Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Преразказ на авторова приказка

25,392 views

Published on

Презентация към урока за преразказ на авторова приказка. Използваният текст е приказката "Чичо Пейо", написана от Елин Пелин. Автор на презентацията - П. Рангелова, 137 СОУ.

Published in: Education

Преразказ на авторова приказка

 1. 1. По учебника на Р. Танкова и колектив
 2. 2.  Продължете изреченията <ul><li>Автор наричаме човек, който… </li></ul><ul><li>Приказка наричаме творба, в която се разказва за… </li></ul><ul><li>Преразказ наричаме предаване </li></ul><ul><li>на чужд текст със… </li></ul>
 3. 3.  Авторова приказка <ul><li>Приказка, която е създадена от един човек, от един автор , а не от много хора </li></ul>
 4. 4. 1 2 3 4
 5. 6. Кои думи от текста можем да заменим с други думи, близки по смисъл? качил се – възседнал, яхнал тръгнал – поел, препуснал
 6. 7. Кои думи от текста можем да заменим с други думи, близки по смисъл? над главата му – над него пътят му минавал – лъкату- шел, виел, криволичел се надвесвали – висели
 7. 8. Кои думи можем да заменим с други думи, близки по смисъл? почнал - започнал опрял краката – стъпил с краката поизправил се – застанал прав
 8. 9. Как ще преразкажем пряката реч? Чичо Пейо берял, похапвал и си мислел, че ако някой сега ка - же на кобилката му “дий”, той ще падне и ще се пребие.
 9. 10. Как ще преразкажем пряката реч? Замислен, чичо Пейо без да се усети, произнесъл “дий”. Кобил- ката потеглила, а чичо Пейо се озовал (тупнал) на земята.
 10. 11. Задача за самостоятелно изпълнение
 11. 17. ПЛАН <ul><li>На път за града. </li></ul><ul><li>В черешовата градина. </li></ul><ul><li>Глупава грешка. </li></ul><ul><li>На земята . </li></ul>
 12. 18. Преразкажете писмено приказката! Приятна работа!

×