Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Chrześcijaństwo - jako religia przodująca w Polsce i na świecie
Historia chrześcijaństwa Biblia  i święta chrześcijańskie Chrześcijaństwo w Polsce i na świecie Chrześcijaństwo
Historia chrześcijaństwa <ul><li>Chrześcijaństwo powstało na Bliskim Wschodzie, w ówczesnej prowincji rzymskiej Judei, zwa...
Historia chrześcijaństwa <ul><li>Znaczącą rolę odegrał w tym procesie św. Paweł z Tarsu. W wyniku jego działalności, a ...
Historia chrześcijaństwa <ul><li>W 2. poł. I w. spisano księgi Nowego Testamentu, które wraz ze Starym Testamentem stworzy...
Historia chrześcijaństwa <ul><li>Od II-III w. zaczęła kształtować się teologia i filozofia chrześcijańska, której wyrazem...
Chrześcijaństwo w Polsce i na świecie <ul><li>Chrześcijaństwo jest obecnie najwiekszą religią świata, skupiająca ok. 1,8...
Katolicyzm <ul><li>Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary ...
Protestantyzm <ul><li>Protestantyzm – jedna z głównych gałęzi chrześcijaństwa, na którą składają się wyznania religijne p...
Prawosławie <ul><li>Prawosławie – doktryna ortodoksyjnego (gr. orthodoxos – prawdziwie, prawidłowo wierzący) Kościoła ch...
Biblia  <ul><li>Biblia , Pismo Święte  (z greckiego, biblion – zwój papirusu, księga) zbiór ksiąg, spisanych pierwotn...
Biblia- Stary Testament <ul><li>Stary Testament- starsza część Biblii, przyjęta przez chrześcijaństwo z judaizmu. Judaist...
Biblia Nowy Testament <ul><li>Nowy Testament druga, po Starym Testamencie, część Biblii chrześcijańskiej powstała na prze...
Święta chrześcijańskie <ul><li>W katolicyzmie : Tridum Paschalne( Wielki Czwartek, Piątek i Sobota), Wielkanoc, Boże Naro...
Autorzy  Dominika Dudek Damian Kokoć
Bibliografia i netografia <ul><li>R. Tokarczyk Współczesne doktryny polityczne, Warszawa 2008, str. 371-400 </li></ul><u...
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Luzino PięKna Wieś Kaszubska (Prezentacja Oryginal.)
Next
Upcoming SlideShare
Luzino PięKna Wieś Kaszubska (Prezentacja Oryginal.)
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Dudek Kokoc

