Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Warsztaty ii czesc - 1 dzien ukr

842 views

Published on

Warsztaty ii czesc - 1 dzien ukr

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Warsztaty ii czesc - 1 dzien ukr

 1. 1.   Громадянський діалог – співпраця органів самоврядування – вища якість публічних послуг.  PKWD/15/2015 ІІ навчальний модуль: Чернігів, 10-12 травня 2015 р.   Основи надання публічних послуг Автор: Ґжеґож П. Кубальскі
 2. 2. Програма семінару 1. Представлення учасників 2. Принцип допомоги як фундамент діяльності органів місцевого самоврядування 3. Оптимальна система виконання публічних завдань 4. Сучасні тенденції у функціонуванні адміністрації 5. Значення самооцінки, базуючись на моделі CAF
 3. 3. Завдання № 2.1.1 Будь ласка, дайте відповідь на запитання: Чого ми, як громадяни, очікуємо від держави?
 4. 4. Різні обличчя держави достатку Модель ліберальна німецька скандинавська Головний принцип: Захист від бідності шляхом встановлення соціального мінімуму Забезпечення побуту у поєднанні із роботою Забезпечення рівності шляхом якнайбільш розвиненої та всеохопної системи добробуту Значення сім’ї незначне центральне незначне Значення ринку центральне обмежене обмежене Значення держави мінімальне другорядне центральне Значення  роботодавця центральне центральне обмежене за P.Piela
 5. 5. Вплив держави-опікуна на громадян Необхідно підтримувати здатність [керувати своєю долею], щоби вона не була атрофована.  Це можна забезпечити тільки шляхом діяльності. [...] Позбавити людину можливості діяти означає її деградацію, оскільки вона гине, отримуючи надто багато, тоді як її спадщина у такий ситуації зменшується. Тому держава- опікун послаблює своїх громадян. Шанталь Міллон-Дельсоль
 6. 6. Принцип допомоги • Стільки свободи, скільки це можливо; стільки соціалізації, скільки це необхідно. • Стільки суспільства, скільки це можливо; стільки держави, скільки це необхідно
 7. 7. Два обличчя принципу допомоги • Позитивний аспект – метою кожної влади є спонукання, підтримка, а в останню чергу – у разі потреби – доповнення зусиль тих суб’єктів, котрі не є самодостатніми. • Негативний аспект – жодна влада не повинна перешкоджати особам або соціальним групам у виконанні ними власних завдань, якщо це об’єктивно не загрожує важливому інтересові більшої групи, котра включає у себе діючу особу або групу.
 8. 8. Наслідки принципу допомоги • вимога активності кожної людини у її власному інтересі • вимога суспільної активності громадян • відмова від постулату про безпомилковість держави • децентралізація держави • послаблення значення представницької демократії
 9. 9. Принцип допомоги та громадянське суспільство Наслідком, який випливає із реалізації принципу допомоги, є перетворення суспільства, що складається із громадян-клієнтів, у громадянське суспільство, яке з цього моменту складається із активних груп. Дані групи приймають рішення голосами конкретних людей, а отже, вони схильні до суб’єктивності та не є вільними від помилок – але в ім’я загального інтересу. [...] Застосування логіки допомоги породжує побоювання випадковості у прийнятті рішень; це побоювання виражене представниками “держави добробуту”, на думку яких, технократичні рішення не несуть у собі загрози випадковості. Шанталь Міллон-Дельсоль
 10. 10. Завдання № 2.1.2 Будь ласка, дайте відповідь на запитання: У яких місцях концентрується наше життя? По якій території ми рухаємося щодня?
 11. 11. Природні масштаби нашого життя
 12. 12. Поняття місцевого самоврядування Місцеве самоврядування означає право і здатність місцевих громад, у визначених законодавством межах, керувати та управляти основною частиною громадських справ на їхню власну відповідальність та в інтересі їхніх жителів. ст. 3 п. 1 Європейської карти місцевого самоврядування
 13. 13. Принцип допомоги та децентралізація Загалом відповідальність за громадські справи повинні нести насамперед ті органи влади, котрі знаходяться найближче до громадян. Довіряючи ці функції іншому органові влади, потрібно враховувати обсяг та характер завдання, а також вимоги ефективності та господарності. ст. 4 п. 3 Європейської карти місцевого самоврядування
 14. 14. Сфери діяльності публічної адміністрації
 15. 15. Різний характер публічних завдань • Власні завдання – завдання, що виконуються на основі загальної компетенції – “названі” завдання • Доучені завдання Чи всі власні завдання є такими насправді?
