalt
hinnataset
676869
252...
© TNS
Eesti elanike ostueelistused 2013
Täpset arvestust toidukulude üle peab iga seitsmes tarbija
141614
5046
45
373841
0...
© TNS
Eesti elanike ostueelistused 2013
Alati saab endale soovikohaseid toidukaupu lubada viiendik
tarbijatest
Mõeldes per...
© TNS
Eesti elanike ostueelistused 2013
Muutusi tarbimisharjumustes hinnatakse paari varasemaga
aastaga võrreldes veidi vä...
© TNS
Eesti elanike ostueelistused 2013
Kuidas tajutakse ostmis- ja tarbimisharjumuste muutust 2013.
aastal vs. 2012. aast...
© TNS
Eesti elanike ostueelistused 2013
Täname kuulamast!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

of

Eesti elanike toidukaupade ostueelistused ja hoiakud 2013 Slide 1 Eesti elanike toidukaupade ostueelistused ja hoiakud 2013 Slide 2 Eesti elanike toidukaupade ostueelistused ja hoiakud 2013 Slide 3 Eesti elanike toidukaupade ostueelistused ja hoiakud 2013 Slide 4 Eesti elanike toidukaupade ostueelistused ja hoiakud 2013 Slide 5 Eesti elanike toidukaupade ostueelistused ja hoiakud 2013 Slide 6 Eesti elanike toidukaupade ostueelistused ja hoiakud 2013 Slide 7 Eesti elanike toidukaupade ostueelistused ja hoiakud 2013 Slide 8 Eesti elanike toidukaupade ostueelistused ja hoiakud 2013 Slide 9 Eesti elanike toidukaupade ostueelistused ja hoiakud 2013 Slide 10 Eesti elanike toidukaupade ostueelistused ja hoiakud 2013 Slide 11 Eesti elanike toidukaupade ostueelistused ja hoiakud 2013 Slide 12 Eesti elanike toidukaupade ostueelistused ja hoiakud 2013 Slide 13 Eesti elanike toidukaupade ostueelistused ja hoiakud 2013 Slide 14 Eesti elanike toidukaupade ostueelistused ja hoiakud 2013 Slide 15 Eesti elanike toidukaupade ostueelistused ja hoiakud 2013 Slide 16 Eesti elanike toidukaupade ostueelistused ja hoiakud 2013 Slide 17 Eesti elanike toidukaupade ostueelistused ja hoiakud 2013 Slide 18 Eesti elanike toidukaupade ostueelistused ja hoiakud 2013 Slide 19 Eesti elanike toidukaupade ostueelistused ja hoiakud 2013 Slide 20 Eesti elanike toidukaupade ostueelistused ja hoiakud 2013 Slide 21 Eesti elanike toidukaupade ostueelistused ja hoiakud 2013 Slide 22 Eesti elanike toidukaupade ostueelistused ja hoiakud 2013 Slide 23 Eesti elanike toidukaupade ostueelistused ja hoiakud 2013 Slide 24 Eesti elanike toidukaupade ostueelistused ja hoiakud 2013 Slide 25 Eesti elanike toidukaupade ostueelistused ja hoiakud 2013 Slide 26 Eesti elanike toidukaupade ostueelistused ja hoiakud 2013 Slide 27 Eesti elanike toidukaupade ostueelistused ja hoiakud 2013 Slide 28
Upcoming SlideShare
Põllumajandusettevõtjad maa kasutajana, hoidjana ja väärtuste loojana – Märt Riisberg, põllumees
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0 Likes

Share

Download to read offline

Eesti elanike toidukaupade ostueelistused ja hoiakud 2013

Download to read offline

Uuringu "Eesti elanike toidukaupade ostueelistused ja hoiakud 2013" tulemuste esitlus 25.03.2014 Põllumajandusministeeriumis

