Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ReStart Slovakia - Workshop Bratislava (3/2013)

401 views

Published on

 • Be the first to comment

ReStart Slovakia - Workshop Bratislava (3/2013)

 1. 1. ReStart Workshop Bratislava 3/2013FUNDRAISINGPRE NEZISKOVÉ PROJEKTY
 2. 2. Myslíte si, ……  že ľudia nechcú finančne podporovať vaše aktivity?…  že ľudia nemajú peniaze na rozdávanie?…  že je hanba pýtať si peniaze za svoju prácu?…  že crowdfunding u nás nikdy fungovať nebude?
 3. 3. “Jeď do Pelhřimova, prohlédni sikrematorium, ať víš, do čeho jdeš!”
 4. 4. Darci prinášajú vášmu projektu trvalú udržateľnosť
 5. 5. Máloktorý projekt dokáže dlhodobo fungovať bez financii NápadyTechnické riešenia Sociálna zmena
 6. 6. Prečo im ľudia darovali peniaze? 14 000,00 € 300 Darovaná suma 12 000,00 € 250 Počet darov 10 000,00 € 200 8 000,00 € 150 6 000,00 € 100 4 000,00 € 2 000,00 € 50  0,00 € 0 2.3.12 2.4.12 2.5.12 2.6.12 2.7.12 2.8.12 2.9.12 Zdroj: fair-play.sk
 7. 7. Prečo im ľudia darovali peniaze? 1 800,00 € 200 1 600,00 € 180 Suma darov 1 400,00 € 160 Počet darov 1 200,00 € 140 1 000,00 € 120  800,00 € 100  600,00 € 80  400,00 € 60  200,00 € 40  0,00 € 20 - 200,00 € 0 Zdroj: DARUJME.sk
 8. 8. Prečo im ľudia darovali peniaze? 1 200,00 € 35 Darovaná suma 1 000,00 € 30 Počet darov 25  800,00 € 20  600,00 € 15  400,00 € 10  200,00 € 5  0,00 € 0 16-nov. 23-nov. 30-nov. 15-feb. 22-feb. 1-mar. 8-mar. 19-okt. 26-okt. 7-dec. 11-jan. 18-jan. 25-jan. 2-nov. 9-nov. 1-feb. 8-feb. 14-dec. 21-dec. 28-dec. 4-jan. Zdroj: DARUJME.sk
 9. 9. Prečo im ľudia darovali peniaze?
 10. 10. Prečo im ľudia darovali peniaze?
 11. 11. Prečo im ľudia darovali peniaze?
 12. 12. Prečo ľudia darujú peniaze?•  Chcú sa podieľať!•  Majú vás radi!•  Chcú mať čisté svedomie!•  Sú naštvaní!•  Pretože ste ich o to požiadali!•  Pretože ste im to umožnili!•  …
 13. 13. Prečo ľudia darujú online?
 14. 14. Viete koľko ľudí je na webe?60000005000000 4 337 68640000003000000 Užívatelia Populácia20000001000000 0 2000 2004 2006 2010
 15. 15. Darcovstvo•  je emocionálne,•  je osobné,•  robí ľudí šťastnými,•  a je sociálne! o  Pomáhať druhým je sociálnou normou, o  ľudia radi nasledujú osobnosti, o  keď vidia, že darujú iní, darujú aj oni, o  ľudia sa nechávajú inšpirovať svojím okolím.
 16. 16. Darcovstvo je forma protestu
 17. 17. Zmeňte slová, zmeníte svet! http://www.youtube.com/watch?v=Wgi0t2ap-us
 18. 18. Fundraising nie je žobranie!
 19. 19. Fundraising nie je strašidelný!
 20. 20. Fundraising je fun!
 21. 21. Darcovstvo je sila, ktorá mení svet!
 22. 22. Otázka ale je…CHCETE HOZ M E N I Ť☛AJ VY?☚
 23. 23. Čo teda robiť?UMOŽNITEDARCOMDA RO VA Ť
 24. 24. Na vašom webe
 25. 25. Na vašom webe
 26. 26. Vo vašom Newslettri / emaily
 27. 27. Na Facebooku
 28. 28. Cez mobilfotomontáž mobilná aplikácia email mobilný web
