Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Calculator Use Lesson Plan for 2nd Grade

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 10 Ad

More Related Content

Similar to Calculator Use Lesson Plan for 2nd Grade (10)

Advertisement

Calculator Use Lesson Plan for 2nd Grade

  1. 1. ‫התאמה‬ ‫–מבדק‬ ‫משימה‬1 ‫מפיק‬‫תוכן‬ Augmented Reality ‫בלינסקי‬ ‫פולינה‬ ‫מטרה‬:‫בכיתה‬ ‫תלמידים‬ ‫ללמד‬‫ג‬'‫׳‬‫במחשבון‬ ‫להשתמש‬ ‫כיצד‬ ‫מוסף‬ ‫ערך‬:‫בטכנולוגיה‬ ‫תלויים‬ ‫להפוך‬ ‫בלי‬ ‫במכשיר‬ ‫להשתמש‬ ‫ומתי‬ ‫כיצד‬ ‫אותם‬ ‫ללמד‬ ‫אתגרים‬:‫גבוהה‬ ‫טכנולוגית‬ ‫אוריינטציה‬ ‫בעלי‬ ‫היום‬ ‫של‬ ‫תלמידים‬,‫של‬ ‫הבנה‬ ‫חסרי‬ ‫עדיין‬ ‫אך‬ ‫נבון‬ ‫ושימוש‬ ‫הבסיסיים‬ ‫העקרונות‬.‫אצלם‬ ‫קיימת‬ ‫ולכן‬ ‫במחשבון‬ ‫ומשתמשים‬ ‫מכירים‬ ‫רובם‬‫אשלייה‬ ‫במכשיר‬ ‫שליטה‬ ‫של‬,‫ללמידה‬ ‫מחשבתי‬ ‫קיבעון‬ ‫ליצור‬ ‫שעלול‬ ‫מה‬/‫התפתחות‬. ‫משחבון‬,‫זה‬ ‫מה‬?‫הידעת‬?‫יתרונות‬‫חסרונות‬‫למדנו‬ ‫מה‬? ‫צלצול‬...
  2. 2. ‫פולינה‬ ‫המורה‬ ‫הבטלן–יובל‬ ‫הילד‬ ‫השובבה–סופי‬ ‫הילדה‬ ‫החנונית–טל‬ ‫הילדה‬ ‫החכם–אייל‬ ‫הילד‬ ‫את‬ ‫הכירו‬ ‫הדמויות‬
  3. 3. ‫מחשבון‬,‫זה‬ ‫מה‬? •‫מחשבון‬ ‫על‬ ‫יודעים‬ ‫אתם‬ ‫מה‬? •‫לדעת‬ ‫רוצים‬ ‫הייתם‬ ‫מה‬? •‫דומה‬ ‫המחשבון‬ ‫למה‬? •‫עובד‬ ‫המחשבון‬ ‫לדעתכם‬ ‫איך‬? ‫מחשבון‬,‫מה‬ ‫זה‬? ‫הידעת‬?‫יתרונות‬‫חסרונות‬ ‫מה‬ ‫למדנו‬? ‫כמו‬ ‫זה‬ ‫״מחשבן‬ ‫שיודע‬ ‫חכם‬ ‫טלפון‬ ‫לחשב‬.‫״‬ ‫רוצה‬ ‫״הייתי‬ ‫זה‬ ‫מה‬ ‫לדעת‬ ‫הכפתור‬V .‫״‬ ‫דומה‬ ‫נורא‬ ‫״זה‬ ‫פעם‬ ‫של‬ ‫למחשב‬.‫״‬ ‫על‬ ‫לוחץ‬ ‫״אתה‬ ‫מחזיר‬ ‫והוא‬ ‫מספרים‬ ‫תשובה‬ ‫לך‬.‫״‬