 16. 16. Завдання № 2.1.3 Після розподілу на групи зробіть, будь ласка, розрахунок розміру території, потрібної для того, щоби можна було оптимально надавати вибрані публічні завдання, наприклад: • утримання дошкільного закладу • утримання початкової школи • надання адміністративних послуг
 17. 17. Завдання № 2.1.4 Будь ласка, дайте відповідь на запитання: Де в різні історичні періоди були розташовані будинки місцевих органів влади?
 18. 18. Моделі функціонування адміністрації
 19. 19. Методи оцінки і самооцінки • модель EFQM – значний вплив на ефекти здійснює сильне лідерство • модель Common Assessment Framework (CAF) – виникла у результаті адаптації моделі EFQM до специфіки публічної адміністрації • модель Speyer Quality Award – звертає більшу увагу на проблеми корупції, еластично трактує проблематику управління персоналом, враховує питання електронного уряду (e-government) • метод Планування інституційного розвитку (ПІР) – це суто польський метод, який дозволяє комплексно оцінювати функціонування гмін та повітів
 20. 20. Структура методу САF 1. Лідерство 3. Працівники 2. Стратегія і планування 4. Партнерство і ресурси 5. Процеси 7. Результати діяльності у стосунках із працівниками 6. Результати діяльності у стосунках із громадянами 8. Суспільні результати діяльності 9. Ключові результати діяльності Потенціал Результати Інновації та навчання
 21. 21. Критерій 1 – Лідерство Яким чином лідери організації: 1.1. Визначають напрямки діяльності організації шляхом формулювання її місії, бачення та цінностей 1.2. Управляють організацією, її результатами та постійним вдосконаленням 1.3. Мотивують і підтримують людей в організації, а також як надихають їх власним прикладом 1.4. Ефективно управляють стосунками із політичною владою та іншими зацікавленими сторонами
 22. 22. Критерій № 3 – працівники Як організація: 3.1. Прозорим способом планує, управляє та вдосконалює людські ресурси у сферах стратегії та планування 3.2. Визначає, розвиває та використовує компетенції працівників шляхом пристосування індивідуальних цілей та цілей організації 3.3. Залучає працівників шляхом розвитку діалогу та суб’єктності (empowerment), підтримуючи одночасно якість їхнього життя
 23. 23. Критерій 6 – Результати діяльності у стосунках із громадянами/клієнтами Які досягнення має організація у сфері задоволення потреб та очікувань громадян і клієнтів, базуючись на результатах, що відображають: 6.1. Вимірювання бачення (сприйняття) 6.2. Вимірювання ефективності
 24. 24. Значення вимірювань • Для методу CAF настільки ж важливим, як і робити щось, є можливість показати, що це дійсно було зроблено • Метод CAF визначається як вимірювання на нульовій базі – перша самооцінка вказує сфери, де необхідно розпочати вимірювання
 25. 25. Цикл Демінга Плануй – знайди кращий спосіб діяльності Виконай – реалізуй план на пробу Перевір – досліди, чи новий спосіб діяльності відповідає планам Застосуй (запровадь) – визнай новий спосіб нормою, стандартизуй та роби моніторинг
 26. 26. Класична оцінка – шкала потенціалу Фаза Шкала оцінок CAF 2006/2013 CAF 2002 0 Не діємо у цій сфері. Не маємо жодної або майже жодної інформації 0-10 0 P Маємо такі плани 11-30 1 D Власне цим займаємося 31-50 2 C Перевіряємо/переглядаємо, чи займаємося належними справами і чи належним способом 51-70 3 A Здійснюємо поправки на основі перевірки/перегляду 71-90 4 PDCA У всіх заходах вчимося від інших – ми увійшли у зону постійного вдосконалення 91-100 5
 27. 27. Класична оцінка – шкала результатівШкала CAF 2006/2013 CAF 2002 Не вимірювалися ніякі результати і/або відсутність інформації 0-10 0 Результати вимірюються і показують спадаючі тенденції і/або результати не досягають визначених цілей 11-30 1 Відсутність змін у результатах і/або досягнення деяких із визначених цілей 31-50 2 Тенденція до вдосконалення результатів і/або досягнення більшості із визначених цілей 51-70 3 Тенденція до значного вдосконалення результатів і/або досягнення усіх визначених цілей 71-90 4 Отримання досконалих і сталих результатів. Досягнення усіх визначених цілей. Позитивний результат порівнянь із відповідними організаціями у сфері всіх ключових результатів 91-100 5
 28. 28. Практичне заняття Будь ласка, здійсніть самооцінку у вибраних критеріях за методом САF
 29. 29. Презентація відображає виключно погляди автора і не може ототожнюватися із офіційною позицією Міністерства закордонних справ РП та Уряду Канади

×