 • Be the first to like this

Eesti elanike toidukaupade ostueelistused ja hoiakud 2013

 1. 1. Eesti elanike ostueelistused 2013 © TNS Eesti elanike toidukaupade ostueelistused ja hoiakud 2013
 2. 2. © TNS Eesti elanike ostueelistused 2013 Uuringu eesmärk ja metoodika  Uuringu eesmärk oli välja selgitada Eesti elanike toidukaupade ostuhoiakud ja -harjumused ning trendid erinevate tooterühmade tarbimises ja eelistuses 2013. aastal.  Uuringu aruande tellija on Eesti Põllumajandusministeerium.  Aruande koostamiseks on kasutatud järgmiseid infoallikaid:  Jaekaubanduse seire 2013, küsitlus viidi läbi: september–oktoober 2013;  Agriseire projekti raames detsembris 2013 toimunud esindusliku tarbijauuringu andmestik;  TNS Emori Agriseire (http://www.emor.ee/agriseire/).  Uuringu meetod oli CAPI (computer assisted personal interview) – näost näkku arvutipõhised intervjuud vastajate kodudes.  Küsitlusperiood: 4. detsember – 11. detsember 2013.  Uuringu üldkogumi moodustasid Eesti Vabariigi alalised elanikud vanuses 15+ aastat. Valimi suurus ehk vastajate arv oli 557 inimest. 2
 3. 3. © TNS Eesti elanike ostueelistused 2013 Kodumaised või imporditud toidukaubad
 4. 4. © TNS Eesti elanike ostueelistused 2013 Hoiakud toidukaupade päritolumaa suhtes (ajaline trend Jaeseirest) Kuivõrd eelistatakse sisseoste tehes kodumaiseid toiduaineid (täiesti nõus + pigem nõus) Jaeseire uuringu põhjal on kodumaiseid tooteid eelistavate inimeste osakaal möödunud kümnendi keskpaigaga võrreldes aasta-aastalt langenud, kuid kodumaisus püsib olulise valikutegurina. Allikas: TNS Emor, Jaeseire 2013 kõikidest vastanutest, 15-74, n=1001 81% 78% 83% 84% 83% 85% 88% 90% 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2004 4
 5. 5. © TNS Eesti elanike ostueelistused 2013 72% 27% 1% Jah Ei Ei oska öelda 75% 16% 9% Kodumaiseid toidukaupu Importtoidukaupu Ei oska öelda Hoiakud toidukaupade päritolumaa suhtes protsentides kõikidest vastanutest, 15+, n=557 Kuidas tajutakse kodumaiste toidukaupade osakaalu ostukorvis? Osteti valdavalt: Kas toidukaupade päritolumaa on Teile oluline? 69% 29% 3% Jah Ei Ei oska öelda 76% 13% 11% Kodumaiseid toidukaupu Importtoidukaupu Ei oska öelda 2013 2012 Kolmveerand eestimaalastest usub end ostvat valdavalt kodumaiseid toidukaupu. Aastatagusega võrreldes on kasvanud ka toidukaupade päritolumaa n-ö hoiakuline tähtsustamine – päritolumaad peab oluliseks 72%. 5
 6. 6. © TNS Eesti elanike ostueelistused 2013 n= Kodumaiseid toidukaupu Importtoidukaupu KOKKU 557 Vastaja sugu mees 252 naine 305 Vanus 15-24 78 25-34 93 35-49 134 50-64 133 65-74 63 Rahvus eestlane 383 muu rahvus 174 Elukoht Tallinn 173 suur linn 101 väike linn 108 maa-asula 176 Kodumaiste toidukaupade osakaalu tajumine ostukorvis 1/2 reaprotsentides, 15+ 75 70 79 56 62 84 84 79 76 73 76 85 71 71 76 77 76 61 72 79 83 81 78 74 79 72 82 73 16 19 14 33 29 10 10 10 16 16 18 8 16 21 13 12 14 28 21 10 7 7 13 13 14 14 8 15 Kuidas tajutakse kodumaiste toidukaupade osakaalu ostukorvis? Osteti valdavalt: Tarbijate hinnangud kodumaiste ja importtoidukaupade osakaalule oma ostukorvis erinevad eeskätt vanuse lõikes – alla 35-aastaste seas hinnatakse importtoiduainete osatähtsust suuremaks kui vanemate tarbijate hulgas. 2013 2012 2013 2012 6