  4. 4. ‫מחשבון‬,‫מה‬ ‫זה‬? ‫הידעת‬?‫יתרונות‬‫חסרונות‬ ‫מה‬ ‫למדנו‬? ‫מחשבון‬,‫בו‬ ‫יש‬ ‫מה‬? 4‫אחד‬ ‫שכל‬ ‫כפתורים‬ ‫מסמל‬ ‫מהם‬1‫מ‬-4 ‫החישוב‬ ‫פעולות‬ ‫שלמדנו‬ ‫הבסיסיות‬: ‫חיבור‬,‫חיסור‬,‫כפל‬ ‫וחילוק‬ ‫את‬ ‫שמחשב‬ ‫שווה‬ ‫כפתור‬ ‫התוצאה‬‫תרגיל‬ ‫כל‬ ‫בסוף‬ ‫מספרים‬0-9 ‫כפתור‬‫ומכבה‬ ‫שמדליק‬‫את‬ ‫המחשבון‬ ‫למדתם‬ ‫לא‬ ‫שעוד‬ ‫כפתורים‬ ‫יש‬, ‫שלכם‬ ‫ההכרות‬ ‫בהמשך‬ ‫תכירו‬ ‫אותם‬ ‫החשבון‬ ‫עם‬. ‫לב‬ ‫שים‬!!! ‫את‬ ‫שמציג‬ ‫חלון‬‫התוצאה‬ ‫תרגיל‬ ‫כל‬ ‫בסוף‬
  5. 5. ‫מחשבון‬,‫מה‬ ‫זה‬? ‫הידעת‬?‫יתרונות‬‫חסרונות‬ ‫מה‬ ‫למדנו‬? ‫קפלר‬ ‫״יוהנס‬,‫שנאלצו‬ ‫הזמן‬ ‫על‬ ‫התלוננו‬ ‫קלווין‬ ‫ולורד‬ ‫ניוטון‬ ‫אייזיק‬ ‫פשוטים‬ ‫אריתמטיים‬ ‫חישובים‬ ‫בביצוע‬ ‫לבזבז‬.‫מספרים‬ ‫מלאים‬ ‫גיליונות‬ ‫התשובות‬ ‫את‬ ‫מהם‬ ‫הסתירו‬;‫פרך‬ ‫לעבודת‬ ‫הובילו‬ ‫אלגנטיות‬ ‫משוואות‬ ‫מספרית‬.‫לחבר‬ ‫המסוגל‬ ‫כיס‬ ‫מחשבון‬ ‫תמורת‬ ‫נותנים‬ ‫היו‬ ‫לא‬ ‫מה‬, ‫לחסר‬,‫ולחלק‬ ‫להכפיל‬!‫ספרתית‬ ‫תצוגה‬ ‫עם‬ ‫מחשבון‬,‫וממשק‬ ‫זיכרון‬ ‫פשוט‬,‫לאצבעות‬ ‫ידידותי‬.‫״‬ 2300-2700 ‫הספירה‬ ‫לפני‬=(‫מזמן‬) "‫הציוויליזציה‬ ‫של‬ ‫האוצר‬"‫ו‬"‫טכנולוגי‬ ‫פלא‬" 1947,‫מחיר‬480‫ש״ח‬ ‫בסיסי‬ ‫כיס‬ ‫מחשבון‬ 2014,‫מחיר‬30‫ש״ח‬ ‫מ‬- ‫ל‬- ‫היסטוריה‬ ‫קצת‬,‫המעבר‬... ‫מ‬-