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Dudek Kokoc

 1. 1. Chrześcijaństwo - jako religia przodująca w Polsce i na świecie
 2. 2. Historia chrześcijaństwa Biblia i święta chrześcijańskie Chrześcijaństwo w Polsce i na świecie Chrześcijaństwo
 3. 3. Historia chrześcijaństwa <ul><li>Chrześcijaństwo powstało na Bliskim Wschodzie, w ówczesnej prowincji rzymskiej Judei, zwanej później Palestyną, w wyniku nauczycielskiej i eklezjotwórczej działalności Jezusa Chrystusa oraz Jego odkupicielskiej śmierci na krzyżu i zmartwychwstania </li></ul><ul><li>Pierwsza wspólnota chrześcijańska ukształtowała się w Jerozolimie wokół apostołów. Tworzyli ją Żydzi nawróceni bądź jeszcze za życia Jezusa, bądź w wyniku pierwszej katechezy św. Piotra, wygłoszonej w związku z zesłaniem Ducha Św. (ok.. 30 n.e.) </li></ul><ul><li>Nazwa chrześcijaństwo użyto po raz pierwszy ok. I połowy I wieku w Antiochii Syryjskiej </li></ul>
 4. 4. Historia chrześcijaństwa <ul><li>Znaczącą rolę odegrał w tym procesie św. Paweł z Tarsu. W wyniku jego działalności, a także w wyniku misyjnych podróży św. Piotra, św. Jana Ewangelisty i in. chrześcijaństwo znajdywało wyznawców daleko poza Palestyną - w Egipcie, Azji Mniejszej, Syrii, Grecji, Italii, także w Rzymie </li></ul>
 5. 5. Historia chrześcijaństwa <ul><li>W 2. poł. I w. spisano księgi Nowego Testamentu, które wraz ze Starym Testamentem stworzyły chrześcijański kanon Biblii </li></ul><ul><li>Kształtowała się hierarchia, na przeł. I i II w. tworzyli ją biskupi, prezbiterzy i diakoni </li></ul><ul><li>W II-III w. powstały patriarchaty w Rzymie, Aleksandrii i Antiochii </li></ul><ul><li>W początkowym okresie, zwłaszcza za panowania Nerona, Domicjana, Trajana, Marka Aureliusza, Decjusza i Dioklecjana, chrześcijanie byli obiektem prześladowań </li></ul><ul><li>Teodozjusz I Wielki uznał chrześcijaństwo za religię panującą, co przyczyniło się do jej rozwoju i ekspansji na całe terytorium cesarstwa </li></ul>
 6. 6. Historia chrześcijaństwa <ul><li>Od II-III w. zaczęła kształtować się teologia i filozofia chrześcijańska, której wyrazem były pisma Ojców Apostolskich </li></ul><ul><li>W VIII-IX w. miał miejsce poważny kryzys ideowy spowodowany ikonoklazmem </li></ul><ul><li>W wyniku tzw. schizmy wschodniej, 1054 chrześcijaństwo podzieliło się ostatecznie na wschodnie (prawosławie) i zachodnie (katolicyzm, Kościół katolicki) </li></ul><ul><li>w XVI w., powstało szereg odłamów religii chrześc.: luteranizm, kalwinizm, anglikanizm itp., określanych wspólną nazwą protestantyzmu </li></ul><ul><li>Od poł. XIX w. rozwijał się w chrześcijański ruch, dążący do zjednoczenia wszystkich wyznawców Chrystusa na drodze wzajemnego dialogu </li></ul>
 7. 7. Chrześcijaństwo w Polsce i na świecie <ul><li>Chrześcijaństwo jest obecnie najwiekszą religią świata, skupiająca ok. 1,8 mld wiernych, w tym ok. 970 mln katolików, ok. 400 mln protestantów i ok. 150 mln prawosławnych. Ponad ¾ ogółu chrześcijan żyje w Europie i obu Amerykach. W Polsce jest 89,0% katolików, 1,3% prawosławnych i 0,4% protestantów. </li></ul>
 8. 8. Katolicyzm <ul><li>Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu , zarządzana przez biskupa i patriarchę Rzymu (papieża uważanego drogą sukcesji apostolskiej za następcę Świętego Piotra) oraz biskupów pozostających z nim we wspólnocie. </li></ul>Kościół katolicki
 9. 9. Protestantyzm <ul><li>Protestantyzm – jedna z głównych gałęzi chrześcijaństwa, na którą składają się wyznania religijne powstałe na skutek ruchów reformacyjnych wewnątrz Kościoła rzymskokatolickiego rozpoczętych wystąpieniem Marcina Lutra w XVI wieku. W protestantyzmie można wyróżnić kilka odłamów m.in: luteranizm, kalwinizm i baptyzm. </li></ul>Kościół protestancki