 7. 7. © TNS Eesti elanike ostueelistused 2013 n= Kodumaiseid toidukaupu Importtoidukaupu KOKKU 557 Sissetulek ühe inimese kohta möödunud kuul kuni 250,00€ 73 250,01-350,00€ 129 350,01-600,00€ 119 600,01€ ja enam 99 Haridus põhiharidus 101 keskharidus 328 kõrgharidus 128 Kodumaiste toidukaupade osakaalu tajumine ostukorvis 2/2 reaprotsentides, 15+ 75 73 77 75 75 63 74 89 76 74 71 77 81 83 81 78 16 20 14 17 19 26 17 6 13 19 9 13 13 14 13 11 Kuidas tajutakse kodumaiste toidukaupade osakaalu ostukorvis? Osteti valdavalt: Ilmneb seos kodumaise ja imporditud toidu valiku ning haridustaseme vahel – mida kõrgem haridustase, seda enam valitakse kodumaiseid toidukaupu. 2013 2012 2013 2012 7
 8. 8. © TNS Eesti elanike ostueelistused 2013 2013 2012 2011 (15-74) Harjumuspärane maitse Värskus Usaldusväärsus Tervislikkus Püsiv kvaliteet Kõrge kvaliteet Lai sortiment Lisaainete vähene sisaldus Pakendi välimus ja kasutamise mugavus Soodne hind Pikk säilivusaeg 61 58 52 46 45 42 38 29 27 23 14 34 39 43 49 50 52 52 58 62 59 63 1 1 2 1 2 6 3 5 15 16 3 2 4 4 4 4 3 9 6 3 7 65 63 52 51 50 44 40 30 25 25 14 31 35 44 46 45 52 51 58 61 59 63 1 0 1 1 1 1 6 2 8 13 17 3 2 3 3 4 3 3 10 6 3 7 Kodumaiseid toidukaupu kirjeldama sobivad omadused on aastatagusega võrreldes jäänud tarbijate arvates suures osaks samaks, peamiselt iseloomustab kodumaist toitu harjumuspärane maitse ja värskus. Umbes pool tarbijatest peab kodumaist toitu alati usaldusväärseks, tervislikuks ning püsiva kvaliteediga. Kodumaiseid toidukaupu iseloomustab enim harjumuspärane maitse ja värskus Kodumaistele toidukaupadele iseloomulikud omadused protsentides kõikidest vastanutest, 15+, n=557 65 60 52 52 48 44 39 32 25 25 17 33 39 46 44 49 53 50 55 63 59 61 2 0 1 1 1 1 9 5 8 15 19 1 1 1 2 2 2 1 9 4 1 4 Jah, alati Jah, mõnikord Ei ole kunagi Ei oska öelda 8
 9. 9. © TNS Eesti elanike ostueelistused 2013 Keeruline/raske KOKKU, n=557 Tallinn, n=173 suur linn, n=101 väike linn, n=108 maa-asula, n=176 kuni 250,00€, n=73 250,01-350,00€, n=129 350,01-600,00€, n=119 600,01€ ja enam, n=99 põhiharidus, n=101 keskharidus, n=328 kõrgharidus, n=128 Keeruline/raske KOKKU, n=557 mees, n=252 naine, n=305 15-24, n=78 25-34, n=93 35-49, n=134 50-64, n=133 65-74, n=199 eestlane, n=383 muu rahvus, n=174 2013 2012 2011, 15-74 Imporditud ja kodumaiste toidukaupade eristamise lihtsus protsentides kõikidest vastanutest, 15+, 557 16 14 17 13 11 9 11 33 15 17 17 18 17 8 13 10 20 33 18 16 16 15 16 14 17 12 26 15 9 27 13 14 17 15 14 20 20 20 28 12 8 25 15 15 reaprotsentides Kas Teie arvates on ostmisel lihtne või keeruline vahet teha kodumaise ja imporditud toidukaupade vahel? 36 37 35 47 44 44 16 17 18 1 2 3 0% 50% 100% Lihtne Mitte alati lihtne Keeruline/raske ei oska öelda Enamikul tarbijaist tuleb enda hinnangul ette olukordi, kus kodumaise ning importtoidukauba eristamine ei ole lihtne. Import- ja kodumaist päritolu toidu eristamist peavad enda jaoks keeruliseks sagedamini vanemaealised, madalama haridustasemega tarbijad. 9