  6. 6. ‫מחשבון‬,‫מה‬ ‫זה‬? ‫הידעת‬?‫יתרונות‬‫חסרונות‬ ‫מה‬ ‫למדנו‬? •‫יותר‬ ‫מהיר‬ ‫המחשבון‬ •‫טועה‬ ‫לא‬ ‫פעם‬ ‫אף‬ ‫המחשבון‬ •‫מהפרעות‬ ‫מושפע‬ ‫לא‬ ‫המחשבון‬ ‫ורעש‬ ‫עייפות‬ ‫כמו‬ ‫וחיצוניות‬ ‫פנימיות‬ •‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫יכול‬ ‫המחשבון‬ ‫בראש‬ ‫לחשב‬ ‫לנו‬ ‫שקשה‬ ‫גדולים‬ ‫מספרים‬ ‫לב‬ ‫שים‬!!! ‫להקיש‬ ‫היא‬ ‫לטעות‬ ‫היחידה‬ ‫הדרך‬ ‫נכונים‬ ‫לא‬ ‫מספרים‬.‫את‬ ‫בדוק‬ ‫אנא‬ ‫תמיד‬ ‫עצמך‬. ‫במחשבון‬ ‫חישוב‬ ‫של‬ ‫יתרונות‬ ‫לשחק‬ ‫אוהבת‬ ‫״אני‬ ‫יצא‬ ‫כמה‬ ‫למשל‬ ‫ולחשב‬ 1000000+53765.‫״‬ ‫להיות‬ ‫מעדיף‬ ‫״אני‬ ‫לבד‬ ‫ולחשב‬ ‫חכם‬ ‫בעצמי‬.‫״‬ ‫בראש‬ ‫לחשב‬ ‫לי‬ ‫״למה‬ ‫להשתמש‬ ‫כשאפשר‬ ‫במחשבון‬???‫״‬ ‫ול‬ ‫מתעייפת‬ ‫אני‬ ‫לפעמים‬ ‫״‬ ‫מתבלבלת‬ ‫שאני‬ ‫לב‬ ‫שמה‬ ‫באצבעות‬.‫״‬ ‫חושבים‬ ‫אתם‬ ‫ומה‬?
  7. 7. ‫מחשבון‬,‫מה‬ ‫זה‬? ‫הידעת‬?‫יתרונות‬‫חסרונות‬ ‫מה‬ ‫למדנו‬? ‫תרגיל‬1 ‫מתנדבים‬ ‫שני‬ ‫צריכה‬ ‫אני‬.‫בעזרת‬ ‫והשני‬ ‫בראש‬ ‫יחשב‬ ‫אחד‬ ‫המחשבון‬.‫יאללה‬,‫תחרות‬  5‫שניות‬ 4‫שניות‬ 3+11=? 7‫שניות‬ 7‫שניות‬ 56-12=? 4‫שניות‬ 3‫שניות‬ 4*8=? 8‫שניות‬ 15‫שניות‬ 832+137=? 5‫שניות‬ 4‫שניות‬ 56:6=? ‫בסופר‬ ‫הקניות‬ ‫עם‬ ‫לאמא‬ ‫לעזור‬ ‫הלכתם‬ ‫ועכשיו‬: 41‫שניות‬ ‫התבלבל‬ 3‫פעמים‬ 5+32+97+130+2+4+32+55 +40+12+17+33+162+7=? ‫לאייל‬ ‫יקח‬ ‫זמן‬ ‫כמה‬ ‫את‬ ‫לחשב‬ ‫ויובל‬ ‫הבאים‬ ‫התרגילים‬? ‫למדנו‬ ‫מה‬? ‫קטנים‬ ‫״כשהמספרים‬ ‫לחשב‬ ‫יודע‬ ‫ואתה‬ ‫טוב‬,‫לחשב‬ ‫עדיף‬ ‫בראש‬.‫״‬ ‫לחשב‬ ‫לדעת‬ ‫רוצה‬ ‫״אני‬ ‫מחשבון‬ ‫כמו‬!‫״‬
