Sychinenie-opisanie

3,617 views

Published on

Sychinenie-opisanie,education,Bulgarian,language

Published in: Education
  • Be the first to comment

Sychinenie-opisanie

  1. 7. Значи да гледаме вни - мателно това, което ще описваме, да го разгле - ждаме с любопитство, да забелязваме кое в него е различно, интересно, красиво...
  2. 11. Хубаво започваш, само че ти разказваш случка, а не описваш.
  3. 14. Жарко, какво описание е това! От всичко по малко! Предлагам ви да наблюдаваме едно нещо, но да го опишем пълно и точно.
  4. 16. Ще започна така:
  5. 17. Аз ще опиша само теменужките. Вижте ги колко са красиви: жълти, тъмночервени, виолетови. Цветовете им приличат на детски личица.
  6. 18. Ще започна ето така:
  7. 20. 2 3
  8. 21. Използвана литература <ul><li>Презентацията е изготвена по учебник по Български език за ІІ клас </li></ul><ul><li>Автори: </li></ul><ul><li>Ст. Здравкова </li></ul><ul><li>Г. Христозова </li></ul><ul><li>М. Торосова </li></ul>

×