Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jeppe christensen præsentation

929 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jeppe christensen præsentation

 1. 1. PolitietsRegisterblade.dk- få brugerne engageret! Oplæg ved projektleder Jeppe Christensen www.ksa.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Stadsarkiv 28. november 2011
 2. 2. Hvad er politietsregisterblade.dk?
 3. 3. Typisk daglig aktivitet 1.500 besøg (500 unikke) 7.000 søgninger 8.000 indtastninger 20-30 indlæg på forum Andet: fejlretning, afstemninger, nyheder
 4. 4. Fakta om projektet PolitietsRegisterblade.dk drives af Købehavns Stadsarkiv 2008 - ? 1,3 millioner registerblade digitaliseret og nu søgbare online 400 frivillige indtastere har lagt mere end 20 årsværk! Stadsarkivet har brugt 2 Eksempel på et registerblad årsværk!
 5. 5. Projektets start
 6. 6. Metode: CrowdsourcingDef.: Crowdsourcing is the act of outsourcing tasks, traditionally performed by an employee or contrator, to an undefined, large group of people or community (a "crowd"), through an open call. Wikipedia
 7. 7. Evaluering: Den typiske indtaster Kvinde (55%) 56-65 år gammel (42%) Har en mellemlang videregående uddannelse (34%) Bor i Hovedstadsområdet (51%) Betegner sig selv som slægtsforsker (92%) Er medlem af en slægsforskerforening (63%) Er enten offentligt ansat (23%) eller på pension/efterløn (42%)
 8. 8. Evaluering: Brugernes motivation
 9. 9. Evaluering: Mere motivation… Hvad vil gøre dig endnu mere motiveret som indtaster? 140 45,3% 120 39,4% 100 nter 27,5% Antal responden 26,8% 80 60 40 8% 8% 20 5,6% 0 Jeg modtager en symbolsk Jeg deltager i Jeg får mulighed for at Jeg får mulighed for at Jeg får større indflydelse Andet Ved ikke gave i form af et konkurrencer med møde de andre indtastere omsætte mine optjente på hvordan pengebeløb/værdikupon præmier (i forbindelse personligt ved faglige og point til gaver indtastningsarbejdet med indtastningsarbejdet) sociale arrangementer tilrettelæggesDet er rart at få påskønnelse i ord. Ikke i gaver. Det er ikke det. Men en elleranden form for anerkendelse, vil man gerne have. Citat frivillig.
 10. 10. Evaluering: Pointsystemet Det kan være motiverende med pointsystemet, det holder mig til ilden, så jeg tænker: jeg tager lige fem til. Citat frivillig Politietsregisterblade.dks pointsystem 100% 90% 24.3% 80% 70% Ved ikke / ikke relevant 60% 31.7% I meget lav grad 50% I lav grad 40% I nogen grad 14.4% 30% I høj grad I meget høj grad 20% 19.7% 10% 6.7% 0% 3.2% I hvor høj grad er pointsystemet motiverende for dig som frivillig?Det kan være motiverende med pointsystemet, det holder mig til ilden, så jegtænker: jeg tager lige fem til. Citat frivillig
 11. 11. Evaluering: Frivilligshedskultur Frivillighedskultur - I hvor høj grad føler du, at du er en del af et fælleskab med de andre frivillige indtastere på politietsregisterblade.dk? I meget høj grad 2% Ved ikke 19% I høj grad 21% I meget lav grad 10% I lav grad 10% I nogen grad 38%
 12. 12. Nogle af evalueringens anbefalinger Bliv ved Korte svartider på forum/mail Udelegering af ansvar og opgaver Tydelig projektledelseDet er vigtigt, at projektgruppen svarer samme dag, som man skriver sitspørgsmål. Ellers er det demotiverende. Citat frivillig.
 13. 13. Opgaver i 2012 og frem Kvalitetssikring og gendigitalisering Normalisering af indtastningerne Historisk personnummer Grafisk fremstilling af søgeresultater fx via google maps Mulighed for upload af brugerinformationer At indtasterne bliver ved med at taste Nyt indtastningsprojekt i 2013-14
 14. 14. Hvorfor er projektet er succes? Startet af foreninger/brugere Organisering MetoderRåd: Ha’ en åben dialog med brugerne Lad dem der bidrager få medbestemmelse Beløn brugerne med anerkendelse og symbolske gaver
 15. 15. Spørgsmål og idéer… www.politietsregisterblade.dk www.slideshare.net/politietsregisterblade/jeppe-christensen-prsentation

×