Kwd Professionalisering Projectmanagementrorganisatie Versie 0 2 (1)

1,343 views

Published on

Published in: Business, Technology
1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
1,343
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kwd Professionalisering Projectmanagementrorganisatie Versie 0 2 (1)

 1. 1. Professionalisering Projectmanagementorganisatie<br />KWD Resultaatmanagement<br />Resultaten projecten verbeteren<br />
 2. 2. KWD Resultaatmanagement?<br />Specialist voor senior project- en programma- management met focus op business/ict projecten<br />KWD, de kenmerken<br />Kunnen, de competenties<br />Willen, de mentaliteit<br />Durven, het ondernemerschap<br />Diensten<br />Senior project- & programma mngt<br />Professionaliseringstrajecten<br />Management van PM-afdelingen<br />
 3. 3. Kennis & opdrachtgevers<br />Doorlopend werken aan het vakgebied<br />Onderzoekstrajecten, samen met klanten en wetenschappelijke wereld<br />Kennisdeling (seminars, artikelen, boeken)<br />Benchmarking: Project Excellence, SAP Beheerkosten<br /> Onze opdrachtgevers zijn o.a.<br />
 4. 4. Best practices: professionaliseren van projectmanagement<br />De certificering voorbij<br />Praktische definities professioneel projectmanagement<br />Kerntaken van de Projectmanagementorganisatie<br />Kernwaarden voor de Project actoren<br />
 5. 5. Chaos Reports, Standish Group: projectsucces<br /><ul><li>Succeeded= Binnen Tijd, Geld en Kwaliteit
 6. 6. Challenged = Tijd, Geld of Kwaliteit < 15 % overschrijding
 7. 7. Failed= Tijd, Geld of Kwaliteit > 15 % overschrijding</li></li></ul><li>Projectsucces Factoren & Actoren<br />
 8. 8. Professionalisering: 3 domeinen<br />
 9. 9. Samenhang ontwikkeling & resultaat<br />
 10. 10. Samenhang ontwikkeling & resultaat<br />ProjectSucces <br />Projectmanagement organisatie<br />Project actoren (o.a. projectmanager)<br />Project Balanced Scorecard©<br />
 11. 11. Samenhang<br />Succes <br />Hangt vooral van mensen af<br />Succes vergt professionaliteit van deze mensen<br />Daarom focus op: <br />Kerntaken PM-organisatie<br />Kernwaarden actoren<br />Meetbaar maken en dialoog met succes-actoren met PBS<br />Ons model van de werkelijkheid…….<br />ProjectSucces <br />Projectmanagement organisatie<br />Project actoren (o.a. projectmanager)<br />Project Balanced Scorecard©<br />
 12. 12. Voorbeeld bedrijf x: Vier fasen<br />Fase 2: Project Balanced Scorecard<br />Workshop: Projectsucces<br />Maken PBS<br />Implementeren PBS bij PMO en uitvoeren eerste ronde <br />Ondersteuning bij vervolgrondes<br />Fase 3 : Individueel Projectscan<br /><ul><li>Individueel bij knelpunten
 13. 13. Diepte interviews met 4 tot 8 actoren
 14. 14. Discussie in groepssessie
 15. 15. Samenvatting voor stuurgroep</li></ul>Fase 1: Nulmeting<br />Nulmeting project-management organisatie met actoren<br />Globale meting projectuitvoering bij een selectie van X projecten.<br />Analyse, rapportage en plan vervolgtraject<br />Fase 4 : Afronding <br /><ul><li>Workshop Vakgroep verbeteren
 16. 16. Herhaling nulmeting en eindrapportage KWD</li></li></ul><li>Aanpak KWD: onze werkwijze<br />Hoe gaan we het doen:<br />Praktisch en gefaseerd,<br />Inzet ervaren managers,<br />Hulpmiddelen gereed,<br />Samen met opdrachtgevers & keyspelers<br />Leren & borgen bij PMO.<br />Opvolging: via Manager Projecten en borging bij PMO.<br />Resultaat:<br />Snel inzicht, <br />Interactie met projectactoren,<br />Scherpte in projectbesturing en projectresultaten,<br />Geborgd resultaat.<br />
 17. 17. Praktijkreferenties<br /><ul><li>Alliander : inrichting nieuwe afdeling Portfolio & Projectmanagement,
 18. 18. KPN, Rabo, Albeda college: projectscans,
 19. 19. KLM: project scans, advies PM professionaliserings programma,
 20. 20. Min BiZa (Rijks CIO): docentschap RijksAcademie PM (modules: Projectsucces en Goed opdrachtgeverschap),
 21. 21. Project Balanced Scorecard Benchmark (voor 8 organisaties): ontwikkelen project balanced scorecard,
 22. 22. Electrabel: professionaliserings traject PM,
 23. 23. Kadaster: professionaliserings traject,
 24. 24. Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO): inrichtings advies PM.</li></li></ul><li>Kerntaken PROJECTMANAGEMENTORGANISATIE<br />Voorbeeld nulmeting<br />
 25. 25. Scan projectvolwassenheid BU op basis van kerntaken projectmanagementorganisatie<br />KWD onderkent 5 kerntaken van de projectmanagementorganisatie:<br />Management van de projectenportfolioKernvraag: worden de juiste projecten uitgevoerd?<br />De beheersing van een projectKernvragen: worden de projecten juist uitgevoerd?<br />Management van menselijk kapitaalKernvraag: zijn de juiste projectmedewerkers cq programma- en projectmanagers beschikbaar? <br />Management van ontwikkeling van kennis, kunde vaardighedenKernvraag: Leert de organisatie van de ervaringen?<br />Het supportmanagementKernvraag: Zijn aansturing en ondersteuning van de programma- en projectmanagers op orde?<br />