 10. 10. © TNS Eesti elanike ostueelistused 2013 Pakendil on tootja kohta käiv info liiga väikses kirjas Pakendil olevast infost ei selgu tootjamaa ning tootja Pakendil olevast infost ei selgu kasutatud tooraine päritolumaa Kaupade pakendid ei eristu Kodumaiste toidukaupade ja kaubamärkide nimed on võõrapärased Importtoodete nimed ja kaubamärgid on eestipärased Kaubandusketid kasutavad oma kaubamärgitooteid (ehk private label) Müüjatel on vähesed teadmised kauba päritolumaast Müüjad annavad teadlikult valeinformatsiooni muu Imporditud ja kodumaiste toidukaupade eristamist raskendavad asjaolud protsentides vastajatest, kes vastasid: mitte alati lihtne ja keeruline / raske, n=351 66% 41% 40% 35% 34% 30% 27% 23% 9% 4% 68% 42% 40% 36% 28% 26% 21% 21% 12% 2% 70% 52% 47% 34% 25% 24% 24% 28% 15% 3% 2013 2012 2011 Vastaja võis valida mitu varianti 10
 11. 11. © TNS Eesti elanike ostueelistused 2013 n= Kartul 538 Kohupiimakreemid 481 Keedised, moosid 413 Jogurt 484 Värske liha 538 Valmistoidud 362 Suitsuvorst, sink 512 Juust 536 Majonees 498 Jahu ja tangained 546 Linnuliha 529 Õlu 321 Jäätis 482 Mahlatooted 478 Värske köögivili 546 Viin 329 Kalatooted 514 Küpsised/keeksid/koogid 494 Toiduõli 542 Kommid, šokolaadid 521 Värske puuvili / marjad 534 Makaronitooted 533 75 64 60 60 58 52 51 50 49 47 46 45 41 37 36 25 25 25 22 20 19 11 15 26 23 28 26 26 33 30 29 34 33 31 33 27 32 23 29 35 30 32 23 19 10 10 16 12 14 18 15 19 20 18 20 19 23 33 29 38 36 37 31 44 43 36 1 1 3 1 1 2 1 1 5 2 3 3 9 10 3 11 4 13 24 1 1 1 5 1 5 1 10 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ainult kodumaiseid Peamiselt kodumaiseid Enam-vähem võrdselt Peamiselt import Ainult import Kodumaiste ja importkaupade osatähtsused vastajate ostudes 2/2 protsentides kõikidest vastanutest, 15+, n=557 73 66 56 62 62 54 55 50 48 44 46 47 45 36 39 29 24 30 26 22 20 9 17 24 25 27 24 32 31 30 30 33 33 30 30 30 32 22 32 36 26 34 28 16 10 9 16 11 13 12 13 18 19 18 19 17 23 29 25 29 34 31 30 39 38 34 2 1 1 2 1 2 2 4 1 3 1 5 3 13 10 3 13 4 12 29 1 1 1 1 1 1 2 1 7 1 4 1 1 11 11 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2013 2012 NB! Välja on jäetud „ei oska öelda“ ja „ei tarbi“. Seega on joonisel ainult tarbijad. 11
 12. 12. © TNS Eesti elanike ostueelistused 2013 Värske liha Veiseliha +19,5% Sealiha +25,3% Suitsuvorst, sink Suitsuvorst, sink -14,8% Jogurt Jogurt +24,2% Juust Juust -11,0% Linnuliha Linnuliha -3,7% Õlu Õlu -18,2% Jäätis Jäätis +7,6% Mahlatooted Mahl -13,6% Toiduõli Toiduõli -4,3% Viin Viin -32,5% Makaronitooted Makaronitooted 85% 84% 87% 80% 78% 75% 75% 64% 52% 48% 29% Osakaalu ja sortimendi võrdlus protsentides kõikidest vastanutest, 15+, n=557 93% 83% 96% 68% 51% 50% 56% 69% 33% 5% 42% 1% Kodumaiste kaupade hinnanguline osatähtsus ostudes Kodumaise kauba osatähtsus sortimendis* < > > > > = > Kodumaise kauba hinnatase võrreldes impordiga* > > > *Allikas: TNS Emor, Eesti toidukaupade positsioon siseturul, aprill-mai 2013 kodumaisest müügil vaid üksikud mahetooted (mida hinnavaatlusesse ei kaasatud) > 12