  8. 8. ‫מחשבון‬,‫מה‬ ‫זה‬? ‫הידעת‬?‫יתרונות‬‫חסרונות‬ ‫מה‬ ‫למדנו‬? •‫לבד‬ ‫לחשוב‬ ‫יודע‬ ‫לא‬ ‫המחשבון‬,‫אותו‬ ‫יתפעל‬ ‫שמישהו‬ ‫חייב‬ ‫הוא‬ •‫כאוס‬ ‫מצבי‬ ‫עם‬ ‫ולהתמודד‬ ‫הקשרים‬ ‫לעשות‬ ‫יודע‬ ‫לא‬ ‫המחשבון‬ •‫אבסטרקטית‬ ‫לחשיבה‬ ‫יכולת‬ ‫חסר‬ ‫המחשבון‬‫ויצירתית‬ •‫הנתונים‬ ‫בהזנת‬ ‫טעות‬ ‫עשית‬ ‫אם‬ ‫אותך‬ ‫לתקן‬ ‫יודע‬ ‫לא‬ ‫המחשבון‬ ‫במחשבון‬ ‫חישוב‬ ‫של‬ ‫חסרונות‬ ‫כאוס‬ ‫מצבי‬ ‫זה‬ ‫״מה‬ ‫אבסטרקטית‬ ‫וחשיבה‬?‫״‬ ‫הבא‬ ‫התרגיל‬ ‫אחרי‬ ‫את‬ ‫לי‬ ‫״תגידי‬...‫״‬
  9. 9. ‫תרגיל‬2 ‫מחשבון‬,‫מה‬ ‫זה‬? ‫הידעת‬?‫יתרונות‬‫חסרונות‬ ‫מה‬ ‫למדנו‬? ‫רמה‬1‫רמה‬3 ‫רמה‬2 ‫את‬ ‫מבינים‬ ‫לא‬ ‫אתם‬ ‫אם‬ ‫לכם‬ ‫יעזור‬ ‫לא‬ ‫שמחשבון‬ ‫תרגילים‬ ‫לסוגי‬ ‫דוגמא‬ ‫הנה‬ ‫החומר‬.‫חסר‬ ‫מה‬ ‫לי‬ ‫ותגידו‬ ‫לתוצאות‬ ‫שיתאימו‬ ‫כך‬ ‫התרגילים‬ ‫את‬ ‫תרכיבו‬ ‫לפיתרון‬ ‫להגיע‬ ‫כדי‬ ‫למחשבון‬. ‫״אהההה‬,‫מה‬ ‫הבנתי‬ ‫אני‬ ‫חשיבה‬ ‫זה‬ ‫אבסטרקטית‬.!‫״‬ ‫יופי‬,‫איילצ׳וק‬! ‫גם‬ ‫לחשוב‬ ‫לטל‬ ‫תן‬ ‫עכשיו‬ ‫לו‬ ‫ונסדר‬ ‫כפית‬ ‫עם‬ ‫אותו‬ ‫שנאכיל‬ ‫חייב‬ ‫״המחשבון‬ ‫הצעדים‬ ‫את‬,‫לבד‬ ‫יכול‬ ‫לא‬ ‫הוא‬.‫״‬ ‫תשובות‬: 15+8=23 23*6=138 85*3=255
  10. 10. ‫למדנו‬ ‫מה‬? ‫מחשבון‬,‫מה‬ ‫זה‬? ‫הידעת‬?‫יתרונות‬‫חסרונות‬ ‫מה‬ ‫למדנו‬? •‫ה‬‫במחשבון‬ ‫שתמש‬,‫לטיפש‬ ‫אותך‬ ‫להפוך‬ ‫לו‬ ‫תתן‬ ‫אל‬ ‫אך‬. •‫עושה‬ ‫אתה‬ ‫פעולה‬ ‫איזה‬ ‫רגע‬ ‫בכל‬ ‫דע‬. •‫מסובכים‬ ‫חישובים‬ ‫גדולים‬ ‫ממספרים‬ ‫תפחד‬ ‫אל‬,‫בדיוק‬ ‫מחשבון‬ ‫לך‬ ‫יש‬ ‫זה‬ ‫בשביל‬. ‫שלנו‬ ‫החשיבה‬ ‫יכולות‬‫המחשבון‬ ‫של‬ ‫הביצוע‬ ‫יכולת‬‫המנצח‬ ‫הכוח‬

×