Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zgrywalizowana grywalizacja

2,207 views

Published on

Grywalizacja często jest jeszcze nieznana lub mylona z grami. Ta prezentacja może się Wam przydać jako szablon gdy chcecie zaprezentować grywalizację w Waszej firmie. Zawiera ona podstawowe informacje i statystyki uzupełnione o proste grywalizacyjne mechanizmy.

Published in: Education
  • Be the first to comment

Zgrywalizowana grywalizacja

  1. 1. Rozpocznij symulację >> Zgrywalizowana prezentacja o Grywalizacji Bartłomiej Polakowski www.e-learning.blog.pl
  2. 2. Jan Kowalski Młodszy specjalista 1 Nowicjusz 1 poziom 0 pkt Aktualności Zadania Osiągnięcia Szkolenia Socjal Rankingi Fakty dotyczące Grywalizacji (gamifikacji): • ponad 70% największych światowych firm będzie korzystad z grywalizacji do kooca 2014 r. • grywalizacja w wysokim stopniu pomaga podnosid zaangażowanie pracowników. • zaangażowani pracownicy są wydajniejsi o blisko 30%, a zatrudniające ich firmy odnotowały na przestrzeni ubiegłych pięciu lat przychody o blisko 15% wyższe niż konkurencja z mniej zaangażowaną załogą. • w 2013 r. ponad 70% pytanych stwierdziło, że najważniejsze z ich punktu widzenia formy uznania nie miały wartości finansowej. (Przejdź do zakładki Zadania po lewej stronie) Twoje zadanie: Grywalizacja 10% Nagrody Twoje osiągnięcia: Bartek polubił Twoją wypowiedź Bartek Kierownik Projektu Twoje kontakty Andrzej Prezes Olga Dyrektor HR Bogna Ekspert Wiola Specjalista G
  3. 3. Jan Kowalski Kierownik 1 Nowicjusz 1 poziom 10 pkt Aktualności Zadania Osiągnięcia Szkolenia Socjal Rankingi Rozpoczynasz misję rozpoznawczą dotyczącą grywalizacji. Swój bieżący postęp możesz obserwowad na dolnym pasku. Po prawej stronie widnieje lista Twoich kontaktów. W dowolnym momencie możesz podzielid się swoją wiedzą i wysłuchad ich opinii. Ikonki z materiałami – grupy, (Przejdź do zakładki Osiągnięcia po lewej stronie) Twoje osiągnięcia: Twoje zadanie: Grywalizacja 0% Gamifikacja to wykorzystanie mechanizmów gier do celów biznesowych Bartek Kierownik Projektu Twoje kontakty Andrzej Prezes Olga Dyrektor HR Bogna Ekspert Wiola Specjalista Nagrody G
  4. 4. Jan Kowalski Młodszy specjalista 1 Nowicjusz 2 poziom 20 pkt Aktualności Zadania Osiągnięcia Szkolenia Socjal Rankingi Osiągnięcia pojawiają się na profilu uczestnika w postaci symboli. • przyznawanie symbolicznych nagród za osiągnięcia zwiększa poziom zaangażowania • zachęca do podejmowania kolejnych aktywności • symboliczne nagrody wyzwalają wewnętrzną motywację (Przejdź do zakładki Szkolenia po lewej stronie) Twoje zadanie: Grywalizacja 30% Nagrody Twoje osiągnięcia: Pierwsze kroki Bartek Kierownik Projektu Twoje kontakty Andrzej Prezes Olga Dyrektor HR Bogna Ekspert Wiola Specjalista G
  5. 5. Jan Kowalski Młodszy specjalista 1 Nowicjusz 3 poziom 30 pkt Aktualności Zadania Osiągnięcia Szkolenia Socjal Rankingi • Grywalizacja podnosi efektywnośd uczenia się o 40% i doskonale sprawdza się w programach rozwojowych dla pracowników • Badania pokazują, że największą bolączką programów rozwojowych jest brak zaangażowania i deficyt uwagi • Uwagę i zaangażowanie w proces nauki wyzwalają zastosowane mechanizmy gier , ciekawa fabuła misji i zadao do wykonania • Wykorzystanie grywalizacji w rozwoju pracowników pozwoli budowad nawyk samokształcenia niezbędny w dzisiejszych warunkach biznesowych (Przejdź do zakładki Oceny po lewej stronie) Twoje zadanie: Grywalizacja 50% Nagrody Twoje osiągnięcia: Pierwsze kroki Bartek Kierownik Projektu Twoje kontakty Andrzej Prezes Olga Dyrektor HR Bogna Ekspert Wiola Specjalista G
  6. 6. Jan Kowalski Młodszy specjalista 1 Nowicjusz 4 poziom 40 pkt Aktualności Zadania Osiągnięcia Szkolenia Socjal Rankingi Niezwykle istotny aspekt społecznościowy wykorzystany w grywalizacji pozwala na: • wzmocnienie współpracy w ramach jednostek i pomiędzy nimi • uruchomienie dzielenia się wiedzą w poprzek organizacji • rozwiązywanie problemów poprzez wykorzystanie doświadczeo innych współpracowników •budowanie zaufania (Przejdź do zakładki Rankingi po lewej stronie) Twoje zadanie: Grywalizacja 70% Nagrody Twoje osiągnięcia: OdkrywcaPierwsze kroki • Andrzej poleca Ci książkę ABC • Olga dodała komentarz do Twojego zadania • Bogna ma do Ciebie pytanie Bartek Kierownik Projektu Twoje kontakty Andrzej Prezes Olga Dyrektor HR Bogna Ekspert Wiola Specjalista G
  7. 7. Jan Kowalski Młodszy specjalista 1 Nowicjusz 5 poziom 50 pkt Aktualności Zadania Osiągnięcia Szkolenia Socjal Rankingi Na profilach użytkowników pojawią się rankingi. Ich zadaniem jest: • pokazanie jak moje działania wyglądają na tle innych • pobudzanie aktywności użytkowników poprzez uruchomienie naturalnej tendencji do rywalizacji • umiejętnie zaprojektowanie rankingi pozwalają pobudzid zaangażowanie bez uruchamiania nadmiernej rywalizacji (Odbierz Nagrodę za ukooczenie prezentacji) Twoje zadanie: Grywalizacja 90% Nagrody Twoje osiągnięcia: OdkrywcaPierwsze kroki Bartek Kierownik Projektu Twoje kontakty Andrzej Prezes Olga Dyrektor HR Bogna Ekspert Wiola Specjalista G
  8. 8. Jan Kowalski Młodszy specjalista 2 Obserwator 5 poziom 60 pkt Aktualności Zadania Osiągnięcia Szkolenia Socjal Rankingi W grywalizacji wykorzystujemy nagrody tzw. godnościowe, które w wysokim stopniu pobudzają motywację wewnętrzną uczestników. Grywalizacja może byd doskonałym narzędziem w procesach: rozwoju, on-boardingu, rekrutacji, a również w budowaniu programów lojalnościowych np. dla klientów zewnętrznych. Bartek Kierownik Projektu Twoje kontakty Andrzej Prezes Olga Dyrektor HR Bogna Ekspert Wiola Specjalista Twoje zadanie: Grywalizacja 100% Nagrody Twoje osiągnięcia: Pierwsze kroki Grywalizacyjny Jedi Odkrywca G

×