Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Warsztaty ii czesc - 2 dzien ukr

815 views

Published on

Warsztaty ii czesc - 2 dzien ukr

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Warsztaty ii czesc - 2 dzien ukr

 1. 1.   Громадянський діалог – співпраця органів самоврядування – вища якість публічних послуг.  PKWD/15/2015 ІІ навчальний модуль: Чернігів, 10-12 травня 2015 р.   Співпраця – правові підстави та способи визначення її обсягу Автор: Ґжеґож П. Кубальскі
 2. 2. Програма семінару 1. Законодавчі основи для співпраці громад у світлі  Закону України від  17 червня 2014 року 2. Вступ до соціологічних досліджень  3. Планування соціологічних досліджень для потреб  програми співпраці – практичне заняття  4. Механізми залучення жителів до процесів спільного  прийняття рішень у системі місцевого  самоврядування  5. Симуляційна гра «Зіграй у місто»  6. Підготовка плану громадських слухань для потреб  програми співпраці – практичне заняття
 3. 3. Правова підстава співпраці • Закону України “Про співробітництво територіальних громад” від 17 червня 2014 року № 1508-VII
 4. 4. Форми співпраці • делегування одному із суб’єктів співробітництва іншими суб’єктами співробітництва виконання одного чи кількох завдань • реалізація спільних проектів • спільне фінансування (утримання) суб’єктами співробітництва підприємств, установ та інфраструктурних об’єктів • створення спільних комунальних підприємств, установ та організацій – спільних інфраструктурних об’єктів • утворення спільного органу управління для спільного виконання визначених законом повноважень Ст. 4 п. 1 Закону “Про співробітництво територіальних громад”
 5. 5. Завдання 2.2.1 Працюючи у групах, обміркуйте, будь ласка, для кожної із перелічених форм співпраці: • які умови повинні бути дотримані, щоби було раціонально вживати заходи саме у такій формі • які категорії завдань можуть бути реалізовані у даній формі
 6. 6. Завдання 2.2.2 Будь ласка, обміркуйте – у реаліях органу самоврядування, який Ви представляєте, – які завдання могли б бути реалізовані через механізми співпраці.
 7. 7. Форми співпраці ОМС у Польщі • міжгмінні та повітові союзи • адміністративні об’єднання • асоціації органів місцевого самоврядування а також заплановано ввести: • гмінно-повітові союзи • групи територіальної співпраці
 8. 8. Завдання 2.2.3 Працюючи у групах, на основі тексту Закону України “Про співробітництво територіальних громад” від 17 червня 2014 року, опишіть, будь ласка, чергові етапи налагодження співпраці між громадами.
 9. 9. Типи соціологічних досліджень • відкриваючі дослідження – стосуються нових, нерозпізнаних до цього часу сфер чи проблем; • описові дослідження – їх метою є презентація та аналіз визначеної проблеми чи явища; • з’ясовуючі дослідження – мають на меті визначення причин тих явищ, які спостерігаються
 10. 10. Етапи дослідницького процесу 1. Концептуалізація 2. Проектування дослідження 3. Розробка дослідницьких інструментів 4. Проведення дослідження на місцевості 5. Опрацювання та аналіз результатів 6. Підготовка звіту
 11. 11. Концептуалізація • Це процес деталізації сфери дослідження, яке заплановано провести. • Вона веде до чіткого визначення мети дослідження • Усі заходи, пов’язані із проведенням соціологічних досліджень, є вторинними порівняно із формулюванням їхньої мети. Адже саме мета (та пов’язані із нею запитання дослідження) визначають методи дослідження, обсяг технік, які використовує дослідник, вказує джерела інформації та визначає ресурси, необхідні для досягнення успіху.
 12. 12. Завдання № 2.2.4 Працюючи у групах, обміркуйте, будь ласка, які соціологічні дослідження можуть бути потрібні при плануванні проекту співпраці.
 13. 13. Проектування дослідження (вибір методології) Підхід Основні поняття Методи Позитивізм Соціальна структура, соціальні факти Кількісна перевірка гіпотез Інтерпретативні суспільні науки Суспільне творення реальності, значення Якісна перевірка гіпотез
 14. 14. Основні поняття • населення – сукупність усіх осіб, які становлять предмет зацікавлення • вибірка – частина населення, вибрана на основі визначених критеріїв • параметр – кількісний показник, який характеризує населення • статистика – величина, яка характеризує вибірку • естимація – розрахунок параметрів населення, базуючись на статистиці із вибірки
 15. 15. Населення і вибірка – взаємні зв’язки
 16. 16. Розробка інструментів дослідження (1) Будь ласка, вкажіть, звідки ми можемо черпати дані для соціологічних досліджень, які ми проводимо
 17. 17. Розробка інструментів дослідження (2) – підбір вибірки • Випадкові вибірки (репрезентативний підхід), наприклад: – іменна вибірка осіб – адресна вибірка осіб – вибірка домогосподарств • Нерепрезентативний підбір – вичерпний підбір – цільовий підбір (арбітральна вибірка) – частковий (квотний) підбір
 18. 18. Види естимації • точкова естимація – вказання конкретного числового значення параметра у населенні, базуючись на результатах дослідження у вибірці • проміжкова естимація – знаходження числового проміжку, який із визначеним рівнем довіри (вірогідності) містить справжнє значення параметра населення
 19. 19. Чисельність вибірки при заданому проміжку довіри
 20. 20. Розробка інструментів дослідження (3) – спосіб дослідження • Анкети/інтерв’ю, які проводять інтерв’юери – особисте інтерв’ю (face to face) – інтерв’ю по телефону • Анкети, які респонденти заповнюють самостійно – поштова анкета – анкети, що роздаються/аудиторні
 21. 21. Розробка інструментів дослідження (4) – конструкція анкети • запитання про факти – запитання про думку • закриті запитання – відкриті запитання – шкала Лайкерта – семантичний диференціал Осгуда
 22. 22. Завдання Будь ласка, підготуйте методологію для вибраного Вами соціологічного дослідження
 23. 23. Методи аналізу даних
 24. 24. Причини спотворення відповідей (1) 1. Спотворення, що випливають із недотримання принципів спілкування, серед іншого: 1) відсутність серед варіантів вибору відповіді “не знаю”; 2) вплив попередніх запитань на інтерпретацію; 3) вплив черговості запитань. 2. Спотворення, що випливають із нав’язаної форми відповіді. 3. Спотворення, пов’язані із черговістю варіантів у відповідях.
 25. 25. Причини спотворення відповідей (2) 4. Спотворення, пов’язані із способом формулювання запитання, серед іншого: 1) подвійне заперечення 2) два запитання в одному 3) вплив шкали відповідей 4) вплив використаних формулювань 4. Спотворення, пов’язані із вибором форми порядкової шкали відповідей 5. Спотворення, пов’язані із визначенням частоти поведінки
 26. 26. Презентація відображає виключно погляди автора і не може ототожнюватися із офіційною позицією Міністерства закордонних справ РП та Уряду Канади

×