 29. 29. Pýtajte si € za svoju prácu! http://chromeadblock.com/pay/
 30. 30. Nástrojeplatobné systémydarcovské portály
 31. 31. Soc. siete a darcovstvo•  Vďaka nim získajú potenciálni darci referencie na vašu organizáciu alebo projekt.•  Pomáhajú vám budovať okruh fanúšikov. A tí sú potenciálni darcovia…•  Darci môžu zdieľať fakt, že práve darovali, alebo že podporujú ten či onen projekt.•  Peer to peer efekt (darci hľadajú darcov).•  Získavanie dát o darcoch cez FB aplikácie (hlavne email a demograficke údaje).
 32. 32. PRIPRAVTE SIFUNDRAISINGOVÚSTRATÉGIU
 33. 33. Niektoré zásady fundraisingu1.  Musíte vedieť jasne požiadať o to, čo chcete!2.  Fundraising je o ľuďoch – majte osobný prístup!3.  Pozerajte sa na svet očami darcu!4.  Cieľom je predať sa!5.  Buďte dôveryhodní a zodpovední!6.  Dlhodobá práca s darcami (zapájanie darcov do práce organizácie).7.  Buďte optimisti! 8.  Nezabúdajte poďakovať!
 34. 34. Štyri kroky efektívneho fundraisingu , ) Vyhodnotenie Realizácia Plán Ponaučenie Prieskum
 35. 35. SWOT•  Identifikujte vaše silné stránky•  Spoznajte svoje slabiny•  Nájdite príležitosti•  Uvedomte si riziká
 36. 36. Kľúčové komponenty vášho plánu•  Časová osnova.•  Konkrétne ciele (finančné, strategické...).•  Podrobný rozpočet (mierte vysoko, rozpočtujte triezvo).•  Testovacia fáza.•  Rozpis zodpovedností.•  Plán “B”.
 37. 37. Príklad – Lavička pre Paulovniu
 38. 38. Príklad – Lavička pre Paulovniu
 39. 39. Príklad – Lavička pre Paulovniu
 40. 40. Príklad – Lavička pre Paulovniu
 41. 41. Príklad – Lavička pre Paulovniu
 42. 42. Rýchly FR plánik pre lavičku (SWOT)Strong Week•  zapojanie ľudí (aktiviszmus) •  rôznorodý tím•  populárna téma (mediálne) •  rozptýlené zodpovednosti•  množstvo fanúšikov (FB 1.000+)•  veľký tím•  strom = emócie (hug)•  dobrý príbeh (ukradnutá lavička, hovoriaci strom…)Opportunity Thret•  zapojenie študentov SŠ a VŠ plus •  zlé, drahé či nerealizovateľné návrhy odrastených aktivistov  •  negatívny postoj samosprávy•  rozšírenie komunity •  lavičku ukradú znova •  využite infraštruktúry DARUJME.sk•  hlasovanie o projekte?
 43. 43. Rýchly FR plánik pre lavičku•  500 euro od individuálnych darcov a 500 od firmy do konca apríla.•  darovacia cez DARUJME.sk stránka na www.namestiepreludi.sk•  za 50 euro srdiečko na lavičke•  zapojenie FB komunity•  potrebné ešte vymyslieť heslo…
 44. 44. Fundraisingový plán za 15 minút Cieľ – vypracujte (ročný) plán v ktorom bude:•  SWOT !!!•  konkrétne finančné ciele (ale aj počet darcov)•  spôsob komunikácie, sexi heslo…•  použité nástroje•  rozpočet•  …
 45. 45. THE END ☛ ALEBO ☚P O K R A Č O VA N I E J E U Ž N A V Á S Igor Polakovič Centrum pre filantropiu, n.o. polakovic (zavináč) changenet . sk SlideShare.net/polakovic ⎪ blog.fundraising.sk www.cpf.sk ⎪ www.darujme.sk ⎪ www.darcovstvo.sk

×