 13. 13. © TNS Eesti elanike ostueelistused 2013 Värske liha Veiseliha +19,5% Sealiha +25,3% Suitsuvorst, sink Suitsuvorst, sink -14,8% Jogurt Jogurt +24,2% Juust Juust -11,0% Linnuliha Linnuliha -3,7% Õlu Õlu -18,2% Jäätis Jäätis +7,6% Mahlatooted Mahlatooted -13,6% Toiduõli Toiduõli -4,3% Viin Viin -32,5% Makaronitooted Makaronitooted 85% 84% 87% 80% 78% 75% 75% 64% 52% 48% 29% Hinnangute ja jaekäibe võrdlus protsentides kõikidest vastanutest, 15-+, n=557 Osatähtsus käibes * > Kodumaiste kaupade hinnanguline osatähtsus ostudes > = > > > 73% 78% 78% 66% 73% 42% 75% 64% 37% 17% 61% 9% Kodumaise kauba hinnatase võrreldes impordiga > < *Allikas: TNS Emor, Eesti toidukaupade positsioon siseturul, aprill-mai 2013 Kodumaisest oli müügil 2013. a algul vaid üksikud mahetooted (mida hinnavaatlusesse ei kaasatud) > > > 13
 14. 14. © TNS Eesti elanike ostueelistused 2013 Toidukaupade etiketid, märgised ja toidukaupluste omad kaubamärgid
 15. 15. © TNS Eesti elanike ostueelistused 2013 36 36 29 30 26 24 9 10 0% 20% 40% 60% 80% 100% Alati Sageli Harva Üldse mitte Toidutoote esmakordsel ostmisel pöörab pakendil olevale infole alati tähelepanu vähemalt iga kolmas ostja Kui sageli Te loete esmakordselt toidu-kaupu ostes pakendil olevat märgistust? %, 15+, n=557 alati mitte-eestlased naisterahvad kõrgharidusega suurema sissetulekuga 2013 2012 15
 16. 16. © TNS Eesti elanike ostueelistused 2013 Enim üritatakse toidus vältida geneetiliselt muundatud koostisosi geneetiliselt muundatud koostisosad 2013 2012 2011 (15-74) lisaained 2013 2012 2011 (15-74) küllastunud ja transrasvhapped 2013 2012 2011 (15-74) rasv 2013 2012 2011 (15-74) suhkur 2013 2012 2011 (15-74) sool 2013 2012 2011 (15-74) lisatud vitamiinid ja mineraalained 2013 2012 2011 (15-74) mitte ühtegi neist 2013 2012 2011 (15-74) 50 52 46 41 45 41 40 45 37 28 27 28 24 22 16 21 19 15 8 8 7 26 23 26 Kui on mingeid toidus sisalduda võivaid aineid, mida Te püüate tarbijana vältida või mille tarbimist vähendada, siis märkige palun. %, 15+, 557 16
 17. 17. © TNS Eesti elanike ostueelistused 2013 2013 2012 2011 Tunnustatud Eesti Maitse e pääsukesemärk Lipumärk Tunnustatud Maitse e ristikumärk Eesti riiklik ökomärk Eesti Parim Toiduaine EL-i mahepõllu- majanduse logo Aus kaup Eestis Kasvatatud Eesti Lihaveis Garanteeritud traditsiooniline eritunnus Kaitstud geograafiline tähis Kaitstud päritolu nimetus ei oska öelda Kas Te teate-tunnete allolevaid toidumärgiseid? %; 15+, n=557 85 52 48 42 42 36 22 21 20 6 5 5 6 Tuntuim nn toidumärk on „pääsukesemärk“; enim on kasvanud EL-i mahepõllumajanduse logo tuntus 83 55 50 39 46 25 24 27 22 9 6 5 11 77 42 45 40 43 17 20 22 24 6 5 4 14 17