 10. 10. Prawosławie <ul><li>Prawosławie – doktryna ortodoksyjnego (gr. orthodoxos – prawdziwie, prawidłowo wierzący) Kościoła chrześcijańskiego – jednej z dwóch grup Kościołów, obok Kościoła katolickiego, powstałych w wyniku rozłamu w chrześcijaństwie z 1054 roku (tzw. Schizmy wschodniej) </li></ul>Cerkiew
 11. 11. Biblia <ul><li>Biblia , Pismo Święte (z greckiego, biblion – zwój papirusu, księga) zbiór ksiąg, spisanych pierwotnie po hebrajsku, aramejsku i grecku, uznawanych przez żydów i chrześcijan za natchnione przez Boga. Biblia i poszczególne jej części posiadają odmienne znaczenie religijne dla różnych wyznań. </li></ul>
 12. 12. Biblia- Stary Testament <ul><li>Stary Testament- starsza część Biblii, przyjęta przez chrześcijaństwo z judaizmu. Judaistyczna (a za nią protestancka) wersja obejmuje 39 ksiąg (tylko hebrajskich), katolicka zawiera 46, a prawosławna w sumie 50-53 (księgi hebrajskie i greckie z Septuaginty oraz niekiedy apokryfy). </li></ul><ul><li>Najważniejsze księgi Starego testamentu to: </li></ul><ul><li>Księga Rodzaju </li></ul><ul><li>Księga Wyjścia </li></ul><ul><li>Księga Kapłańska </li></ul><ul><li>Księga Liczb </li></ul><ul><li>Księga Powtórzonego Prawa </li></ul>
 13. 13. Biblia Nowy Testament <ul><li>Nowy Testament druga, po Starym Testamencie, część Biblii chrześcijańskiej powstała na przestrzeni 51-96 r. n.e.; stanowi zbiór 27 ksiąg, przedstawiających wydarzenia z życia Jezusa i wczesnego Kościoła oraz pouczenia skierowane do wspólnot chrześcijańskich, tradycyjnie datowanych na drugą połowę I wieku </li></ul>
 14. 14. Święta chrześcijańskie <ul><li>W katolicyzmie : Tridum Paschalne( Wielki Czwartek, Piątek i Sobota), Wielkanoc, Boże Narodzenie, Wniebowstąpienie Pańskie, Zesłanie Ducha Świętego, Uroczystość Trójcy Świętej, Objawienie Pańskie, Ofiarowanie Pańskie, Wszyskich Świętych </li></ul><ul><li>W protestantyzmie , tak jak w katolicyzmie najważniejszym świętem jest Wielkanoc, dla protestantów jak i dla katolików , sensem i istotą wiary jest fakt , że Bóg zesłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, na Ziemię, aby przez śmierć na krzyżu odkupił On grzechy ludzkości i zmartwychwstał </li></ul><ul><li>W prawosłwiu : Narodzenie Chrystusa, Chrzest Pański, Spotkanie Pańskie, Niedziela Palmowa, Pascha, Zwiastowanie Bogurodzicy, Wniebowstąpienie Pańskie, Przemienienie Pańskie, Zaśnięcie Najświętrzej Bogurodzicy, Narodzenie Najświęterzej Bogurodzicy, Podwyższenie Krzyża Pańskiego, Wprowadzenie Bogurodzicy z Świaątyni </li></ul>Choinka symbol świąt Bożego Narodzenia
 15. 15. Autorzy Dominika Dudek Damian Kokoć
 16. 16. Bibliografia i netografia <ul><li>R. Tokarczyk Współczesne doktryny polityczne, Warszawa 2008, str. 371-400 </li></ul><ul><li>http://rozewo.web44.net/historia/obrazki/P1020163.JPG </li></ul><ul><li>http://www.bank-zdjec.com/foto/27989/ </li></ul><ul><li>http://www.przemysl24.pl/zabytki/cerkiew-narodzenia-bogurodzicy.html </li></ul><ul><li>http://coricamo.pl/sets,80,40,1,malarstwo-sakralne.htm </li></ul><ul><li>http://leanda.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?55202 </li></ul><ul><li>http://labibliaweb.com/sumergete-en-la-biblia/descubre-la-biblia-ciencias-biblicas-82-descubre-la-biblia/17209-la-biblia-es-verdad.html </li></ul>

Views

Total views

1,438

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

7

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×