Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Zgrywalizowana grywalizacja(20)

Advertisement

Zgrywalizowana grywalizacja

  1. Rozpocznij symulację >> Zgrywalizowana prezentacja o Grywalizacji Bartłomiej Polakowski www.e-learning.blog.pl
  2. Jan Kowalski Młodszy specjalista 1 Nowicjusz 1 poziom 0 pkt Aktualności Zadania Osiągnięcia Szkolenia Socjal Rankingi Fakty dotyczące Grywalizacji (gamifikacji): • ponad 70% największych światowych firm będzie korzystad z grywalizacji do kooca 2014 r. • grywalizacja w wysokim stopniu pomaga podnosid zaangażowanie pracowników. • zaangażowani pracownicy są wydajniejsi o blisko 30%, a zatrudniające ich firmy odnotowały na przestrzeni ubiegłych pięciu lat przychody o blisko 15% wyższe niż konkurencja z mniej zaangażowaną załogą. • w 2013 r. ponad 70% pytanych stwierdziło, że najważniejsze z ich punktu widzenia formy uznania nie miały wartości finansowej. (Przejdź do zakładki Zadania po lewej stronie) Twoje zadanie: Grywalizacja 10% Nagrody Twoje osiągnięcia: Bartek polubił Twoją wypowiedź Bartek Kierownik Projektu Twoje kontakty Andrzej Prezes Olga Dyrektor HR Bogna Ekspert Wiola Specjalista G
  3. Jan Kowalski Kierownik 1 Nowicjusz 1 poziom 10 pkt Aktualności Zadania Osiągnięcia Szkolenia Socjal Rankingi Rozpoczynasz misję rozpoznawczą dotyczącą grywalizacji. Swój bieżący postęp możesz obserwowad na dolnym pasku. Po prawej stronie widnieje lista Twoich kontaktów. W dowolnym momencie możesz podzielid się swoją wiedzą i wysłuchad ich opinii. Ikonki z materiałami – grupy, (Przejdź do zakładki Osiągnięcia po lewej stronie) Twoje osiągnięcia: Twoje zadanie: Grywalizacja 0% Gamifikacja to wykorzystanie mechanizmów gier do celów biznesowych Bartek Kierownik Projektu Twoje kontakty Andrzej Prezes Olga Dyrektor HR Bogna Ekspert Wiola Specjalista Nagrody G
  4. Jan Kowalski Młodszy specjalista 1 Nowicjusz 2 poziom 20 pkt Aktualności Zadania Osiągnięcia Szkolenia Socjal Rankingi Osiągnięcia pojawiają się na profilu uczestnika w postaci symboli. • przyznawanie symbolicznych nagród za osiągnięcia zwiększa poziom zaangażowania • zachęca do podejmowania kolejnych aktywności • symboliczne nagrody wyzwalają wewnętrzną motywację (Przejdź do zakładki Szkolenia po lewej stronie) Twoje zadanie: Grywalizacja 30% Nagrody Twoje osiągnięcia: Pierwsze kroki Bartek Kierownik Projektu Twoje kontakty Andrzej Prezes Olga Dyrektor HR Bogna Ekspert Wiola Specjalista G
  5. Jan Kowalski Młodszy specjalista 1 Nowicjusz 3 poziom 30 pkt Aktualności Zadania Osiągnięcia Szkolenia Socjal Rankingi • Grywalizacja podnosi efektywnośd uczenia się o 40% i doskonale sprawdza się w programach rozwojowych dla pracowników • Badania pokazują, że największą bolączką programów rozwojowych jest brak zaangażowania i deficyt uwagi • Uwagę i zaangażowanie w proces nauki wyzwalają zastosowane mechanizmy gier , ciekawa fabuła misji i zadao do wykonania • Wykorzystanie grywalizacji w rozwoju pracowników pozwoli budowad nawyk samokształcenia niezbędny w dzisiejszych warunkach biznesowych (Przejdź do zakładki Oceny po lewej stronie) Twoje zadanie: Grywalizacja 50% Nagrody Twoje osiągnięcia: Pierwsze kroki Bartek Kierownik Projektu Twoje kontakty Andrzej Prezes Olga Dyrektor HR Bogna Ekspert Wiola Specjalista G
  6. Jan Kowalski Młodszy specjalista 1 Nowicjusz 4 poziom 40 pkt Aktualności Zadania Osiągnięcia Szkolenia Socjal Rankingi Niezwykle istotny aspekt społecznościowy wykorzystany w grywalizacji pozwala na: • wzmocnienie współpracy w ramach jednostek i pomiędzy nimi • uruchomienie dzielenia się wiedzą w poprzek organizacji • rozwiązywanie problemów poprzez wykorzystanie doświadczeo innych współpracowników •budowanie zaufania (Przejdź do zakładki Rankingi po lewej stronie) Twoje zadanie: Grywalizacja 70% Nagrody Twoje osiągnięcia: OdkrywcaPierwsze kroki • Andrzej poleca Ci książkę ABC • Olga dodała komentarz do Twojego zadania • Bogna ma do Ciebie pytanie Bartek Kierownik Projektu Twoje kontakty Andrzej Prezes Olga Dyrektor HR Bogna Ekspert Wiola Specjalista G
  7. Jan Kowalski Młodszy specjalista 1 Nowicjusz 5 poziom 50 pkt Aktualności Zadania Osiągnięcia Szkolenia Socjal Rankingi Na profilach użytkowników pojawią się rankingi. Ich zadaniem jest: • pokazanie jak moje działania wyglądają na tle innych • pobudzanie aktywności użytkowników poprzez uruchomienie naturalnej tendencji do rywalizacji • umiejętnie zaprojektowanie rankingi pozwalają pobudzid zaangażowanie bez uruchamiania nadmiernej rywalizacji (Odbierz Nagrodę za ukooczenie prezentacji) Twoje zadanie: Grywalizacja 90% Nagrody Twoje osiągnięcia: OdkrywcaPierwsze kroki Bartek Kierownik Projektu Twoje kontakty Andrzej Prezes Olga Dyrektor HR Bogna Ekspert Wiola Specjalista G
  8. Jan Kowalski Młodszy specjalista 2 Obserwator 5 poziom 60 pkt Aktualności Zadania Osiągnięcia Szkolenia Socjal Rankingi W grywalizacji wykorzystujemy nagrody tzw. godnościowe, które w wysokim stopniu pobudzają motywację wewnętrzną uczestników. Grywalizacja może byd doskonałym narzędziem w procesach: rozwoju, on-boardingu, rekrutacji, a również w budowaniu programów lojalnościowych np. dla klientów zewnętrznych. Bartek Kierownik Projektu Twoje kontakty Andrzej Prezes Olga Dyrektor HR Bogna Ekspert Wiola Specjalista Twoje zadanie: Grywalizacja 100% Nagrody Twoje osiągnięcia: Pierwsze kroki Grywalizacyjny Jedi Odkrywca G
Advertisement