 18. 18. © TNS Eesti elanike ostueelistused 2013 Nn omamärgitoodete märgatavus kasvab Kas Te olete tähele pannud toidukaupluste omakaubamärke (private label)? reaprotsentides, 15+, n=557 75 72 71 24 26 26 1 2 3 0% 20% 40% 60% 80% 100% Jah Ei Ei oska öelda 18 ei ole märganud vanemaealised mitte-eestlased madalama haridusega väiksema sissetulekuga 2013 2012 2011, 15-74 Suurendavad valikuvõimalust Vajalikud Odavad Tootjad ei selgu
 19. 19. © TNS Eesti elanike ostueelistused 2013 Kaupluste omamärgitoodetest on tuntumad-ostetumad Selveri, Rimi ja Säästu Milliseid kaupluste omakaubamärke Te olete märganud? Ostnud 2013. aastal? Eelistate? % vastajatest, kes on märganud omamärgitooteid, 15+, n=417 19 Koht Omamärgitoode Märganud Ostnud Eelistab 1 Selveri 2 Rimi 3 Säästu (ETK) 4 Alpenrose (Rimi, Säästumarket) 5 OptimaLinija (Maxima) 6 Favorit (Maxima) 7 Old Farmer (Rimi) 8 % (Rimi, Säästumarket) 9 Rainbow (Prisma) 10 X-tra (Prisma) 34% 26% 25% 12% 10% 9% 6% 6% 5% 4% 75% 68% 67% 55% 46% 36% 34% 30% 28% 21% 60% 50% 45% 32% 27% 21% 17% 16% 13% 9%
 20. 20. © TNS Eesti elanike ostueelistused 2013 Viimase aasta jooksul kasvas Prisma omamärgitoodete ostmine Selveri Rimi Säästu (ETK) Alpenrose (Rimi, Säästumarket) OptimaLinija (Maxima) Favorit (Maxima) Rainbow (Prisma) Old Farmer (Rimi) % (Rimi, Säästumarket) X-tra (Prisma) Balti Lux (Rimi, Säästumarket) Eldorado (Prisma) Euroshopper (Prisma) MaximaEcologica 60% 50% 45% 32% 27% 21% 17% 16% 13% 9% 7% 5% 5% 4% 60% 48% 45% 38% 31% 22% 10% 16% 16% 7% 9% 4% 4% 4% 2013 2012 Milliseid kaupluste omakaubamärke Te olete ostnud 2013. aastal? % vastajatest, kes on märganud omamärgitooteid, 15+, n=417 20
 21. 21. © TNS Eesti elanike ostueelistused 2013 Omamärgitoodete osakaalu toiduainete ostukorvis hindavad vastajad umbes kümnendikule Kui suure osakaalu moodustavad omakaubamärgid Teie ostetavatest toiduainetest? %, 15+, n=557 Keskmine osakaal ostukorvis 21 9 14 17 21 14 15 11 12 9 6 8 7 11 11 21 13 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 20132012 Ei oska öelda Üle 20% 17-20% 13-16% 9-12% 5-8% 1-4% 0% 25-49 aastased tarbijad 2012 9% 2013 10%
 22. 22. © TNS Eesti elanike ostueelistused 2013 Tarbijate hinnangud ostu- ja tarbimisharjumustele
 23. 23. © TNS Eesti elanike ostueelistused 2013 Kaks kolmandikku tarbijaist jälgib toidukaupu ostes pidevalt hinnataset 676869 252424 776 111 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 201320122011, 15-74 Üldse mitte Harva Sageli Alati Kas Te tavaliselt vaatate toidukaupu ostes nende hindu? %, 15+, n=557 23 32% 49% 17% 2% Enamasti kilohinda Vaatan mõlemat, nii kilo kui pakendi hinda Enamasti pakendi hinda Ei vaata hinda Pidevad hinnajälgijad vaatavad sagedamini kilohinda; harvem jälgijad lähtuvad enam pakendi hinnast