 26. 26. Kerntaken projectmanagementorganisatie<br />Welk professionaliteitniveau ambieer je?<br />(gewenste professionaliteit)<br />Waar sta je?<br />(0-meting)<br />Hoe pak je dit aan? <br />(het verbeterplan)<br />
 27. 27. Voorbeeld groepsfoto nulmeting<br />
 28. 28. KernWAARDEN PROJECTMANAGEMENT<br />Voorbeeld nulmeting<br />
 29. 29. Kritische succesfactor: Persoonlijkheidskernmerken: Projectmanager<br />Doen:<br />Resultaat  project management ervaring<br />Kunnen domeingerichte competenties<br />Willen generieke competenties<br />Durvengenerieke competenties<br />Het fundament:<br />Persoonlijkheidskernmerken<br />
 30. 30. De kernwaarden van een professionele Projectmanager<br />
 31. 31. Persoonlijkheidskenmerken<br />
 32. 32. = Ideaal profiel<br />
 33. 33. Voorbeeld self assessment: domeinspecifieke competenties<br />X<br />X<br />X<br />
 34. 34. Voorbeeld ‘generieke competenties’<br />
 35. 35. Voorbeeld: Projectmanagement ervaring<br />
 36. 36. PROJECTSCANS<br />Voorbeeld meting<br />
 37. 37. Voobeeld: scan van X projecten op kwaliteit projectuitvoering<br />Review van 12 aandachtsgebieden bij 4 project actoren<br /><ul><li>Project actoren
 38. 38. Aandachtsgebieden</li></li></ul><li>Voorbeeld samenvattende score per aandachtsgebied<br /><ul><li>27%
 39. 39. 46%
 40. 40. 27%
 41. 41. 26%
 42. 42. 39%
 43. 43. 35%
 44. 44. 60%
 45. 45. 12%
 46. 46. 28%
 47. 47. 30%
 48. 48. 17%
 49. 49. 53%
 50. 50. 22%
 51. 51. 22%
 52. 52. 56%
 53. 53. 32%
 54. 54. 63%
 55. 55. 5%
 56. 56. 22%
 57. 57. 30%
 58. 58. 48%
 59. 59. 23%
 60. 60. 41%
 61. 61. 36%
 62. 62. 26%
 63. 63. 9%
 64. 64. 65%
 65. 65. 43%
 66. 66. 19%
 67. 67. 38%
 68. 68. 53%
 69. 69. 26%
 70. 70. 21%
 71. 71. 30%
 72. 72. 61%
 73. 73. 9%</li></li></ul><li>Voorbeeld: samenvattende score van één aandachtsgebied: Business Case<br /><ul><li>Beoordeling per rol
 74. 74. Gemiddelde beoordeling
 75. 75. SMART benefits, kwaliteit, juiste eigenaar, uniform proces voor ontwikkeling en actualisering</li></ul>Citaten:<br /><ul><li>Business case vaak veel te uitgebreid, bevat al groot deel van het projectplan.
 76. 76. De business case is een vrijbrief om een project te starten;
 77. 77. Er is geen business case, mars order van de opdrachtgever;
 78. 78. Er is nog geen formele goedkeuring (BC) maar we zijn binnen IT maar wel gestart met dit project, anders redden we het niet op tijd;
 79. 79. Business Case is opgesteld door informatie analisten;
 80. 80. Een functioneel beheerder heeft de business case voor dit project geschreven;
 81. 81. De projectmanager had tijd dus heeft hij de business case geschreven;
 82. 82. Projectmanager is verantwoordelijk voor de BC;
 83. 83. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor BC;
 84. 84. In 10% van de BC’s wordt rekening gehouden met beheer en exploitatiekosten.</li></li></ul><li>Voorbeeld: Diepte analyse “rood” project<br /><ul><li>Beoordeling succesfactoren
 85. 85. Verschillen beoordeling per actor</li></li></ul><li>PROJECT BALANCED SCORECARD©<br />Voorbeeld: Meten, verbeteren & borgen<br />
 86. 86. Project Balanced Scorecard© (PBS)<br />Project is succesvol als:<br /><ul><li> het product c.q. het project-resultaatsuccesvol is,
 87. 87. de beheersing van het project succesvol is,
 88. 88. het project een groei in professionaliteit realiseert en
 89. 89. het project een duidelijke meerwaarde voor de organisatie levert. </li></li></ul><li>Karak-teristieken<br />ProjectProces<br />Project<br />(deel)<br />resultaten<br />Waarde voor de Business<br />Leren<br />Succes-actoren & meten <br />
 90. 90. Actoren & projectsucces<br />ACTOR<br />Opdrachtgever <br />Senior user<br />Projectmanagement baas<br />Projectmanager<br />HOE:<br />Iedere actor kiest zijn/haar eigen stuurknoppen<br />Iedere actor geeft frequent zijn/haar visie op de status <br />Middels half-open interviews<br />Dit kan besproken worden in stuurgroep door succes-actoren<br />Interactie en meetbaar maken helpt<br />Perspectief<br />Business waarde<br />Product/resultaat<br />Leren<br />Projectbeheersing<br />
 91. 91. Een PBS uit de praktijk<br />
 92. 92. Voorbeeld van “KPI scores” Project Balanced Scorecard<br />
 93. 93. Ten slotte…..<br />Interesse in ons boek ?<br />Interesse in professionaliseringstrajecten ?<br />Interesse in de Project Balanced Scorecard?<br />Kijk op: www.kwdrm.nl<br />Of mail / bel: Luuk.ketel@kwdrm.nlof 06-53 89 6233<br />

×