 24. 24. © TNS Eesti elanike ostueelistused 2013 Täpset arvestust toidukulude üle peab iga seitsmes tarbija 141614 5046 45 373841 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 201320122011, 15-74 Ei tea, pole arvestust pidanud Jah, tean enam-vähem suurusjärke Jah, pean täpset arvestust, tean täpselt Kas peate oma toidukulude kohta arvestust või teate, kui palju toidu peale kuus kulutate? %; 15+, n=557 24 keskmine sissetulek naised 65-aastased ja vanemad mitte-eestlased
 25. 25. © TNS Eesti elanike ostueelistused 2013 Alati saab endale soovikohaseid toidukaupu lubada viiendik tarbijatest Mõeldes pere eelarvele ja toiduostudele, siis kuivõrd võimaldab Teie pere rahaline olukord praegu osta soovikohaseid toidukaupu? %; 15+, n=557 201919 605860 141613 777 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 201320122011 (15-74) Ei saa osta seda, mida soovime Ostame väga harva seda, mida soovime Üldiselt küll, kuid mitte alati Jah, ostame alati seda, mida soovime vanemad (üle 50-aastased) madalama sissetulekuga (kuni 350 € pereliikme kohta kuus)
 26. 26. © TNS Eesti elanike ostueelistused 2013 Muutusi tarbimisharjumustes hinnatakse paari varasemaga aastaga võrreldes veidi väiksemaks Kas Teie toidukaupade ostmis- ja tarbimisharjumused muutusid 2013. aastal võrreldes 2012. aastaga? %, 15+, n=557 1211 17 24 30 32 64 60 51 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 201320122011, 15-74 Harjumused jäid samaks Jah, toimusid mõned muutused Jah, muutusid tunduvalt 26 Miks Teie harjumused muutusid? % neist, kelle harjumused muutusid; n=200 28% 23% 65% 68% 13% 11% 12% 10% 6% 7% 20132012 Muu Töö iseloomu muutus Perekondlikud põhjused (lapse sünd) Rahalise olukorra muutused Tervisega seotud põhjused Rahaline olukord: mitte-eestlased, madalam sissetulek/töötu, Virumaa tervis: nooremad vastajad (veidi enam) Samaks: eestase, vanemad inimesed (pensionärid) Mõned muutused: 15-34, õppimine, lapsehoolduspuhkus
 27. 27. © TNS Eesti elanike ostueelistused 2013 Kuidas tajutakse ostmis- ja tarbimisharjumuste muutust 2013. aastal vs. 2012. aastaga 27 Tarbijatest, kelle harjumused muutusid % Hakkasin varasemast sagedamini vaatama toidukaupade hindu 42 Käin poes harvemini 31 Hakkasin varasemast enam tarbima puu- ja köögivilju 30 Hakkasin varasemast sagedamini ostma odavamat toidukaupa 28 Asendasin teatud toidukaubad odavamate toidukaupadega, muutsin menüüd 25 Valmistoitude ostmise asemel hakkasin rohkem ise süüa tegema 25 Vähendasin ostetava toidu kogust 24 Hakkasin rohkem tarbima isekasvatatud toitu 21 Hakkasin toidukulude üle varasemast täpsemat arvestust pidama 21 Püüdsin toitu varasemast vähem ära visata ja oma ostusid paremini planeerida 19 Kui Teie harjumused muutusid, siis millisel moel?
 28. 28. © TNS Eesti elanike ostueelistused 2013 Täname kuulamast!

Uuringu "Eesti elanike toidukaupade ostueelistused ja hoiakud 2013" tulemuste esitlus 25.03.2014 Põllumajandusministeeriumis

Views

Total views

1,658

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

143

Actions

Downloads

14

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×